Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS

 Capitolul 1. GENERALITĂȚI PRIVINID MECANICMELE DE RIDICAT


.....1
1.1 Scurt istoric….…..…………………………….............................................6
1.2 Clasificarea dispozitivelor de ridicat……………………………………...8
1.2 Tipuri constructive de dispozitive de ridicat………………...…………..14
1.4 Clasificarea dispozitivelor de ridicat…………………………………….16
1.3 Domenii de utilizare ale troliilor ……………...……...……...…………18
1.4 Clasificarea troliilor……………………………………………………...19
1.5 Parametrii constructiv funcționali în proiectarea trolii ...............................22
1.6 Particularități constructiv funcționale ale. Trolii............................................24
 Capitolul 2 Partea 1. PROIECTAREA UNUI TROLIU ..............................26
2.1 Tema proiect..………………………………………………………………22
2.2. Schița generala si elemente componente ale dispozitivuli……………..…26
2.3Calcule de proiectare ale dispozitivului……………………………………..27
2.4 Caracteristicile frânghie.............................................................................27
2.5 Specificatii cârlig cu siguranta.....................................................................27
2.6 Parametrii mecesare.........................................................................28
2.7 Calcule Tambur(tobă) .........................................................................28
2.7.1 Diametrul tamburului.........................................................................28
2.7.2 Raza de canelură.........................................................................28
2.7.3 Diametrul canelurii.........................................................................28
2.7.4 Diametrul de divizar.........................................................................28
2.7.5 Adancimea canelurii.........................................................................28
2.7.6 Grosimea.........................................................................29
2.8 Dimensiuni mâner.........................................................................29
2.9 Calcule arbore.........................................................................29
2.9.1 Forța radial.........................................................................29
2.9.2 Predimensionarea arborilor şi alegerea capetelor de arbori…………..30
2.9.3 Determinarea momentelor de torsiune ale arborilor ………………….30
2.9.4 Diametrele minime necesare pentru diverse arbori 1 ....................30
2.10 Calculul rotilor dintate ...............................................................35
2.10.1 Materiale pentru rotile dintate..................................................40
2.10.2 Calcululele de dimensionare a rorilor dintete....................................45
2.10.3 Calculul de rezistenta al angrenajului...............................................50
2.11 Calcule de dimensionare a carcarei.......................................................51
2.12 Desenele de proiectare ale dispozitivului in programul de proiectare solid
edge ale componentelor.............................................................................70
 Capitolul 2 Partea a 2-a. PREZENTAREA TEHNOLOGIEI DE
FABRICAȚIE PENTRU: ARBORELE TROLIULUI ...............................71
Tema proiectului ................................................................................................. 2 

2.1.Analiza datelor initiale .................................................................................. 2 

2.1.1 Studiul desenului de executie ..................................................................... 2 

2.2.Calculul numarului de operatii ..................................................................... 3 

2.3.Stabilirea traseului tehnologic ...................................................................... 4 

2.4.Stabilirea adaosurilor de prelucrare si calculul dimensiunilor intermediare….. 11 

2.5.Calculul regimului de prelucrare ………………………………………… 16

2.5.1 Sabilirea masinii unelte si a sculelor pentru prelucrarea semifabricatului

2.5.2 Calculul regimului de așchiere   .............................................................. 21 

2.5.3 Calculul adancimii de aschiere  ............................................................. 21 

2.5.4  Calculul avansului de lucru .................................................................... 23 

2.5.5 Calculul vitezei de aschierre…………. .................................................. 25 

2.5.6 Calculul turatiei de lucru .................................................................. 27 

2.6. Normarea tehnica ....................................................................................... 30 

Bibliografie ....................................................................................................... 40 

S-ar putea să vă placă și