Sunteți pe pagina 1din 18

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

- OPȚIUNI -

• Sunt instrumente de gestionare a riscului


• Permit vânzarea/cumpărarea la o dată viitoare a unei cantități determinate din activul suport
• Rezultatul este determinat în funcție de valoarea viitoare a activului suport
• Clauzele contractului sunt specificate de bursa pe care se tranzacționează
• Sunt instrumente financiare la termen
• Sunt instrumente standardizate
• Se tranzacționeaza, în principal, pe piețe reglementate (bursă)
• Se impune existența unei Contrapărți Centrale, ca instituție post-tranzacționare

1
 dreptul dar nu şi obligaţia de a cumpăra (CALL) / vinde (PUT) active suport la un
preţ prestabilit (preţ de exercitare), în schimbul unei prime plătită la iniţierea
tranzacţiei
* La tranzacționare se deschid poziții Long (de cumpărare) și
poziții Short (de vânzare)
* Numărul pozițiilor long este egal cu cel al pozițiilor short

Opţiuni Executare:
 de tip european TRANZACŢII CU OPŢIUNI - lichidare
 de tip american - exercitare
- expirare

Avantaje:
• flexibilitate = indiferent de evoluţia preţurilor opţiunile pot ajuta la realizarea obiectivelor de tranzacţionare
• multifuncţionalitate = în lipsa unei previziuni certe privind evoluția viitoare a cursului, se poate profita de volatilitate şi trecerea timpului
• câştiguri nelimitate cu riscuri limitate
• lipsa obligativității pentru cumpărătorul de contract
• standardizarea şi existenţa Contrapărții Centrale elimină riscul de neplată al contrapartidei
• speculație
DEFINIȚIA OPȚIUNII

= contract între un vânzător şi un cumpărător care dau acestuia din urmă dreptul, dar nu şi obligaţia de a cumpăra sau de a vinde un
instrument financiar, instrument monetar ori marfă, la o anumită dată viitoare, la un preț de exercitare prestabilit și în schimbul plăţii
primei la momentul încheierii contractului
= cumpărătorul contractului plătește prima
= cumpărătorul are dreptul să exercite opțiunea sau să abandoneze contractul, pierzând prima

TIPURI DE OPȚIUNI

În funcție de sensul tranzacției: opțiuni CALL (de cumpărare) și PUT (de vânzare)
În funcție de momentul lichidării contractului: opțiuni de tip american (exercitabile în orice moment până la scadență) și opțiuni de tip
european (se lichidează numai la data scadenței)

La tranzacționare se deschid poziții Long (de cumpărare) și poziții Short (de vânzare)
Numărul pozițiilor Long este egal cu cel al pozițiilor Short.
TRANZACŢII CU OPŢIUNI
Elemente:
 Contrapartea Centrală
 mărime
 garanții
 durată
 limită de poziție
 preţ de exercitare
 limită de exercitare
 preţ opţiune

Contrapartea Centrală – rol:


• Deschide conturi tuturor participanților la tranzacționare
• Este vânzător pentru toți cumpărătorii și cumpărător pentru toți vânzătorii
• Ține evidența tuturor pozițiilor Long și Short

Garanții:
= prima (pentru cumpărătorul opțiunii)
= marja stabilită de Bursă (pentru vânzătorul opțiunii)

• Limită de poziție – numărul maxim de opțiuni ce pot fi deținute de un investitor pentru aceeași scadență și pe același activ suport
• Limită de exercitare – numărul maxim de opțiuni ce pot fi exercitate în fiecare zi de tranzacționare

• Clasă de opţiuni – opţiunile de acelaşi tip, CALL sau PUT, care au acelaşi activ suport şi aceeaşi scadenţă
• Serie de opţiuni – toate opţiunile dintr-o clasă care au acelaşi preţ de exercitare
Sunt contracte standardizate
Clauzele contractului sunt specificate de bursa pe care se tranzacționează

CONTRACTE de OPȚIUNI

Prețul opțiunii este prima


Prima se plătește la deschiderea
Prima este singurul element necunoscut fiecărei poziții de cumpărare/vânzare.
care rezultă ca raport cerere/ofertă
ELEMENTELE UNEI OPŢIUNI

Mărimea opţiunii este standardizată (exemplu: 100 acţiuni) - nu este posibilă tranzacționarea unei fracţiuni din mărimea unei opţiuni

- Prima zi de tranzacţionare a opţiunilor este ziua în care a fost stabilit primul preţ de cotare al activului suport
- Ultima zi de tranzacţionare şi data expirării opţiunii coincid cu ziua de scadenţă a contractului de opțiune

Preţ de exercitare = preţul la care cumpărătorul unei opţiuni CALL are dreptul să cumpere un anumit activ suport sau la care
cumpărătorul unei opţiuni PUT are dreptul să vândă un anumit activ suport

Prețul opțiunii = Prima = preţul pe care cumpărătorul unei opţiuni CALL/PUT îl plăteşte vânzătorului opţiunii. Primele sunt stabilite
liber pe piaţă, pe baza raportului cerere/ofertă potrivit regulilor bursei unde sunt tranzacţionate opțiunile.

Decizia de executare/abandonare a contractului de opțiune aparține numai cumpărătorului de contract


EVALUAREA OPŢIUNILOR

VALOAREA INTRINSECĂ = diferenţa între PE al opţiunii şi


CURSUL activului suport

VI CALL PUT
In the money (“în bani”) C > PE C < PE
At the money (“la bani”) C = PE C = PE
Out of money (“fără bani”) C < PE C > PE

VALOAREA TIMP = Prima - VI

Data scadenţei opţiunii


Volatilitatea activului suport
Prețul de exercitare
Plata dividendelor
Rata dobânzii fără risc
PREȚUL OPȚIUNII

Prețul opțiunii este PRIMA Factorii care influențează mărimea primei:


- prețul activului suport
- estimarea fluctuației suportului opțiunii
- factorul timp (cu cât scadența este mai îndepărtată, nivelul primei este mai mare)

COMPONENTELE PREȚULUI OPȚIUNII

Valoarea intrinsecă (VI) Valoarea timp (VT)

Pentru o opţiune CALL este preţul activului Este cu atât mai mare cu cât scadența este mai îndepărtată
suport (acţiune, contract futures, indice etc.)
minus preţul de exercitare Arată cât este dispus să plătească cumpărătorul, în speranța
unei evoluții favorabile a prețului opțiunii până la scadență
Pentru o opţiune PUT este preţul de
exercitare minus preţul activului suport
OPŢIUNI DE CUMPĂRARE (CALL)

To (iniţierea contractului)

Cumpărător opţiune Prima Vânzător opţiune

Tn (scadenţa contractului)

Cumpărător opţiune Vânzător opţiune


Titluri suport
= cumpărător titluri = vânzător titluri suport
suport

Preţ de exercitare
CUMPĂRARE CALL (long call)

PM = PE + prima
+ PM = punct mort
PE = preţ de exercitare

+ + + - Previziune operator: creștere curs


PE
PM
CURS - Câștig operator: teoretic nelimitat
- - - - - -
(creșterea cursului de piață peste PM)

- Pierdere operator: limitată


abandon exercitare (maxim prima plătită)
-

CURS < PE → contractul se abandonează → Rezultat = pierdere maximă = prima plătită

CURS > PE → contractul se exercită → Rezultat = (-PE-prima+CURS) = se cumpără titlurile la PE, se plăteşte prima şi se compară cu cursul de piaţă la care titlurile ar
putea fi vândute
EXEMPLU - CUMPĂRARE 2 CALL PE = 140, prima = 6
a) Curs = 136; b) Curs = 145; c) Curs = 153

PM = PE + prima
+

PM = 140+6 = 146
+ + +
C=136 PE=140 C=145 C=153
CURS < PE = abandon contract
PM=146 CURS
- - CURS > PE = exercitare = -PE-prima+CURS
- - - -

a) CURS = 136 < PE → abandon contract → Rezultat = pierdere maximă = prima plătită = 6*100 acțiuni*2 opțiuni = -1.200

b) CURS = 145 > PE → exercitare contract cu pierdere → Rezultat = -PE-prima+CURS = -140-6+145 = -1*100 acțiuni*2 opțiuni = -200

c) CURS = 153 > PE → exercitare contract cu câștig→ Rezultat = -PE-prima+CURS = -140-6+153 = 7*100 acțiuni*2 opțiuni = +1.400
VÂNZARE CALL (short call) PM = PE + prima
PM = punct mort
PE = preţ de exercitare

+ abandon
exercitare

++++ - Previziune operator: scădere curs


++
PE PM CURS
---- - Pierdere operator: teoretic nelimitată
(creșterea cursului de piață peste PM)

- Câștig operator: limitat


- (maxim prima încasată)

CURS < PE → contractul se abandonează → Rezultat = câştig maxim = prima încasată

CURS > PE → contractul se exercită → Rezultat = (+PE+prima-CURS) = se vând titlurile la PE, se încasează prima şi se compară cu cursul de piaţă la care titlurile ar
putea fi cumpărate
EXEMPLU - VÂNZARE 3 CALL PE = 26, prima = 3
a) Curs = 24; b) Curs = 27; c) Curs = 33

PM = PE + prima
+

PM = 26+3 = 29

++++ ++
C=24 C=27 C=33 CURS < PE = abandon contract

PE=26 PM=29 CURS CURS > PE = exercitare contract = +PE+prima-CURS


----
-

a) CURS = 24 < PE → abandon contract → Rezultat = câştig maxim = prima încasată = 3*100 actiuni*3 optiuni = +900

b) CURS = 27 > PE → exercitare contract cu câștig → Rezultat = (+PE+prima-CURS) = +26+3-27 = 2*100 actiuni*3 optiuni = +600

c) CURS = 33 > PE → exercitare contract cu pierdere → Rezultat = (+PE+prima-CURS) = +26+3-33 = -4*100 actiuni*3 optiuni = -1.200
OPŢIUNI DE VÂNZARE (PUT)

To (iniţierea contractului)

Cumpărător opţiune Prima Vânzător opţiune

Tn (scadenţa contractului)

Cumpărător opţiune Vânzător opţiune


Preţ de exercitare
= vânzător titluri suport = cumpărător titluri
suport

Titluri suport
CUMPĂRARE PUT (long put) PM = PE - prima
PM = punct mort
PE = preţ de exercitare

- Previziune operator: scădere curs

+ + +
PM PE
CURS - Câștig operator: important dar limitat
- - - - - - (scăderea cursului de piață sub PM)

exercitare
- Pierdere operator: limitată
abandon (maxim prima plătită)

CURS < PE → contractul se exercită → Rezultat = (+PE-prima-CURS) = se vând titlurile la PE, se plăteşte prima şi se compară cu cursul de piaţă la care titlurile ar putea
fi cumpărate
CURS > PE → contractul se abandonează → Rezultat = pierdere maximă = prima plătită
PE = 140, prima = 11
EXEMPLU - CUMPĂRARE 1 PUT
a) Curs = 125; b) Curs = 131; c) Curs = 145

PM = PE - prima
+

PM = 140-11 = 129

+ + + PM=129 PE=140 CURS < PE = exercitare contract = +PE-prima-CURS


CURS
C=125 C=131 C=145 CURS > PE = abandon contract
- - - - - -
-

a) CURS = 125 < PE → exercitare contract cu câștig → Rezultat = (+PE-prima-CURS) = +140-11-125 = +4*100 actiuni*1 optiune = +400

b) CURS = 131 < PE → exercitare contract cu pierdere → Rezultat = (+PE-prima-CURS) = +140-11-131 = -2*100 actiuni*1 optiune = -200

c) CURS = 145 > PE → contractul se abandonează → Rezultat = pierdere maximă = prima plătită = -11*100 actiuni*1 optiune = -1.100
VÂNZARE PUT (short put)
PM = PE - prima
PM = punct mort
PE = preţ de exercitare

+ exercitare abandon

+ + + - Previziune operator: creștere curs


+ +
PM
CURS
PE - Câștig operator: limitat
- - - -
(maxim prima încasată)

- Pierdere operator: importantă dar limitată


(scăderea cursului de piață sub PM)
-

CURS < PE → contractul se exercită → Rezultat = (-PE+prima+CURS) = se cumpără titlurile la PE, se încasează prima şi se compară cu cursul de piaţă la care titlurile ar putea fi
vândute
CURS > PE → contractul se abandonează → Rezultat = câştig maxim = prima încasată
EXEMPLU – VÂNZARE 4 PUT PE = 84, prima = 7
a) Curs = 75; b) Curs = 80; c) Curs = 86

PM = PE – prima
+

PM = 84-7 = 77

+ + + + +
C=75 C=80 C=86
CURS CURS < PE = exercitare contract = -PE+prima+CURS
PM=77 PE=84
- - - - CURS > PE = abandon contract

a) CURS = 75 < PE → exercitare contract cu pierdere → Rezultat = -PE+prima+CURS = -84+7+75 = -2*100 actiuni*4 optiuni = -800

b) CURS = 80 < PE → exercitare contract cu câștig → Rezultat = -PE+prima+CURS = -84+7+80 = +3*100 actiuni*4 optiuni = +1.200

c) CURS = 86 > PE → abandon contract→ Rezultat = câştig maxim = prima încasată = 7*100 actiuni*4 optiuni = +2.800