Sunteți pe pagina 1din 4

Economie europeană

Repere bibliografice1 de recenzat

În atenţia studenţilor masteranzi de la cursurile programelor Spaţiul Public European


(SPE), Studii Administrative Europene (SAE) şi a altor studenţi ai cursului de
Economie Europeană la SNSPA/ FAP

Ball, Philip (2001): The euro: a false economy? Cercetători, despre influenţa mărcii
germane asupra Euro) Los Alamos preprint cond-mat/0103033. © Nature News
Service / Macmillan Magazines Ltd 2001. 9 Martie 2001

Balassa, Bela (1961): The Theory of Economic Integration, London Allew and Unwin.
1961

Diaconescu, Mirela (2002): Economie Europeană. Coordonate ale Construcţiei


Europene. Editura Uranus. Bucureşti. 2002

Eichengreen, Barry (1997): European Monetary Unification: Theory, Practice, and


Analysis, The MIT Press, Cambridge Mass., 1997

Ignat, Ion (2002): Uniunea Europeană. De la Piaţa Comună la Moneda Unică. Editura
Economică. 2002

Marin, D; Socol, C; Marinaş M (2004): Economie Europeană. O Prezentare Sinoptică.


Editura Economică. Bucureşti

Mărginean, Silvia, Conf.univ.dr.: Economie Europeană. Suport de curs DRAFT 1


2012 -ianuarie 2013

Mundell, Robert (1973): “Uncommon Arguments for Common Currencies”, / H.G.


Johnson and A.K. Swoboda, The Economics of Common Currencies, Allen
and Unwin, 1973. pp.114-32.

Overturf, Steven: The European Community as an Optimum Currency Area. Internet


article, fără data publicării

Pelkmans, Jaques (2003): Integrarea Europeană. Metode şi Analiză Economică, IER,


traducere. Bucureşti. 2003
1
Listate în ordinea alfabetică a numelor de familie ale autorilor (primilor autori sau coordonatori).

1
Radeva, Mariyana (2004): East-West Migration in the Context of an Enlarging
European Union: New Opportunities and New Challenges, Tufts University,
Boston MA. On-line. 2004.

SNIDER, DELBERT A. (1967): OPTIMUM ADJUSTMENT PROCESSES AND


CURRENCY AREAS. ESSAYS IN INTERNATIONAL FINANCE. No. 62,
October 1967. INTERNATIONAL FINANCE SECTION. DEPARTMENT OF
ECONOMICS.
PRINCETON UNIVERSITY. Princeton, New Jersey

Tinbergen, Jan (1954) – International Economic Integration. Amsterdam. Elsevier


(1954)

Tsoukalis, Loukas (2000) -- Noua economie europeană. Editura ABC, 2000.


Traducere Irina Dogaru & Nicolae Negru

Vaknin, Sam (2000): Déja-Vu Euro, The History of Previous European Currency
Unions. Paperback Narcissus Publications & Central Europe Review CEENMI
2000

Voicilaş Dan Marius, Conf.univ.dr., Lect.univ.dr. Ene Corina Maria,


Lect.univ.drd. Burghelea Cristina, Asist.univ.drd. Cristea Dan Gabriel --
Economie Europeană. Suport de curs – I.D. 168 pag. Bucureşti, 2011.
UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI

Willett, Thomas D -- Optimum Currency Area and Political Economy Approaches to


Exchange Rate Regimes: Towards an Analytical Synthesis. 36 pag. The Claremont
Colleges. 160 East 10 th Street. Claremont, CA 91711. Phone: 909-621-8787
E-mail: Thomas.willett@cgu.edu

Wolf, Martin(1994) -- Eloge du non-système monétaire international, în Problèmes


Economiques, nr.2394/19 oct.1994. Preluat din Financial Times din 28 martie,
1994. Titlu iniţial: In praize of the international monetary system.

_______________________

NOTE:

2
(1) Acolo unde se vor găsi ediţii mai recente ale operelor (publicaţiilor) alese
pentru recenzie de către studenţi/masteranzi, vor putea fi alese aceste
ediţii, în locul celor indicate mai sus.
(2) Vor fi două opţiuni alternative în ce priveşte materialul /materialele de
recenzat: (a) după lucrări printate, respective din biblioteci şi/sau centre
speciale (Biblioteca Naţională; Biblioteca Universitară, Biblioteca ASE;
Biblioteca Naţiunilor Unite; centrul de Informare şi Publicitate al UE etc.);
(b) după lucrări în formă electronică, de la aceleaşi biblioteci, sau de pe
Internet (Google etc.). Astfel:
(3) Dacă studentul /masterandul optează pentru un anume operă, de negăsit
în formă printată sau în biblioteci, ci numai pe Internet – şi acolo
bineînţeles incompletă – va putea recenza numai partea accesibilă a
acesteia (a operei, în speţă).
(4) Pentru oricare operă aleasă, se consideră recenzia în limba română, în
condiţiile explicate mai jos – studentul (masterandul) nu se poate prezenta
cu traducerea în româneşte a operei, redactată în original în limbă străină,
drept recenzie, astfel ca obligaţie satisfăcută.
(5) Studentul /masterandul nu poate invoca scuza necunoaşterii limbii
străine vizavi de opera recenzată (opţiunea proprie), de înţelegerea ideilor
textului, de redactarea propriului material (recenziei propriuzise) şi/sau
de oricari alte detalii.
(6) În alternativă la operele citate mai sus, studentul/masterandul poate alege
spre recenzare alte opere, cu condiţia unei alegeri de comun accord cu
cadrul didactic titular de curs.

ALTELE (GENERALITĂŢI):
 Se consideră aici recenzie un material de 5-10 pagini (minimum 5
pagini) trecând în revistă conţinutul unei opere (publicaţii, dintre
cele enumerate în bibliografia de mai sus, sau dintre cele alese de
student de comun acord cu cadrul titular de curs, în condiţiille
arătate la pct. (5) de mai sus) în mod coerent şi inteligibil.
 În cazul neîntrunirii de către o recenzie a paginaţiei de la pct.
anterior, studentul/masterandul va putea alege şi un al doilea
(eventual şi un al treielea ş.a.m.d.) material de recenzat, iar
recenziile prezentate să întrunească cumulativ această normă
cantitativă.
 Alegerea şi recenzarea a două sau mai multe opere, ca în condiţiile
de la pct. anterior, poate avea loc în oricare situaţie, respectiv şi în
cazul în care prima recenzie prezentată a întrunit numărul de
pagini cerut, în condiţiile arătate mai sus – o astfel de opţiune
suplimentară urmând să fie apreciată ca atare de cadrul didactic
titular de curs.
 Revin studentului /masterandului obligaţiile (i) alegerii operei
pentru recenzie, (ii) punerii de acord a acestei opţiuni cu acordul

3
cadrului didactic titular de curs şi (iii) redactării şi prezentării
recenziei propriuzise în condiţii corespunzătoare.

Titularul Cursului de Economie Europeană

Conf. dr. Liviu Andrei

S-ar putea să vă placă și