Sunteți pe pagina 1din 7

Executarea pedepsei în regim de

detenţie în cazul infracţiunii de


abandon de familie prevăzută de art.
378 alin. 1 lit. c Cod penal
Decizie 226/A din 02.05.2017

Art. 378 Cod penal

În cazul infracţiunii de abandon de familie prevăzută de art. 378 alin. 1 lit. c Cod penal se
va dispune executarea pedepsei în regim de detenţie în cazul în care inculpatul se află în cursul
termenului de încercare al unei alte pedepse şi nu îşi achită obligaţiile de întreţinere până la
rămânerea definitivă a hotărârii.

Prin sentinţa penală nr. 2 din 10 ianuarie 2017, pronunţată de Judecătoria Odorheiu
Secuiesc, în dosarul penal nr. 1654/268/2016, instanţa de fond a hotărât următoarele:

În baza art. 396 alin. 1, 4 Cod procedură penală raportat la art. 83 Cod penal a stabilit
pentru inculpatul B. L. pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie prev. de art. 378 lit. c
Cod penal 5 luni închisoare.

În baza art. 15 alineat 2 din Legea 187/2012. a dispus revocarea suspendării condiţionate
a executării pedepsei de 6 luni închisoare, dispusă prin sentinţa penală nr. 72/30.04.2014
pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc în dos. nr. 2604/268/2013, definitivă prin
neapelare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de unsprezece (11) luni
închisoare.

În baza art. 83 alin.1 Cod penal, a amânat aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de
supraveghere de 2 ani, de la data rămânerii  definitive a prezentei.

Pe durata termenului de supraveghere inculpatului i s-au impus măsurile de supraveghere


prev. de art. 85 alin.1 lit. a-e Cod penal:

a. să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Harghita la datele fixate de acesta,

b. să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa,

c. să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile,


precum şi întoarcerea,

d. să comunice schimbarea locului de muncă,


e. să comunice informaţii şi documente de natură a permite  controlul mijloacelor sale de
existenţă.

În baza art. 86 alin.1  Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prev. de
art. 85 alin.1 lit. c-e Cod penal, se comunică Serviciului de Probaţiune Harghita.

În baza art. 404 alin.3 Cod procedură penală, i s-a atras atenţia inculpatului  asupra
prevederilor art. 88 Cod penal.

În baza art. 25 alin.1 şi 397 Cod procedură penală a respins acţiunea civilă formulată de
partea civilă B. M. K. L. prin reprezentant legal M. I.

Onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 390 lei se avansează din fondurile
Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului.

În baza art. 274 Cod procedură penală, a obligat pe inculpat să plătească  652 lei,
cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a hotărî astfel instanţa a reţinut că prin rechizitoriul nr. 1452/279/P/2015 al


Parchetului de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc a fost trimis în judecată, în stare de
libertate, inculpatul B. L., pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, prev. de art. 378
alin.1 lit. c Cod penal.

În actul de sesizare s-au reţinut următoarele:

La data de 27.10.2015 numita M. I., în calitate de reprezentant legal a minorului B. M. K. L.


- în vârstă de 10 ani, a depus o plângere prealabilă la Parchetul de pe lângă Judecătoria mun.
Odorheiu Secuiesc solicitând efectuarea cercetărilor şi tragerea la răspundere penală a numitului
B. L., pentru că acesta din luna februarie 2015, până la data depunerii plângerii nu a plătit cu rea
credinţă pensiei de întreţinere stabilită pe cale judecătorească, în sumă de 200 lei lunar, în
favoarea minorului B. M.K. L. născut la data de 04.06.2005, astfel pentru o perioadă de 14 luni a
acumulat o restanţă de 2800 lei.

Din declaraţia reprezentantei legale, numita M. I., reiese că inculpatul B.I L. este tata
minorului B. M. K. L. şi că are cunoştinţă de dispoziţiile din sentinţa civilă nr. 1242/2007
pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc, prin care a fost obligat să plătească în favoarea
minorului o pensie de întreţinere lunară în cuantum de 200 lei. De asemenea de la data rămânerii
definitive a sentinţei civile în 21.12.2007, acesta nu a făcut plăţi cu titlu de pensie de întreţinere în
favoarea minorului decât după ce a depus plângeri penale împotriva lui. Astfel sumele restante
achitate şi anume suma de 1100 lei din decembrie 2014, formează o sumă parţială din cuantumul
pensiei de întreţinere pentru perioada aprilie 2010 - aprilie 2013, suma de 2000 lei achitată în
februarie 2015 este suma datorată pentru anii 2013 - 2014 şi suma de 2200 lei din iunie 2015
acoperă perioada din 2014 până în luna ianuarie 2015.

Fiind audiat, inculpatul B. I. L. a declarat că are cunoştinţă despre obligaţia stabilită prin
sentinţa civilă nr. 1242 din 17.09.2007, respectiv că este obligat la plata pensiei de întreţinere în
cuantum de 200 lei lunar în favoarea minorului B. M. K. L.. În apărare inculpatul a invocat faptul
că nu a avut un loc de muncă stabil, desfăşurând activităţi ocazionale în construcţii , astfel nu a
avut posibilitatea financiară de a plăti regulat pensia de întreţinere în favoarea minorului. Acesta
a mai declarat că a efectuat în cursul lunii decembrie 2014 o plată în sumă de 1100 lei, iar în data
de 23.02.2015 o plată în cuantum de 2000 lei cu titlu de pensie de întreţinere. Inculpatul a
declarat că a luat la cunoştinţă consecinţele faptei sale respectiv cunoaşte faptul că prin sentinţa
penală nr.72 din 30.04.2014 a fost condamnat la 6 luni închisoare ce a fost suspendată
condiţionat conf. art. 81. 82 CP. vechi, cu termen de încercare de 2 ani şi 6 luni şi încearcă să
plătească restanţa în funcţie de posibilităţi într-un timp relativ scurt pentru a se recupera
prejudiciul creat.

Din adresa nr. 994/14.04.2015 a Primăriei comunei Dealu, Serviciul de Taxe şi Impozite
rezultă că B. I. L. nu figurează cu bunuri mobile sau imobile şi nici în evidenţa serviciului agricol,
cu bunuri generatoare de venituri.

Din adresa nr. 7303/23.05.2016 a Agenţiei Judeţene de Ocuparea Forţei de Muncă


Harghita rezultă că B. I. L. nu figurează în evidenţa serviciului, nu a beneficiat de indemnizaţie de
şomaj şi nici ca persoană în căutarea unui loc de muncă în perioada februarie 2015-mai 2016.

Din adresa nr. 4723/18.05.2016 a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Serviciul


fiscal Odorheiu Secuiesc jud. Harghita rezultă că B. I. L. figurează în evidenţa serviciului, cu
următoarele venituri: Anul 2014 - venituri din salarii la L.D. întreprindere Individuală având C.U.I.
20386578 cu un venit impozabil de 4380 lei; Anul 2015 - venituri din salarii la L. D. întreprindere
individuala cu un venit impozabil de 4173 Iei; Anul 2016 - venituri din salarii la L.D. întreprindere
Individuală cu un venit impozabil de 0 lei.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: plângere
şi declaraţii parte vătămată - prin reprezentant legal (f.17,33,34), adresă Primăria com. Dealu (f.
40), adresă Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă Harghita (f. 42), adresa Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală Serviciul fiscal Odorheiu Secuiesc (f. 44) sentinţa civilă (f. 21-
23), declaraţiile suspectului/ inculpatului (f.48-50, 53).

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa a constatat următoarele:

Inculpatul B. I. L. şi numita M. I. au trăit în concubinaj şi din relaţiile lor a rezultat minorul B.


M. K. L., născut la data de 4 iunie 2005.

Prin sentinţa civilă 1242 din 17.09.2007, pronunţată în dosarul 1557/268/2007 al


Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, minorul a fost încredinţat spre creştere şi educare mamei şi
inculpatul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în cuantum de 200 lei lunar, începând
cu data introducerii acţiunii şi până la majorat.

La data de 27.10.2015 M. I., în calitate de reprezentant legal al minorului B. M. K. L. a


formulat plângere prealabilă împotriva inculpatului, arătând că din luna februarie 2015 nu a plătit
pensia de întreţinere stabilită prin hotărâre judecătorească în favoarea minorului.

Prin ordonanţa din 18.12.2015 dată de Prim Procurorul Parchetului de pe lângă


Judecătoria Odorheiu Secuiesc în dosarul de urmărire penală nr. 1452/P/2015 s-a dispus
clasarea cauzei. Plângerea formulată de petenta a fost respinsă prin Ordonanţa nr. 3/II/2/2016 de
Prim Procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita.

Prin încheierea penală nr.77 din 16.03.2016 pronunţată în dosarul 204/268/2016 al


Judecătoriei Odorheiu Secuiesc a fost admisă plângerea formulată de M. I. şi s-a dispus
completarea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale.
În esenţă s-a reţinut că nu s-a verificat faptul dacă inculpatul are loc de muncă   şi starea lui
materială.

Potrivit adresei nr. 5291 din 16.11.2015 emis de comuna Dealu rezultă că inculpatul nu 
figurează cu bunuri în evidenţa fiscală a comunei.

Prin adresa ANOF  HR nr. 1303 din 23.05.2016 rezultă că inculpatul nu figurează  în
evidenţe nici ca beneficiar de indemnizaţie de şomaj şi nici ca persoană în căutarea unui loc de
muncă în perioada februarie 2015 – mai 2016.

Serviciul Fiscal municipal Odorheiu Secuiesc prin adresa nr. 4273 din 18.05.2016 a arătat
că inculpatul în anul 2014 figurează cu venituri din salarii la L. D. Întreprindere Individuală, având
CUI:xxx cu un venit impozabil de 4380 lei; în anul 2015 – venituri din salarii la L. D. Întreprindere
Individuală, având CUI:xxx cu un venit impozabil de 4173 lei; în anul 2016 - venituri din salarii la
L. D. Întreprindere Individuală, având CUI:20386578 cu un venit impozabil de 0 lei.

CNPP Harghita prin adresa nr. 19700 din 23.05.2016 a arătat că inculpatul  nu a beneficiat
de pensie în perioada septembrie 2014 - mai 2016.

Inculpatul audiat în calitate de suspect a recunoscut că are cunoştinţă de hotărârea


judecătorească prin care a fost obligat la plata pensiei de întreţinere şi încearcă să plătească
suma de 2800 lei restant după posibilităţi.

Cu titlu preliminar trebuie arătat că inculpatul în faţa instanţei a solicitat aplicarea procedurii
simplificate a judecării cauzei, arătând că recunoaşte faptele reţinute în sarcina sa prin actul de
sesizare al instanţei şi nu solicită administrarea de probe noi.

Instanţa apreciind că probele administrate în cursul urmăririi penale sunt suficiente a admis
cererea de judecare a cauzei potrivit procedurii simplificate.

S-a reţinut că fapta inculpatului B. I. L. de a nu plăti pensia de întreţinere stabilită prin


hotărâre judecătorească în favoarea minorului B. M. K. L., născut la data de 4.06.2005, pe o
perioadă mai mare de trei luni, cu rea credinţă, începând din februarie 2015 realizează conţinutul
constitutiv al infracţiunii de abandon de familie prev. de art. 378 alin. 1 lit. c Cod penal.

Inculpatul a efectuat plăţi parţiale, însă cum a recunoscut în faţa instanţei datorează încă
suma de 2800 lei.

Reaua credinţă a inculpatului este demonstrată şi de faptul că a fost condamnat la


pedeapsa de 6 luni închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă
de 2 ani şi 6 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie prev. de art. 378 alin. 1 lit. c
Cod penal, prin sentinţa penală nr. 72 din 30.04.2014, pronunţată în dosarul nr. 2604/268/2013 al
Judecătoriei Odorheiu Secuiesc.

S-a reţinut că  inculpatul nu a achitat cu rea-credinţă pensia de întreţinere în favoarea


minorului  B.M. K. L., acumulând o restanţă de 6070 lei.

Plata parţială echivalează cu o neplată, deoarece nu este plata stabilită de instanţă.

Între faptul de a nu achita pensia de întreţinere în favoarea minorului şi starea materială a


inculpatului există legătura de cauzalitate.
Latura subiectivă s-a realizat sub forma intenţiei directe.

La individualizarea judiciară a pedepsei aplicate inculpatului B. L., instanţa a avut în vedere


criteriile generale prev. de art. 74 Cod penal., sinceritatea inculpatului, care a recunoscut fapta şi
a efectuat plăţi parţiale, dar şi faptul că pe o perioadă îndelungată nu a achitat pensia de
întreţinere deşi este apt de muncă şi realizează venituri, apreciind că aplicarea pedepsei
închisorii peste minimul stabilit ca urmare a reducerii stabilite de art. 396 alin. 10 Cod procedură
penală, respectiv 5 luni închisoare.

Fapta a fost săvârşită în perioada de încercare stabilită prin sentinţa penală nr. 72 din
30.04.2014 (27.05.2014 – 27.11.2016) –februarie 2015, data de la care nu a plătit pensie de
întreţinere, prin urmare se impune revocarea pedepsei de 6 luni şi adăugarea la pedeapsa
stabilită prin prezenta sentinţă.

Ca modalitate de executare a pedepsei, instanţa a apreciat că sunt întrunite condiţiile


amânării executării pedepsei prev. de art. 83 Cod penal, închisoare de 11 luni, inculpatul este de
acord cu prestarea unei munci în folosul comunităţii, a efectuat plăţi parţiale şi controlul veniturilor
poate determina să achite pensia de întreţinere.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat apel Parchetul de pe lângă


Judecătoria Odorheiu Secuiesc.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc a criticat sentinţa mai


susmenţionată din prisma nelegalităţii acesteia arătând că în prezenta cauză nu sunt îndeplinite
condiţiile pentru a se putea dispune amânarea aplicării pedepsei deoarece anterior acesta a mai
fost condamnat prin sentinţa penală nr. 72 pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc la data
de 30.04.2014 în dosarul penal nr. 2604/268/2014 la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru
comiterea infracţiunii de abandon de familie, pedeapsa fiind suspendată condiţionat pe un termen
de încercare de 2 ani şi 6 luni. De asemenea inculpatul nu a achitat pensia de întreţinere până la
rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

Examinând apelul promovat, prin prisma materialului aflat la dosarul nr. 1654/268/2016 al
Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, a motivelor invocate, precum şi din oficiu, în limitele efectului
devolutiv potrivit dispoziţiilor art. 417 - 418 Cod procedură penală, instanţa de control judiciar a
constatat că acesta este fondat având în vedere următoarele:

Sub aspectul stării de fapt, instanţa de apel constată că aceasta a fost corect reţinută de
prima instanţă. Astfel – pornind de la conţinutul materialului probator administrat în cursul
urmăririi penale, respectiv plângere şi declaraţii parte vătămată - prin reprezentant legal
(f.17,33,34), adresă Primăria com. Dealu (f. 40), adresă Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei
de Muncă Harghita (f. 42), adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Serviciul fiscal
Odorheiu Secuiesc (f. 44) sentinţa civilă (f. 21-23), declaraţiile suspectului/ inculpatului (f.48-50,
53) rezultă că inculpatul nu a plătit cu rea credinţă pensia de întreţinere stabilită prin hotărâre
judecătorească în favoarea persoanei vătămate B. M.K. L., fapta întrunind elementele
constitutive ale infracţiuni de abandon de familie prevăzută de art. 378 alin. 1 lit. c Cod penal.

Instanţa de apel a constatat că inculpatul a mai fost condamnat prin sentinţa penală nr. 72
pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc la data de 30.04.2014 în dosarul penal nr.
2604/268/2014 la o pedeapsă de 6 luni închisoare tot pentru comiterea infracţiunii de abandon de
familie, pedeapsa fiind suspendată condiţionat pe un termen de încercare de 2 ani şi 6 luni.

În prezenta cauză se constată că inculpatul nu a plătit pensia de întreţinere restantă nici


până la acest moment, motiv pentru care în cauză nu pot fi aplicate dispoziţiile art. 378 alin. 5
Cod penal privitoare la amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere.

Prin urmare, apelul declarat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu


Secuiesc a fost admis, hotărârea a fost desfiinţată, iar în rejudecare, în temeiul art. 396 alin. 2, 10
Cod procedură penală a condamnat pe inculpatul B. L. la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

În baza art. 15 alineat 2 din Legea 187/2012 a revocat suspendarea condiţionată a


executării pedepsei de 6 luni închisoare, dispusă prin sentinţa penală nr. 72/30.04.2014
pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc în dosarul nr. 2604/268/2013, definitivă prin
neapelare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare.

De asemenea au fost menţinute dispoziţiile din hotărârea atacată referitoare la latura civilă
a cauzei şi la plata cheltuielilor judiciare.

Pornind de la soluţia pronunţată în cauză, în baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală,
cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelului, în cuantum de 100 lei au rămas în
sarcina statului.

Suma de 195 lei reprezentând contravaloarea onorariului avocatului desemnat din oficiu (f.
8) în favoarea persoanei vătămate a rămas în sarcina statului a fost avansată din fondul special
al Ministerului Justiţiei, în favoarea Baroului Mureş.

Domenii speta
Abandon de familie

Spete similare

 Decizie - 12.04.2011

Curtea de Apel Timișoara

Procedura insolvenţei. Lichidarea bunurilor falitului. Condiţii de valorificare a activelor

 Sentinţă penală - 26.02.2014

Judecătoria Moinești

Abandon de familie
 Sentinţă penală - 25.09.2006

Judecătoria Corabia

ABANDON DE FAMILIE (art.305 Cod penal)

 Decizie - 09.02.2009

Curtea de Apel Timișoara

Drept procesual penal. Partea specială. Apelul

 Sentinţă civilă - 06.11.2006

Judecătoria Iași

CERERE DE ÎNCREDINŢARE A COPILULUI MINOR FORMULATĂ DE BUNICI.

ÎNCREDINŢAREA COPILULUI MINOR BUNICILOR.