Sunteți pe pagina 1din 15

INSTRUMENTE

FINANCIARE
PRIMARE
Dividend Profit
Randamentul pe
acţiunii pe
acţiune acţiune

Evaluarea fundamentală
a unei acţiuni

Rata de P/E Valoare


distribuire actualizată
P/BV
a dividendului
P/S
P/CF
= exprimă capacitatea emitentului de a obţine profit
Profitul pe acţiune

= reprezintă (pentru emitent) un element important


Pn al valorizării acţiunii
PPA=
N

PPA – profit pe acţiune


Pn – profit net (după plata impozitului pe profit)
N – numărul total de acţiuni existente pe piaţă

= un flux financiar real pentru posesorul acţiunii


Dividendul pe acţiune (venitul produs de investiţia sa)

Pnr
DPA=
N

DPA – dividend pe acţiune


Pnr – profit net repartizat acţionarilor
N – numărul total de acţiuni existente pe piaţă
Rata de distribuire a = reflectă partea din profitul exerciţiului financiar
dividendului distribuită acţionarilor

Dn
d%= Pn ∗ 100

d – rata de distribuire a dividendului


Dn – dividende nete (calculate după plata impozitului
asupra dividendelor)
Pn – profit net

= randament direct = dividend


Randamentul acțiunii

= randament indirect = creștere curs de piață


D C −C D+C1−C0
ɳ%= C ∗100+ 1C 0 ∗100= ∗100
0 0 C 0

ɳ – randamentul unei acţiuni


D – dividendul repartizat
C1 – cursul la revânzarea acţiunii
C0 – cursul la cumpărarea acţiunii
= indicatorul cel mai utilizat pentru a caracteriza
Coeficient P/E eficienţa plasamentului în acţiuni

Cz
P⁄E=
Pn

P/E – coeficientul multiplicator al capitalizării


Cz – preţul mediu al acţiunii în cadrul unei zile de tranzacţionare
Pn – profitul net pe acţiune
Pൗ = P
BV BV

P/BV – Price/Book Value


= eficient pentru companii cu P – preţul mediu al acţiunii în
Coeficient P/BV pierderi în bilanț cadrul unei zile de tranzacţionare
BV – valoare contabilă pe acțiune

Pൗ = P
𝑆 S

= eficient pentru societățile P/S – Price/Sales


P – preţul mediu al acţiunii în
Coeficient P/S fără istoric
cadrul unei zile de tranzacţionare
S – cifră de afaceri pe acțiune

Pൗ = P
𝐶𝐹 𝐶𝐹

= un multiplicator mai stabil P/CF – Price/Cash flow


P – preţul mediu al acţiunii în
Coeficient P/CF decât P/E
cadrul unei zile de tranzacţionare
CF – flux de trezorerie pe acțiune
Valoarea actualizată = se bazează pe dividendele așteptate în viitor

Dividendele aşteptate în viitor


= se calculează prin actualizarea fluxurilor de trezorerie
= reprezintă fructificarea viitoare a plasamentului, prin dividende
Di
V= σ∞ i=1 (1+k)i

V – valoarea unei acţiuni


Di – dividendele la momentul i (fluxuri de trezorerie aşteptate în viitor)
k – rata de rentabilitate cerută de acţionari

= valoarea unei acţiuni poate fi calculată ca sumă a valorilor prezente ale dividendelor aşteptate în viitor

Dacă societatea emitentă cunoaşte o dezvoltare regulată, se presupune că dividendele cresc în fiecare an cu o
rata medie g.
În acest caz, valoarea actuală a unei acţiuni sau cursul acesteia (C):
D1
C=
k−g
D1 – dividendele ce vor fi repartizate în anul următor (t = 1)
k – rata de rentabilitate cerută de acţionari
g – creşterea dividendului în anul t faţă de anul precedent

D1
k=g+
C
D1
C = randamentul direct al acțiunii (determinat de dividende)
Premiză: evoluţia preţurilor valorilor mobiliare urmează scheme constante
- piaţa este influenţată de orice
- preţurile se mişcă în trend
- istoria se repetă

Evaluarea grafică a unei acţiuni

Obiective:
- proiectarea în viitor a comportamentului trecut şi actual al cursului titlurilor
- cercetarea şi urmărirea mişcărilor ciclice ale pieţei
- urmărirea tendinţei actuale pentru a stabili când o variaţie de preţ va indica
un punct de întoarcere a tendinţei
Construcţia graficelor → trasare dreaptă suport, dreaptă de rezistenţă, determinare trend

Direcţie a
mişcării
pieţei

TREND

Trend Trend Mişcare


ascendent descendent fără
trend
Suportul şi rezistenţa

Palierul format între cele două nivele este şi intervalul de variaţie a cursului acţiunii.
În timpul unor mişcări bruşte pe piaţă, cele două praguri pot fi pătrunse, stabilindu-se
alte nivele ale acestora.
Trendul general – evoluţie lunară
Trend mediu – evoluţie zilnică
CONFIGURAŢII GRAFICE

- Existenţa unui trend anterior poate constitui o premiză pentru schimbarea trendului actual

- Inversarea evoluţiei unui titlu este semnalizată de depăşirea unei linii importante de trend

- Cu cât trendul este mai mare, cu atât mişcarea ce va urma va fi mai amplă

- Formaţiunile de maxim – top – prezintă o durată mai mică şi o volatilitate mai ridicată

- Formaţiunile de minim – bottom – se formează într-o perioadă mai mare şi au o amplitudine


mai scăzută a variaţiilor de preţ

- În perioadele de creştere a pieţei, volumul de tranzacţii este mai mare


Configurații grafice – evoluţie zilnică
Graficul linie
Graficele:
- indică o evoluţie a preţurilor într-o anumită perioadă de timp
- oferă informaţii despre volatilitatea pieţei
- sunt instrumente utile celor care realizează analiză fundamentală
- pot fi folosite ca instrumente de management financiar
- reflectă comportamentul pieţei

Configuraţii grafice
Configuraţia Configuraţia
în M în Triunghi

Configuraţia
Configuraţia Configuraţia
Cap-Umeri
în W Cap-Umeri
Inversată