Sunteți pe pagina 1din 12

Plan de afaceri – DAMI CAR SERVICE SRL

Cuprins
Sinteza planului de afacere..............................................................................................................3
Descierea ideii de afacere................................................................................................................4
Scopul si obiectivele afacerii...........................................................................................................4
Analiza SWOT.................................................................................................................................5
Strategia afacerii..............................................................................................................................5
Descierea serviciului........................................................................................................................6
Planul de marketing.........................................................................................................................7
Piaţa şi consumatorii........................................................................................................................7
Concurenţii......................................................................................................................................7
Plasamentul si distribuţia.................................................................................................................7
Politica de preţ.................................................................................................................................8
Promovarea......................................................................................................................................8
Planul operational............................................................................................................................8
Necesarul de spaţiu, echipament, consumabile şi costurile acetora..............................................10
Furnizorii.......................................................................................................................................10
Necesarul de resurse umane...........................................................................................................10
Structura organizatorică.................................................................................................................10
Necesarul de resure umane şi renumerarea lor..............................................................................11
Planul de finanţare.........................................................................................................................11
Cheltueli de lansare a afacere........................................................................................................11
Bilanţul contabil.............................................................................................................................11
Prognoza veniturilor şi cheltuelilor...............................................................................................13
Prognoza Cheltuelilor....................................................................................................................14
Fluxul numerar...............................................................................................................................14
Raportul privind rezultatul financiar.............................................................................................15
Sinteza planului de afacere

Informaţii generale privind afacerea


Fondatorul Damian Ionuț-Cosmin
Forma organizatorico-juridică Societate cu Răspundere Limitată

Genul de activitate al afacerii Servicii Auto


Producerea/prestarea serviciului va fi plasata în
București
localitatea
Implimentarea ideii de afacere Realizarea propriei idei de afaceri
Scopul afacerii este reparaţia automobilelor,
Mărfuri/servicii prestate prestarea de servicii la o calitate înaltă şi o
deservire operativă
Informaţii generale privind piaţa şi consumatorii
Proprietarii de automobile din București şi ale
Destinatorul produselor/serviciilor
altor localitaţi din împrejurimi
Se estimează o cerere permanentă a tuturor
Cererea pentru produsul/serciul propus
serviciilor auto
Calitatea înaltă a serviciului acordat,deservire
Produsele/serviciile propuse sunt unice
operativă, şi calitativă
Analiza afacerii
Amenajarea atelierului cu scule si utilaj de
Punctele FORTE ultimă generaţie,ceea ce vor permite acordare
de servicii operative şi calitative.
Resurse insuficiente de utilaj şi financiar
Punctele SLABE
bancare pentru dezvoltare,
Necesarul de personal (nr. şi postul)
3 mecanici 1 electrician
1 lăcătuş auto
Surse de finanţare
Suma mijlocelor financiare necesare pentru
250,000 lei
lansarea afacerii
Tipul de finanţare Investiţii proprii+surse împrumutate
Cheltueli anuale prognozate 246,100
Venituri anuale prognozate 246,100
Profit anual 94,000
Perioada de recuperare a invetiţiior 1 an şi 3 luni

3
Descrierea ideii de afacere
Afacerea reprezintă o întreprindere de deservire a automobilelor. Atelierul autoservice-ului va fi
înregistat sub forma organizatorico-juridică SRL. Scopul afacerii este de a oferii un serviciu la
o calitate înaltă şi operativă. Ţelul afacerii este de a presta unele servicii utile tuturor
proprietarilor auto care necesită reparaţii, asigurându-i servicii de înaltă calitate, astfel încât
clientul să fie sigur că deține un autovehicul care să-i ofere siguranța în trafic.

Scopul si obiectivele afacerii


Scopul afacerii

Scopul deschiderii acestei afaceri este de a presta servicii de reparatii auto, dar și vulcanizare și
balansare. Atelierul va fi dotat cu echipament performant încă din primul an de activitate.

Obiectivele afacerii

 Crearea a 4 locuri de muncă, 2 în calitate de mecanic, un electrician şi unul în calitate


de lăcătuş auto;
 Stabilirea unui program flexibil de lucru pînă la 10 ore pe zi;
 Satisfacerea celor mai exigente dorinţe ale clienţilor;
 Oferă reduceri de 5% din preţul serviciilor clienţilori fideli;
 Dotarea încăperii cu echipamente şi scule performante până la finele primului trimestru;

Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe


Experinţă în domeniul deservirii tehnicii auto Lipsa unui renume pe piaţa
Deservirea operativă şi calitativă Venituri mici pentru dezvoltare
Personal calificat Lipsa de scule si utilaje pentru acordare serviciului
Calitatea serviciilor si încredere
Locaţia pe un drum cu un trafic intens de
automobile
Oportunităţi Riscuri
Starea calitaţii combustibilului Instabilitatea
Creşterea preţurilor la energiea electrică cât şi la alte
Starea nesatifacatoare a drumurilor
facturi
Promovarea firmei prin clienţii fideli si mulţumiţi Creşterea preţurilor la materia primă
Inovatii tehnice Riscuri de creditare
Furnizori de încredere Acces redus la canale de distribuţie

4
Strategia afacerii
Strategia afaceri
Din veniturile care se vor acumula pe perioada
activităţii se vor încasa in dezvoltarea afacerii;
Pentru diminuarea punctelor slabe se vor După 2 ani de activitate se vor incasa banii pentru
întreprinde următorele măsuri achiziția unor noi scule si utilaje ce vor permite
prestarea de noi servicii la un nivel mai înalt.

Pentru a ameliora riscurile enumerate se vor


întreprinde măsuri de economisire a resurselor
monetare;
Pentru riscurile la taxele de energie electrică și alte
Pentru diminuarea riscurilor se vor întreprinde se vor folosi în mod cât mai econom toate sculele si
următoarele măsuri utilajele care vor servi la reparaţie, alimetarea
becurilor se va face cu leduri de economisire ce au un
consum mult mai econom de cca 4-6 wt;
Iar pentru ameliorarea cresterii preţurilor la materia
primă se va ţine un strâns parteneriat de înredere
pentru a-i convinge pe furnizori ca putem stabiliza tot
la cel mai eficient preţ.

Descierea serviciului
Serviciile care se vor presta sunt în mare măsură de cea mai înaltă calitate și sunt introduse intr-o
agendă, în care sunt indicate cu mare atenţie si claritate, preţul şi seviciul care se va presta de
întreprindere.
Serviciile de mecanică auto si tunning ca obiect de activitate se regăsesc sub forma de (ex cod
2039 )după care se vor înregistra serviciile și autovehiculele care vor fi aduse cu defecţiuni.
Serviciile de bază care se vor presta in atelierul dat sunt urmatărele
Vulcanizare
Balansare
Diagnoza auto
Reparaţie mecanică
Reparaţii transmisie

Pe lângă serviciile de bază se mai oferă si o gamă largă de servicii care vor satisface nevoile
clienţilor, acestea sunt:

5
 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Această clasă include:
- întreţinerea şi repararea autovehiculelor:
▪ reparaţii mecanice;
▪ reparaţii electrice;
▪ repararea sistemelor electronice de injecţie;
▪ întreţinerea uzuală;
▪ reparaţii ale caroseriei;
▪ reparaţii ale unor piese ale motorului;
▪ spălare, lustruire etc.;
▪ pulverizare şi vopsire;
▪ repararea parbrizelor şi a ferestrelor;
▪ repararea locurilor din autovehicule;
- repararea, ajustarea sau înlocuirea pneurilor şi a ţevii de eşapament;
- tratamentul anti-rugină;
- remorcarea;
- instalarea de piese şi accesorii care nu fac parte din procesul de fabricaţie;
- asistenţa pe şosele.

Pentru asigurarea serviciilor date, conform cerinţelor de reglametare a încadrării în


câmpul muncii şi a normelor de protecție civilă, se vor întreprinde măsuri de respectare a
regulilor de prevenire și de stingere a incendiilor, ale protecției sanitare, ale autorizațiilor
de mediu s.a
Spaţiul destinat activității este un spaţiu procurat de 80 mp. Mai trebuie avute în vedere şi
consumabilele necesare în primă fază în procesul tehnologic, care vor fi suportate de
către acționarul unic, ca și contribuţie proprie în cadrul afacerii..Orice client care va
solicita serviciile date va fi respectat. Suntem siguri ca putem face faţă orcărei probleme
.

Planul de marketing

Piaţa şi consumatorii
Scopul principal este satisfacerea nevoilor clienţilor, prestând servicii de cea mai înaltă calitate,
şi la cele mai avantajoase preţuri de pe piaţă. .Clienţii principali fiind proprietarii din București si
din împrejurimi. După cum am estimat se iau în considerare cca 70 % clienţi care vor avea
nevoie de serviciile noastre.

6
Concurenţii
Conform unor date se cunosc înregistraţi 87 de întreprinderi cu servicii în acest domeniu .Ei vor
fii concurenţii, dar nu vor prezenta nici un pericol asupra afecerii.

Locația și distribuţia
Spațiul destinat activității este un spaţiu de 80 mp, suprafaţă ce va fi suficientă pentru activitatea
dată.
Această incăpere va fi in stare sa deservească in jur de 3 maşini. În preajma atelierului va fi și un
spaţiu de parcare de cca 5 automobile .Personalul va fi instruit și calificat, cu carte de muncă pe o
perioadă nedeteminată, aceștia vor avea experienţă în domeniul deservirii auto, vor fii amabili și
convingători în discuţia cu clienţii.

Politica de preţ

Denumirea serviciului Preţul unitate (lei)


1. Vulcanizare 150
2.Balansare 180
3.Schimbarea consumabilelor 200
4.Repararea motorului (în totalitate) 3,600
3.Diagnoză auto 160
4. Reparaţie mecanică 500
5. Reparaţii transmisie 350

Promovarea
O metodă eficientă de promovare pentru toate unităţile care prin produsele sau serviciile
lor se adresează conducătorilor auto – implicit şi în cazul service-urilor auto – constă în
avertizarea prin intermediul indicatoarelor plasate pe drumurile publice, care atrag atenţia
potenţialilor clienţi. Panouri vor fi instalate în apropierea afacerii, uşor vizibile şi purtând
indicaţii clare. Costul tuturor acestor metode de promovare vor enumera un cost de cca 350 lei
lunar.
Vom opta pentru promovarea in medii online cu un impact deosebit în rândul
potenţialilor clienţi. O alta forma de promovare va fi distribuirea in zona a unor pliante si
distribuirea in cadrul service-ului a unor materiale de marketing promotionale – brelocuri si
braduţi de masină branduite.

Planul operational
Descrierea procesului tehnologic (schema operaţionlă)
1. Pregăteria terenului pentru construncţie;
2. Construirea încăperii;
3. Instalarea electricităţii;

7
4. Achiziţionarea de scule si utilaje de muncă;
5. Inaugurarea atelierului;
6. Întâmpinara clienţilor;
7. Stabilirea stării automobilului;
8. Înregistrarea autovehiculului
9. Testarea,repararea, sau procurarea pieselor necesare;
10. Verificarea generală după reparaţie;
11. Predarea automobilului clientului.

Schema fizică

Numărul Descifrarea
1 Cabinetul personalului
2 Aparat de colectare a uleiului
3 Sala de reparaţie auto
Legenda: 4 Canal de vizare
5 Masă
6 Elevator auto
7 Compresor
8 Aparat de sudat

8
Necesarul de spaţiu, echipament, consumabile şi costurile acetora
Nr Costul
Materiale necesare Suma, lei
de unităţi unităţii, lei
Terenul 1 25,000 25,000
Materiale pentru construcţie - 50,000 50,000
Construcţia clădirii (instalarea energiei electrice) 1 80,000 80,000
Scule 1 14.000 14,000
Elevator 2 20,000 40,000
Compresor 1 9,000 9,000
Aparat de sudat 1 5,500 5,500
Cheie dinamometrică 2 500 1,000
Cric mecanic 2 2,000 4,000
Vulcanizator 1 20,500 20,500
Total 12 0 0,000

Furnizorii
Materiale furnizate Suma, lei Furnizorii
Materiale de construcţie 50,000 Bicomplex S.R.L
Scule,(matieriale) 14,000 Xpress ServiceAuto S.R.L
Elevator 40,000 GVIDIS AUTO S.R.L.
Compresor 9,000 Xpress ServiceAuto S.R.L
Aparat de sudat 5,500 Xpress ServiceAuto S.R.L
Cheie dinamometrică 1,000 Xpress ServiceAuto S.R.L
Cric mecanic 4,000 Xpress ServiceAuto S.R.L
Vulcanizator 20,500 GVIDIS AUTO S.R.L.
Total 0,000

9
Necesarul de resurse umane

Structura organizatorică
Antreprenorul
Mecanic sef

Mecanic Lăcătuş auto Electrician

Necesarul de resure umane şi renumerarea lor


Nr Funcţia Nr.de persoane Salariul lunar, lei
1. Antreprenorul 1 3,000
2. Mecanic sef 1 2,500
3. Mecanic 1 2,000
4. Lăcătuş auto 1 2,000
5. Electician 1 1,500
Total 0 0

Planul de finanţare

Cheltueli de lansare a afacere


Surseproprii, Surseîmprumutate,
Cheltueli Suma totală , lei
lei lei
Terenul 25,000 25,000
Materiale pentru construcţie 50,000 50,000
Construcţia clădirii (instalarea energiei
80,000 80,000
electrice)
Scule 14,000 14,000
Elevator 40,000 40,000
Compresor 9,000 9,000
Aparat de sudat 5,500 5,500
Cheie dinamometrică 1,000 1,000
Cric mecanic 4,000 4,000
Vulcanizator 20,500 20,500
Total 0,000 0,000 0,000
Ponderea (%) 37 % 62 %

10
Bilanţul contabil
Active Suma, lei Pasive Suma, lei
Active pe termen lung (scurt) Capital propriu 0,000
Terenul 25,000
Materiale pentru construcţie 50,000
Construcţia atelierului
80,000
(instalarea energiei electrice)
Scule 14,000
Elevator 40,000
Compresor 9,000
Aparat de sudat 5,500
Cheie dinamometrică 1,000
Cric mecanic 4,000
Vulcanizator 20,500
Capital împrumutat (datorii) 0,000
Total active 0,000 Total pasive 249,000

Prognoza veniturilor şi cheltuelilor

Serviciul Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec Ian Total

Cant (buc) 20 35 40 20 25 30 45 40 10 15 45 50 0
Vulcanizare Preţ, lei 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 -
Suma, lei 5000 8750 10000 5000 6250 7500 11250 10000 2500 3750 11250 12500 0
Cant (buc) 20 20 20 30 30 25 30 20 15 10 20 25 0
Balansare Preţ, lei 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 -

Suma, lei 3600 3600 3600 5400 5400 4500 5400 3600 2700 1800 3600 4500 0
Cant (buc) 10 15 20 20 30 35 40 30 45 20 25 40 0
Diagnoza auto
Preţ, lei 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 -
Suma, lei 1600 2400 3200 3200 4800 5600 6400 4800 7200 3200 4000 6400 0
Repararea
Cant (buc) 2 3 3 2 3 1 0 2 2 0 3 0 0
motorului (în Preţ, lei 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 -
totalitate) Suma, lei 7200 10800 10800 7200 10800 3600 0 7200 7200 0 10800 0 0
Cant (buc) 5 0 10 0 10 0 15 0 12 15 0 15 0
Reparaţie
mecanică Preţ, lei 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 -

Suma, lei 2500 0 5000 0 5000 0 7500 0 6000 7500 0 7500 0


Reparaţii Cant (buc) 2 5 5 2 7 5 5 2 2 2 0 2 0

11
transmisie Preţ, lei 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 -
Suma, lei 700 1750 1750 700 2450 1750 1750 700 700 700 0 700 0
2150
Total venit 20600 27300 34350
0
56300 22950 32300 26300 20300 16950 29650 31600 0

12
Total venit 20600 27300 34350 21500 56300 22950 32300 26300 20300 16950

13