Sunteți pe pagina 1din 1

Dezavantaje   

-  Răspundere nelimitată față de terți (proprietarul răspunde cu toate bunurile sale


personale împotriva potențialilor creditori. Acest lucru înseamnă că, în caz de faliment,
creditorii pot revendica asupra bunurilor personale (casă, mașină) și pe cele ale soțului,
dacă există regimul comunității de proprietate.

    

    Societatea cu răspundere limitată (S.R.L.):

    Societatea cu răspundere limitată sau SRL-ul  este societatea comercială cu


personalitate juridică cu capital social care este divizat în părţi sociale, conform actului de
constituire şi cu  obligaţii care sunt garantate cu patrimoniul societăţii.
    S.R.L.-ul poate fi constituit atât de către o singură persoană cât și de mai multe
persoane. Aceștia convin să pună de comun anumite bunuri sau mijloace bănești pentru a
desfășura activitatea de întreprinzator  și a obține beneficii.
    Asociații dintr-o societate cu răspundere limitată nu răspund pentru obligațiile ei, ci
suportă doar riscul activității acesteia în limitele părții sociale deținute. Cu alte cuvinte toate
obligațiile unui SRL se achită doar din patrimoniul acestui SRL. 
În cadrul unui SRL, întreprinderea răspunde pentru obligaţii doar cu patrimoniul său
propriu, iar asociaţii  răspund în limita aportului la capitalul social.

Avantaje  
-  Posibilități ample de atragere a investitorilor străini;
-  Întreprinderea răspunde pentru obligaţii doar cu patrimoniul său propriu, iar asociaţii nu
răspund pentru obligaţiile întreprinderii.

Dezavantaje 
-  Administrarea întreprinderii este una destul de complicată și anevoioasă;
-  Societățile trebuie să țină contabilitatea în partidă dublă, acest lucru implică costuri mai
mari și eforturi organizatorice mai mari.