Sunteți pe pagina 1din 1

Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în mun.

Chișinău, propus
spre consultare
Cerințele de organizare a comerțului ambulant mobil, comerțul cu ridicata, activitatea piețelor
comerciale, desfășurarea teraselor de vară, activitatea gheretelor, comercializarea producției alcoolice,
activitățile de jocuri cu noroc și câștiguri în bani, cerințele privind regimul de lucru al comercianților etc.
sunt obiectul proiectului Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău,
propus spre consultare publică de primăria Chișinău. Astfel, piețele comerciale trebuie să asigure
ordinea în incinta pieţei, pe teritoriul parcării și pe perimetrul de 50 metri de la piaţă, prin personal
specializat angajat sau firmă de specialitate contractată. Totodată, acestea trebuie să dispună de o
platformă de acumulare a deșeurilor menajere solide, conectată la sistemul de apeduct și canalizare, iar
marcarea teritoriului pieței să fie vizibilă. Potrivit proiectului, activitatea de comerţ poate fi exercitată
de persoanele juridice şi fizice înregistrate în urma depunerii notificării privind inițierea activității de
comerț și în baza autorizației de funcționare eliberate în cazurile prevăzute de lege. Notificarea privind
inițierea activității de comerț, modificarea, suspendarea sau încetarea activității respective poate fi
depusă de comerciant în regim on-line prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor
publice și a Ghișeului unic pentru gestionarea actelor permisive (SIA GEAP) sau fizic – la ghișeul
Direcției generale comerț, alimentație publică şi prestări servicii (DGCAPPS). Notificarea privind iniţierea
activităţii de comerț va conține denumirea, sediul/domiciliul, IDNO/IDNP şi datele de contact ale
comerciantului, denumirea şi codul activităţii de comerţ conform CAEM Rev. 2, denumirea şi adresa
unităţii comerciale sau a locului de vânzare, numărul cadastral al încăperii, tipul unității comerciale,
suprafaţa comercială, capacitatea unităţii comerciale.