Sunteți pe pagina 1din 5

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI ON LINE

GRUPA “URSULEŢII”
SĂPTĂMÂNA: 4-8 mai 2020
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: “APA”

Ziua Interval Activităţi Instrumente Forma de Nr. Semnătura


orar digitale/ organizare de
platforme ore
Luni 4 7,30 Activităţi cu părinţii şi copiii – convorbiri, şedinte, WhatsApp Convorbiri 2h Grecu
mai 2020 9,30 lectorate, ora de consiliere, elaborare şi trimitere de Yahoo mail individuale Daniela
informări, răspunsuri, mesaje etc Comunicare prin
mesaje, prin e-
mail
9,30 Activităţi pt. sprijinirea dezvoltării preşcolarilor
Facebook 3h
12,30 aflaţi la domiciliu prin activităţi dezvoltatoare
WhatsApp Postare pe grupul
didactice în sistem online Messenger de facebook
Activitate video
DŞ: Circuitul apei în natură- film individuală pe
https://www.youtube.com/watch?v=mylCQjryPiU Messenger
https://www.youtube.com/watch?v=mduY9CcO6xY Convorbiri
Experimente simple cu apa: individuale pe
WhatsApps

“Apa călătoare” “Dizolvare/ fuzionare”

https://www.youtube.com/watch?v=CCxbI1qRsWY
https://www.youtube.com/watch?v=wXwSpcfYBD4
DEC: Desen: Picături de apă

15-17 Participare la şedinţele consiliul consultativ ZOOM video conferinţă 2h

12.30 Pregătirea unor materiale instructiv -educative, Youtube


Redactare/ 1h
13,30 instrumente electronice tip online în vederea Pinterest
tehnoredactare
utilizării de către preşcolarii din grupa “Ursuleţii” creare PPT
Marţi 7,30- Activităţi cu părinţii şi copiii – convorbiri, şedinte,
WhatsApp Comunicare 2h Grecu
5 mai 9,30 lectorate, ora de consiliere, elaborare şi trimitere de
Yahoo mail telefonică, prin Daniela
2020 informări, răspunsuri, mesaje etc mesaje, prin e-
mail
9,30- Activităţi pt. sprijinirea dezvoltării preşcolarilor Facebook 3h
12,30 aflaţi la domiciliu prin activităţi dezvoltatoare WhatsApp Postare pe grupul
didactice în sistem online Messenger de facebook
DLC: Poveste: “Picăturile de ploaie” Activitate video
https://www.youtube.com/watch?v=_YUYlG8cy6I individuală pe
DOS: PPT: Reguli de igienă -spălare mâinilor Messenger
(convorbire) Convorbiri
individuale pe
WhatsApps

Activitatea în comisiile din care facem parte în


12,30- şcoală, inclusiv concepere/redactare/ tehnoredactare WhatsApp Comunicare 2h
14,30 documente pentru comisii metodice, comisii PSI, Yahoo mail telefonică
P.M, comisia de disciplină, comisia de calitate, Comunicare prin
comisia de estetică, alte comisii, realizare de mesaje, prin e-
informări, autoevaluări, raportări, statistici mail

14,30- Pregătirea unor materiale instructiv -educative, Facebook Redactare/ 1h


15,30 instrumente electronice tip online în vederea Youtube tehnoredactare
utilizării de către preşcolarii din grupă Pinterest înregistrare audio

Miercuri 7,30- Activităţi cu părinţii şi copiii – convorbiri, şedinte, WhatsApp Comunicare 2h Grecu
6 mai 9,30 lectorate, ora de consiliere, elaborare şi trimitere de Yahoo mail telefonică Daniela
2020 informări, răspunsuri, mesaje etc Comunicare prin
mesaje
9,30- Activităţi pt. sprijinirea dezvoltării preşcolarilor
12,30 aflaţi la domiciliu prin activităţi dezvoltatoare Facebook Postare pe grupul 3h
didactice în sistem online WhatsApp de facebook
Messenger Activitate video pe
DŞ: Experiment: “Plutirea corpurilor” Messenger
https://www.youtube.com/watch?v=NlraLKNhbMU Convorbiri
DEC: Cântec: Vine ploaia, pic, pic, pic” individuale pe
https://www.youtube.com/watch?v=YS78IPPRH4E WhatsApps

Plutirea corpurilor “Vine ploaia, pic, pic”


12,30-
14,30 Participare la şedinţele consiliului profesoral, ZOOM video conferinţă 2h
consiliului de administraţie, consiliul consultativ
(consiliul profesoral)
14,30-
15,30 Pregătirea unor materiale instructiv -educative, Facebook înregistrare video 1h
instrumente electronice tip online în vederea Youtube
utilizării de către preşcolari
Pinterest
Joi 7,30- Lectura de specialitate, autoperfecţionare metodico- 1h Grecu
7 mai 8,30 ştiinţifică (parcurgerea/citirea unor cărţi şi publicaţii Daniela
2020 de specialitate, internet etc.), perfecţionare ştiinţifică

8,30- Concepere/redactare/ tehnoredactare planificări Facebook Redactare/ 1h


9,30 calendaristice, planificări – proiecte pe unităţi de Youtube tehnoredactare
învăţare Pinterest
Postare pe grupul
9,30- Activităţi pt. sprijinirea dezvoltării preşcolarilor Facebook de facebook 3h
12,30 aflaţi la domiciliu prin activităţi dezvoltatoare WhatsApp Activitate video
didactice în sistem online Messenger individuală pe
Whats App
DŞ: Ex. cu material individual: Sortarea tacâmurilor Activitate video pe
după formă/ mărime; Messenger
DOS: Spălarea tacâmurilor Convorbiri
Poveste: “Lenea şi prostia” individuale pe
https://www.youtube.com/watch?v=k24iJC89zgY WhatsApps

12,30- Activităţi cu părinţii şi copiii – şedinţă, convorbiri, WhatsApp video conferinţă 2h


13,30 informări, răspunsuri ZOOM

13,30- Pregătirea unor materiale instructiv -educative, Youtube postări 1h


15,30 instrumente electronice tip online în vederea Pinterest
utilizării de către preşcolarii din grupa “Ursuleţii” Facebook
Vineri 7,30- Activităţi cu părinţii şi copiii – convorbiri, şedinte, WhatsApp Comunicare prin 2h Grecu
8 mai 9,30 lectorate, ora de consiliere, elaborare şi trimitere de Yahoo mail mesaje, prin e- Daniela
2020 informări, răspunsuri, mesaje etc mail, convorbiri
individuale
9,30- Activităţi pt. sprijinirea dezvoltării preşcolarilor Facebook Postare pe grupul 3h
12,30 aflaţi la domiciliu prin activităţi dezvoltatoare
WhatsApp de facebook
didactice în sistem online Messenger Activitate video
individuală pe
DLC: Teatru de masă: “Plăpumioara piticului” Whats App
https://www.youtube.com/watch? Activitate video pe
v=wn248DSBxK8&t=4s Messenger
“Micul nor” de Eric Carle Convorbiri
https://www.youtube.com/watch?v=Awob_MtsJYo individuale pe
DPM: “Şotron în sufragerie” (săritura pe două WhatsApps
picioare, săritura pe un picior)

“Plăpumioara piticului” Şotron în sufragerie

12,30- Pregătirea unor materiale instructiv -educative, Facebook Redactare/ 2h


14,30 instrumente electronice tip online în vederea Youtube tehnoredactare,
utilizării de către preşcolari Pinterest postări

14,30- Activitatea în comisiile din care facem parte în WhatsApp 1h


15,30 şcoală, inclusiv concepere/redactare/ tehnoredactare Yahoo mail
documente pentru comisii metodice, comisii PSI,
P.M, comisia de disciplină, comisia de calitate,
comisia de estetică, alte comisii, realizare de
informări, autoevaluări, raportări, statistici