Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice


Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială

Curs postuniversitar in Asistenţa Socială

SERVICII SOCIALE

Cursant,

ROSU IONICA
Grupa BACAU

1
DESCRIEREA SERVICIILOR
oferite in cadrul Centrului de zi „Norocel” – prezentare in vederea concesionarii serviciilor

1. Denumirea serviciului social:


Asociaţia Sprijin pentru Părinţi - Centrul de zi ” NOROCEL” Bacău;

2. Misiunea Asociaţiei Sprijin pentru Părinţi Bacău:

Asociaţia Sprijin pentru Părinţi Bacău are drept misiune generală protecţia copilului din
grupuri vulnerabile (copii cu dizabilitati, aflati in familii cu grad de risc ridicat, copii in dificultate)
prevenind abandonul şi instituţionalizarea copiilor prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de
îngrijire, educaţie, abilitare – reabilitare, recreere – socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de
viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin,
consiliere, educare, etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane, care au
în îngrijire copii cu dizabilităţi.

3. Siguranţă şi accesibilitate

Asociaţia Sprijin pentru Părinţi este o locaţie sigură şi accesibilă care oferă beneficiarilor
condiţii corespunzătoare conform misiunii Asociaţiei.
Asociaţia Sprijin pentru Părinţi este amplasată în comunitate, beneficiarii având acces la toate
resursele şi facilităţile existente:
• sănătate
• educaţie
• cultură
• petrecerea timpului liber
• relaţii sociale, etc.
În aproprierea Asociaţia Sprijin pentru Părinţi Bacău există căi de acces circulate de mijloace
de transport în comun.
Spaţiile Asociaţiei Sprijin pentru Părinţi Bacău sunt sigure şi accesibile beneficiarilor în
desfăşurarea activităţilor şi cerinţelor beneficiarilor.

2
Spaţiile sunt amenajate cu materiale uşor de igienizat, sunt funcţionale şi comfortabile, creând o
atmosferă plăcută. Pentru beneficiarii care folosesc fotoliul rulant este asigurat spaţiul necesar pentru
deplasarea acestora şi pentru desfăşurarea activităţilor specifice.
Pentru repaosul de după amiază sunt asigurate paturi rabatabile pentru fiecare beneficiar în parte.
Numarul de locuri conform autorizatiei sanitare de functionare este de 25.
Hrana este asigurată de un serviciu de catering şi servită în condiţii igienico-sanitare
corespunzătoare. Asociaţia dispune de un oficiu de bucătărie de unde este distribuită hrana.
Asociaţia asigură beneficiarilor o alimentaţie adecvată, într-o ambianţă plăcută, conform unui
program prestabilit. Alimentaţia este asigurată în funcţie de nevoile şi preferinţele beneficiarilor, cu
respectarea normelor legale în vigoare.
Alimentaţia este corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, iar atunci când este
cazul, se asigură alimentaţie de regim, conform prescripţiilor medicale.
Unora dintre beneficiari li se asigură ajutor în hrănire din partea personalului. Se încurajează
formarea abilităţilor de hrănire independent ca parte component a abilitatilor de viata independenta.
Asociaţia Sprijin pentru Părinţi Bacău asigură beneficiarilor toalete accesibile, aflate în
apropierea spaţiilor comune: sală de activităţi educative şi socio-recreative, sală de kinetoterapie,
cabinet psihologic şi de asistenţă socială.
Asociaţia Sprijin pentru Părinţi Bacău dispune de un duş, grupuri sanitare separate pentru
fete/băieţi şi personal.
În spaţiile igienico-sanitare există apă curentă, rece şi caldă, instalaţiile electrice din grupurile
sanitare sunt izolate. Amenajarea grupurilor sanitare permite întreţinerea şi igienizarea.
În Asociaţia Sprijin pentru Părinţi Bacău există un spaţiu special pentru depozitarea lenjeriei şi
un alt spaţiu pentru depozitarea materialelor igienico – sanitare.

Amenajarea spaţiilor comune


Beneficiarii au acces la spaţii comune suficiente, sigure, accesibile, funcţionale şi comfortabile conform
misiunii Asociaţiei şi nevoilor lor.
Spaţiile comune ale Asociaţiei Sprijin pentru Părinţi Bacău includ:
• spaţii în care se pot desfăşura activităţi educative, sociale şi recreative;
• spaţii pentru activităţi de recuperare (terapie psihologica si kinetoterapie);
• spaţii pentru activităţi în aer liber.
Spaţiile comune sunt accesibile tuturor beneficiarilor, amenajate, dotate şi adaptate în concordanţă cu
natura şi ponderea activităţilor şi cu nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor.

3
Spaţiile pentru activităţile de recuperare funcţionează conform nevoilor individuale ale
beneficiarilor şi sunt:
• cabinet de consiliere psihologică
• sală de kinetoterapie
• cabinet de terapie logopedică
Asociaţia Sprijin pentru Părinţi Bacău are acces la curtea interioară a unitatii in care este amplasata, în
care se pot desfăşura activităţi în aer liber.

Igiena şi controlul infecţiilor


Spaţiul deţinut de Asociaţia Sprijin pentru Părinţi Bacău este menţinut curat, igienic, protejat
contra riscului infecţiilor, aplicând măsuri de prevenire şi control în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele din Asociaţia Sprijin pentru Părinţi Bacău
sunt menţinute curate, igienice, în conformitate cu normele sanitare legale.
În Asociaţia Sprijin pentru Părinţi Bacău sunt spaţii cu instalaţii pentru spălarea mâinilor în urma
manevrării materialelor murdare şi înainte de servirea meselor.
Lenjeria de pat, prosoapele, feţele de masă se igienizează conform normelor legale de către o firmă
specializată.
În cazul în când unul dintre beneficiari prezintă o boală virală acesta este ajutat să depăşească
situaţia în familie, permiţându-i-se întoarcerea în colectivitate doar cu avizul medicului de familie.

Educaţie nonformală şi informală

Asociaţia Sprijin pentru Părinţi – Centrul de zi „NOROCEL” Bacău sprijină beneficiarii în exercitarea
dreptului la educaţie conform potenţialului, nevoilor individuale şi Programului educaţional pentru
fiecare beneficiar în parte.
Activităţile educaţionale se derulează în cadrul Centrului, in baza parteneriatului incheiat cu ISJ Bacau
care permite desfasurarea de activitati educative cu personal specializat in cadrul unitatii, prin
programe educaţionale specifice, în conformitate cu evoluţia individuală şi conform nivelului de
dezvoltare si înţelegere a copilului (curriculum adaptat).

Consiliere psihologică

În relaţia cu beneficiarii specialiştii fac o analiză corectă şi obiectivă a nevoilor şi problemelor


beneficiarilor, alegând strategii şi metode adecvate în rezolvarea acestora.

4
Specialiştii acordă atenţie reală fiecărui beneficiar, nefăcând discriminări în funcţie de gen, vârstă,
capacitate fizică sau mintală.

In lucrul cu beneficiarul specialistul evită transpunerea în starea emoţională a acestuia, acordându-i


atenţie reală şi controlându-şi propriile sentimente, evitând atitudinile superficiale şi neglijente.
Membrii familiei participa lunar sau ori de cate ori este nevoie la sedinte de consiliere
individuale sau de grup in vederea stabilirii atat a gradului de interventie psiho-sociala cat si la
rezolvarea unor probleme cu care acestia se confrunta.
Familia este consiliată în vederea responsabilizării acesteia vis-a-vis de situaţia şi posibilităţile
de abilitare – reabilitare ale copilului (în vederea integrării acestuia, cresterii si dezvoltarii copilului in
conformitate cu potentialul restant precum si referitoare la legislatia in vigoare, aplicabila in cazul
familiilor din care provin acestia).

Abilitarea/reabilitarea cuprinde:
Activitatea de asistenţă socială, care implică următoarele activităţi:
• crearea unei baze de date ce poate oferi informaţii despre: identitatea beneficiarului,
familiei/reprezentantului legal, acte medicale, contracte de servicii, etc.;
• cooperează cu membrii echipei multidisciplinare în realizarea evaluărilor/reevaluărilor şi
elaborarea Planului personalizat de intervenţie;
• menţine legătura cu familia/reprezentantul legal, persoanele faţă de care copiii au dezvoltata
legături de ataşament. telefonic, prin solicitare de anchete psiho-sociale, corespondenţă, vizite la
domiciliu,etc.;
• colaborează cu diferite instituţii ale statului şi alte organizaţii nonguvernamentale, etc., în
rezolvarea nevoilor beneficiarilor;
• întocmeşte împreună cu educatorul Programul de activităţi socio - recreative;
• monitorizează activităţile din cadrul Asociaţiei şi dinamica numărului de beneficiari;
• crează cadrul favorabil reintegrării beneficiarului în societate;
• apără interesele beneficiarului printr-o bună cunoaştere a legislaţiei;
• păstrează confidenţialitatea informaţiilor privind starea medicală şi socială a beneficiarului şi a
familiei acestuia;
• colaborează cu întreg personalul din Asociaţie;
• identifică interesele beneficiarului în raport cu comunitatea;
• consiliază familia/reprezentantul legal şi beneficiarul;
• se implică în activităţile socio-recreative ale beneficiarilor.

5
Metodologia de lucru:
Metode: documentarea, consilierea, observaţia, interviul, convorbirea, medierea;
Instrumente de lucru: adrese în vederea obţinerii de informaţii la diferite instituţii publice şi
private, rapoarte de vizită, fişă de evaluare, centralizatoare, registre de evidenţă şi registre de
consemnări, contractele de servicii, adrese de înştiinţare la instituţiile statului.

Kinetoterapia cuprinde:

• Gimnastică medicală: exerciţii pasive, pasivo-active, active, active cu rezistenţă, exerciţii cu obiecte
portative; exerciţii la aparate;
• Masaj;
Principalele obiective urmărite vizează:

• educarea\ reeducarea posturală;


• educarea/reeducarea neuro-motorie;
• îmbunătăţirea mobilităţii articulare;
• tonifierea musculară;
• educarea\reeducarea echilibrului static şi dinamic;
• educarea\reeducarea deprinderilor motrice de bază: mers, alergare, căţărare, aruncare, prindere;
• dezvoltarea abilităţilor motorii: motricitate globală, specifică şi coordonare vizuo-motrică;
• educarea/reeducarea psihomotricităţii;
• educarea sensibilităţii;
• creşterea capacităţii de efort;
• prevenirea accentuării deviaţiilor şi deformărilor aparatului locomotor.
Metodologia de lucru:
Metode: observaţia, explorarea şi evaluarea, exerciţiul, demonstraţia, explicaţia, imitaţia,
încurajarea;
Instrumente de lucru:
- fişa individuală
- program de intervenţie
- fişa examenului somatoscopic şi antropometric
- fişa de observaţie – indicele Barthel
- evaluarea motrică globală
- testarea neuromotorie

6
- scala de evaluare a gradului de handicap locomotor
Psihologia vizează:
• consiliere
• dezvoltare cognitivă
• dezvoltare psihomotrică
• stimulare senzorială
• ludoterapie
Dezvoltarea cognitivă -obiective:
 formarea/dezvoltarea capacităţii de concentrare a atenţiei;
 îmbogăţirea vocabularului cu noi expresii;
 realizarea de semne pregrafice/grafice,
 însuşirea conceptului de număr;
Dezvoltare psihomotrică – obiective:
 cunoaşterea, recunoaşterea şi clasificarea obiectelor în funcţie de formă, culoare,
mărime,
 reeducarea alcătuirii schemei corporale ca bază pentru auto şi heterocunoaştere,
 determinarea lateralităţii şi exersarea acesteia;
 formarea capacităţii de orientare spaţială şi temporală,
Metodologia:
 Metode: explicaţia, observaţia, imitaţia, demonstraţia, exerciţiul, lauda, recompensa,
încurajarea, indicaţii verbale, dialogul, stimulare senzorială, joc;
Instrumente de lucru:
 fişă de evaluare psihologică iniţială
 fişă de evaluare psihologică
 fişa dezvoltării psihomotorii 0-6 ani
 ghid de înregistrare a progresului Jim Dale
 scara Portage – secţiunea cognitiv, autoservire, socializare
 PAC – scala de maturitate psihosocială
 test de observare a socioafectivităţii
 dispoziţia afectivă şi temperamentul
 înregistrarea personalităţii
 proba de atenţie şi memorie vizuală

7
 proba frazelor absurde
 profil psihologic
 program de intervenţie
 fişa de evaluare a comportamentului
Logopedia vizează terapia tulburărilor de limbaj:
• Terapia tulburărilor de pronunţie
• Terapia tulburărilor de scris-citit
• Terapia tulburărilor de ritm şi fluenţă
• Terapia tulburărilor polimorfe
In cadrul terapiei logopedice se urmaresc urmatoarelor obiective:
• verificarea motricitatii generale, a celei fine, a integritatii organice si functionale ale aparatului
fono-articulator, verificarea gradului de intelegere dupa auz, cunoasterea posibilitatilor articulatorii
si de evaluare a achizitiilor verbale.
• educarea auzului fonematic : pronuntarea onomatopeelor, pronuntarea seriilor de silabe,
diferentierea consoanelor surde de cele sonore.
• educarea atentiei vizuale verbale.
• insusirea pronuntiei corecte a sunetelor, silabelor;
• corectarea pronunţiei deficitare a sunetelor şi introducerea lor în silabe, cuvinte şi apoi în vorbirea
curentă,
• dezvoltarea nivelului de înţelegere şi a comunicării nonverbale (să răspundă la gesturi cu gesturi, să
execute comenzi simple sau complexe, însoţite sau nu de gesturi);
• formarea şi dezvoltarea comunicării prin limbaj scris (să realizeze semne pregrafice, grefice şi
litere, să realize legătura fonem-grafem);
• formarea unei respiraţii corecte, cu respectarea echilibrului inspir – expir;

Metodologia de lucru:
Metode: observaţia, imitaţia în oglindă, exerciţiu – demonstraţie, testelor;
Instrumente de lucru:
fişa logopedică
 fişa de evaluare logopedică complexă iniţială şi periodică
 fişa de evaluare a comportamentului auditiv
 fişa de evaluare a ritmului şi a grafismului
 proba pentru determinarea nivelului de dezvoltare a limbajului şi înţelegerea unor cuvinte familiare

8
 fişa Portage evaluarea limbajului
 scala de calcul pentru dezvoltarea limbajului C. Păunescu
 fişe cu exerciţii specifice corectării pronunţiei deficitare pentru fiecare sunet
Activităţi socio-recreative:
Sunt asigurate de tot personalul, în colaborare cu membrii echipei multidisciplinare şi cuprind:
• audiţii muzicale
• jocuri de interior şi în aer liber
• ieşiri în comunitate
• participare la concursuri, spectacole, expoziţii
• excursii

4. Sediul de la care se organizează furnizarea serviciului social:


Strada Mircea Eliade nr. 6, oraş Bacău, judeţul Bacău.
5. Aria de desfăşurare a activităţii:
Servicii de educaţie şi asistenţă socială, informare si consiliere psihologica si sociala,
desfasurarea de activitati in vederea respectarii drepturilor copiilor si celor referitoare la incluziunea
acestora si a famiilor lor in comunitate.
6. Categoria de persoane beneficiare ( precizaţi numărul de beneficiari şi caracteristicile socio-
economice ale acestora):
Asociaţia Sprijin pentru Părinţi - prin Centrul de zi „NOROCEL” Bacău asigură servicii
specializate pentru 25 de beneficiari – copii cu dizabilităţi, din familii în situaţii de risc.
7. Modalitatea de selectare a beneficiarilor:
Beneficiarii sunt admişi conform cererii de solicitare a părinţilor/reprezentantului legal şi actelor
sociale precum si la solicitarea altor institutii (Serviciul de asistenta sociala din cadrul CL,
DGASPC prin intermediul Comisiei de evaluare medicala, Unitati spitalicesti, alte organisme de
stat si private).

8. Modalităţile de implicare a beneficiarilor în activităţile desfăşurate:


Beneficiarii sunt antrenaţi în activităţi după evaluare/reevaluare, obiectivele şi planurile de
activităţi sunt stabilite în echipa multidisciplinară şi consemnate în Planul personalizat de
intervenţie.

9. Modalităţile de control periodic al calităţii serviciilor:

9
În echipa multidisciplinară în cadrul şedinţelor lunare (sau ori de câte ori este cazul), în situaţia
în care nu s-au atins obiectivele propuse, se stabilesc noi obiective şi/sau activităţi conform Planul
personalizat de intervenţie şi nevoilor beneficiarilor.

10. Resursele umane pentru realizarea serviciului social: In momentul de fata, avandu-se in
vedere desfasurarea proiectului „Centrul de zi Norocel” – egalitate de sanse la ingrijire,
crestere si educatie” finantat de Consiliul Judetean Bacau
Studii superioare Studii medii
Personal angajat cu contract individual de muncă 3
Funcţionari publici
Personal remunerat sub orice alte forme 4
Voluntari 3 10
Total 6 14
Din care: personal administrativ 1

11. Costurile serviciului preconizat pentru anul 2010 - 2011


Costul anual preconizat Din care: costuri administrative
269.800 65%
12. Resursele financiare pentru susţinerea serviciului:
Din fondurile proprii ale furnizorului 1%
Din subvenţii de la bugetul de stat 2%
Din subvenţii de la bugetele locale 90%
Din contribuţii ale partenerilor 5%
Din contribuţii ale beneficiarilor
Altele 2%

13. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenţă socială prin care se acordă serviciul:
• suprafaţă locuibilă: 112 m pătraţi;
• condiţii de cazare: 25 de paturi rabatabile;
• condiţii de petrecere a timpului liber:
- activităţile de petrecere a timpului liber se desfăşoară în cele două sali de activităţi comune, în
curtea Asociaţiei, ieşiri în comunitate;
• condiţii de comunicare cu exteriorul: telefon, corespondenţă;
• condiţii de servire a mesei: hrana este asigurată de un serviciu de catering şi servită în condiţii
igienico-sanitare corespunzătoare. Asociaţia dispune de un oficiu de bucătărie de unde este
distribuită hrana; alte condiţii în funcţie de tipul de servicii: pentru buna desfăşurare a activităţilor,
Asociaţia este dotată cu dactileme, maşină scris în Braille, cărţi preabecedare; în vederea deplasării
în siguranţă în spaţiul interior pe pardoseală s-a aplicat bandă adezivă;

10
• grupurile sanitare: 2 wc-uri copii, separat fete – băieţi, 1 wc personal, 1 duş copii;

14. Rezultatele preconizate ale activităţii:


• Servicii de abilitare – reabilitare în vederea incluziunii sociale a copiilor cu dizabilităţi.
15. Efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii:
a) modalităţile de informare a comunităţii privind activităţile şi rezultatele acestora:
- participarea la activităţi în cadrul comunităţii
- pliante - expoziţii cu ocazia zilelor festive, serbări
- activitati prevazute deja in parteneriatele incheiate la nivelul Asociatiei
b) alte comentarii privind activitatea desfăşurată:
- Asociaţia Sprijin pentru Părinţi Bacău acordă sprijin familiilor în situaţii de risc care solicită
acest lucru şi/sau servicii de specialitate pentru copiii cu dizabilităţi.
16. Date de contact pentru persoana desemnată să ofere informaţii suplimentare:
Psiholog Ionica Roşu grupanorocel@gmail.com

11