Sunteți pe pagina 1din 1

1. Definiți activitatea de monitoring (în sens larg), respectiv monitoringul ecologic.

2. Menționați condițiile fundamentale pentru realizarea unei monitorizări.


3. Ce reprezintă monitoringul de fond?
4. Ce reprezintă monitoringul tendințelor?
5. Etapele unui program de monitoring (schema).
6. Parametri urmăriți în monitoringul biodiversității.

Monitoringul aerului:

7. Surse de poluare
8. Poluanți primari/secundari
9. Exemple de poluanți în funcție de starea fizică (precizarea caracteristicilor pentru oxizii de S,
oxizii de N, monoxidul de C, ozon, PM)
10. Cadrul legislativ pentru evaluarea calității aerului
11. Ce sunt emisiile/imisiile?
12. Monitoringul emisiilor (fără descrierea metodelor)
13. Monitoringul perametrilor de transfer
14. Sistemul Național de Supraveghere a calității aerului: alcătuire, componentele unei stații
automate, tipuri de stații automate, circuitul datelor.

Monitoringul calității apei:

15. Cadrul legislativ


16. Poluarea apei: naturală, artificială punctiformă/difuză
17. Poluarea controlată/necontrolată
18. Natura poluanților: biodegradabili/nebiodegradabili
19. Prelevarea probelor de apă de suprafață, din ape subterane, din precipitații, de sediment și
sol, biologice.
20. Parametrii fizico-chimici pentru evaluarea stării de sănătate a ecosistemelor acvatice:
conductivitatea electrică, fosforul total, BOD, turbiditatea
21. Sistemul Național de Monitoring Integrat al Apei (instituția responsabilă, subsisteme,
activități)

Monitoringul solului:

22. Poluarea solului


23. Obiective, instituția responsabilă