Sunteți pe pagina 1din 12

Prețurile de consum armonizate din Austria la 107.

40 puncte de index

Rata de inflație a MM-ului din Austria la 0,50 la sută

Rata de ocupare a Austriei la 73,40 la sută

Bilanțul Băncii Centrale din Austria la 155781,00 milioane de euro

Indicele prețurilor casei din Austria la 126,40 puncte

Rata de creditare primă din Austria la 1,81%

Înmatriculare auto Austria la 27775.00

Rezerve de schimb valutar Austria la 22793,00 milioane de euro

Producția de petrol brut din Austria la 12.00 BBL / D / 1K

Clasamentul competitivității din Austria la ora 21.00

Indicele de competitivitate Austria la 76,61 puncte

Rata inflației anuale în Egipt a scăzut la 4,8 la sută în septembrie 2019, cea mai mică
din decembrie 2013, de la 7,5 la sută în luna precedentă, în principal din cauza
încetinirii accentuate a prețurilor la produsele alimentare (0,3 la sută față de 6,9 la sută
în august), condusă de fructe și legume (-0,9 la sută față de 15,5 la sută). Lunar,
prețurile de consum au fost neschimbate, după ce au crescut cu 0,7 la sută în luna
precedentă. Rata inflației în Egipt a fost de 9,48 la sută din 1958 până în 2019, atingând
un nivel maxim de 35,10 la sută în iunie 1986 și un nivel scăzut de -4,20 la sută în
august 1962.

În Egipt, titlul Indicele prețurilor de consum (IPC) măsoară modificarea costului unui coș
fix de bunuri și servicii care sunt achiziționate de un eșantion reprezentativ de
gospodării din zonele urbane, care includ Cairo, Alexandria, Egiptul de Jos, urban.
Egipt, orașele Canal și guvernamentele Frontierei. Cele mai importante categorii în IPC-
ul principal sunt alimente și băuturi (40% din greutatea totală); Locuințe, apă,
electricitate, gaze și alți combustibili (18,4 la sută); Asistență medicală (6,3 la sută) și
transport (5,7 la sută). Îmbrăcămintea și încălțămintea reprezintă 5,4 la sută din indicele
total, iar educația pentru 4,6 la sută. Hotelurile, cafenelele și restaurantele reprezintă
4,4 la sută din greutatea totală și mobilierul, echipamentele de uz casnic și întreținerea
de rutină a locuinței pentru 3,8 la sută. Bunuri și servicii diverse reprezintă 3,7 la sută,
comunicații 3,1 la sută, agrement și cultură 2,4 la sută și tutun și produse conexe 2,2 la
sută. Această pagină oferă - rata inflației din Egipt - valori reale, date istorice, prognoză,
grafic, statistici, calendar economic și știri. Rata inflației din Egipt - date reale, grafic
istoric și calendarul lansărilor - a fost actualizată ultima dată în octombrie 2019.

Rata egiptică a inflației sare la 9,2% în septembrie

Rata inflației din Egipt cea mai mică în mai mult de 2 ani

Rata inflației din Egipt scade până la cel puțin 13 luni în iulie

Rata de inflație din Egipt la maxim 6 ani

Rata inflației din Egipt încetinește în aprilie

Egiptul lasă ratele în așteptare

Rata inflației din Egipt la maxim de 5 luni în martie

Rata inflației din Egipt accelerează la cifra dublă în februarie

Egiptul lasă politica monetară neschimbată

Rata inflației din Egipt încetinește în ianuarie

Banca Centrală a Egiptului reduce în mod surprinzător ratele

Rata inflației din Egipt Până la 10,1% în decembrie

Rata inflației din Egipt a scăzut la 9,1%

Egiptul lasă politica monetară neschimbată

Rata inflației din Egipt la maxim de 11 luni

Egiptul lasă ratele în așteptare

Rata inflației din Egipt încetinește în septembrie


Rata inflației din Egipt până la maxim 8 luni

Egiptul lasă politica monetară neschimbată

Rata inflației din Egipt accelerează în iulie


Rata dobânzii de referință în zona euro a fost înregistrată ultima dată la 0%. Rata dobânzii în

zona Euro a înregistrat o medie de 1,90 la sută din 1998 până în 2019, atingând un nivel ridicat

de 4,75 la sută în octombrie 2000 și un nivel record de 0,00 la sută în martie 2016. Rata dobânzii

de referință în Austria este stabilită de Banca Centrală Europeană . Banca Centrală Europeană.

Austria este un membru al Uniunii Europene care a adoptat moneda euro. Rata dobânzii de

referință a Austriei este stabilită de Banca Centrală Europeană. Desemnarea oficială a ratei este

operațiunea principală de refinanțare. Această pagină oferă - rata dobânzii din Austria - valori

reale, date istorice, prognoză, grafic, statistici, calendar economic și știri. Rata dobânzii din

Austria - date reale, grafic istoric și calendarul lansărilor - a fost actualizată ultima dată în

octombrie 2019.

Permisele de construcție din Austria la 17902.00

Austria - Evaluare credit la 95,88

Producția de electricitate din Austria la 5691,00 Gigawatt-oră

Salariile minime din Austria în industria de producție la 107.70 puncte

Indicele prețurilor de consum din Austria (IPC) la 107,00 puncte index

Utilități pentru locuințe din Austria Cpi la 108.30 puncte de index

Transport IPI din Austria la 104.60 puncte de index

Austria Inflația alimentară cu 0,80 la sută

Rata inflației din Austria la 1,20 la sută

Prețurile de consum armonizate din Austria la 107.40 puncte de index

Rata de inflație a MM-ului din Austria la 0,50%

Rata de ocupare a Austriei la 73,40 la sută


Bilanțul Băncii Centrale din Austria la 155781,00 milioane de euro

Indicele prețurilor casei din Austria la 126,40 puncte

Rata de creditare primă din Austria la 1,81%

Înmatriculare auto Austria la 27775.00

Rezerve de schimb valutar Austria la 22793,00 milioane de euro

Producția de petrol brut din Austria la 12.00 BBL / D / 1K

Clasamentul competitivității din Austria la ora 21.00

Indicele de competitivitate Austria la 76,61 puncte

Banca Centrală a Egiptului a redus rata principală de depozit peste noapte cu 100 bp la 13,25 la

sută în timpul ședinței sale din septembrie, așa cum era de așteptat. Aceasta este a doua reducere

a ratei directe, întrucât inflația a continuat să scadă și stocurile au revenit din cauza pierderilor

abrupte în urma protestelor antiguvernamentale care au zguduit piețele la începutul săptămânii.

În august, inflația principală s-a redus la un nivel de peste 6 ani de 7,5 la sută, de la 8,8 la sută în

iulie, apropiindu-se de limita inferioară a intervalului țintă al Băncii de 6-12 la sută.

Responsabilii politici au reiterat că ritmul și amploarea ajustării viitoare a ratelor de politică vor

fi în continuare supuse confirmării faptului că așteptările la inflație sunt ancorate la niveluri țintă

care sunt în concordanță cu dezinflația și stabilitatea prețurilor pe termen mediu. Rata de

creditare peste noapte și rata de actualizare au fost, de asemenea, reduse cu 100 bp până la 14,25

la sută, respectiv 13,75 la sută. Rata dobânzii în Egipt a înregistrat o medie de 11,92 la sută din

1991 până în 2019, atingând un nivel maxim de 21,40 la sută în octombrie 1991 și un nivel

record de 8,25 la sută în septembrie 2009.


În Egipt, deciziile privind rata dobânzii sunt luate de Banca Centrală a Egiptului (CBE). Rata

oficială a Băncii Centrale a Egiptului este rata de depozit peste noapte. CBE se angajează să

atingă, pe termen mediu, rate mici ale inflației, pe care consideră că sunt esențiale pentru

menținerea încrederii și pentru susținerea unor rate ridicate de investiții și creștere economică.

Această pagină oferă - rata dobânzii din Egipt - valori reale, date istorice, prognoză, grafic,

statistici, calendar economic și știri. Rata dobânzii din Egipt - date reale, grafic istoric și

calendarul lansărilor - a fost actualizată ultima dată în octombrie 2019.

Rata egiptică a inflației sare la 9,2% în septembrie Rata inflației din Egipt cea mai mică
în mai mult de 2 ani Rata inflației din Egipt scade până la cel puțin 13 luni în iulie Rata
de inflație din Egipt la maxim 6 ani Rata inflației din Egipt încetinește în aprilie Egiptul
lasă ratele în așteptare Rata inflației din Egipt la maxim de 5 luni în martie Rata inflației
din Egipt accelerează la cifra dublă în februarie Egiptul lasă politica monetară
neschimbată Rata inflației din Egipt încetinește în ianuarie Banca Centrală a Egiptului
reduce în mod surprinzător ratele Rata inflației din Egipt Până la 10,1% în decembrie
Rata inflației din Egipt a scăzut la 9,1% Egiptul lasă politica monetară neschimbată Rata
inflației din Egipt la maxim de 11 luni Egiptul lasă ratele în așteptare Rata inflației din
Egipt încetinește în septembrie Rata inflației din Egipt până la maxim 8 luni Egiptul lasă
politica monetară neschimbată Rata inflației din Egipt accelerează în iulie
Politică monetară

Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că obiectivul principal al Eurosistemului este

menținerea stabilității prețurilor. Pentru a implementa acest obiectiv, Consiliul guvernator al

BCE a definit stabilitatea prețurilor ca o creștere anuală a Indicelui armonizat al prețurilor de

consum (HICP) sub, dar aproape de 2%. Menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu este

primul element al strategiei de politică monetară a BCE. Al doilea element al cadrului în care

sunt luate deciziile de politică monetară este o analiză cuprinzătoare a riscurilor pentru

stabilitatea prețurilor. Deciziile de politică monetară sunt puse în aplicare de băncile centrale

naționale (BCN) din zona euro. Ca membru al Consiliului guvernator al BCE, guvernatorul

Oesterreichische Nationalbank (OeNB) este strâns implicat în deciziile de politică monetară ale

Eurosistemului. Guvernatorul nu este obligat de nicio instrucțiune în procesul de luare a

deciziilor.

Analizele economice produse de personalul OeNB sprijină guvernatorul în formarea opiniei sale

cu privire la problemele de politică monetară. Aceste analize se concentrează pe evaluarea

evoluției prețurilor și a economiei din zona euro și a factorilor care conduc la astfel de evoluții.

Pentru Austria, OeNB publică prognoze economice și indicatori economici actuali.

Având în vedere importanța primordială a țărilor din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est

(CESEE) atât pentru economia austriacă, cât și pentru stabilitatea pieței financiare austriece,

OeNB monitorizează și analizează în special această zonă. Mai mult, OeNB sprijină zona

CESEE prin proiecte de cooperare tehnică și ca sponsor al Institutului Comun de la Viena (JVI).
Cadrul de politică monetară

Obiectivul politicii monetare

Legea nr. 88 din 2003 al „Băncii Centrale, sectorului bancar și sistemului monetar” încredințează

Băncii Centrale din Egipt (CBE) formularea și punerea în aplicare a politicii monetare,

stabilitatea prețurilor fiind principalul obiectiv principal. CBE se angajează să atingă, pe termen

mediu, rate scăzute ale inflației pe care le consideră esențiale pentru menținerea încrederii și

pentru susținerea unor rate ridicate de investiții și creștere economică. Acordarea de către Guvern

a obiectivului de stabilitate a prețurilor și angajamentul său de consolidare fiscală este destul de

importantă pentru atingerea acestui obiectiv.

Cadrul de politică monetară

CBE intenționează să pună în aplicare un cadru formal de orientare a inflației pentru a anula

politica monetară, odată îndeplinite condițiile preliminare. Acest lucru va spori și mai mult
predictibilitatea și transparența politicii monetare din Egipt. În perioada de tranziție, CBE își va

îndeplini obiectivele de inflație, orientând ratele dobânzilor pe termen scurt, ținând cont de

evoluția ofertei de credit și de bani, precum și de o serie de alți factori care pot influența rata de

bază a inflației. CBE consideră cu tărie că ratele dobânzilor negative negative sunt incompatibile

cu efortul continuu de a reduce ratele inflației. Reducerea continuă a ratelor inflației la care a

asistat Egiptul în ultimele luni este importantă pentru a ghida așteptările la inflație pe termen

lung.

Punerea în aplicare a politicii monetare

Deciziile de politică monetară sunt luate de Comitetul de politică monetară (MPC) al CBE, care

are nouă membri compus din guvernatorul CBE, cei doi viceguvernatori și șase membri ai

consiliului de administrație. Deciziile sunt puse în aplicare printr-un set de instrumente și

proceduri politice. CBE va folosi două facilități permanente (o instalație de creditare peste

noapte și o instalație de depozitare peste noapte) ca instrumente principale ale politicii sale,

furnizând limitele exterioare ale unui coridor în care va fluctua rata interbancară peste noapte.

CBE va continua să gestioneze lichiditatea pieței prin operațiunile sale pe piață deschisă.

Decizii de politică monetară

În mod normal, MPC se va convoca în prima joi a fiecărei luni în scopul de a decide cu privire la

ratele sale de politică și va emite un comunicat imediat după ședințele sale. În cazul în care un joi

ar cădea într-o sărbătoare publică, MPC se va întâlni în ziua lucrătoare următoare.

Obiectivele politicii monetare


Principalul obiectiv al politicii monetare a Eurosistemului este menținerea stabilității prețurilor.

Eurosistemul definește stabilitatea prețurilor ca o creștere de la an la an a Indicelui armonizat al

prețurilor de consum (HICP) pentru zona euro mai mică, dar aproape de 2% pe termen mediu.

Atâta timp cât aceasta respectă obiectivul său de stabilitate a prețurilor, Eurosistemul sprijină, de

asemenea, politicile economice generale ale UE, care urmăresc, printre altele, creșterea

economică echilibrată, stabilitatea prețurilor și o economie socială de piață socială extrem de

competitivă, orientată către ocuparea deplină a ocupării forței de muncă și progresul social.

Cu alte cuvinte, stabilitatea prețurilor nu este doar obiectivul principal al politicii monetare a

Eurosistemului, ci și unul dintre obiectivele generale ale UE. Tratatele UE stabilesc o ierarhie

clară a obiectivelor pentru Eurosistem. Acest lucru arată că stabilitatea prețurilor este cea mai

importantă contribuție pe care o poate aduce politica monetară la realizarea unui climat

economic favorabil și a unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă.

Implementarea politicii monetare Politica monetară servește la orientarea ratelor


dobânzilor de pe piața monetară cu scopul de a proteja stabilitatea prețurilor. În condiții
excepționale, factorii de decizie monetară adoptă măsuri suplimentare non-standard
pentru a se asigura că politica lor de dobândă este transmisă în mod eficient economiei.
Cel mai important instrument de politică monetară este controlul ratelor dobânzilor de
pe piața monetară. Prin mecanismul de transmisie, nivelul ratelor dobânzii are impact
asupra cererii agregate și, prin urmare, asupra evoluției prețurilor. În implementarea
politicii monetare, băncile centrale folosesc instrumente și proceduri specifice pentru
stabilizarea ratelor dobânzilor de pe piața monetară la nivelul pe care îl consideră
adecvat. În acest scop, băncile centrale gestionează suma banilor disponibili ai băncii
centrale, semnalizând nivelul de dobândă vizat. Sistemul bancar din zona euro poate
satisface, în mod normal, cererea de bani ai băncii centrale numai cu Eurosistemul,
care este furnizorul monopolului de bancnote și rezerve bancare în euro. În definirea
condițiilor de furnizare a banilor băncii centrale, Eurosistemul gestionează ratele pieței
monetare pe termen scurt. În condiții excepționale, este posibil să nu fie suficient să se
modifice rata dobânzii pentru a atinge obiectivul de a păstra stabilitatea prețurilor. În
acest sens, băncile centrale pot folosi instrumente suplimentare de politică monetară,
așa-numitele măsuri non-standard.

Politica privind rata dobânzii Eurosistemul se străduiește să își atingă obiectivul de


stabilitate a prețurilor prin modificarea ratelor dobânzilor pe termen scurt în conformitate
cu acest obiectiv. În acest scop, Consiliul guvernator al BCE, organul de elaborare a
politicilor Eurosistemului, stabilește ratele dobânzilor cheie pentru zona euro și, astfel,
conduce cererea și oferta de lichidități ale băncii centrale. În ședințele sale, la fiecare
șase săptămâni, Consiliul guvernatorilor BCE stabilește următoarele rate ale dobânzii:
Rata dobânzii la principalele operațiuni de refinanțare (rata principală de refinanțare):
Principala rată de refinanțare este rata dobânzii la care băncile se pot refinanța singure.
Definită ca o ofertă minimă până în 2008, a fost de atunci o rată fixă la care băncile pot
împrumuta lichiditatea necesară de la Eurosistem. Ratele dobânzilor la facilitatea de
depozit și la facilitatea de creditare marginală (rata de depozit și rata de creditare
marginală): Rata de depozit este rata dobânzii la care băncile pot depune la
Eurosistem. Rata de creditare marginală este rata dobânzii pe care băncile trebuie să o
plătească pentru creditul peste noapte de la o bancă centrală națională care aparține
Eurosistemului. Ratele dobânzilor la aceste două facilități permanente (facilitatea de
depozit și facilitatea de creditare marginală) definesc coridorul în care poate fluctua rata
dobânzii peste noapte. Principala rată de refinanțare joacă un rol important în
semnalarea poziției politicii monetare către piețele monetare. Agenții pieței financiare
pot, de regulă, să se aștepte ca Eurosistemul să gestioneze oferta de lichidități astfel
încât să fie aproape de rata principală de refinanțare.

S-ar putea să vă placă și