Sunteți pe pagina 1din 5

PSIHODIAGNOSTICUL APTITUDINILOR

Unitatea de învățare 6.
SCALELE WECHSLER PENTRU PREȘCOLARI

Scalele Wechsler pentru preșcolari și clasele primare – Ediția a IV-a (WPPSI-IV, 2012)

6.1. SCURT ISTORIC

În 1967, au fost publicate pentru prima dată Scalele Wechsler pentru evaluarea copiilor cu vârste
cuprinse între 4 și 6 ani, 6 luni (WPPSI). La fel cum WISC este o extensie descendentă a lui WAIS,
WPPSI este, în general, o extensie descendentă a lui WISC, în care se utilizează itemi mai ușori, dar
similari. Publicarea sa în 1967 a extins intervalul de vârstă al seriei de teste de inteligență Wechsler în
jos până la vârsta de 4 ani. Deși majoritatea scalelor sunt similare în formă și conținut cu WISC, unele
dintre acestea sunt unice pentru WPPSI.
WPPSI a fost revizuit în 1989 (WPPSI-R), fiind conceput pentru a evalua inteligența copiilor cu
vârsta între 3 ani și 7 ani și 3 luni. În WPPSI-R se măsoară, în principal, percepția sau prelucrarea
vizuală (Gv) și gândirea cristalizată (Gc). O nouă revizuire a fost publicată în 2002 (WPPSI-III;
Wechsler, 2002), extinzând gama de vârstă a copiilor care ar putea fi testați cu acest instrument, în jos
la 2 ani și 6 luni (Cohen & Swerdlik, 2009). În 2012, apare ultima ediție, WPPSI-IV (Wechsler, 2012).
Termenii IQ verbal și IQ de performanță din WPPSI-III au fost înlocuiți cu termenii Indice de Înțelegere
Verbală și Indice de Raționament perceptiv. Indicele pentru raționament fluid este un indice nou
adăugat (Wechsler, 2012).

6.2. TESTUL, ÎN PREZENT

Descriere generală
Scalele Wechsler pentru preșcolari și clasele primare - ediția a patra (WPPSI-IV; Wechsler, 2012)
este un instrument administrat individual care evaluează funcționarea cognitivă și inteligența globală, în
copilăria timpurie (vârste cuprinse între 2 ani, 6 luni și 7 ani 11 luni). Instrumentul poate furniza informații
referitoare la punctele forte și slăbiciunile cognitive ale copilului, referitoare la limbaj, abilități vizual-
perceptive, integrare vizual-motorie, raționament și memorie. Pe lângă furnizarea unei evaluări
cuprinzătoare a funcționării cognitive generale, dezvoltatorii testului sugerează că WPPSI-IV ar putea fi,
de asemenea, inclus în evaluări pentru a identifica supradotarea intelectuală, întârzierile sau
dizabilitatea în plan cognitiv. În plus, scorurile compozite la diferite subteste permite analiza punctelor
forte și slabe ale copilului, în special în ceea ce privește domeniile cognitive distincte (de exemplu
abilitățile verbale vs. nonverbale) (Wechsler, 2012).
Se estimează că timpul de administrare pentru aplicarea subtestelor și obținerea scorului IQ total
este între 30 și 45 de minute, pentru intervalul de vârstă 2 ani, 6 luni - 3 ani, 11 luni, și de 45 – 60 de
minute, pentru intervalul de vârstă 4 ani, 0 luni – 7 ani, 7 luni (Wechsler, 2012).

Prezentarea probelor și a scorurilor compozite


Testul constă în cincisprezece subteste care se combină în vederea calculării a trei sau cinci
scoruri compozite primare și trei sau patru scoruri compozite auxiliare. Nu sunt folosite toate probele la
toate vârstele. Intervalul de vârstă al WPPSI-IV este împărțit în două categorii de vârstă, 2 ani, 6 luni - 3
ani, 11 luni și 4 ani, 0 luni – 7 ani, 7 luni. Pentru ambele categorii de vârstă, scorurile subtestelor pot fi
combinate și interpretate la cele trei nivele, incluzând coeficientul de inteligență total al scalei (IQ),
scorurile compozite primare și scorurile compozite auxiliare. IQ-ul total este o măsură generală a
inteligenței globale care reflectă performanța în cadrul diferitelor subteste, din mai multe domenii
cognitive. Scorurile compozite standard au o medie de 100 și o abatere standard de 15. Scorurile la

75
CORNELIA MĂIREAN

subteste au o medie de 10 și o abatere standard de 3. În timp ce IQ-ul total oferă o imagine mai
generală a inteligenței copilului, scalele compozite primar oferă o evaluare mai cuprinzătoare a
funcționării cognitive a copilului bazată pe abilități mai înguste (Beal și colab., 2013; Wechsler, 2012).
Pentru calcului IQ-ului total, sunt utilizate scorurile compozite pentru Înțelegere verbală,
Raționament perceptiv și Memorie de lucru, în cazul intervalului de vârstă 2 ani, 6 luni – 3 ani, 11 luni.
Scorurile pentru Raționamentul Fluid și Viteza de procesare sunt incluse pentru următoarea categorie
de vârstă.
Scorurile compozite primare sunt următoarele :
1. Înțelegere verbală (IIV): conține subteste care măsoară nivelul general de informare, înțelegerea
verbală și gradul de gândire abstractă
2. Raționament perceptiv (IRP): cuprinde subteste care evaluează în mod colectiv integrarea vizual-
motor și abilitățile perceptive
3. Raționamentul Fluid (IRF)
4. Memoria de lucru (IML): evaluează memoria de lucru și atenția susținută
5. Viteza de procesare (IVP): este o măsură a vitezei procesării mentale, rezolvării problemelor
nonverbale și abilității grafomotorii.

Scorurile compozite auxiliare sunt mai relevante în contexte clinice în care sunt necesare mai
multe evaluări specifice unui anumit domeniului (de exemplu, evaluarea unui copil cu întârzieri de
limbaj) (Wechsler, 2012). Aceste scoruri sunt:
1. Achiziții în privința vocabularului, este păstrat din WPPSI-III. Copiii cu scoruri mici pot avea niveluri
mai scăzute de dezvoltare a vocabularului receptiv și/ sau expresiv, față de alți copiii și pot necesita
o evaluare suplimentară a abilităților de vorbire și de limbaj.
2. Scorul nonverbal, oferă o estimare a capacității globale a unui copil, fiind bazat pe subteste care nu
necesită răspunsuri verbale. Acest scor poate fi util pentru copiii cu o varietate de probleme legate
de limbaj, inclusiv copiii cu deficiențe de auz sau suspectați de tulburări din spectru autist.
3. Abilitatea generală, oferă o estimare a capacității generale care se bazează mai puțin pe memoria
de lucru și viteza de procesare, față de IQ-ul total.
4. Indicele de competență cognitivă, care oferă o estimare a eficienței cu care sunt procesate
informațiile cognitive în procesul de învățare, rezolvarea de probleme și raționamentul superior.

În continuare, vom prezenta subtestele care compun scorurile compozite și scorul total IQ, pentru
cele două categorii de vârstă.
Scalele pentru intervalul de vârstă 2 ani, 6 luni – 3 ani, 11 luni
Scala completă pentru IQ-ul total cuprinde următoarele scoruri compozite:
1. Înțelegere verbală: cuprinde subtestele Vocabular receptiv, Informații, Denumiri de Imagini
2. Raționament perceptiv: cuprinde subtestele Cuburi, Asamblare de obiecte
3. Memorie de lucru: cuprinde subtestele Memorarea Imaginilor, Locație Zoo
Scoruri compozite primare cuprind următoarele subteste:
1. Înțelegere verbală: cuprinde subtestele Vocabular receptiv, Informații
2. Raționament perceptiv: cuprinde subtestele Cuburi, Asamblare de Obiecte
3. Memorie de lucru: cuprinde subtestele Memorarea Imaginilor, Locație Zoo
Scoruri compozite auxiliare cuprind următoarele subteste:
1. Achiziții ale vocabularului: cuprinde subtestele Vocabular Receptiv, Denumiri de Imagini
2. Nonverbal: cuprinde subtestele Cuburi, Asamblare de Obiecte, Memorarea Imaginilor,
Locație Zoo
3. Abilitate generală: cuprinde subtestele Vocabular Receptiv, Informații, Denumiri de Imagini,
Cuburi, Asamblare de Obiecte
Scalele pentru intervalul de vârstă 4 ani, 0 luni – 7 ani, 7 luni
Scala completă pentru IQ-ul total cuprinde următoarele scoruri compozite:

76 
PSIHODIAGNOSTICUL APTITUDINILOR

1. Înțelegere verbală: cuprinde subtestele Informații, Similarități, Vocabular, Înțelegere


2. Raționament perceptiv: cuprinde subtestele Cuburi, Asamblare de Obiecte
3. Raționament fluid: cuprinde subtestele Matrici, Concepte Grafice
4. Memorie de lucru: cuprinde subtestele Memorarea imaginilor, Locație Zoo
5. Viteza de procesare: cuprinde subtestele Căutarea de insecte, Bararea, Codarea animalelor
Scoruri compozite primare cuprind următoarele subteste:
1. Înțelegere verbală: cuprinde subtestele Informații, Similarități
2. Raționament perceptiv: cuprinde subtestele Cuburi, Asamblare de Obiecte
3. Raționament fluid: cuprinde subtestele Matrici, Concepte Grafice
4. Memorie de lucru: cuprinde subtestele Memorarea imaginilor, Locație Zoo
5. Viteza de procesare: cuprinde subtestele Căutarea de insecte, Bararea
Scoruri compozite auxiliare cuprind următoarele subteste:
1. Achiziții ale vocabularului: Vocabular Receptiv, Denumiri de Imagini
2. Nonverbal: Cuburi, Asamblare de Ibiecte, Matrici, Concepte Grafice, Memorarea imaginilor,
Locație Zoo, Căutarea de insecte, Bararea, Codarea animalelor
3. Abilitate generală: Informații, Similarități, Vocabular, Înțelegere, Cuburi, Asamblare de
Obiecte, Matrici, Concepte Grafice
4. Abilitate cognitivă: Memorarea imaginilor, Locație Zoo, Căutarea de insecte, Bararea,
Codarea animalelor
Notă: Subtestele în italic sunt suplimentare.

Unele subteste sunt specifice doar versiunii WPPSI, neregăsindu-se în WISC, sau sunt nou
introduse în WPPSI-IV, neregăsindu-se în edițiile anterioare WPPSI. Pentru acestea, prezentăm mai jos
câteva particularități:
Căutare de insecte reprezintă o adaptare prietenoasă a subtestului de căutare a simbolurilor.
Acest subtest prezintă imagini colorate ale unor insecte familiare, în loc de imagini abstracte. Utilizarea
diferitelor culori în cadrul fiecărui item îmbunătățește gradul de înțelegere de către copiii mici a sarcinii.
Bararea este o adaptare adecvată pentru copiii mici, a subtestului din versiunea WISC-IV. Acesta
conține obiecte de îmbrăcăminte și alte obiecte care sunt foarte familiare copiilor mici. Subtestul include
doi itemi, unul cu un aranjament aleatoriu de obiecte și unul cu un aranjament structurat.
Codarea animalelor este o adaptare a subtestului de codare, combinând animale familiare și
atrăgătoare cu forme de bază, în loc de asocierea simbolurilor abstracte cu forme de bază. Numărul de
asociații pereche este redus de la cinci la trei, în funcție de abilitățile de memorie mai slab dezvoltate,
ale copiilor mici.
Memorarea imaginilor reprezintă un subtest în cadrul căruia copilul vede o pagină stimul cu una
sau mai multe imagini, pentru o anumită perioadă de timp, și apoi selectează imaginile văzute din
opțiunile prezentate pe o pagină de răspuns.
Locație Zoo
În cadrul acestui subtest, copilul vede una sau mai multe cartonașe cu animale plasate într-un
plan zoologic, pentru o anumită perioadă de timp, și apoi plasează fiecare cartonaș în locațiile vizionate
anterior.

ÎNTREBARE
Ce semnificație poate avea, pentru diagnostic, faptul că un copil ratează itemi ușori dar îi rezolvă fără
mari dificultăți pe cei mai grei?

77
CORNELIA MĂIREAN

6.3 PRECAUȚII ȘI RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA SCALELOR WECHSLER

Manualele Wechsler furnizează recomandări clare pentru administrare și cotare. În ciuda acestei
clarități, s-a constatat că numărul de erori de administrare și înregistrare din partea practicienilor stagiari
și puțin experimentați este mult mai mare decât ar trebui să fie. Chiar și în cazul administrării repetate a
scalelor Wechsler, adesea examenii sfârșesc prin a-și "practica greșelile" mai degrabă, decât a le
corecta. O abordare a reducerii erorilor constă în conștientizarea celor mai frecvente categorii generale
de erori. Astfel, ar trebui încorporate programe optime de training în educația continuă (Groth-Marnat,
2003). Cele mai frecvente erori sunt următoarele (cf. Groth-Marnat, 2003):
1. Eșecul înregistrării răspunsurilor persoanei examinate, alegerea scorurilor sau timpilor de
înregistrare (erori de administrare).
2. Atribuirea prea multor puncte la răspunsul unei persoane examinate (scutirea de către examinator).
3. Eșecul de a adresa întrebări, când se solicită acest lucru în manualul de testare (lectură sau
reamintire deficitară a informațiilor din manual).
4. Examinarea inadecvată (citirea parțială și/ sau înțelegere/ utilizare incorectă a manualului).
5. Atribuirea unui număr prea mic de puncte atunci când este necesar.
6. Transformarea incorectă a scorului brut în scorul standard (eroare clericală).
7. Nu se atribuie puncte corecte pentru elementele nonverbale.
8. Calculul incorect al scorului brut pentru subteste (eroare clericală).
9. Calculul incorect al vârstei cronologice (eroare clericală).

IMPORTANT
În timpul aplicării probelor, încurajarea ar trebui utilizată pentru a facilita implicarea maximă fără a
oferi feedback despre performanța reală a copilului. Feedback-urile, cum ar fi faptul că un răspuns este
corect sau greșit, nu sunt permise.

Întrucât lista precedentă se referă la categorii destul de generale, lista următoare, adaptată de
Moon și colab. (1991) include o serie de recomandări concrete și specifice pentru cele mai frecvente
erori:
1. Recitați numere (la subtestul Memorarea numere) și numere/ literele (la subtestul Secvențe de litere
și numere) cu o rată de 1 pe secundă, cu intensitatea vocii redusă pe ultima cifră/ literă a fiecărei
încercări.
2. Anunțați în timpul introducerii în examinare faptul că fiecare sarcină începe cu întrebări ușoare și se
termină cu cele dificile. Examinatorii trebuie, de asemenea, să înțeleagă faptul că nu este de
așteptat ca toată lumea să reușească la toți itemii.
3. Utilizați abrevierile pentru a nota cât mai mare parte din răspunsuri.
4. Orientați corect cuburile în fața persoanei examinate.
5. Prima dată când persoana examinată scoate în evidență o parte neesențială în completarea
imaginilor, examinatorul trebuie să comenteze: "Da, dar care este cel mai important lucru care
lipsește?"
6. Încercarea de a determina percepția examinatorului asupra situației de testare și de a corecta orice
idei greșite.
7. Verificați dacă persoana examinată se simte confortabil.

78 
PSIHODIAGNOSTICUL APTITUDINILOR

APLICAŢIE
Pentru fiecare eroare, din prima listă de mai sus, menționați ce strategie poate fi folosită pentru
eliminarea sau diminuarea efectelor sale, din lista a doua. Acolo unde nu identificați o strategie optimă,
în lista 2, gândiți-vă și menționați dvs. ce ar trebui să facă psihologul. Dacă sunt strategii în lista 2,
cărora nu le corespund erori din lista 1, specificați dvs. care este rolul lor și pentru ce ar trebui folosite.
Identificați alte posibile erori și modalități de eliminare!

APLICAŢIE
Discutați modul în care se poate oferi feedback adecvat/ permis! Dați exemplu de situații care necesită
feedback și de replici corespunzătoare!

APLICAŢIE
Flexibilitatea cognitivă descrie capacitatea unei persoane de a-și schimba comportamentul pentru a
răspunde cerințelor în schimbare ale mediului. Capacitatea de a schimba comportamentele de rezolvare
a problemelor, atunci când este furnizat feedback corectiv sau când regulile sarcinii se schimbă,
caracterizează manifestările comportamentale ale flexibilității cognitive (Holdnack și Weiss, 2006). În ce
măsură itemii probelor Wechsler permit punerea în evidență a flexibilității cognitive?

79