Sunteți pe pagina 1din 21

INSTRUMENTE

FINANCIARE PRIMARE
Evaluarea grafică
(tehnică)
Graficele:
- indică o evoluţie a preţurilor într-o anumită perioadă de timp
- oferă informaţii despre volatilitatea pieţei
- sunt instrumente utile celor care realizează analiză fundamentală
- pot fi folosite ca instrumente de management financiar
- reflectă comportamentul pieţei

Configuraţii grafice
Configuraţia Configuraţia
în M în Triunghi

Configuraţia
Configuraţia Configuraţia
Cap-Umeri
în W Cap-Umeri
Inversată
CONFIGURAŢIA CAP – UMERI (head and shoulders)

- perioadă de formare: 2 – 3 luni

- componente: umăr stâng, cap, umăr drept, depăşirea liniei gâtului


- depăşirea liniei gâtului > trend descrescător > semnal de vânzare
- volum maxim tranzacţii: formarea capului graficului
CONFIGURAŢIA ÎN W (double bottom)

- perioadă de formare: 4 – 5 săptămâni

- amplitudinea modificărilor de curs ~ 10 - 20%


- depăşirea dreptei de rezistenţă > trend crescător > semnal de cumpărare
CONFIGURAŢIA ÎN M (double top)

- semnale: scăderea cursului cu 10 – 20% după primul vârf (1) şi formarea a două vârfuri
similare (sau cu diferenţe de 3 – 4%)
- depăşirea dreptei suport > trend descrescător > semnal de vânzare
CONFIGURAŢIA ÎN TRIUNGHI SIMETRIC (symmetrical triangle)

- perioada de analiză: minim 6 luni

- semnale: mişcări succesive de creştere / scădere de curs cu amplitudine din ce în ce mai scăzută şi convergenţă
către un singur punct
- ieşirea cursului din vârful triunghiului indică trendul viitor de creştere / scădere de curs > semnal de cumpărare /
de vânzare
TRIUNGHI ASCENDENT / DESCENDENT

- perioadă de formare: 3 – 4 săptămâni

- graficele indică creşteri / scăderi în volumul tranzacţionat, iar cursul nu poate depăşi dreapta de
rezistenţă (triunghi ascendent) sau dreapta suport (triunghi descendent)
- depăşirea dreptei de rezistenţă / suport > trend crescător / descrescător > semnal de cumpărare / de
vânzare
INDICATORI DE ANALIZĂ TEHNICĂ

INDICATORI DE TREND INDICATORI DE MOMENT INDICATORI DE VOLATILITATE


 MA, MACD, DMI  Momentum, RSI, SI  BB, RVI

MA (moving average – simplă, ponderată, exponenţială)  indicator retroactiv utilizat pentru


confirmarea direcţiei de trend şi detectarea semnalelor de vânzare / cumpărare

MACD (moving average convergence / divergence)  semnalizează schimbările de trend şi


indică direcţia trendului

DMI (directional movement index)  permite identificarea trendului de piaţă în special în


situaţia unei volatilităţi accentuate

Momentum  măsoară intensitatea cu care se produce o schimbare


Mediile mobile

Cele două medii mobile reprezentate pe grafic (EMA(30); EMA(60)) sunt aproximativ
identice cu evoluţia cursului bursier. Mediile se distanţează de evoluţia cursului bursier, o
dată cu creşterea volatilităţii acţiunii.
INDICATORI DE ANALIZĂ TEHNICĂ - continuare

SI (stochastic index)  are în vedere preţul unui instrument financiar în raport cu valorile de
maxim sau de minim dintr-o perioadă anterioară

RSI (relative strenght index)  compară variaţia medie a preţurilor de piaţă din perioadele de
creştere cu variaţia medie a preţurilor de piaţă din perioadele de scădere

BB (bollinger bands)  curbe volatile utilizate pentru a identifica vârfurile de maxim sau de
minim în evoluţia preţului unui instrument financiar

RVI (relative volatility index)  se utilizează pentru a determina direcţia volatilităţii


Benzile Bollinger
– Reflectă volatilitatea acţiunilor, precum şi momentele de schimbare
bruscă a trendului.
– Cercurile trasate indică momentele în care benzile se îngustează foarte
mult → indică o schimbare de trend, însă nu indică şi sensul modificării.
– Dreptunghiurile indicate în zonele în care benzile se lărgesc foarte mult
→ volatilitatea crește foarte mult, pentru ca apoi să scadă până în
următoarea zonă îngustă cu volatilitate redusă.
– Cele patru momente marcate cu cercuri reprezintă volatilităţi foarte
scăzute, anticipând o schimbare a trendului. Cu cât benzile sunt mai late,
cu atât şi volatilitatea este mai crescută.
– Cele două dreptunghiuri subliniază momente de volatilitate ridicată,
respectiv cele în care se manifestă un trend, fie el crescător sau nu.
Benzile Bollinger
ANALIZĂ TEHNICĂ versus ANALIZĂ FUNDAMENTALĂ

- Analiza fundamentală > raportul forţelor cerere/ofertă care influenţează preţurile


de piaţă
- Analiza tehnică > trendul pieţei

- Analiza fundamentală > cauza mişcării pieţei


- Analiza tehnică > efectul mişcării pieţei

- Analiza fundamentală > prelucrează o mare cantitate de informaţii diferite


- Analiza tehnică > adaptabilitate crescută tuturor titlurilor financiare

- Tehnicienii > analiza tehnică include analiza fundamentală

Analiza fundamentală şi Analiza tehnică > au ca scop final determinarea


direcţiei în care preţurile este probabil să evolueze
DIVIDENDUL
SI POLITICA
DE DIVIDEND
Dividendul şi politica de dividend
Parametrii Formele
politicii de dividendului
dividend

= partea din profitul net repartizată acţionarilor


ca urmare a dreptului de coproprietate
= modul de repartizare a profitului
între remunerarea acţionarilor şi autofinanţare

- în numerar
- rata de distribuire a dividendului - în acţiuni
- rata de creştere a dividendului pe
acţiune - anual
- prioritar
- provizoriu
- repartizat sub formă de noi acţiuni
Politici de dividend:
- politica ratelor
- politica reziduală
- politica stabilizată
Etapele de la propunerea și până la încasarea dividendului

https://www.primet.ro/documente/materiale-
analiza/Care%20sunt%20etapele%20de%20la%20propunere
%20si%20pana%20la%20incasarea%20dividendului.pdf

Dividende estimate pentru 2019:

https://www.primet.ro/documente/materiale-
analiza/Dividende%20estimate%202020.pdf