Sunteți pe pagina 1din 2

PREVENIREA SI COMBATEREA FENOMENULUI „BULLYING”

Planul lucrării de licență

CUPRINS
Introducere

Capitolul I.Trăsături specifice fenomenului „Bullying”-Delimitări conceptuale

I.1.Delimitări conceptuale.Agresivitate-Violență-Bullying
I.2.Violență în școală
I.3.Conceptul „ Bullying”
I.4.Formele Bullying-ului
I.5.Cauzele și semnele apariției agresiunii de tip bullying
I.6.Relația Agresor-Victimă-Observatori
I.7.Consecințele manifestării fenomenului
Capitolul II.Comportamentul de tip „Bullying „ la elevi
II.1.Definirea comportamentului de tip „bullying”
II.2.Prevalența comportamentului „ bullying”
II.2.1.Comportamentul de tip „bullying” în școală
II.2.2.Diferențe de gen și vîrstă
II.3.Caracteristicile protagoniștilor implicați în acte agresive de tip „bullying”
II.3.1.Agresorii
II.3.2.Victimele
II.3.3.Măsuri de prevenție și intervenție
Capitolul III.Studii referitoare la manifestările agresive în rândul elevilor
III.1.Definiție
III.2.Studiul 1.Privind formele manifestărilor agresive și caracteristicile elevilor implicați în
acte agresive la școală
III.2.1.Aspecte teoretice
III.2.2.Obiective operaționale
III.2.3.Metode
III.2.4.Rezultate
III.2.5.Discuții și concluzii
III.4.Studiul 2.Eficacitatea unui program de prevenție primara a violenței în școală
III.4.1.Descrierea Programului „Anti-Bullying în școală”
III.4.2.Obiective operaționale
III.4.3.Ipoteze
III.4.4.Metode
III.4.5.Rezultate și discuții
III.4.6.Discuții si concluzii
Capitolul V.
Concluzii finale
Bibliografie

S-ar putea să vă placă și