Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 3

17.10.2017

CONSIMTAMANTUL

ACORDUL DE NEGOCIERI
-conventie incheiata intre doi posibili cocontractanti
-nu se obliga la incheierea unui contract, se obliga la respectarea unui program de intalniri,
negocieri,..
-pot contine clauze de confidentialitate, clauze penale pt ipoteza in care ar fi incalcate aceste
obligatii asumate
-nu inseamna ca va avea loc incheierea contractului
-poate da nastere unor obligatii in sarcina celui din cauza caruia s-au intrerupt negocierile
(raspundere contractuala daca am acord de negociere, delictuala daca nu am un asemenea
acord), poate sa vizeze cheltuieli legate de negocieri (elaborarea documentatiei)

PROMISIUNILE DE A CONTRACTA
-promisiunea unilaterala de a vinde, pactul de optine/de preferinta, promisiunea sinalagmatica
(antecontract)
-diferenta dintre oferta de vanzare de promisiunea unilaterala/pactul de optiune
-oferta->act juridic unilateral; promisiunea/pactul->contract
-acceptarea ofertei-> se incheie contractul; manifestarea de vointa a beneficiarului
promisiunii/pactului->nu se incheie inca contractul, promisiunea din unilaterala se
transforma in promisiune sinalagmatica de vanzare
-oferta este revocabila; pactul de optiune (poate contine in cuprinsul sau oferta), fiind
un contract->caracter definitiv
-diferenta dintre pactul de optiune si promisiunea unilaterala de a contracta:
consimtamantul pentru incheierea pactului de optiune->consimtamantul de a contracta;
consimtamantul pt promisiunea unulaterala->nu e acelasi consimtamant pentru
contract
-promisiunea trebuie sa contina aceleasi garantii de care beneficiaza si contractul
-promisiunea poate imbraca orice forma, nu neaparat scrisa (ICCJ recomanda forma
autentica-decizia 23/2017)
-juridice.ro-articol scris de Dan Chirica 10.02.2017
-efectele promisiunii: obligatia asumata de promitent de a incheia in viitor contractul,
inalienabilitatea bunurilor (art 627 CC corob art 60 LPA)
-in cazul in care sa plateste o indemnizatie de imobilizare, devine un contract sinalagmatic, fara
ca promisiunea unilaterala sa se transforme intr-o promisiune sinalagmatica
-daca nu se ridica optiunea, indemnizatia de imobilizare se pierde
-daca nu se prevede un termen in care sa poata fi ridicata optiunea:
-pactul de optiune-art 1278(2) CC
-promisiunea unilaterala-1415(2) CC
-posibilitatile in ceea ce priveste manifestarile de vointa a beneficiarului:
-daca nu se ridica promisiunea in termenul stabilit de parti/instanta, promisiunea devine
caduca
-acceptarea din partea beneficiarului nu reprezinta incheierea contractului
Curs 3
17.10.2017

-daca ulterior manifestarii de vointa din partea beneficiarului, promitentul nu mai reconoaste
incheierea contractului:
-art 1669(2) termen de prescriptie susceptibil de intreruperi si suspendari (intreruperi
daca se exectuta anumite clauze); incepe sa curga din momentul in care a fost pus in
intarziere debitorul
-pentru a fi opozabila, promisiunea trebuie notoata in cartea funciara (necesar ca promitentul
sa fie proprietar in CF, obligatoriu promisiunea trebuie prevazut termenul in care urmeaza a fi
incheiat contractul-art 906 CC)
-posibila radierea promisiunii-art 906(2)(3); daca dupa radierea din CF, un tert
dobandeste bunul, acesta are obligatia de a se informa daca respectiva promisiune a
fost solutionata sau nu
-posibilitatea promovarii unei actiuni care sa tina loc de contract (actiune personala, nu reala):
-instanta competenta: cea de la domiciliul paratului
-dreptul la actiune se transmite prin mostenire, la fel ca si cesiunea
-posibilitatea anularii unui contract pronuntat printr-o HD (daca promisiunea in baza
careia a fost pronuntata HD a fost lovita de nulitate) decizia 653/2015