Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL NAŢIONAL DE COMERŢ AL ASEM

Catedra “ Comerț, Merceologie, Tehnologie”

APROB:
Director adjunct pentru instruire practică și producere ______________Movileanu Elena
”____” ______________________

Graficul online prezentării unităților de conținut conform curriculumul stagiului de practică de


inițiere în specialitate, al elevului ________________________ grupei TAP -191
Nr. Etapele Termen de realizare Semnătura Nota
Planificat Realizat Conducătorul de
(data (data practică
limită) realizării)
Studierea surselor Pe parcursul stagiului de practică
bibliografice
1. Întocmirea graficului 18.05.20

Studierea materialelor şi întocmirea componentelor raportului conform curriculei


1. C1. Analizarea structurii și 21.05.20
amplasării întreprinderii UAP
2. C2. Identificarea și analiza 27.05.20
tipului de UAP

3. C3. Organizarea lucrului în


secţiile de prelucrare primară a
materiilor prime

- Însuşirea abilităţilor practice


de prelucrare a legumelor, 01.06.20
ciupercilor şi de preparare a
semipreparatelor

- Însuşirea abilităţilor practice 04.06.20


de prelucrare a peştelui şi de
preparare a semipreparatelor

- Însuşirea abilităţilor practice 09.06.20


de prelucrare a cărnii şi de
preparare a semipreparatelor

- Însuşirea abilităţilor practice 11.06.20


de prelucrare a păsărilor,
iepurilor şi vânatului şi de
preparare a semipreparatelor
7. Prezentarea caietului de sarcini
completat integral. 12.06.20

Conducătorul de practică din cadrul CNC al ASEM Temciuc Oxana