Sunteți pe pagina 1din 317

TESTE CONTABILITATE FINANCIARA

1. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza:


456 = 1011
a) subscrierea capitalului(constituirea creantei fata de actionari);
b) aportarea capitalului subscris;
c) transformarea capitalului nevarsat in capital varsat;
d) constituirea capitalului varsat;
e) nici un raspuns nu este corect.

2. Care din formulele contabile enumerate sunt in concordanta cu explicatia data:


a) 131 = 7584 - constituirea creantei pentru subventii de primit;
b) 2111= 131 - achizitionarea unui teren din subventii pentru investitii;
c) 131 = 7583 - diminuarea subventiei pentru investitii si reflectarea ca venituri din subventii pentru
investitii;
d) 5121= 445 - incasarea creantei din vanzarea unui mijloc fix cu TVA;
e) 461= % - vanzarea unui mijloc fix cu TVA.
7583
4427
3. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 462 = 5121 - plata redeventei prin casierie; c) 612 = 462 - redeventa incasata de concesionar;
b) 462 = 5311 - plata redeventei prin contul d) 205 = 167 - achizitia de la terti a unui brevet;
bancar; e) 167 = 205 - restituirea utilajului concesionat.

4. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:


a) % = 408 - achizitii de materii prime la pret c) % = 408 - achizitii de materii prime la pret
standard cu factura; standard fara factura;
301 301
308 308
4426 4428
b) % = 404 - achizitii de materii prime la pret de d) 601 = % - darea in consum a materiilor prime la
achizitie cu factura; pret de achizitie;
301 301
4426 308
e) nici o inregistrare nu este corecta.

5. Produsele pot fi evaluate la:


a) pret de productie si pret standard; d) pret de productie si pretde vanzare;
b) pret de achizitie si pret standard; e) nici un raspuns nu este corect.
c) pret de productie si pret de achizite;

6. Pretul de vanzare cu amanuntul al marfurilor este constituit din:


a) cost de achizitie si adaos comercial; d) cost de productie, adaos comercial si TVA;
b) cost de productie si adaos comercial; e) cost de achizitii, adaos comercial si TVA.
c) cost de achizitie si TVA colectat;
7. Ce semnificatie are formula contabila:
% = 5124
401
665
a) plata unui furnizor in valuta;
b) plata unui furnizor in valuta din contul curent la banca in devize cu diferente nefavorabile;
c) plata unui furnizor in valuta cu diferente favorabile;
d) plata unui furnizor din contul curent la banca in lei;
e) plata unui furnizor in valuta din casierie cu diferente nefavorabile

8. Ce semnificatie are formula contabila:


5311 = 4551
a) se deschid conturi curente la banci pentru asociati;
b) se deschid conturi curente pentru asociati in care se depun bani prin casieria unitatii;
c) se deschid conturi curente pentru asociati in care se depun bani prin banca;
d) se ridica bani din conturile curente ale asociatiilor;
e) nici un raspuns nu este corect.

9. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


5187 = 766
a) venituri din dobanzi aferente imprumuturilor c) dobanzi de platit pentru creditul primit ;
acordate; d) nici un raspuns nu este corect;
b) dobanzi de incasat pentru disponibilul din cont e) toate raspunsurile sunt corecte;

10. Ce semnificatie are formula contabila :


581 = 5411 ; 5121 = 581
a) sume neutilizate din acreditiv virate in contul c) constituirea unui acreditiv in valuta;
bancar; d) plata unui furnizor din acreditiv;
b) constituirea unui acreditiv in lei; e) nici un raspuns nu este corect.

11. Aportarea (aducerea) capitalului in natura se reflecta in contabilitate prin formula contabila:
a) 212 = 456; d) 1011 = 1012;
b) 456 = 1011; e) 456 = 1012.
c) 5311 = 1011;

12. Prin urmatoarea formula contabila se reflecta:


131 = 7584
a) constituirea creantei fata de buget pentru subventii de primit;
b) vanzarea unui mijloc fix;
c) diminuarea subventiei pentru investitii;
d) incasarea de la buget a subventiei si trecerea ei la venituri;
e) trecerea la venituri a amortizarii calculate pentru utilajul achizitionat din subventie.

13. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 205 = 721 - realizarea unui program informatic in regie proprie;
b) 461 = 7583 - incasarea unui proiect de dezvoltare vandut;
c) 5121 = 461 - incasarea unei creante prin casierie;
d) 205 = 404 - inregistrarea unei licente de fabricatie din productie proprie;
e) % = 205 - scoaterea din evidenta a unui brevet amortizat partial.
2805
6583
14. Care din urmatoarele inregistrari contabile corespund explicatiei date:
a) 301 = 456 - materii prime intrate ca aport in natura;
b) 302 = 542 - materiale cumparate din avansuri de trezorerie;
c) 303 = 603 - materiale de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar;
d) 301 = 7582 - materii prime primite cu titlu gratuit;
e) toate inregistrarile sunt corecte.

15. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:


a) 345 = 711 - obtinerea de produse finite la cost de productie;
b) 4111 = %
701 - vanzarea de produse finite clientilor;
4427
c) 5121 = 4111 - incasarea creantei prin banca;
d) 711 = 345 - descarcarea gestiunii cu produsele vandute;
e) toate inregistrarile sunt corecte.

16. TVA cuprins in pretul de vanzare cu amanuntul se calculeaza la:


a) pret de achizitie; d) pret de productie plus adaos comercial;
b) pret de achizitie plus adaos comercial; e) nici un raspuns nu este corect.
c) pret de productie;

17. Ce semnificatie are formula contabila:


401 = %
5124
765
a) plata unui furnizor in valuta din casierie cu diferente favorabile;
b) plata unui furnizor in valuta din contul in devize cu diferente nefavorabile;
c) plata unui furnizor in valuta din contul in devize cu diferente favorabile;
d) plata unui furnizor din contul in lei de la banca;
e) plata unui furnizor din casierie cu diferente nefavorabile.

18. Care din urmatoarele inregistrari sunt corecte?


a) 457 = 4551 - sume lasate in conturile curente ale asociatiilor provenite din dividende;
b) 4551 = 5311 - sume platite prin casierie, solicitate de asociati din conturile curente;
c) 666 = 4558 - dobanda datorata de unitate pentru disponibilul, din contul curent;
d) 4558= 5311 - plata catre asociati a dobanzii cuvenite pentru disponibilul din contul curent;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

19. Care este documentul cu care se asigura evidenra operativa a incasarilor si plarilor fara
numerar?
a) registrul de casa; d) ordinul de plata;
b) extrasul de cont; e) nici un raspuns nu este corect;
c) registrul jurnal;

20. Care din formulele contabile sunt in concordanta cu explicatia data?


a) 601 = 301 10.000 - materii prime date in consum, evidenta se tine la pret de achizitie;
b) 601 = % 10.000 - materii prime date in consum ,
301 12.000 evidenta se tine la pret standard,
308 1.000 cu diferente nefavorabile;
c) 601 = % 10.000 - materii prime date in consum ,
301 12.000 evidenta se tine la pret standard,
308 2.000 cu diferente favorabile;
d) 601 = % 10.000 - materii prime date in consum ,
301 8.000 evidenta se tine la pret de factura;
308 2.000
e) toate inregistrarile sunt corecte.

21. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza


1011 = 1012
a) aducerea capitalului subscris in societate;
b) subscrierea capitalului;
c) punerea la dispozitia societatii a capitalului subscris;
d) inregistrarea capitalului subscris si constituirea creantei fata de actionar;
e) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital varsat.

22. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 461 = 161 - subscrierea obligatiunilor si constituirea creantei fata de cumparatori;
b) 5411 = 461 - incasarea obligatiunilor subscrise si stingerea creantei;
c) 161 = 4111 - incasarea obligatiunilor emise;
d) 666 = 5121 - incasarea dobanzii pentru obligatiunile emise;
e)5121 = 1681 - inregistrarea dobanzii aferente obligatiunilor emise.

23. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:


% = 456
212
207
a) aportarea unei cladiri de catre un actionar;
b) subscrierea unui aport de catre un actionar;
c) aducerea ca aport a unui mijloc fix;
d) aducerea ca aport de catre actionar a unei cladiri cu fondul comercial aferent;
e) retragerea de catre actionar a aportului.

24. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:


a) 601 = 301 - lipsuri de materii prime constatate la inventariere
b) 4282 = % - imputatii efectuate pentru lipsurile constatate la inventar;
7588
4427
c) 6582 = 301 - materii prime date cu titlu gratuit;
d) 671 = 301 - materii prime distruse de calamitati;
e) toate inregistrarile sunt corecte.

25. Ce semnifica inregistrarea contabila:


% = 711 12.000
345 10.000
348 2.000
a) obtinerea de produse finite la pret standard cu diferente favorabile;
b) obtinerea de produse finite de la terti;
c) obtinerea de produse finite la pret standard cu diferente nefavorabile;
d) obtinerea de semifabricate la pret standard cu diferente nefavorabile;
e) obtinerea de semifabricate la pret standard cu diferente favorabile.
26. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:
409 = 5121
a) avans acordat furnizorului pentru livrarea de d) se retine un avans din suma datorata unui
marfuri; furnizor;
b) plata furnizorului din contul bancar; e) nici un raspuns nu este corect.
c) plati anticipate facute din contul bancar;

27. Ce semnificatie au urmatoarele formule contabile:


581 = 5121 ; si 5311 = 581
a) se depun bani in contul bancar prin casierie; d) se ridica bani de la banca si se aduc in casierie;
b) se face plata din contul bancar; e) nici o explicatie nu este corecta.
c) se incaseaza o creanta prin casierie;

28. Ce semnificatie are formula:


117 = 457
a) dividende datorate actionarilor din profitul net al anului precedent;
b) dividende datorate actionarilor din profitul anului curent
c) dividende datorate actionarilor din profitul brut al anului precedent;
d) dividende datorate actionarilor din profitul net al anului curent;
e) nici un raspuns nu este corect.

29. Care este documentul cu care se asigura evidenta operativa a incasarilor si platilor in numerar prin
casierie?
a) registrul de casa; d) dispozitia de plata / incasare catre casierie;
b) registrul jurnal; e) nici un raspuns nu este corect.
c) extrasul de cont;

30. In cazul utilizarii metodei inventarului intermitent care este pretul pentru contabilizarea
aprovizionarii si consumului de materii prime:
a) pretul de achizitie; d) pretul de achizitie si pretul standard;
b) pretul standard; e) pretul standard si pretul de factura.
c) pretul de factura;

31. Prin formula contabila se inregistreaza:


5121 = 1012
a) subscrierea capitalului social; d) varsarea capitalului in contul de la banca,
b) aportarea capitalului dupa subscriere; inainte de inmatricularea societatii;
c) majorarea capitalului; e) subscrierea capitalului.

32. Care este formula contabila care reflecta obligatia de plata a dobanzii privind imprumuturile din
emisiunea de obligatiuni:
a) 666 = 5121 b) 666 = 1681 c) 5121 = 1681 d) 666 = 461 e) 461 = 1681

33. Care din urmatoarele inregistrari contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 2111 = 456 - se subscrie ca aport la capital un c) 2111 = 401 - se achizitioneaza de la terti un
teren; teren;
b) 2111 = 404 - se primeste prin donatie un teren; d) 2111 = 133 - se primeste un teren prin donatie;
e) nici un raspuns nu este corect.
34. Care din urmatoarele formule contabile nu sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 301 = 401 - achizitii de materiale consumabile, cu TVA;
b) % = 401 - achizitii de materii prime fara factura;
301
4426
c) % = 408 - achizitii de materiale de natura obiectelor de inventar cu factura;
303
4426
d) 401 = 5311 - plata furnizorului prin contul bancar;
e) nici o inregistrare nu corespunde cu explicatia data.

35. Ce semnifica inregistrarea contabila:


5121 = %
419
4427
a) incasarea unei creante de la clienti;
b) incasarea unui avans de la clienti pentru livrarea de produse finite;
c) inregistrarea vanzarii de produse finite;
d) incasarea unor creante de la debitori diversi;
e) nici un raspuns nu este corect.

36. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:


371 = % 12.034
378 6.600
4428 5.434
a) achizitii de marfuri de la terti;
b) inregistrarea adaosului comercial la marfurile din magazin;
c) inregistrarea diferentelor de pret aferente marfurilor;
d) inregistrarea TVA aferent marfurilor din magazinul de desfacere;
e) adaosul comercial si TVA aferent marfurilor din magazinul de desfacere.

37. Care este semnificatia urmatoarelor formule contabile?


a) 425 = 5311 - plata in cursul lunii a avansului la salarii;
b) 641 = 421 - inregistrarea la sfarsitul lunii a salariilor brute;
c) 421 = 444 - retinerea impozitului pe salarii din salariu brut;
d) 421 = 427 - retinerea unor datorii ale salariatilor catre terti;
e) toate inregistrarile sunt corecte.

38. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date?


a) 129 = 117 - dividende repartizate actionarilor din profitul net al anului curent;
b) 117 = 457 - constituirea datoriei fata de actionari pentru dividendele din anul curent;
c) 457= 446 - impozitul pe dividende datorat bugetului de stat;
d) 457 = 5311 - plata prin casierie a dividendelor cuvenite;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

39. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:


401 = 5191
a) plata unui furnizor din contul bancar;
b) plata unui furnizor de imobilizari dintr-un credit pe termen scurt;
c) plata unui furnizor direct din creditul pe termen scurt;
d) primirea in contul curent a unui credit pe termen scurt;
e) nici un raspuns nu este corect.

40. Ce semnificatie are formula contabila:


121 = 601
a) inchiderea contului de cheltuieli cu energia electrica;
b) inchiderea contului de cheltuieli cu materiale consumabile;
c) inchiderea contului de cheltuieli cu materii prime;
d) inregistrarea cheltuielilor efectuate cu consumul de materii prime;
e) nici un raspuns nu este corect.

41. Care din urmatoarele formule contabile sunt in corelatie cu explicatia data?
a) 456 = 1011, - aportarea de capital in natura;
b) 1011 = 1012, - transformarea capitalului varsat in capital nevarsat;
c) 5311 = 456, - aportarea in natura a capitalului subscris;
d) 212 = 456, - intrarea aporturilor in natura si stingerea creantei fata de actionari;
e) 203 = 456, - aportare in natura a capitalului subscris.

42. Care este inregistrarea contabila in situatia in care societatea obtine un credit bancar pe termen lung
de 100.000 lei conform extrasului de cont, cu termen de rambursare peste 2 ani.
a) 5121 = 161 100.000 d) 162 = 5311 100.000
b) 161 = 5121 100.000 e) 5311 = 162 100.000
c) 5121 = 162 100.000

43. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 2111 = 456 - achizitionarea unui teren de la terti;
b) 2111 = 404 - se achizitioneaza un teren de la o persoana fizica;
c) 461 = % - se vinde tertilor un teren;
7583
4427
d) 462 = 5311 - plata unei datorii prin contul de la banca;
e) 5121 = 461 - incasarea unei creante prin casierie.

44. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


% = 401
351
4426
a) materii prime achizitionate de la furnizori;
b) materii prime achizitionate si lasate in custodie furnizorului;
c) materii prime preluate de la furnizori pentru prelucrare;
d) materii prime trimise la furnizor pentru prelucrare;
e) materii prime achizitionate dar nedecontate.

45. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:


a) 4111 = % 188.500 - vanzarea de produse finite
701 150.000 conform facturii, cu ambalaje restituibile;
4427 28.500
419 10.000
b) 711 = 345 120.000 - descarcarea gestiunii de produsele finite vandute;
c) 419 = 4111 10.000 - restituirea ambalajelor
d) % = 4111 178.500 - scont acordat clientului si
667 3.570 incasarea diferentei din creanta;
5121 174.930
e) toate inregistrarile sunt corecte.

46. Societatea cumpara marfuri la cost de achizitie 8.000 lei TVA 19%, adaosul commercial 25%.Care va fi
pretul de vanzare cu amanuntul:
a) 12.750 lei; d) 10.000 lei
b) 11.900 lei; e)nici un raspuns nu este corect.
c) 11.780 lei;

47. Care din urmatoarele inregistrari nu corespund explicatiei date?


a) 421 = 5121 - plata prin casierie a salariilor la sfarsitul lunii;
b) 421 = 4312 - retineri din salarii pentru fondul de somaj;
c) 421 = 4314 - retineri din salarii pentru asigurari sociale;
d) 421 = 4372 - retineri din salarii pentru fondul de sanatate;
e) toate inregistrarile nu sunt corecte.

48. Ce semnificatie are formula contabila:


457 = 1012
a) cresterea capitalului social prin aporturi in c) dividende primite din capitalul social;
natura; d) dividende lasate la dispozitia unitatii pentru
b) cresterea capitalului social prin aporturi in majorarea capitalului social;
bani; e) nici un raspuns nu este corect.

49. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


5191=5192
a) primirea unui credit pe termen scurt; d) credite nerambursate la termen si trecute la
b) plata creditului nerambursat la termen; credite restante;
c) plata la termen a creditului pe termen scurt; e) nici un raspuns nu este corect.

50. Care este formula contabila prin care se inregistreaza descarcarea gestiunii de marfuri in
comertul 'en detail ', unde evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul:
a) 607 = % b) 607 = %c) 607 = 371 d) % = 371
371 371 607
4428 378 378
4428
e) toate raspunsurile sunt corecte.

51. Capitalul unei societati la infiintare se cifreaza la 100.000 lei, format din 5.000 actiuni cu o
valoare nominala de 20 lei/ actiune. Capitalul a fost majorat prin includerea rezervelor constituite cu
suma de 10.000 lei. Valoarea actuala a unei actiuni este de:
a) 20.000 ; d) 25.000;
b) 24.000; e) 30.000.
c) 22.000
52. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:
666 = 1682
a) inregistrarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung;
b) plata dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung;
c) inregistrarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen scurt;
d) inregistrarea dobanzii aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni;
e) incasarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung.

53. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date:


a) 2112 = 404 - executarea unor amenajari prin unitati specializate;
b) 461 = % - vanzarea tertilor a unor amenajari de teren;
7583
4427
c) 6583 = 2112 - scoaterea din evidenta a unor amenajari neamortizate vandute;
d) 2112 = 722 - executarea unor amenajari prin forte proprii;
e) 2811 = 2112 - scoaterea din evidenta a unor amenajari amortizate partial.

54. Care este formula contabila de inregistrare a costului prelucrarii materiilor prime trimise la
terti(cost prelucrare 5.000 lei):
a) % = 401 5.950 b) % = 401 5.950
301 5.000 351 5.000
4426 950 4426 950
c) % = 401 5.950 d) % = 404 5.950
301 5.000 301 5.000
4427 950 4426 950
e) % = 401 5.950
351 5.000
4427 950

55. Ce semnificatie are inregistrarea:


418 = % 17.850
701 15.000
4428 2.850
a) livrarea de produse finite fara factura; d) livrarea de produse reziduale cu factura;
b) livrarea de produse finite cu factura; e) livrarea de semifabricate cu factura.
c) livrarea de semifabricate fara factura;

56. Pretul de vanzare al marfurilor din magazin este de 11.900 lei, adaosul comercial practicat
20%,TVA 19%.Care este pretul de achizitie:
a) 10.000 lei; d) 8.333 lei;
b) 8.500 lei; e) nici un raspuns nu este corect.
c) 8.000 lei;

57. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?


a) 6451 = 4311 - inregistrarea CAS. datorat bugetului asigurarilor sociale;
b) 6453 = 4313 - inregistrarea fondului de sanatate;
c) 6452 = 4371 - contributia unitatii la fondul de somaj;
d) % = 5121 - plata la sfarsitul lunii a contributiilor sociale;
4311
4313
4371
e) toate inregistrarile sunt corecte.

58. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?


a) 506 = 462 - achizitionarea de obligatiuni si constituirea datoriei fata de creditori;
b) 462 = 5311 - plata prin banca a creditorilor;
c) 5121 =461 - sume incasate de la diversi debitori prin casierie;
d) 462 = 5121 - sume platite diversilor creditori prin casierie;
e) 5311 = 461 - sume incasate de la debitori diversi prin banca.

59. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


666=5198
a) dobanda aferenta creditului pe termen scurt;
b) dobanda aferenta creditului pe termen lung si mediu;
c) dobanda aferenta imprumuturilor si datoriilor asimilate;
d) dobanzi de platit aferente imprumuturilor primite;
e) nici un raspuns nu este corect.

60. Ce semnificatie are formula contabila:


% = 408
611
4428
a) lucrari de reparatii executate de terti pentru care nu s-a intocmit factura;
b) receptia lucrarilor de reparatii executate de terti;
c) lucrari executate de teti pentru care s-a intocmit factura;
d) lucrari de reparatii executate de terti fara factura, platite direct din contul bancar;
e) nici un raspuns nu este corect.

61. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:


456 = %
1011
1041
a) reflectarea primelor de aport datorate de noi actionari;
b) reflectarea creantelor fata de noi actionari pentru capitalul subscris si pentru prima de emisiune;
c) reflectarea capitalului varsat si a primei de aport;
d) reflectarea capitalului nevarsat si a dobanzilor datorate pentru reaportarea la termen a aportului in
natura;
e) nici un raspuns nu este corect;

62. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza:


% = 5121
1621
1682
a) rambursarea creditului bancar pe termen lung la scadenta;
b) plata dobanzilor aferente creditelor pe termen lung;
c) rambursarea creditului pe termen lung si plata dobanzilor aferente;
d) incasarea creditului bancar pe termen lung obtinut de la banca;
e) includerea pe cheltuieli a dobanzilor aferente creditului.
63. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:
a) 2133 = 404 - achizitia unui utilaj de la terti; d) 212 = 404 - receptia unei cladiri executate cu
b) 404 = 5311 - plata furnizorului din contul forte proprii;
bancar; e) nici un raspuns nu este corect.
c) 231 = 722 - receptia definitiva a unei cladiri;

64. Ce semnificatie are formula contabila:


301 = 351
a) primirea de materii prime de la furnizori; d) trimiterea materiilor prime spre prelucrare la
b) inregistrarea cheltuielilor de custodie la terti;
furnizor; e) nici un raspuns nu este corect.
c) primirea materiilor prime lasate in custodia
furnizorului;

65. Care din inregistrarile de mai jos corespund explicatiei date:


a) 623 = 345 - produse finite utilizate pentru activitati proprii de protocol;
b) 671 = 345 - produse finite distruse de calamitati;
c) 6582 = 345 - donatii de produse finite;
d) 635 = 4427 - TVA aferent produselor donate;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

66. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:


5412 = 5124
a) deschiderea unui acreditiv in valuta; c) plata unor datorii in valuta;
b) achitarea unui furnizor extern din cont in d) incasarea unor sume in devize in contul bancar;
devize; e) nici un raspuns nu este corect.

67. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?


a) 6458 = 423 - ajutoare materiale datorate din CAS.;
b) 4311 = 423 - ajutoare materiale datorate din cheltuielile intreprinderii;
c) 641 = 4281 - concediu de odihna aferente anului in curs dar neplatite pana la sfarsitul anului;
d) 4281 = 423 - constituirea datoriei fata de salariati pentru concediile de odihna, neplatite in anul anterior;
e) 641 = 421 - concediile de odihna aferente anului anterior.

68.Ce semnificatie are inregistrarea :


117 = 424
a) repartizarea profitului net curent pentru participarea la profit;
b) constituirea datoriei fata de salariati pentru dividendele cuvenite;
c) constituirea datoriei fata de salariati pentru salariile cuvenite;
d) constituirea datoriei fata de salariati pentru participarea la profit;
e) nici un raspuns nu este corect.

69. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?


a) 401 = 5311 - plata prin banca a unei datorii catre furnizor;
b) 425 = 5311 - plata salariilor la sfarsitul lunii prin casierie;
c) 421 = 5311 - plata avansului la salarii;
d) 612 = 5311 - plata unui transport de persoane prin casierie;
e) nici un raspuns nu este corect.
70. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:
625 = 542
a) primirea unui avans de trezorerie;
b) justificarea avansului primit pentru deplasare pe baza de decont;
c) restituirea unui avans de trezorerie;
d) justificarea avansului prin efectuarea unor cheltuieli de protocol;
e) nici un raspuns nu este corect.

71. Care dintre formulele contabile este in concordanta cu explicatia data:


a) 456 = 1012 - reflectarea creantelor fata de actionari pentru capitalul subscris;
b) 5311 = 1011 - aportarea de numerar la capitalul social;
c) 301 = 1011 - aportarea de stocuri de materii prime la capitalul social;
d) 1012 = 1011 - trecerea capitalului nevarsat la capital varsat;
e) 1041 = 1068 - incorporarea primelor de emisiune la alte rezerve.

72. Care este inregistrarea contabila ce reflecta realizarea unor cheltuieli pentru emisiuni de actiuni
platite din contul bancar, la infiintarea societatii?
a) 201 = 404; d) 201 = 411;
b) 201 = 401; e) 201 = 5311.
c) 201= 5121;

73. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 232 = 5121 - plata unui avans pentru imobilizari corporale prin casierie;
b) 212 = 722 - receptia unei cladiri executate cu forte proprii;
c) 281 = 404 - receptia provizorie a unei imobilizari procurate de la terti;
d) 404 = 232 - plata furnizorului cu retinerea avansului;
e) 404 = 5121 - plata unui avans catre furnizor.

74. Ce semnificatie are inregistrarea:


602 = % 10.000
3022 11.000
308 1.000
a) combustibil dat in sectie pentru consum la pret standard cu diferente favorabile;
b) combustibil dat in sectie pentru consum la prêt standard cu diferente nefavorabile;
c) combustibil dat in consum la pret de achizite;
d) combustibil dat in consum la pret de factura;
e) nici un raspuns nu este corect

75. Ce semnificatie are inregistrarea:


% = 711 12.000
345 12.500
348 500
a) plusuri de produse finite constatate la inventariere la pret standard cu diferente favorabile;
b) plusuri de produse finite la pret standard cu diferente nefavorabile;
c) plusuri de materii prime cu diferente favorabile;
d) plusuri de semifabricate cu diferente favorabile;
e) plusuri de semifabricate in diferente nefavorabile.
76. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:
a.) 401 = 5121 - plata unui furnizor in valuta
b) % = 5124 - plata unui furnizor in valuta cu diferenta nefavorabila;
401
665
c) 401 = 5412 - plata unui furnizor in valuta din contul bancar
d) 401 = 5121 - plata unui furnizor in valuta din acreditiv;
e) 401 = % - plata unui furnizor in valuta cu diferente favorabile.
5121
765

77. Ce semnificatie are formula contabila:


691 = 441
a) inregistrarea unor impozite si taxe locale; d) inregistrarea altor impozite si taxe datorate;
b) inregistrarea impozitului pe profit; e) toate raspunsurile nu sunt corecte.
c) inregistrarea taxei si comisionului vamal in
vama
78. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:
621 = 401
a) sume datorate furnizorilor pentru serviciile c) venit brut datorat salariatilor pentru serviciile
prestate; realizate;
b) venit brut datorat colaboratorilor ce lucreaza d) comisioane datorate pentru expertize
pe baza de conventie; efectuate;
e) nici un raspuns nu este corect.

79. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


423 = 5311
a) plata unui avans privind ajutoarele materiale; d) plata unui avans de trezorerie;
b) plata salariului la sfarsitul lunii (lichidarea); e) toate raspunsurile sunt corecte.
c) plata prin casierie a ajutoarelor materiale;

80. Utilizarea unor timbre fiscale se inregistreaza prin formula contabila:


a) 626 = 5321; d) 627 = 5321;
b) 635 = 5321; e) 626=5121.
c) 658 = 5321;

81. Care din formulele contabile exprima incorporarea primelor de fuziune in capital?
a) 1042 = 1011; e) % = 1012
b) 1041 = 1012; 1041
c) 1043 = 1012; 1042
d) 1042 = 1012;

82. Care din formulele contabile corespund explicatiilor date:


a) 201 = 5121 - cheltuieli de constituire platite prin casierie;
b) 201 = 404 - cheltuieli de constituire achitate prin casierie;
c) 6811 = 2805 - amortizarea cheltuielilor de constituire;
d) 6811 = 2801 - inregistrarea amortizarii cheltuielilor de dezvoltare;
e) 2801 = 201 - scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire amortizate integral.
83. Care din inregistrarile contabile corespund cu explicatia data:
a) 641 = 421 - cheltuieli cu materiale efectuate cu dezmembrarea mijlocului fix casat;
b) 602 = 302 - cheltuieli cu salariile efectuate cu dezmembrarea mijlocului fix casat;
c) 6811 = 281 - scoaterea din evidenta a mijlocului fix casat;
d) 6588 = 421 - cheltuieli cu materii prime facute pentru dezmembrarea mijlocului fix casat;
e) 3024 = 7588 - piese de schimb rezultate din dezmembrare.

84. Care din urmatoarele inregistrari sunt corecte:


a) % = 401 17.850 - achizitii de echipamente de lucru conform facturii;
303 15.000
4426 2.850
b) % = 303 15.000 - distribuirea echipamentului de lucru catre salariati
603 7.500 cu suportarea a 50% din cost de catre acestia si
4282 7.500 diferenta incluzandu-se pe cheltuieli;
c) 4282 = 4427 1.425 - TVA aferent valorii echipamentului suportat de salariati;
d) 5311 = 4282 8.925 - incasarea prin casierie a cotei suportate de salariati;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

85. Care din inregistrarile de mai jos corespund explicatiei date:


a) 354 = 341 - produse reziduale trimise la alte unitati pentru prelucrare;
b) 4111 = 701 - produse reziduale vandute tertilor;
c) 346 = % - produse reziduale restituite dupa
354 prelucrare plus cheltuielile de prelucrare;
401
d) 346 = 711 - produse finite obtinute din procesul de productie;
e) 346 = 354 - produse reziduale trimise tertilor.

86. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:


a) 371 = 456 - aport de marfuri la capital;
b) 357 = 371 - marfuri trimise spre pastrare la terti;
c) 671 = 371 - marfuri distruse in urma calamitatilor;
d) 6582 = 371 - donatii de marfuri catre alte unitati;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

87. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:


401 = 444
a) impozit datorat de salariati pentru drepturile cuvenite;
b) impozitul asupra ajutoarelor materiale;
c) impozitul datorat asupra drepturilor cuvenite din participarea la profit;
d) impozitul datorat pentru drepturile cuvenite in natura;
e) impozitul pe drepturile banesti cuvenite colaboratorilor unitatii.

88. Ce semnificatie are formula contabila:


4423 = 4424
a) inregistrarea TVA de recuperat de la buget; d) inregistrarea TVA dedus;
b) inregistrarea TVA de plata la buget; e) nici un raspuns nu este corect.
c) compensarea TVA de recuperat cu TVA de
plata:
89. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:
5314 = 4111
a) incasarea de la clienti a unei creante in lei; d) incasarea prin casierie a unei creante de la
b) incasarea prin contul bancar a unei creante in clienti in devize;
valuta; e) nici un raspuns nu este corect.
c) incasarea de la un debitor a unei creante in
valuta;

90. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?


a) 6458 = 423 - ajutoare materiale datorate de unitate din alte fonduri decat CAS;
b) 4311 = 423 - ajutoare materiale datorate salariatilor din CAS;
c) 641 = 421 - inregistrarea ajutoarelor materiale datorate de unitate;
d) 121 = 641 - inchiderea contului de cheltuieli cu salariile;
e) 641 = 4281 - drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit state de plata pana la sfarsitul anului.

91. Care din urmatoarele formule contabile exprima cresterea capitalului social prin incorporarea
profiturilor nete din anii precedenti?
a) 117 = 1011; d)117 = 121;
b)121 = 1012; e) 129 = 117.
c)117 = 1012;

92. Ce exprima urmatoarea formula contabila.


203 = 404
a) achizitionarea unui proiect de dezvoltare de la terti;
b) receptia unui proiect de cercetare realizat cu forte proprii;
c) achizitia unui proiect de dezvoltare cu plata din contul bancar;
d) achizitia unui proiect de dezvoltare cu plata prin casierie;
e) nici un raspuns nu este corect.

93. Ce semnificatie are inregistrarea contabila:


2813 = 2131
a) scoaterea din evidenta a mijlocului fix amortizat partial
b) scoaterea din evidenta a mijlocului fix neamortizat
c) scoaterea din evidenta a mijlocului fix casat amortizat integral
d) anularea amortizarii mijlocului fix casat
e) toate raspunsurile sunt corecte

94. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:


a) 331 = 711 - inregistrarea la sfarsitul lunii a costului productiei in curs de executie;
b) 711 = 345 - stornarea productiei in curs de executie la inceputul lunii urmatoare pentru continuarea
procesului de productie;
c) 345 = 711 - inregistrarea produselor neterminate la sfarsitul lunii;
d) 341 = 711 - inregistrarea produselor finite terminate la sfarsitul lunii;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

95. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:


a) 351 = 302 - materiale trimise la terti pentru prelucrare;
b) 303 = % - materiale transformate in obiecte de
351 inventar in urma prelucrarii plus cheltuieli de prelucrare;
401
c) 354 = 346 - produse reziduale trimise la terti pentru prelucrare;
d) 381 = % - ambalaje obtinute din prelucrarea
354 produselor reziduale plus cheltuielile de prelucrare;
401
e) toate formulele contabile sunt corecte.

96. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


% = 401
607
4426
a) cumpararea de marfuri in cazul inventarului permanent;
b) marfuri primite prin donatie;
c) cumpararea de marfuri in cazul inventarului intermitent;
d) plusuri de marfuri constatate la inventariere;
e) lipsuri de marfuri constatate la receptia marfurilor.

97. Care din explicatiile date corespund formulei contabile?


a) 421 = 444 - inregistrarea impozitului pe salarii;
b) 423 = 444 - inregistrarea impozitului pe ajutoarele materiale;
c) 424 = 444 - inregistrarea impozitului pentru drepturile din participarea la profit;
d) 444=5121 - plata la buget a impozitului pe salarii retinut de unitate;
e) toate formulele contabile sunt corecte.

98.Ce semnificatie are formula contabila :


161 = 505
a) anularea actiunilor rascumparate;
b) rascumpararea obligatiunilor emise anterior;
c) anularea obligatiunilor rascumparate si stingerea imprumutului;
d) emiterea obligatiunilor si constituirea imprumutului;
e) nici un raspuns nu este corect.

99. Care este semnificatia urmatoarelor formule contabile:


581 = 5311
5121 = 581
a) se ridica bani de la banca;
b) se face plata prin casierie a unei sume de bani;
c) se incaseaza prin contul de la banca o suma de bani;
d) se depune in contul bancar o suma de bani prin casierie;
e) nici un raspuns nu este corect.

100. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?


a) 5121 = 503 - vanzari la bursa a unor actiuni la un pret mai mare decat cel de cumparare;
b) 5121 = % - vanzarea unor actiuni la bursa la un pret mai mic decat cel de cumparare;
501
6642
c) 5121 = 506 - vanzarea la bursa a unor obligatiuni la un prêt mai mic decat cel de cumparare;
d) 5121 = % - vanzarea unor obligatiuni la bursa la un pret mai mare decat cel de cumparare;
506
7641
e) toate inregistrarile nu sunt corecte.

101. Care din urmatoarele formule contabile exprima cresterea capitalului social prin incorporarea
profitului net din exercitiul curent?
a) 129 = 1012; b) 129 = 1011; c) 1011 = 1012; d) 117 = 1012; e) 121 = 1012.

102. Care din urmatoarele inregistrari contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 404 = 5121 - plata unui furnizor de imobilizari prin casierie;
b) 203 = 721 - receptia unui proiect de dezvoltare executat cu forte proprii;
c) 6811 = 2803 - amortizarea aferenta unui proiect de dezvoltare;
d) 6811 = 2805 - amortizarea aferenta unui program imformatic;
e) 203 = 404 - receptia unui proiect executat in regie proprie.

103. Ce semnificatie are inregistrarea contabila:


% = 2131
2813
671
a) scoaterea din evidenta a unui mijloc fix ca urmare a vanzarii
b) scoaterea din evidenta a unui utilaj, amortizat partial datorita unor calamitati
c) scoaterea din evidenta a unui utilaj amortizat integral
d) scoaterea din evidenta a unui utilaj amortizat integral datorita unor calamitati
e) scoatere din evidenta a unui mijloc fix amortizat partial ca urmare a casarii lui

104. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate:


a) soldul creditor al contului 302 "materiale consumabile" reflecta valoarea materiilor prime existente in
stoc evaluate la pret de inregistrare;
b) la metoda inventarului intermitent nu se utilizeaza conturile de diferenta de pret;
c) la cumparari se utilizeaza contul 4426 TVA deductibila;
d) la vanzari se utilizeaza contul 4427 TVA colectata;
e) pretul de vanzare cu amanuntul are in structura sa si adaosul comercial.

105. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:


a) 361 = 711 - animale tinere achizitionate de la terti
b) 361 = 401 - animale tinere obtinute din productie proprie
c) 701 = 361 - descarcarea gestiunii cu animale tinere trecute la animale de munca;
d) 2134 = 722 - animale tinere inregistrate la mijloace fixe (animale de munca);
e) toate inregistrarile sunt corecte.

106. Care este formula contabila de inregistrare a costului prelucrarii materiilor prime trimise la
terti(cost prelucrare 5.000 lei):
a) % = 401 5.950 b) % = 401 5.950
301 5.000 351 5.000
4426 950 4426 950

c) % = 401 5.950 d) % = 404 5.950


301 5.000 301 5.000
4427 950 4426 950
e) % = 401 5.950
351 5.000
4427 950

107. Ce semnificatie prezinta inregistrarea:


418 = %
707
4428
a) livrari de marfuri pe baza de factura; d) livrari de semifabricate fara factura;
b) livrari de marfuri fara acte de insotire; e) livrari de marfuri fara factura.
c) livrari de produse finite fara factura;

108. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?


a) 461 = 161 - emiterea obligatiunilor si constituirea imprumutului;
b) 505 = 5121 - rascumpararea obligatiunilor emise;
c) 666 = 1681 - inregistrarea dobanzii aferente imprumutului din emisia de obligatiuni;
d) 161 = 505 - anularea obligatiunilor si stingerea imprumutului;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

109. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:


a) 5321 = 5311 - procurarea de timbre postale si fiscale prin casierie;
b) 401 = 5311 - plata unui furnizor din avansuri de trezorerie;
c) 627 = 5321 - utilizarea timbrelor postale pentru corespondenta;
d) 625 = 542 - plata unor cheltuieli de deplasare prin casierie;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

110. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


671 = %
361
368 (rosu sau negru)
a) calamitati privind animale inecate, evidenta se tine la pret standard;
b) descarcarea gestiunii cu animalele vandute;
c) distrugeri de materii prime din calamitati;
d) descarcarea gestiunii cu animalele constatate lipsa la inventar;
e) nici un raspuns nu este corect.

111. Care este semnificatia inregistrarii contabile:


109 = 5121
a) rascumpararea obligatiunilor inainte de termen;
b) cumpararea de la bursa de actiuni pentru revanzare;
c) aport la capital sub forma de actiuni;
d) vanzarea de actiuni cu incasare prin contul bancar;
e) rascumpararea de la actionari a propriilor actiuni.

112. Care din urmatoarele inregistrari contabile nu corespund explicatiei date.


a) 461 = 7583 - constituirea creantei si a venitului din vanzarea proiectului;
b) 5121 = 461 - incasarea creantei;
c) 2803 = 203 - amortizarea aferenta proiectului de dezvoltare;
d) 205 = 404 - achizitia unui brevet de la furnizori;
e) 205 = 133 - primirea unui brevet prin donatie.

113. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:


232 = 5121
a) plata unor lucrari executate in avans; d) acordarea unui avans antreprenorului de
b) acordarea unui avans unui furnizor; lucrari;
c) acordarea unui avans unui salariat; e) plata in avans a unor lucrari de constructie.

114. Ce semnificatie are formula contabila de mai jos:


% = 408
601
4428
a) achizitii de materii prime fara factura in cazul utilizarii metodei inventarului permanent;
b) achizitii de materii prime fara factura in cazul utilizarii metodei inventarului intermitent;
c) achizitii de materii prime pe baza de factura in cazul metodei inventarului intermitent;
d) achizitii de materii prime pe baza de factura in cazul metodei inventarului permanent;
e) nici un raspuns nu este corect.

115. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:


a) % = 401 29.750 - achizitii de animale de la furnizori la cost de achizitie;
361 25.000
4426 4.750
b) 361 = 711 10.000 - inregistrarile sporului in greutate
c) 4111 = % 59.500 - vanzarea animalelor in viu
708 50.000
4427 9.500
d) 606 = 371 25.000 - descarcarea gestiunii cu animalele vandute la pret de achizitie;
711 = 361 10.000 - descarcarea gestiunii cu sporul in greutate;
e) toate inregistrarile sunt corecte.

116. Ce semnificatie are formula contabila:


401 = 403
a) achitarea furnizorului din contul bancar ;
b) plata furnizorului prin casierie;
c) acceptarea de catre furnizor a unui bilet la ordin pentru decontarea datoriei;
d) constituirea datoriei fata de furnizor;
e) nici un raspuns nu este corect.

117. Care din formulele contabile corespund explicatiei date?


a) 418 = 4111 - inregistrarea creantei neincasata devenita incerta
b) 5121 = 4111 - incasarea unei creante prin casierie;
c) 5311 = 4118 - incasarea prin banca a unei creante in litigiu;
d) % = 4118 - creanta irecuperabila trecuta pe pierderi;
654
4427
e) 418 = % - livrari de marfuri cu factura.
707
4428
118. Ce semnificarie are formula contabila:
6868 = 169
a) inregistrarea primelor de rambursare aferente obligariunilor emise;
b) amortizarea primelor de rambursare a obligariunilor;
c) emisiuni de obligariuni cu prime de rambursare;
d) includerea pe cheltuieli a obligariunilor emise cu prima de rambursare;
e) nici un raspuns nu este corect.

119. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


5411 = 5191
a) deschiderea unui acreditiv din disponibilul existent in contul bancar;
b) utilizarea sumelor din acreditiv pentru plata unui credit pe termen scurt ;
c) deschiderea unui acreditiv din disponibilul existent in casierie;
d) deschiderea unui acreditiv in lei dintr-un credit pe termen scurt obtinut de la banca;
e) nici un raspuns nu este corect.

120. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


6811 = 281
a) amortizarea terenurilor; c) amortizarea imobilizarilor necorporale;
b) amortizarea imobilizarilor corporale in curs de d) amortizarea imobilizarilor corporale;
executie; e) toate raspunsurile sunt corecte.

121. Ce semnifica articolul contabil:


1012 = 109
a) rascumpararea propriilor actiuni de la d) reducerea capitalului social prin anularea
actionari; propriilor actiuni rascumparate;
b) distribuirea catre salariati a actiunilor proprii; e) vanzarea la bursa a propriilor actiuni.
c) aport la capitalul social sub forma de actiuni;

122. Scoaterea din activul patrimonial a unui brevet,amortizat partial se inregistrata prin formula
contabila:
a) 6583 = 205; b) 6811 = 205; c) 205 = 2805;
d) 2805 = 205; e) % = 205.
2805
6583

123.Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:


a) 231 = 404 - antreprenorul termina lucrarea dar nu o receptioneaza;
b) 212 = 232 - se face receptia definitiva a lucrarilor terminate
c) 212 = 404 - receptia lucrarilor executate in regie proprie;
d) 212 = 722 - receptia lucrarilor executate de o unitate specializata;
e) nici un raspuns nu este corect

124. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:


a) % = 711 15.000 - semnificate obtinute din procesul de
341 16.000 productie la pret standard cu
348 1.000 diferente favorabile;
b) 711 = % 15.000 - eliberarea semifabricatelor pentru a fi
341 16.000 prelucrate in alte sectii cu diferente favorabile;
348 1.000
c) 341 = 711 10.000 - semifabricate obtinute din procesul de productie la cost de productie;
d) 711 = 341 10.000 - eliberarea semifabricatelor pentru a fi prelucrate in alte sectii;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

125. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:


a) 361 = 5311 - achizitii de animale din contul c) 361 = 456 - animale achizitionate de la
bancar; furnizori;
b) 361 = 711 - animale primite prin donatie; d) 361 = 542 - animale achizitionate prin casierie;
e) nici o inregistrare nu este corecta.

126. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:


% = 408
371
4428
a) intrari de marfuri pe baza de factura; d) achizitii de marfuri de la furnizor cu factura;
b) iesiri de marfuri pe baza de factura; e) achizitii de marfuri fara factura.
c) iesiri de marfuri pe baza avizului de expeditie;

127. Ce semnificatie are formula contabila:


4282 = 706
a) retinerea chiriilor pe statul de plata;
b) chirii datorate de salariati pentru spatiile de locuit ocupate, proprietate a unitatii;
c) venituri inregistrate pentru redeventele datorate din concesiune
d) venituri din vanzarea de produse catre salariatii unitatii;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

128. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


501 = 509
a) achizitii de obligatiuni cu plata ulterioara; d) achizitii de actiuni de la entitati afiliate cu plata
b) achizitii de actiuni proprii cu plata imediata; ulterioara;
c) achizitii de actiuni cu plata ulterioara; e) toate raspunsurile nu sunt corecte.

129. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?


a) 5412 = 5121 - deschiderea unui acreditiv in devize din contul curent in lei;
b) 5411 = 5121 - deschiderea unui acreditiv din disponibilul in valuta existent in contul bancar;
c) 401 = 5121 - plata unui furnizor de marfa din acreditiv;
d) 404 = 5411 - plata unui furnizor de imobilizari din acreditiv;
e) toate inregistrarile sunt corecte.

130. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


6868 = 169
a) amortizarea echipamentului de protectie si a aparaturii birotice;
b) amortizarea primelor privind capitalul;
c) amortizarea imobilizarilor financiare;
d) prime de rambursare pentru obligatiuni emise si nerascumparate;
e) amortizarea primei privind rambursarea obligatiunilor.
131. Care este formula contabila ce reflecta creanta constituita fata de buget pentru subventia pentru
investitii de primit.
a) 131 = 445 b) 5121 = 445 c) 131 = 7584
d) 445 = 131 e) 5121 = 131

132. Ce semnificatie are formula contabila:


133 = 7584
a) trecerea la venituri a cotei parti din valoarea imobilizarii primite prin aport la capital;
b) inregistrarea de venituri din subventii pentru exploatare;
c) subventii pentru investitii primite de societate;
d) trecerea la venituri a cotei parti din valoarea neamortizata a imobilizarii primite prin donatie si scoasa
din evidenta fiind vanduta sau amortizata;
e) nici un raspuns nu este corect.

133. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 404 = 231 - inregistrarea lucrarilor la terminare , fara receptie;
b) 404 = 232 - retinerea avansului acordat anterior din datoria fata de furnizorul de imobilizari;
c) 404 = 5121 - plata furnizorului de imobilizari prin casierie;
d) 401 = 5311 - plata furnizorului de imobilizari prin casierie;
e) 212 = 231 - recepÑia definitiva a unui utilaj executat in regie

134. Ce semnificatie are inregistrarea:


4111 = %
702
4427
a) vanzarea de semifabricate fara facturi; c) vanzarea de semifabricate conform facturii;
b) vanzarea de semifabricate cu incasare directa d) vanzarea de produse finite cu factura;
prin banca; e) vanzarea de produse reziduale cu factura.

135. Ce semnificatie are inregistrarea:


361 = 7582
a) animale primite ca aport la capital; d) animale intrate din productie proprie;
b) animale primite cu titlu gratuit; e) animale achizitionate de la terti.
c) animale achizitionate din avansuri de
trezorerie;

136. Care din urmatoarele formule contabile concorda cu explicatia data ?


a) 5412 = 5124 - deschiderea unui acreditiv in valuta;
b) 371 = 401 - achizitii de materii prime de la furnizorul extern;
c) 5412 = 5121 - deschiderea unui acreditiv in lei;
d) 371 = 404 - achizitii de materii prime de la furnizorul extern;
e) 401 = 5411 - plata furnizorului dintr-un acreditiv in valuta.

137. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?


a) 4482 =7582 - creante constituite fata de buget pentru varsaminte efectuate in plus;
b) 445 = 131 - inregistrarea unei subventii pentru activitatea de exploatare, de primit de la buget;
c) 5121 = 445 - incasarea de la buget a subventiei;
d) 445 = 741 - inregistrarea unei subventii pentru exploatare de primit de la buget;
e) 4423 = 5121 - virarea la buget a TVA de plata.
138. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:
509 = 5121
a) plata ulterioara prin contul de la banca a actiunilor achizitionate;
b) plata ulterioara prin casierie a actiunilor achizitionate;
c) plata imediata a actiunilor achizitionate;
d) plata imediata prin casierie a actiunilor achizitionate;
e) nici un raspuns nu este corect.

139. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?


a) 542 = 5314 avans acordat in valuta;
b) 623 = 542 cheltuieli efectuate pentru protocol;
c) 5314 = % restituirea avansului in valuta neconsumat cu diferenta favorabila;
542
765
d) 624 = 542 cheltuieli postale efectuate din avansul de trezorerie;
e) nici un raspuns nu este corect.

140. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 129 = 691 - inchiderea contului de impozit pe profit;
b) 691 = 441 - inregistrarea impozitului pe profit;
c) 446 = 5121 - plata la buget a impozitului pe profit;
d) 456 = 5311 - plata devidentelor cuvenite actionarilor;
e) toate formulele contabile sunt corecte.

141. Care este formula contabila care reflecta incasarea creantei (a subventiei) de la bugetul statului
pentru achizitionarea unui teren:
a) 5121 = 131 b) 5121 = 7584 c) 5121 = 2111 d) 5311 = 131 e) 5121 = 445

142. Care din urmatoarele inregistrari sunt in concordanta cu explicatia data:


a) 461 = 706 - redeventa cuvenita pentru un mijloc fix concesionat (la concendent);
b) 5311 = 461 - incasarea redevenÑei prin contul bancar;
c) 5121 = 461 - incasarea redeventei prin casierie;
d) 6811 = 2805 - inregistrarea cheltuielilor cu redeventa curenta
e) 205 = 167 - predarea mijlocului fix in concesiune (la concesionar).

143. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 2112 = 722 - receptia unor lucrari de amenajari de teren executate de unitati specializate;
b) 2111 = 462 - aducerea unui teren ca aport la capital;
c) 231 = 456 - aducerea unei constructii ca aport la capital, dar nu s-a facut receptia;
d) 212 = 231 - aducerea unei cladiri ca aport la capital;
e) 2111 = 231 - aducerea unui teren ca aport la capital.

144. Produsele nesupuse probelor tehnologice sunt considerate:


a) produse finite; d) marfuri;
b) semifabricate; e) productie in curs de executie.
c) produse reziduale

145. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:


% = 401
371
4426
a) achizitii de materiale de la furnizori la pret de achizitie;
b) achizitii de animale de la furnizori, la pret de achizitii;
c) achizitii de ambalaje de la furnizori la pret de achizitie;
d) achizitii de marfuri de la furnizori la pret de achizitie;
e) achizitii de materii prime de la furnizori.

146. Care din urmatoarele formule contabile, nu sunt in concordanta cu explicatia data?
a) 409 = 767 - inregistrarea unui scont obtinut;
b) % = 408 - receptia provizorie a materilor prime sosite fara factura;
301
4428
c) 409 = 5121 - plata unui avans in vederea livrarii de bunuri;
d) 401 = 409 - retinerea avansului la decontarea datoriei fata de furnizor;
e) 401 = 5411 - plata unui furnizor din acreditiv de la banca.

147. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:


a) 481 = 301 - unitatea transmite subunitatilor stocuri de materii prime;
b) 301 = 481 - subunitatile primesc de la unitate stocuri de prime;
c) 482 = 345 - subunitatea A, transmite subunitatii B, stocuri de produse finite;
d) 345 = 482 - subunitatea B, primeste de la subunitatea A stocuri de produse finite;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

148. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


5121 = 4111
a) incasarea prin casierie a unei creante de la un client;
b) incasarea prin contul bancar a unei creante de la un client incert;
c) incasarea prin contul bancar a unei sume de bani de la debitori diversi;
d) incasarea prin contul bancar a unei creante de la clienti;
e) nici un raspuns nu este corect.

149. Ce semnificatie are formula contabila :


505 = 5121
a) incasarea obligatiilor emise; d) rascumpararea obligatiunilor emise anterior;
b) emisiuni de obligatiuni; e) nici un raspuns nu este corect.
c) plata obligatiunilor emise;

150. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:


% = 711
345
348
a) costul produselor finite la pret standard cu diferente de pret fata de pretul efectiv (favorabile-rosu sau
nefavorabile-negru);
b) costul semifabricatelor la pret standard cu diferente de pret;
c) costul produselor finite in curs de executie;
d) costul semifabricatelor in curs de executie;
e) toate raspunsurile sunt corecte.
Universitatea "Andrei Saguna" avizat:titular de disciplina:
Facultatea de Stiinte Economice lector univ. dr. Neluta Mitea

INTREBARI GRILA LA DISCIPLINA: CONTABILITATE

Nr nr continutul intrebarii nr curs


intreb. raspuns
1 Contabilitatea reprezintă: 1
un sistem informaţional care măsoară, stochează, prelucrează şi transmite
a informaţii despre o entitate identificabilă
b o metoda de prelucrare a datelor privind operaţiunile efectuate de o entitate identificabilă
un sistem informaţional care pune la dispoziţia publicului larg informaţii despre o entitate
c identificabilă
2 Contabilitatea financiară are ca obiect: 1
înregistrarea tuturor operaţiilor ce afectează patrimoniul, calcularea rezultatelor
financiare şi întocmirea situaţiilor financiare pentru furnizarea de informaţii
a contabile
înregistrarea tuturor operaţiilor ce afectează patrimoniul pentru furnizarea de
b informaţii contabile
înregistrarea tuturor modificărilor ce au loc în structura activelor şi pasivelor, a
c cheltuielilor şi veniturilor
3 Contabilitatea internă de gestiune are ca obiect 1
evidenţa, calculul şi controlul costurilor cu degajarea informaţiei contabile
a utilizării externe
evidenţa, calculul, analiza , controlul costurilor şi rezultatelor analitice pe
feluri de produse, lucrări, servicii, precum şi pe subdiviziuni organizatorice
b interne ale unităţii şi are ca scop principal controlul factorilor de producţie;
calculul şi înregistrarea costurilor şi rezultatelor analitice pe unitate de produs şi
c furnizarea informaţiei contabile destinate utilizării interne de către acţionari.
4 Utilizatorii de informaţii contabile sunt: 1
investitorii de capital, societăţile comerciale, administraţiile financiare, bancherii,
a furnizorii, clienţii, salariaţii
investitorii de capital, bancherii, furnizorii şi alţi creditorii, managerii,
b clienţii, salariaţii, guvernul şi publicul larg
investitorii de capital, bancherii, creditorii, debitorii, salariaţii, acţionarii,
c guvernul, camerele de comerţ, administraţiile financiare, publicul larg.
5 Obiectivul situaţiilor financiare este: 1
de a furniza informaţii despre elementele de activ, pasiv, venituri, cheltuieli, capital social,
a asociaţi
de a furniza informaţii despre poziţia financiară a firmei, modificările acesteia şi
b rezultatele exerciţiulu
de a furniza informaţii despre situaţia financiară şi modificările capitalului propriu pentru
c asociaţi.
6 Caracteristici calitative ale situaţiilor financiare sunt: 1
a inteligibilitatea, relevanţa, credibilitatea, comparabilitatea
b inteligibilitatea, fidelitatea, relevanţa, comparabilitatea
c relevanţa, comparabilitatea, puritate, inteligibilitate
d inteligibilitate, relevanţă, realitatea, fidelitatea, comparabilitatea, credibilitatea
7 Limite ce privesc informaţia relevanta şi credibilă: 1
a exactitatea, oportunitatea, echilibrul între caracteristicile calitative
b oportunitatea, raportul cost – beneficiu, echilibrul între caracteristicile calitative
c raportul cost-beneficiu, facilitatea, oportunitatea
8 Elemente modelate prin situaţii financiare: 2
a active, pasive, venituri, cheltuieli, rezultate, cont de profit şi pierdere
b active, datorii, capital propriu, cheltuieli, venituri
c active, datorii, cheltuieli, venituri
9 Conform IFRS – activul reprezintă: 2
o resursă controlată de întreprindere, provenită din evenimente trecute, de la care
a se aşteaptă beneficii viitoare pentru entitate
o resursă controlată de întreprindere, provenită din evenimente prezente, de la care se
b aşteaptă beneficii viitoare
o resursă controlată de întreprindere sub forma activelor de la care se aşteaptă beneficii
c prezente pentru entitate
10 Datoriile se definesc ca: 2
obligaţii trecute ale unei entităţi provenite din evenimente trecute şi prin decontarea cărora
se aşteaptă să rezulte pentru întreprindere flux de resurse cu beneficii economice pentru
a entitate
obligaţii viitoare ale unei entităţi provenite din evenimente trecute şi prin decontarea cărora
b se aşteaptă să rezulte intrări de beneficii economice pentru entitate
obligaţii prezente ale unei entităţi provenite din evenimente trecute şi prin
decontarea cărora se aşteaptă să rezulte pentru întreprindere flux de resurse cu
c beneficii economice din entitate
11 Capitalul propriu reprezintă: 2
interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) în patrimoniul întreprinderii, după
a deducerea tuturor cheltuielilor sale
interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) în activele întreprinderii, după
b deducerea tuturor datoriilor sale
interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) în bilanţul contabil, după deducerea
c pasivelor
12 Veniturile constituie: 2

creşteri ale încasărilor înregistrate în exerciţiul financiar sub forma intrărilor sau creşterilor
de active sau a reducerilor de datorii, care au ca rezultat scăderi ale capitalului propriu,
a altele decât cele legate de contribuţiile participanţilor la capitalul propriu
creşteri ale beneficiilor economice care au ca rezultat creşteri ale capitalului social, altele
b decât cele legate de distribuirea dividendelor
creşteri ale beneficiilor economice înregistrate în exerciţiul financiar sub forma
intrărilor sau creşterilor de active sau a reducerilor de datorii, care au ca rezultat
creşteri ale capitalului propriu, altele decât cele legate de contribuţiile participanţilor
c la capitalul propriu
13 Cheltuielile constituie: 2
creşteri ale plăţilor economice înregistrate in exerciţiu financiar curent sub forma intrărilor
de active sau creşterilor de datorii care au ca rezultat diminuări ale capitalului propriu,
a altele decâtale
diminuări cele legate de sumele
beneficiilor economicedistribuite proprietarilor
înregistrate in exerciţiu financiar curent sub
forma de ieşiri (scăderi) de active sau creşteri de datorii care au ca rezultat
diminuări ale capitalului propriu, altele decât cele legate de sumele distribuite
b proprietarilor
diminuări ale beneficiilor economice înregistrate in exerciţiu financiar curent sub
forma intrărilor de active sau scăderilor de datorii care au ca rezultat diminuări ale
c capitalului propriu, altele decât cele legate de contribuţiile participanţilor la capital
14 Recunoaşterea structurilor calitative în situaţiile financiare 2
este procesul de eliminare din bilanţ sau din contul de rezultate a unui element
care satisface definiţia unui post. Pentru aceasta s-au adoptat criteriile:
a probabilitatea
este beneficiului
procesul de încorporareeconomic viitor
în bilanţ sauşiîncredibilitatea evaluăriia(libere
contul de rezultate unui de
element care satisface definiţia unui post. Pentru aceasta s-au adoptat
criteriile: probabilitatea beneficiului economic viitor şi credibilitatea
b evaluării (libere de creare şi deformare)
este procesul de aprobare a bilanţului şi a contului de profit şi pierdere. Pentru
aceasta s-au adoptat criteriile: probabilitatea beneficiului economic viitor şi
c credibilitatea evaluării (libere de creare şi deformare)
15 Menţinerea capitalului financiar presupune: 2
că profitul este obţinut numai dacă valoarea financiară (sau monetară) a activelor
nete la sfârşitul perioadei este mai mare decât valoarea financiară sau monetară a
a activelor nete la începutul perioadei
că profitul este obţinut numai dacă valoarea financiară (sau monetară) a
activelor nete la sfârşitul perioadei este mai mare decât valoarea financiară
sau monetară a activelor nete la începutul perioadei, după excluderea
oricăror distribuiri către proprietari şi a oricăror contribuţii din partea
b proprietarilor în timpul perioadei analizate
că profitul este obţinut numai dacă valoarea financiară (sau monetară) a activelor
nete la începutul perioadei este mai mare decât valoarea financiară sau monetară a
activelor nete la sfârşitul perioadei, după excluderea oricăror distribuiri către
proprietari şi a oricăror contribuţii din partea proprietarilor în timpul perioadei
c analizate
16 Valoarea matematică contabilă (VMC) a acţiunii este dată de relaţia 3
a VMC = Activ net contabil : Număr acţiuni
b VMC = Activ contabil: Număr acţiuni
c VMC = Activ real : Valoare acţiuni
17 Valoarea nominală (VN) a acţiunii este dată de relaţia 3
a VN = Capital propriu : Număr acţiuni
b VN = Capital social : Număr acţiuni
c VN = Capital social : Valoare acţiune
18 Valoarea de randament (VR) a acţiunii este dată de relaţia 3
VR = (Dividend total distribuit + cota parte din profit pe acţiune încorporată în
a rezerve)/ Rata medie a dobânzii pe piaţă
VR = (Dividend intrinsec distribuit pe acţiune + cotă din rezerve)/ Rata medie a
b dobânzii pe piaţă
VR = (Dividend mediu distribuit pe acţiune + cota parte din profit pe acţiune
c încorporată în rezerve)/ Rata medie a dobânzii pe piaţă
19 Evidenţa capitalului social se realizează prin contul: 3
101 „Capital social”, cont de pasiv: începe sa funcţioneze prin creditare si se
creditează cu constituirea şi creşterea capitalului şi se debitează cu
a micşorarea, lichidarea capitalului
101 „Capital social”, cont de pasiv: începe sa funcţioneze prin debitare se
debitează cu micşorarea, lichidarea capitalului şi se creditează cu constituirea şi
b creşterea capitalului
1012, capital social, cont de activ: se creditează cu constituirea şi creşterea
c capitalului şi se debitează cu micşorarea, lichidarea capitalului
20 Creşterea capitalului social poate fi făcută prin: 4
aport nou în natură sau numerar, operaţiuni interne (încorporarea rezervelor
şi primelor de capital, repartizarea profitului) şi conversia obligaţiunilor în
a acţiuni
aport nou în natură sau numerar, operaţiuni interne (încorporarea veniturilor în
b profit, a primelor şi rezervelor în capital) şi conversia acţiunilor în obligaţiuni
aport nou în natură sau numerar, operaţiuni externe, operaţiuni interne
(încorporare rezerve şi prime de capital) şi conversia primelor privind rambursarea
c obligaţiunilor în acţiuni
21 Valoarea drepturilor de subscriere (DS) este dată de relaţia 4
a Valoarea contabilă netă – Valoarea contabilă nouă
b Valoarea contabilă veche – Valoarea contabilă nouă
c Valoarea contabilă veche - Valoarea contabilă intrinsecă
22 Micşorarea capitalului
acoperirea pierderilor,social poate avea
rambursare loc prin
către acţionari, răscumpărarea acţiunilor 4
a proprii
retragerea acţionarilor, răscumpărarea şi anularea acţiunilor proprii, acoperirea rezervelor
b negative din reevaluare
c acoperirea pierderilor, rambursarea către acţionari, răscumpărarea şi anularea acţiunilor
23 Amortizarea capitalului social:
constă în rambursarea depunerilor către acţionari fără ca prin aceasta să se reducă
mărimea capitalului social, rambursarea făcându-se din rezervele disponibile sau
a din beneficiu
constă în rambursarea depunerilor către acţionari fără ca prin aceasta să se reducă
mărimea capitalului social, rambursarea făcându-se din primele de capital sau din
b beneficiu
constă în rambursarea depunerilor către acţionari fără ca prin aceasta să se reducă
c mărimea capitalului social, rambursarea făcându-se din venituri curente
Cresterea capitalului social prin subscrierea 10 actiuni x 1000 lei VN12000 lei = 12000 lei
24 VE: 4
456 = % 12.000
1012 2.000
a 1041 10.000
5121 = % 12.000
1012 10.000
b 1041 2.000
456=% 12.000
1011 10.000
c 1041 2.000
25 Varsarea aportului in numerar 1200 lei la cresterea capitalului social: 4
a 456 = 5121 1200
b 5121=456 1200
c 5121 = 1012 1200
26 Trecerea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat 1000 lei se face: 4
a 453 = 1012 1000
b 1012 = 1011 1000
c 1011=1012 1000
Rascumpararea in numerar a actiunilor proprii 10 actiuni x 1400 lei valoarea rascumparata
27 : 4
a 109=5311 14000
b 5311 = 109 14000
c 1012 = 5311 14000
Vanzarea in numerar a 10 actiuni proprii rascumparate la un pret de 1500 lei: (valoare
28 rascumparare 1400 lei) 4
5121 = % 15000
109 14000
a 764 1000
b 5121 = 109 15000
% = 5121 15000
109 14000
c 664 1000
29 Primele de capital reprezintă: 5
excedentul dintre valoarea de emisiune şi valoarea nominală (prime de fuziune); între
valoarea contabilă (sau intrinsecă) şi valoarea lor nominală (prime de emisiune); între
valoarea bunurilor primite ca aport şi valoarea lor nominală (prime de conversie); între
valoarea unei obligaţiuni şi valoarea nominală a unei acţiuni (prime de aport a
a obligaţiunilor în acţiuni)
excedentul dintre valoarea de emisiune şi valoarea nominală (prime de emisiune);
între valoarea contabilă (sau intrinsecă) şi valoarea lor nominală (prime de fuziune);
între valoarea bunurilor primite ca aport şi valoarea lor nominală (prime de aport);
între valoarea unei obligaţiuni şi valoarea nominală a unei acţiuni (prime de
b conversie a obligaţiunilor în acţiuni)
excedentul dintre valoarea nominală şi valoarea emisiune (prime de fuziune); între
valoarea nominală (sau intrinsecă) şi valoarea lor contabilă (prime de emisiune); între
valoarea bunurilor primite ca aport şi valoarea lor nominală (prime de conversie); între
valoarea nominală a unei acţiuni şi valoarea obligaţiuni (prime de aport a obligaţiunilor în
c acţiuni)
30 Contul 104 „Prime de capital” este: 5

este cont de pasiv; se creditează cu primele încorporate în capitalul social sau rezerve. se
debitează cu primele de capital constituite la creşterea, fuziunea capitalului social şi
a conversia acţiunilor în obligaţiuni şi soldul creditor reprezintă primele de capital existente

este cont de activ; se debitează cu primele încorporate în capitalul social sau rezerve se
creditează cu primele de capital constituite la creşterea, fuziunea capitalului social şi
b conversia acţiunilor în obligaţiuni şi soldul creditor reprezintă primele de capital existente
este cont de pasiv; se creditează cu primele de capital constituite la creşterea,
fuziunea capitalului social şi conversia acţiunilor în obligaţiuni şi se debitează cu
primele încorporate în capitalul social sau rezerve şi soldul creditor reprezintă
c primele de capital existente
31 Rezervele reprezintă: 5
profituri capitalizate şi contabilitatea lor se ţine cu ajutorul contului „Rezerve”, cont sintetic
de gradul I care se dezvoltă pe trei conturi de gradul II: 1061 „Rezerve statutare”, 1064
a „Rezerve pentru acţiuni proprii”, 1068 „Alte rezerve”
profituri capitalizate şi contabilitatea lor se ţine cu ajutorul contului „Rezerve”, cont
sintetic de gradul I care se dezvoltă pe trei conturi de gradul II: 1061 „Rezerve
legale”,”, 1063 Rezerve statutare contractuale, 1064 Rezerve de valoare justa , 1065
b Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare , 1068 „Alte
profituri capitalizate şi contabilitatea lor se ţine cu ajutorul contului „Rezerve”, cont sintetic
de gradul II care se dezvoltă pe trei conturi de gradul III: 1161 „Rezerve legale”, 1162
c „Rezerve pentru acţiuni proprii”, 1168 „Alte rezerve”
32 Contul 106 „Rezerve legale” este: 5
este cont de pasiv; se creditează cu ocazia constituirii rezervelor din diverse surse
şi se debitează pe măsura consumării rezervelor. Soldul creditor reprezintă
a rezervele constituite şi neutilizate
este cont de pasiv; se creditează pe măsura consumării rezervelor. Se debitează cu
ocazia constituirii rezervelor din diverse surse. Soldul creditor reprezintă rezervele
b constituite şi neutilizate
este cont de activ; se debitează pe măsura consumării rezervelor şi se creditează cu
ocazia constituirii rezervelor din diverse surse. Soldul creditor reprezintă rezervele
c constituite şi neutilizate
33 Contul 121 „Profit şi pierdere” este: 5
cont sintetic de gradul I de pasiv.; se creditează cu închiderea (debitarea) lunară a
veniturilor şi se debitează cu închiderea (creditarea) cheltuielilor; soldul creditor reprezintă
a profitul obţinut, supus repartizării.

cont sintetic de gradul I bifuncţional (pasiv în cazul profitului, activ în cazul


pierderii); se creditează cu închiderea (debitarea) lunară a veniturilor şi se debitează
cu închiderea (creditarea) cheltuielilor; soldul creditor reprezintă profitul obţinut,
b supus repartizării; soldul debitor reprezintă pierderea ce va trebui acoperită
cont sintetic de gradul II, de activ (pasiv în cazul profitului, activ în cazul pierderii); se
creditează cu închiderea (debitarea) lunară a veniturilor şi se debitează cu închiderea
c (creditarea) cheltuielilor; soldul debitor reprezintă pierderea ce va trebui acoperită
34 Contul 129 „Repartizarea profitului”: 5

este cont de procese economice cu funcţie contabilă de activ; se debitează, la sfârşitul


exerciţiului, cu profitul net repartizat pe destinaţii şi se creditează la începutul exerciţiului
a cu profitul net repartizat; soldul debitor reprezintă profitul net repartizat pe destinaţii
este cont de regularizare cu funcţie contabilă de pasiv; se creditează la începutul
exerciţiului cu profitul net repartizat şi se debitează, la sfârşitul exerciţiului, cu profitul net
b repartizat pe destinaţii; soldul creditor reprezintă profitul net repartizat pe destinaţii
este cont de regularizare cu funcţie contabilă de activ; se debitează, la sfârşitul
exerciţiului, cu profitul net repartizat pe destinaţii şi se creditează la începutul
exerciţiului cu profitul net repartizat; soldul debitor reprezintă profitul net repartizat
c pe destinaţii
Anularea capitalului social pentru 10 actiuni rascumparate VN = 1000 lei/bucata , valoare
35 de rascumparare 1400 lei/bucata 5
% = 109 14000
1012 10000
a 1068 4000
% = 1012 14000
109 10000
b 658 4000
c 109 = 1012 14000
36 Vanzarea in numerar a 10 actiuni rascumparate (VR = 1400) la pret de vanzare 1200 : 5
a 109 = 1012 14000
% = 109 14000
5121 12000
b 664 2000
% = 1012 14000
5121 12000
c 664 2000
Utilizarea primelor de emisiune la cresterea capitalului social in suma de 1000 lei se
37 inregistreaza: 5
a 1012 = 1041 1000
b 456 = 1011 1000
c 1041=1012 1000
38 Utilizarea primelor de fuziune prin acoperirea cheltuielilor cu fuziunea 2000 lei: 5
a 1042=201 2000
b 201 = 1042 2000
c 1042 = 658 2000
39 Se constituie rezerve din prime de emisiune 1000 lei: 5
a 106 = 1011 1000
b 106 = 1043 1000
c 1041=106 1000
Reflectarea in contabilitate a reevaluarii unui mijloc de transport la valoare
limita(bruta): diferenta dintre reevaluarea mijlocului de transport este 425 si
40 diferenta din reevaluarea amortizarii este 255 5
2133 = 106 425
a 106 = 2813 225
2133 = 105 425
b 105 = 2813 225
2133 = 117 425
c 117 = 2813 225
Reflectarea in contabilitate a reevaluarii unui mijloc de transport la valoare neta : valoarea
de inregistrare a mijlocului de transport este 200, valoarea dupa reevaluare este 625 (
diferenta din reevaluare 425) Valoarea de inregistrare a amortizarii 120 si valorea dupa
41 reevaluare a amortizarii 375 (diferenta din reevaluare 225) 5
2133 = 2813 120
a 2813 = 2133 170
2813=2133 120
b 2133=105 170
2813 = 2133 120
c 105 = 2133 170
La sfarsitul exercitiului financiar, dupa aprobarea bilantului profitul propus la repartizare se
42 repartizeaza la: 2000 lei rezerve si restul dividende 5
117 = % 10 000
1068 8000
a 457 2000
% = 117 10 000
1068 2 000
b 457 8 000
117=% 10 000
1068 2 000
c 457 8 000
43 Se inregistreaza reportarea pierderii exercitiului N in N+1 de 10 000 lei: 5
a 117 = 121 12000
b 117 = 129 12 000
c 121 = 117 12 000
44 Cresterea capitalului social din profit reportat 12 000lei: 5
a 121 = 106 12 000
b 1012 = 117 12 000
c 117 = 1012 12 000
45 Se inregistreaza inchiderea contului de venit 500 si cheltuieli 300 prin contul de rezerve: 5
121 = cls7 500
a cls6= 121 300
cls 7 = 121 500
b 121= cls 6 300
cls7 = 121 300
c 121= cls6 500
46 Incorporarea rezervelor in capitalul social 1000 lei se inregistreaza : 5
a 105 = 1011 1000
b 1012 = 106 1000
c 106 = 1012 1000
47 Subvenţiileobţinute
resursele pentru investiţii reprezintă:
de la buget sau de la alte întreprinderi interesate în vederea 6
procurării sau creării de active imobilizate, de asemenea activele imobilizate primite
cu titlu gratuit prin donaţie şi cele constatate în plus cu ocazia inventarierii
a patrimoniului
resursele obţinute de la buget sau de la alte întreprinderi interesate în vederea procurării
sau creării de active circulante, de asemenea activele circulante primite cu titlu gratuit prin
b donaţie şi cele constatate în plus cu ocazia inventarierii patrimoniului
resursele obţinute de la buget sau de la alte întreprinderi interesate în vederea procurării
sau creării de active imobilizate, de asemenea activele imobilizate primite cu titlu oneros
c prin donaţie şi cele constatate în minus cu ocazia inventarierii patrimoniului
48 Contul 131 „Subvenţii pentru investiţii” este: 6
cont de sursă de finanţare, cu funcţie contabilă de pasiv; se creditează cu subvenţiile
încasate de la stat sau din alte surse de finanţare, precum şi cu valoarea bunurilor de
natura activelor imobilizate primite cu titlu gratuit sau constatate în plus la inventariere; se
debitează cu cotele părţi din subvenţii asimilate veniturilor pe măsura amortizării sau
realizării prin vânzarea imobilizărilor finanţate; Soldul debitor reprezintă subvenţiile pentru
a investiţiile primite
cont de sursă de finanţare, cu funcţie contabilă de pasiv; se creditează cu
subvenţiile încasate de la stat sau din alte surse de finanţare, precum şi cu valoarea
bunurilor de natura activelor imobilizate primite cu titlu gratuit sau constatate în
plus la inventariere; se debitează cu cotele părţi din subvenţii asimilate veniturilor
pe măsura amortizării sau realizării prin vânzarea imobilizărilor finanţate; Soldul
creditor reprezintă subvenţiile pentru investiţii delimitate în pasiv ca sursă de
b finanţare a imobilizărilor create pe această cale.
cont de regularizare, bifuncţional; se creditează cu subvenţiile încasate de la stat sau din
alte surse de finanţare, precum şi cu valoarea bunurilor de natura activelor imobilizate
primite cu titlu gratuit sau constatate în plus la inventariere; se debitează cu cotele părţi din
subvenţii asimilate veniturilor pe măsura amortizării sau realizării prin vânzarea
imobilizărilor finanţate; Soldul creditor reprezintă subvenţiile pentru investiţii delimitate în
pasiv ca sursă de finanţare a imobilizărilor create pe această cale. Soldul debitor
c reprezintă subvenţiile subvenţiile pentru investiţiile primite
49 Provizioanele se constituie: 6
din profit pentru datorii clar precizate în ceea ce priveşte natura lor, dar care, la data
închiderii bilanţului, sunt probabile sau certe, dar nedeterminate ca valoare sau dată de
a producere
în scopul acoperirii pierderilor sau datoriilor clar precizate în ceea ce priveşte natura lor,
dar care, la data închiderii bilanţului, sunt probabile sau incerte şi determinate ca valoare
b sau dată de producere
în scopul acoperirii pierderilor sau datoriilor clar precizate în ceea ce priveşte natura
lor, dar care, la data închiderii bilanţului, sunt probabile sau certe, dar
c nedeterminate ca valoare sau dată de producere
50 Inregistrarea subventiei de primit in suma de 50.000 lei: 6
a 455 = 131 50.000
b 461 = 161 50.000
c 445 = 131 50.000
51 Incasarea subventiei apobate in suma de 50.000 se inregistreaza : 6
a 131 = 758 50.000
b 5121 = 445 50.000
c 5121 = 131 50.000
Factura furnizorului pentru investitia in curs in suma de 90.000 lei plus TVA se
52 inregistreaza: 6
% = 409 107.100
231 90.000
a 4427 17.100
% = 404 107.100
231 90.000
b 4426 17.100
% = 408 107.100
321 90.000
c 4426 17.100
53 Plata facturii furnizorilor de imobilizari in suma de 107100: 6
a 404 = 5191 107.100
b 5211 = 404 107.100
c 404 = 5121 107.100
54 Receptia si punerea în folosinţă a investiţiei in suma de 90.000 lei se inregistreaza: 6
a 212 = 231 90.000
b 212 = 281 90.000
c 281 = 212 90.000
55 Restituirea subvenţiei nefolosite in suma de 10.000 lei se inregistreaza: 6
a 5121 = 131 10.000
b 131 = 5121 10.000
c 455 = 5121 10.000
56 Amortizarea investiţiei in suma de 9000 lei se inregistreaza: 6
a 681 = 212 9000
b 681 = 2812 9000
c 6911 = 2812 9000
57 Amortizarea subvenţiei (50.000 – 10.000):10 ani =4000 lei se inregistreaza: 6
a 131 = 2812 4000
b 6811 = 131 4000
c 131 = 7584 4000
58 Inregistrarea subvenţiei de primit in suma de 50.000 lei conform IAS 20: 6
a 455 = 472 50.000
b 445 = 131 50.000
c 445 = 472 50.000
59 Restituirea subvenţiei nefolosite 10. 000 lei conform IAS 20 se înregistrează 6
a 472 = 5121 10.000
b 472 = 581 10.000
c 5121 = 472 10.000
60 Amortizarea subvenţiei 4.000 lei pe an conform IAS 20 se înregistrează: 6
a 472 = 131 4000
b 472 = 7584 4000
c 6811 = 2811 4000
61 Rambursarea subvenţiei 40.000 lei si amortizate 4.000 se înregistrează 6
% = 4481 40.000
131 36.000
a 6588 4.000
% = 4481 40.000
131 38.000
b 7588 4.000
% = 4481 40.000
131 36.000
c 6588 4.000
62 Plata subvenţiei rambursate 40.000 lei se înregistrează 6
a 131 = 5121 40.000
b 4481 = 5121 40.000
c 5121 = 131 40.000
63 Inregistrarea subventiei de primit pentru dispobil de personal in suma de 10.000 lei: 6
a 7451 = 445 10.000
b 445 = 7415 10.000
c 461 = 6415 10.000
64 Inregistrarea primirii subventiei anuntate 10.000 lei: 6
a 5121 = 455 10.000
b 445 = 5121 10.000
c 5121 = 445 10.000
65 Constituirea provizionalor pentru litigii 5000 lei: 6
a 1612 = 7812 5000
b 1511= 6812 5000
c 6812 =1511 5000
66 Diminuarea si anularea provizioanelor pentru litigii in suma de 1000 lei 6
a 7812 = 1511 1000
b 1511 = 7812 1000
c 1511 = 6812 1000
Inregistrarea in contabilitate a unei sonde achizitionare 5000 lei conform facturii TVA 19% ,
67 cheltuieli cu demontarea 800: 6
2131 = % 5800
404 5000
1513 800
a 4426=404 950
2131 = % 5800
404 800
1513 5000
b 4427=404 950
% = 2131 5800
404 5000
1513 800
c 4426=404 950
68 Împrumuturile
datorii pe termenemisiuni
din de obligaţiuni
lung create denumite
prin vânzarea şi credite
de titluri obligatare
de credite reprezintă:
negociate către 7
a public
b datorii pe termen scurt create prin vânzarea de titluri de valoare negociate către public
c datorii pe termen lung create prin vânzarea de acţiuni negociate către public
69 Obligaţiunile sunt: 7
a obligaţiuni curente cu câştig, obligaţiuni cu primă de rambursare şi obligaţiuni cu loterie

b obligaţiuni ordinare, obligaţiuni cu primă de rambursare şi obligaţiuni cu loterie


obligaţiuni ordinare, obligaţiuni extraordinare, obligaţiuni cu primă de rambursare şi
c obligaţiuni cu loterie
70 Contul 161 „Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni” este: 7
cont de activ; în debit se înregistrează suma împrumuturilor din emisiuni rambursate,
valoarea obligaţiunilor emise, răscumpărate şi anulate, împrumuturile din emisiuni de
obligaţiuni convertite în acţiuni, iar în credit se înregistrează suma împrumuturilor deţinute
la valoare de rambursare şi suma primelor de rambursare. Soldul debitor reprezintă
a împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni nerambursate.
cont de pasiv; în credit se înregistrează suma împrumuturilor deţinute la valoare de
rambursare şi suma primelor de rambursare, iar în debit se înregistrează suma
împrumuturilor din emisiuni rambursate, valoarea obligaţiunilor emise,
răscumpărate şi anulate, împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertite în
acţiuni. Soldul creditor reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni
b nerambursate.
cont de pasiv; în credit se înregistrează suma împrumuturilor restituite la valoare de
rambursare şi suma primelor de rambursare, iar în debit se înregistrează suma
împrumuturilor din emisiuni rambursate, valoarea obligaţiunilor emise, răscumpărate şi
anulate, împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertite în acţiuni. Soldul creditor
c reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni rambursate.
Emisiunea de obligatiuni conform prospectului de emisiune in valoare 30000lei se
71 inregistreaza: 7
a 161= 461 30000
b 455 = 161 30000
c 461 = 161 30000
Incasarea in numerar a valorii obligatiunilor ( valoare de emisiune = valoare nomianala=
72 30000) se inregistreaza: 7
a 5311=461 30000
b 461 = 5311 30000
c 161 = 461 30000
Castigurile acordate prin tragere la sorti in valoare de 5000 lei in cazul rambursarii
73 obligatiunilor se inregistreaza: 7
a 1681 = 5311 5000
b 668 = 5311 5000
c 5311 = 1681 5000
Ramburasare in numerar a imprumutului din emisiunea de obligatiuni in suma de 30000 se
74 inregistreaza : 7
a 1681 = 5311 30000
b 161 = 5311 30000
c 5311 = 161 30000
75 Inregistrarea dobanzii la imprumuturi din emisiune din obligatiuni in suma de 4500 este: 7
a 1681 = 666 4500
b 686 = 161 4500
c 666 = 1681 4500
Emisiunea de obligatiuni cu prima de rambursare , valoare nominala 3500 pe valoare de
76 emisiune 3000 se inregistreaza: 7
% = 161 35000
461 30000
a 169 5000
% = 161 35000
461 30000
b 1681 5000
c. 161 = % 35000
461 30000
c 169 5000

77 Contractarea creditului bancar cu termen lung 100000, cu dobanda 5% se inregistreaza: 7


5121 = 1621 100000
a 1682 = 666 5000
5121 = 666 100000
b 666 = 162 5000
5121 = 1621 100000
c 666 = 1682 5000
Rambursarea creditului bancar cu termen lung 100000 lei si a dobanzilor aferente 5 % se
78 inregistreaza: 7
% = 5121 105000
1621 5000
a 1682 100000
% =5121 105000
1621 100000
b 1682 5000
% = 5121 105000
1621 100000
c 666 5000
79 Prin valoarea justă se înţelege 8
suma pentru care un pasiv ar putea fi schimbat de bună voie între două părţi aflate în
a cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii la un preţ nedeterminat obiectiv
suma pentru care un activ ar putea fi schimbat conform unui contract între două părţi aflate
b în cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii la un preţ nedeterminat obiectiv
suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bună voie între două părţi aflate în
c cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii la un preţ determinat obiectiv
80 Evaluarea contabilă a imobilizărilor se face: 8

a la intrare, la inventariere, la închiderea exerciţiului şi la data ieşirii din patrimoniu


b la intrare, la inventariere, la data ieşirii din patrimoniu şi la scăderea din gestiune

c la intrare, la închiderea exerciţiului, la data ieşirii din patrimoniu şi la scăderea din gestiune
81 Valoarea de achiziţie conform (I.A.S.16) este alcătuită din:
preţ de vânzare, taxe vamale şi alte taxe nedeductibile, toate veniturile directe necesare
a punerii bunului în stare de funcţionare
preţ de cumpărare, taxe vamale şi alte taxe nedeductibile, toate cheltuielile directe
b necesare punerii bunului în stare de funcţionare
preţ de vânzare, taxe vamale şi alte taxe deductibile, toate cheltuielile directe necesare
c punerii bunului în stare de funcţionare
82 Costul de producţie care este format din: 8

costul de achiziţie al materiilor prime, materialelor consumate, costul de prelucrare directă,


costuri indirecte de producţie repartizate raţional, costurile reparării utilajelor folosite,
a rebuturile şi alte căderi tehnice peste limitele normale, alte costuri cu desfacerea
costul de achiziţie al materiilor prime, materialelor consumate, costul de prelucrare directă,
costuri indirecte de producţie repartizate raţional, costurile dobânzilor la împrumuturi
pentru imobilizări, rebuturile şi alte căderi tehnice peste limitele normale, alte costuri cu
b desfacerea
costul de achiziţie al materiilor prime, materialelor consumate, costul de prelucrare directă,
costuri indirecte de producţie repartizate raţional, costurile îndatorării în cazul opţiunii
pentru tratamentul alternativ al acestora, rebuturile şi alte căderi tehnice peste limitele
c normale, alte costuri delimitate în mod direct
83 Conturile din grupa 20 sunt: 9
după conţinutul economic imobilizări financiare şi după funcţia contabilă conturi de activ;
se debitează cu valoarea imobilizărilor financiare intrate şi se creditează cu valoarea
imobilizărilor financiare ieşite; soldul debitor reflectă valoarea imobilizărilor aflate în
a patrimoniu
după conţinutul economic imobilizări necorporale şi după funcţia contabilă conturi
de activ; se debitează cu valoarea imobilizărilor necorporale intrate şi se creditează
cu valoarea imobilizărilor necorporale ieşite; soldul debitor reflectă valoarea
b imobilizărilor necorporale aflate în patrimoniu
după conţinutul economic imobilizări necorporale şi după funcţia contabilă conturi de
pasiv; se creditează cu valoarea imobilizărilor necorporale ieşite şi se debitează cu
valoarea imobilizărilor necorporale intrate; soldul creditor reflectă valoarea imobilizărilor
c necorporale aflate în patrimoniu
84 Concesiunea este: 9
convenţia unor persoane fizice sau juridice prin care statul vinde condiţionat şi pe un timp
determinat dreptul de posesiune a unor servicii publice sau anumite bunuri în schimbul
a unor redevenţe
convenţia unor persoane fizice sau juridice prin care statul cedează condiţionat şi pe un
timp nedeterminat dreptul de exploatare a unor servicii publice sau anumite bunuri în
b schimbul unor servicii
convenţia unor persoane fizice sau juridice prin care statul cedează condiţionat şi
pe un timp determinat dreptul de exploatare a unor servicii publice sau anumite
c bunuri în schimbul unor redevenţe
85 Imobilizări necorporale sau intangibile cuprind: 9
activele identificabile nemonetare fără suport material şi deţinute pentru utilizare în
procesul de producţie sau furnizoare de bunuri şi servicii, pentru a fi închiriate
a terţilor sau pentru scopuri administrative
activele identificabile nemonetare cu suport material şi deţinute pentru utilizare în procesul
de producţie sau furnizoare de bunuri şi servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru
b scopuri administrative
activele identificabile monetare fără suport material şi deţinute pentru a fi utilizate în
comerţ sau furnizoare de bunuri şi servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru scopuri
c administrative
86 Cheltuielile cu costituirea unei societati comerciale in suma de 1000 se inregistreaza: 9
a 208 = 5311 1000
b 201 = 5311 1000
c 5311=201 1000
Amortizarea cheltuielilor de constituire 10000lei in 2 ani si scoaterea acestora din evidenta
87 se inregistreaza: 9
201= 6811 5000(x2ani)
a 201=2801 10000
6811 = 201 5000(x2ani)
b 2801=201 10000
6811 = 2801 5000 (x 2 ani)
c 2801 = 201 10000
88 Acoperirea cheltuielilor de constituire 2000lei din prime de emisiune se inregistreaza: 9
a 1041 = 201 2000
b 1044 = 201 2000
c 1041= 207 2000
Factura privind lucrarile de cercetare-dezvoltare in curs de executie 10000lei +TVA se
89 inregistreaza: 9
404= % 11900
233 10000
a 4426 1900
% = 404 11900
233 1900
b 4426 10000
% = 404 11900
233 10000
c 4426 1900
Receptia finala a documentatiei privind cercetarea dezvoltarea societatii dupa 2 facturi de
90 lucrari in curs de executie a 10000 lei + TVA fiecare se inregistreaza: 9
a 203 = 233 1000
b 233=203 1000
c 208 = 233 1000
91 Intrarea unei concesiuni in suma de 5000 lei in subventie se inregistreaza: 9
a 205 = 131 5000
b 131 = 205 5000
c 208 = 131 5000
92 Intrarea unei concesiuni in suma de 5000 lei prin aport la capital:
a 207= 456 5000
b 456 = 205 5000
c 205 = 456 5000
Inregistrarea fondului comercial 30.000lei la achizitie cladire in valoare de 100.000 lei +
93 TVA 19% se inregistreaza: 9
404 = % 154700
212 100.000
207 30.000
a 4426 24700
% = 404 154700
212 100.000
207 30.000
b 4426 24700
% = 404 154700
212 30.000
207 100.000
c 4426 24700
Amortizarea anuala a cladirii 5000lei si amortizarea fondului comercial al cladirii 2000 lei
94 se inregistreaza: 9
2812 = 6811 5000
a 6811=2807 2000
6811 = 2812 2000
b 6811 = 2807 5000
6811 = 2812 5000
c 6811 = 2807 2000
95 Nu sunt considerate imobilizări corporale: 10
*componentele imobilizărilor corporale procurate cu ocazia reparaţiilor care au ca
scop restabilirea parametrilor tehnici iniţiali ai D391;
*construcţiile şi instalaţiile provizorii;
*animalele tinere, animalele de îngrăşat, păsări şi colonii de albine;
*echipamentul de protecţie şi de lucru;
*sculele, dispozitivele, verificatoare
a *pădurile
*componentele imobilizărilor corporale procurate cu ocazia reparaţiilor care au ca scop
creşterea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora;
*construcţiile şi instalaţiile;
*animalele tinere, animalele de îngrăşat, păsări şi colonii de albine;
*echipamentul de protecţie şi de lucru;
*sculele, dispozitivele, verificatoare
b *pădurile
*componentele imobilizărilor corporale procurate cu ocazia reparaţiilor care au ca scop
restabilirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora;
*construcţiile şi instalaţiile;
*pasarile, animalele de prăsilă;
* echipamentul de protecţie şi de lucru;
*sculele, dispozitivele, verificatoare
c * pădurile
Concesionarea unei cladiri in valoare 100.000 si a redeventei lunare de 5000lei se
96 inregistreaza: 10
167= 205 100.000
a 612 = 5121 5.000
205 = 167 100.000
b 612 = 5121 5000
212 = 167 100.000
c 612 = 5121 5.000
97 Se restituie bunul luat in concesiune (cladire) in valoarea 1 000 000 10
a 167 = 212 1 000 000
b 205 = 212 1 000 000
c 167 = 205 1 000 000
Inregistrarea dobanzii aferente concesiunii si plata acesteia in suma de 300 lei se
98 inregistreaza: 10
666 = 1687 300
a 1687 = 5121 300
666 = 5121 300
b 1687 = 1682 300
666 = 167 300
c 5121 = 1687 300
99 Conform IAS 16, amortizarea se defineşte ca fiind: 11
a alocarea integrală a valorii amortizabile a unui activ la sfârşitul duratei sale de viaţă

b alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durată de viaţă


c alocarea integrală a valorii amortizabile a unui pasiv pe întreaga sa durată de viaţă
100 Amortismentul unei imobilizări corporale depinde de trei parametrii: 11
a valoare de bilanţ, durată normală de amortizare şi regimul de utilizare
b valoare contabilă, durată normală de funcţionare şi regimul de amortizare
c valoare justă, durată normală de funcţionare şi regimul de amortizare
101 Durata normală de utilizare reprezintă: 11
durata de utilizare în care cheltuielile efectuate din utilizarea imobilizărilor corporale sunt
a mai mari decât veniturile obţinute în funcţionare, întreţinere, reparare
durata de utilizare în care veniturile obţinute din utilizarea imobilizărilor corporale sunt mai
b mici decât cheltuielile necesare pentru funcţionare, întreţinere, reparare

durata de utilizare în care veniturile obţinute din utilizarea imobilizărilor corporale


c sunt mai mari decât cheltuielile necesare pentru funcţionare, întreţinere, reparare
102 Amortizarea lineară constă în: 11
excluderea din cheltuielile de exploatare a unei sume fixe stabilite proporţional cu durata
de utilizare a mijlocului fix şi se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la
a valoarea de inventar a imobilizării corporale

includerea în cheltuielile de exploatare a unei sume fixe stabilite proporţional cu


durata de utilizare a mijlocului fix şi se calculează prin aplicarea cotei anuale de
b amortizare la valoarea de intrare a imobilizării corporale
includerea în cheltuielile financiare a unei sume variabile stabilite proporţional cu durata de
utilizare a mijlocului fix şi se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la
c valoarea de intrare a imobilizării corporale
103 Amortizarea accelerată constă în: 11
includerea în primul an de funcţionare în cheltuielile de exploatare a unei amortizări
de 50% din valoarea de intrare iar pentru exerciţiile următoare amortizările anuale
sunt calculate după sistemul linear prin divizarea valorii rămase la numărul de ani
a de utilizare rămaşi
includerea în ultimul an de funcţionare în cheltuielile curente a unei amortizări de 50% din
valoarea de intrare iar pentru exerciţiile următoare amortizările anuale sunt calculate după
b sistemul linear prin divizarea valorii rămase la numărul de ani de utilizare rămaşi
includerea în primul an de funcţionare în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de
30% din valoarea de intrare iar pentru exerciţiile următoare amortizările anuale sunt
calculate după sistemul exponenţial prin divizarea valorii rămase la numărul de ani de
c utilizare rămaşi
104 Amortizarea degresivă presupune: 11
o amortizare mai accentuată în primii ani; presupune calcularea cotei de amortizare
degresive prin înmulţirea cotei de amortizare lineare cu unul din următorii coeficienţi:
* K = 0,5 pentru durată normală de funcţionare între 2 şi 5 ani inclusiv
* K = 1 pentru durată normală de funcţionare între 5 şi 10 ani inclusiv
a * K = 1,5 pentru durată normală de funcţionare peste 10 ani
o amortizare mai accentuată în primii ani; presupune calcularea cotei de amortizare
degresive prin înmulţirea cotei de amortizare lineare cu unul din următorii coeficienţi:
* K = 1,5 pentru durată normală de funcţionare între 3 şi 6 ani inclusiv
* K = 2,5 pentru durată normală de funcţionare între 6 şi 10 ani inclusiv
b * K = 3,5 pentru durată normală de funcţionare peste 10 ani
o amortizare mai accentuată în primii ani; presupune calcularea cotei de amortizare
degresive prin înmulţirea cotei de amortizare lineare cu unul din următorii
coeficienţi:
* K = 1,5 pentru durată normală de funcţionare între 2 şi 5 ani inclusiv
* K = 2 pentru durată normală de funcţionare între 5 şi 10 ani inclusiv
c * K = 2,5 pentru durată normală de funcţionare peste 10 ani

Un mijloc de transport are valoare de intrare 10.000 u.m.; durată normală de utilizare 5 ani.
105 Care este valoarea amortizării în anul patru de funcţionare după metoda AD 1? 11
a 1470
b 1633,33
c 1833,33
106 Imobilizări financiare denumite şi investiţii financiare sau de portofoliu cuprind: 12
Imobilizări financiare denumite şi investiţii financiare sau de portofoliu; cuprind valori
financiare investite de unitate în patrimoniul societăţii comerciale respective sub forma
a titlurilor de participare,
Imobilizări financiare intereselor
denumite şideinvestiţii
participare, şi a altorsau
financiare titlurideşiportofoliu
creanţe imobilizate
;cuprind
valori financiare investite de unitate în patrimoniul altor societăţi comerciale sub
forma titlurilor de participare, intereselor de participare, şi a altor titluri şi creanţe
b imobilizate
Imobilizări financiare denumite şi investiţii financiare sau de portofoliu; cuprind valori
create de unitate în patrimoniul altor societăţi comerciale sub forma mijloacelor fixe,
c intereselor şi a stocuri şi creanţe imobilizate
107 Contractarea unui autoturism prin leasing financiar 1000000lei se inregistreaza: 13
a 2133 = 167 1000000
b 2183 = 167 1000000
c 167 = 2133 1000000
Inregistrarea ratei de leasing financiar conform facturii cu valoarea: rata leasing 30000,
108 TVA 19%, rata dobanzii 3000 se inregistreaza: 13
% = 404 38700
167 30000
1687 3000
a 4426 5700
% = 404 38700
167 30000
1687 3000
b 4427 5700
% = 404 38700
167 3000
1687 30000
c 4426 5700
Universitatea "Andrei Şaguna" avizat:titular de disciplina:
Facultatea de Ştiinţe Economice Conf. univ. dr. Neluţa Mitea

ÎNTREBĂRI GRILĂ LA DISCIPLINA CONTABILITATE FINANCIARĂ

Nr. Nr. Conţinut întrebare/răspuns Curs


Intr Ras
. p.
1 Conform metodei inventarului permanent, valoarea stocului la finele lunii se
determină prin relaţia:
1 Valoare ieşiri = Valoare stoc iniţial + Valoare intrări;
2 Valoare ieşiri = Valoare stoc iniţial + Valoare intrări - Valoare stoc final;
3 Valoare stoc final = Valoare stoc iniţial - Valoare ieşiri;
4 Valoare stoc final = Valoare stoc iniţial + Valoare intrări - Valoare ieşiri;
5 Valoare stoc final = Valoare stoc iniţial + Valoare intrări .
2 Care formulă contabilă nu este corectă în raport cu explicaţia dată ?
1 345 = 354 - produse finite aflate la terţi ;
2 411 = % - vânzarea de produse finite;
701
4427
3 711 = % - descărcare gestiunii de produse finite;
345
348
4 322 = 602 - obiecte de inventar date în exploatare;
5 301 = 601 - materii prime constatate plus la inventar.
3 Valoarea mărfurilor constatate plus la inventar se înregistrează:
1 371 = 401;
2 7718 = 371;
3 378 = 371;
4 371 = 607;
5 371 = 378;
4 Ce reprezintă înregistrarea contabilă 371 = 378 ?
1 descărcarea gestiunii de mărfuri vândute;
2 vânzarea mărfurilor;
3 aprovizionarea cu mărfuri;
4 recepţia mărfurilor;
5 încărcarea gestiunii cu valoarea adaosului comercial.
5 Înregistrarea încasărilor în numerar din vânzările zilnice de mărfuri:
1 5121 = %
707
4427;
2 5311 = 371;
3 5311 = %
707
4427 ;
4 % = 5311;
707
4427
5 % = 401
371
4426
6 Livrarea de produse finite conform avizului de însoţire a mărfii TVA 24 %
determină înregistrarea:
1 411 = %
707
4427;
2 418 = %
701
4427 ;
3 418 = 707;
4 418 = %
701
4428;
5 411 = %
701
4428;
7 Precizaţi care formulă contabilă nu corespunde explicaţiei date:
1 404 = 405 - valoarea cambiei sau biletului la ordin subscris acceptată de către
furnizorii de imobilizări;
2 405 = 5121 - plăţi efectuate de către furnizorii de imoblilizări pe bază de efecte
comerciale la scadenţă;
3 5124 = 413 - încasarea efectelor comerciale în devize;
4 5113 = 413 - efecte comerciale primite de la clienţi;
5 5121 = 416 - pentru produsele reziduale clientul refuză plata.
8 SC EXTRA SRL are la începutul zilei un sold de 1.500 lei. Încasările din timpul
zilei sunt : 5.000 lei de la clienţi, 2.000 lei restituirea unui avans spre decontare
nefolosit şi 1.000 lei de la debitori. Plăţile din timpul zilei sunt : 3.500 lei avans
chenzinal, 2.100 lei către creditori, şi 1.000 lei către furnizori. Care sunt
înregistrările contabile corecte?
1 5311 = % 8.000 lei
411 5.000 lei
542 2.000 lei
461 1.000 lei
% = 5311 6.600 lei
425 3.500 lei
462 2.100 lei
401 1.000 lei;

2 5311 = % 8.000 lei


411 5.000 lei
461 3.000 lei;

% = 5311 6.600 lei


425 3.500 lei
462 2.100 lei
401 1.000 lei;
3 5311 = % 8.000 lei
411 5.000 lei
542 2.000 lei
461 1.000 lei
% = 5311 6.600 lei
426 3.500 lei
462 2.100 lei
404 1.000 lei;

4 5311 = % 8.000 lei


411 5.000 lei
542 2.000 lei
473 1.000 lei
% = 5311 6.600 lei
425 3.500 lei
462 2.100 lei
404 1.000 lei;
5 5311 = % 8.000 lei
411 5.000 lei
542 2.000 lei
461 1.000 lei
% = 5311 6.600 lei
426 3.500 lei
473 2.100 lei
401 1.000 lei
9 Care dintre înregistrările de mai jos este în concordanţă cu conţinutul ?
1 581 = 5121 - depunerea numerarului la bancă;
2 542 = 5311 - restituirea la casierie a avansului spre decontare acordat;
3 581 = 5121 - ridicarea numerarului din bancă şi înregistrarea lui în registrul de
5311 = 581 casă;
4 666 = 5198 - diminuarea cheltuielilor cu dobânda;
5 5198 = 5121 - scăderea disponibilului din cont prin achitarea unor furnizori.
10 Încasarea unei facturi de vânzare prin contul curent se contabilizează astfel:
1 4111 = 5121;
2 5121 = 4111;
3 5311 = 4111;
4 5121 = 5311.
11 Plata unei facturi de cumpărări de mărfuri prin contul curent se contabilizează
astfel:
1 401 = 5121;
2 401 = 5311;
3 4111 = 5121;
4 401 = 4111.
12 Alegeti formula contabilă corectă privind evidenţierea dobânzilor datorate
de firmă, în sumă de 1.000 lei, aferente creditelor bancare pe termen lung:

1 666 = 1682 1.000 lei;


2 1682 = 666 1.000 lei;
3 5198 = 666 1.000 lei;
4 666 = 5198 1.000 lei.
13 Una din modalităţile de mai jos nu poate fi reţinută pentru stingerea unei
obligaţii:
1 înlocuirea unei datorii prin altă datorie; x
2 transferul altor active;
3 transformarea datoriei în venituri;
4 plata în numerar;
5 transformarea datoriei în capital propriu.
14 În care din următoarele operaţii este respectat principiul conectării cheltuielilor
la venituri:
1 consumul de materii prime în contextul utilizării metodei inventarului intermitent;
2 vânzarea de produse finite în contextul utilizării metodei inventarului intermitent;
3 achiziţia de mărfuri in contextul utilizării metodei inventarului intermitent; x
4 vânzarea de mărfuri în contextul utilizării metodei inventarului permanent;
5 contabilizarea rezultatelor inventarierii în contextul utilizării inventarului permanent.
15 Una din afirmaţiile de mai jos privind evaluarea la data intrării în întreprindere
nu este corectă:
1 bunurile reprezentând aportul la capitalul social sunt evaluate la valoarea actuală;
2 bunurile obţinute cu titlu gratuit sunt evaluate la valoarea de utilitate; x
3 bunurile primite cu titlu oneros sunt evaluate la valoarea de achiziţie;
4 bunurile produse în întreprindere sunt evaluate la costul de producţie;
5 activele dobândite prin schimb cu alte active sunt evaluate la valoarea de utilizare a
activelor primite în schimb.
16 Care din următoarele elemente nu trebuie incluse în costul stocurilor:
1 cost de desfacere;
2 pierderi de materiale înregistrate petse limitele admise;
3 costul aferent achiziţiei,
4 costul aferent prelucrării;
5 costul de depozitare.
Variante de raspuns:
a) 1, 2 şi 5;
b) 1 şi 2;
c) 1, 2 şi 3;
d) 1, 2 şi 4.
17 Conform IAS 2 ''Contabiliatea stocurilor'' stocurile se evaluează:
1 la valoarea cea mai mare dintre cost şi valoarea realizabilă netă;
2 la valoarea realizabilă netă;
3 la cost;
4 la valoarea cea mai mică dinte cost şi valoarea realizabilă netă;
5 la preţul de vânzare estimat ce ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a
activităţii.
18 În cursul anului N, societatea înregistrează următoarele operaţiuni de vânzare:
mărfuri preţ vânzare 10.000 lei, cost achiziţie 3.000 lei, ajustare pentru
depreciere constituită aferentă mărfurilor 1.000 şi acţiuni deţinute la entităţile
afiliate, preţ vânzare 8.000 lei, cost achiziţie 6.000 lei, ajustare pentru depreciere
constituită aferentă acţiunilor 2.000 lei. Incidenţa acestor operaţii asupra
contului de profit şi pierdere, generează:

1 rezultat din exploatare +8.000 lei, rezultat financiar +4.000 lei;


2 rezultat din exploatare +7.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei;
3 rezultat din exploatare +10.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei;
4 rezultat din exploatare +6.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei.
19 Care din următoarele formule contabile corespund explicaţiei date?
1 5412 = 5121 - deschiderea unui acreditiv în devize din contul curent în lei;
2 404 = 5411 - plata unui furnizor de imobilizări din acreditiv;
3 401 = 5411 - plata unui furnizor de marfă din acreditiv;
4 5411 = 5121 - deschiderea unui acreditiv din disponibilul în valută existent în contul
bancar.
20 Ce semnificaţie are formula contabilă:
% = 408
611
4428

1 lucrări de reparaţii executate de terţi fară factură, plătite direct din contul bancar;
2 recepţia lucrărilor de reparaţii executate de terţi;
3 lucrări executate de terţi pentru care s-a întocmit factura;
4 lucrări de reparaţii executate de terţi pentru care nu s-a întocmit factura.
21 Ce semnificaţie are formula contabilă:
4282 = %
7588
4427

1 înregistrarea creanţei faţă de salariaţi pentru vânzări de bunuri;


2 înregistrarea veniturilor realizate din activitatea de exploatare;
3 înregistrarea creanţei faţă de terţi pentru vânzări de bunuri;
4 înregistrarea imputaţiei către salariaţi pentru lipsurile constatate la inventariere.
22 Care din următoarele formule contabile nu corespund explicaţiei date?
1 666 = 1681 - înregistrarea dobânzii aferente obligaţiunilor emise;
2 161 = 505 - anularea obligaţiunilor răscumparate şi stingerea imprumutului;
3 506 = 5121 - răscumpărarea obligaţiunilor emise;
4 % = 161 - emisiuni de obligaţiuni cu primă;
461
169

5 5311 = 461 - încasarea obligţiunilor prin bancă.


23 Care din următoarele formule contabile nu corespund explicaţiei date?
1 5121 = 456 - aport în lei prin contul bancar din partea acţionarilor;
2 5121 = 162 - credit pe termen lung primit în contul bancar;
3 401 = 5121 - plata prin contul bancar a datoriei faţă de furnizor;
4 457 = 5121 - plata dividentelor cuvenite acţionarilor prin caserie.
24 Care din următoarele formule contabile nu corespund explicaţiei date?
1 401 = 5311 - plata prin caserie a unei datorii către furnizor;
2 425 = 5311 - plata salariilor la sfarşitul lunii prin casierie;
3 426 = 5311 - plata salariilor neridicate prin caserie;
4 624 = 5311 - plata unui transport de persoane prin casierie.
25 Care este semnificaţia formulei contabile:
604 = 401

1 cheltuieli înregistrate cu materiale consumabile;


2 materiale intrate în consum din depozitul unităţii;
3 imprimante procurate de la furnizor şi depozitate;
4 materiale nestocabile procurate cu factura de la furnizor intrate direct în consum;
26 Care din formulele contabile exprimă înregistrarea cheltuielilor cu alte
impozite, taxe şi vărsăminte asimilate?
1 635 = 447;
2 635 = 4428;
3 635 = 446;
4 635 = 445.
27 Care din formulele contabile corespund explicaţiei date?
1 602 = 302 - înregistrarea cheltuielilor cu materiile prime;
2 4111 = % - înregistrarea veniturilor realizate din vânzarea produselor finite;
707
4427
3 4111 = % - venituri din vânzarea produselor înregistrate în avans;
472
4427

4 471 = 701 - venituri din vânzarea produselor înregistrate în avans transferate


asupra veniturilor curente;
28 Care din următoarele înregistrări nu corespund explicaţiei date:
1 345 = 711 - obţinerea de produse finite la cost de producţie;
2 4111 = %
701 - vânzarea de produse finite clienţilor;
4427

3 5121 = 4111 - încasarea creanţei prin bancă;


4 711 = 341 - descărcarea gestiunii cu produsele vândute.
29 Ce semnificaţie are următoarea formulă contabilă:
423 = 5311

1 plata unui avans privind ajutoarele materiale;


2 plata salariului la sfarşitul lunii (lichidarea);
3 plata prin casierie a ajutoarelor materiale;
4 plata unui avans de trezorerie.
30 Ce semnificaţie are următoarea formulă contabilă:
5412 = 4111

1 încasarea de la clienţi a unei creanţe în lei;


2 încasarea prin contul bancar a unei creanţe în valută;
3 încasarea de la un debitor a unei creanţe în valută;
4 încasarea prin casierie a unei creanţe de la clienţi în devize.
31 Ce semnificaţie are formula contabilă:
121 = 601

1 închiderea contului de cheltuieli cu energia electrică;


2 închiderea contului de cheltuieli cu materiale consumabile;
3 închiderea contului de cheltuieli cu materii prime;
4 înregistrarea cheltuielilor efectuate cu consumul de materii prime.
32 Care din înregistrările contabile nu concordă cu explicaţia dată?
1 691 = 441 - înregistrarea impozitului pe profit;
2 457 = 446 - înregistrarea impozitului pe devidente;
3 446 = 5121 - plata la buget a impozitului pe devidente;
4 129 = 121 - închiderea contului privind repartizarea profitului;
5 121 = 691 - închiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit.
33 Societatea ţine evidenţa materiilor prime la preţ de achiziţie, prin metoda
inventarului permanent. Realizează achiziţii de materii prime în valoare de
10.000 lei, TVA 24% pe care le da în consum în totalitate. Care sunt
înregistrările corecte:
1 % = 401 12.400 lei
301 10.000 lei
4426 2.400 lei
601 = 301 10.000 lei ;

2 % = 404 12.400 lei


301 10.000 lei
4426 2.400 lei
601 = 301 10.000 lei;

3 % = 401 12.400 lei


601 10. 000 lei
4426 2. 400 lei;

4 % = 401 12.400 lei


302 10.000 lei
4426 2.400 lei
602 = 302 10.000 lei.

34 Care este semnificaţia următoarelor formule contabile:


581 = 5311
5121 = 581

1 se ridică bani de la bancă;


2 se face plata prin casierie a unei sume de bani;
3 se încasează prin contul de la bancă o sumă de bani;
4 se depune în contul bancar o sumă de bani prin casierie.
35 Plata prin bancă a unui furnizor neidentificat – 5.000 lei , se înregistrează:
1 5121 = 408 5.000 lei ;
2 401 = 5125 5.000 lei;
3 5125 = 5121 5.000 lei;
4 401 = 5121 5.000 lei.
36 Care este formula contabilă prin care se înregistrează descărcarea gestiunii de
mărfuri în comerţul "en detail ", unde evidenţa mărfurilor se ţine la preţ cu
amănuntul:
1 607 = %
371
4428;

2 % = 371;
607
378
4428

3 607 = 371;
4 607 = %
371
4428.

37 Care din următoarele formule contabile nu corespund explicaţiei date?


1 4111 = 418 - înregistrarea ambalajelor restituibile;
2 5121 = 4111 - încasarea prin cont bancar a creanţei de la clienţi;
3 607 = 371 - descărcarea gestiunii cu mărfurile vândute;
4 419 = 708 - vânzarea ambalajelor nerestituite de clienţi.
38 Care din următoarele formule contabile nu corespund explicaţiei date:
1 601 = 301 - lipsuri de materii prime constatate la inventariere;
2 4282 = % - imputaţii efectuate pentru lipsurile constatate la inventar;
7588
4427

3 6584 = 301 - materii prime date cu titlu gratuit;


4 671 = 301 - materii prime distruse de calamităţi.
39 Ce semnificaţie are următoarea formulă contabilă:
509 = 5121

1 plata ulterioară prin contul de la bancă a acţiunilor achiziţionate;


2 plata ulterioară prin casierie a acţiunilor achiziţionate;
3 plata imediată a acţiunilor achiziţionate;
4 plata imediată prin casierie a acţiunilor achiziţionate.
40 Ce semnificaţie are formula contabilă :
505 = 5121

1 încasarea obligaţiilor emise;


2 răscumpărarea obligaţiunilor emise anterior;
3 plata obligaţiunilor emise;
4 emisiuni de obligaţiuni.
41 Ce semnificaţie prezintă înregistrarea:
418 = %
703
4428

1 livrari de mărfuri pe bază de factură;


2 livrări produse reziduale fără factură;
3 livrări de produse finite fără factură;
4 livrări de semifabricate fără factură;
5 livrări de mărfuri fără factură.
42 Ce semnificaţie are înregistrarea:
5121 = %
702
4427

1 vânzarea de semifabricate fără facturi;


2 vânzarea de semifabricate cu încasare directă prin bancă;
3 vânzarea de semifabricate conform facturii;
4 vânzarea de produse finite cu factură;
5 vânzarea de produse reziduale cu factură.
43 Ce semnificaţie are următoarea formulă contabilă:
603 = 303

1 înregistrarea lipsurilor de materiale consumabile;


2 descărcarea gestiunii cu lipsurile constatate de materii prime;
3 înregistrarea lipsurilor de materiale de natura obiectelor de inventar;
4 înregistrarea lipsurilor de piese de schimb.
44 Societatea înregistrează , pe bază de hotărâre judecătorească, trecerea pe
cheltuieli a unei creanţe irecuperabile , în sumă de 10.000 lei care include şi
TVA de 24%. După o perioadă creanţa devine recuperabilă şi se reactivează.
Care sunt înregistrările corecte care se efectuează în contabilitate?

1 4118 = 4111 10.000 lei


% = 4118 10.000 lei
654 8.065 lei
4427 1.935 lei
4111 = % 10.000 lei
754 8.065 lei
4427 1.935 lei
5121 = 4111 10.000 lei;

2 4118 = 4111 10.000 lei


% = 4111 10.000 lei
654 8.065 lei
4427 1.935 lei
4111 = % 10.000 lei
754 8.065 lei
4427 1.935 lei
5121 = 4111 10.000 lei;
.

3 4118 = 4111 10.000 lei


% = 4118 10.000 lei
654 8.065 lei
4426 1.935 lei
4111 = % 10.000 lei
754 8.065 lei
4426 1.935 lei
5121 = 4111 10.000 lei;

4 4118 = 4111 10.000 lei


% = 4118 10.000 lei
658 8.065 lei
4427 1.935 lei
4111 = % 10.000 lei
758 8.065 lei
4427 1.935 lei
5121 = 4111 10.000 lei.

45 Care din următoarele formule contabile semnifică lipsa în gestiune a produselor


finite în valoare de 3.000 lei şi imputarea lor gestionarilor?
1 711 = 345 3.000 lei
4282 = % 3.720 lei
701 3.000 lei
4427 720 lei;

2 711 = 345 3.000 lei


4282 = % 3.720 lei
7588 3.000 lei
4427 720 lei;

3 345 = 711 3.000 lei


4282 = % 3.720 lei
7588 3.000 lei
4428 720 lei;

4 711 = 345 3.000 lei


4111 = % 3.720 lei
7588 3.000 lei
4427 720 lei.

46 O entitate economică acordă lunar salariaţilor săi avantaje în natură


reprezentând produse finite la preţul de vânzare de 2.000 lei plus TVA, preţul
de înregistrare în contabilitate al acestora fiind de 1400 lei.
Înregistrarile contabile sunt:

1 641 = 421 2.000 lei


421 = 701 2.000 lei;

2 421 = 701 2.000 lei


635 = 4427 480 lei;

3 641 = 421 2.000 lei


711 = 345 1.400 lei;

4 641 = 421 2.000 lei


421 = 701 2.000 lei
635 = 4427 480 lei
711 = 345 1.400 lei.

47 Se achiziţionează, pe baza avizului de însoţire, materii prime de la un furnizor în


valoare totală de 5.950 lei, TVA inclus. Înregistrarea contabilă va fi următoarea:

1 % = 401 5.950 lei


301 4.798 lei
4426 1.152 lei;

2 % = 408 5.950 lei


301 4.798 lei
4428 1.152 lei;
3 % = 408 5.950 lei
301 4.798 lei
4428 1.152 lei;

4 % = 408 5.950 lei;


301 4.798 lei;
4426 1.152 lei.

48 Se încasează de la clienţi un avans de 5 000 lei pentru mărfuri, ulterior


efectuându-se facturarea. Formula contabilă privind încasarea avansului este:

1 5121 = 401 5.000 lei;


2 5121 = 419 5.000 lei;
3 5121 = 409 5.000 lei;
4 5121 = 411 5.000 lei.
49 Preluarea de către firmă a unor bunuri concesionate, se înregistrează în
contabilitate astfel:
1 205 = 167 100.000 lei;
2 205 = 456 100.000 lei;
3 167 = 205 100.000 lei;
4 205 = 721 100.000 lei.
50 S.C. “ALFA” S.A. cumpără mărfuri, conform facturii, la un cost de achiziţie de
3.500 lei, TVA 24%. La recepţie se stabileşte un adaos comercial de 18%. Preţul
de vânzare cu amănuntul (inclusiv TVA) va fi:
1 5.121,2 lei ;
2 4.795,7 lei ;
3 4.130 lei ;
4 nici un răspuns nu este corect.
51 Contabilizarea stocurilor conform metodei inventarului permanent, presupune:
1 contabilizarea variaţiei stocurilor la finele perioadei de gestiune;
2 necontabilizarea ieşirilor de stocuri în cursul perioadei;
3 contabilizarea achiziţiilor de stocuri drept cheltuieli cu stocurile;
4 determinarea stocului, cantitativ şi valoric, în orice moment.
52 Ce semnifică următoarea formulă contabilă:

403 = 5121 5.000 lei

1 încasarea la scadenţă a biletului la ordin şi stingerea creanţei generată de acesta;


2 stingerea obligaţiei de plată reprezentată de biletul la ordin subscris, prin plata
acestuia la scadenţă;
3 reflectarea creanţei pe seama băncii pentru biletul la ordin emis acestuia spre
încasare;
4 nici un răspuns nu este corect.
53 Conform statului de plată reţinerile din salariu pentru un salariat sunt: avans
chenzinal - 100 lei; contribuţia la asigurările sociale – 15 lei; contribuţia la
fondul de şomaj – 3 lei; contribuţia la asigurările sociale de sănătate – 21 lei;
impozitul pe venitul din salarii – 32 lei; rate în favoarea terţilor – 50 lei.
Completaţi formula contabilă pentru înregistrarea reţinerilor din salariu:

421 = % 221 lei


a 100 lei
b 15 lei
c 3 lei
d 21 lei
e 32 lei
f 50 lei

1 a = 425; b = 4312; c = 4372; d = 4314; e = 444; f = 427;


2 a = 426; b = 431; c = 437; d = 441; e = 444; f = 427;
3 a = 125; b = 4311; c = 4371; d = 4313; e = 441; f = 4282;
4 a = 425; b = 4312; c = 4372; d = 447; e = 444; f = 4282.
54 La sfârşitul lunii se cunosc următoarele date: TVA deductibilă = 8.300 lei; TVA
colectată = 10.200 lei; TVA de recuperat = 5.850 lei. Precizaţi dacă rezultă TVA
de plată sau TVA de recuperat şi în ce sumă:

1 TVA de plată = 1.900 lei;


2 TVA de plată = 3.950 lei;
3 TVA de recuperat = 3.950 lei;
4 TVA de recuperat = 5.850 lei.
55 În cursul lunii noiembrie anul N se livrează mărfuri unui client extern, preţ
vânzare 10.000 Euro. Cursul de schimb leu/euro la data întocmirii declaraţiei
vamale de export este de 3,8 lei/euro. Până la 31 decembrie anul N creanţa nu a
fost încasată iar la această dată cursul de schimb leu/euro este de 4 lei/euro. În
anul N+1 se încasează creanţa, cursul de schimb leu/euro fiind de 4,1 lei/euro. Să
se efectueze înregistrările contabile la 31 decembrie anul N.

1 4111 = 765 2.000 lei;


2 665 = 4111 2.000 lei;
3 491 = 765 2.000 lei;
4 4111 = 491 3.000 lei.
56 Se livrează produse finite unui client, fără întocmirea facturii. Preţul de vânzare
negociat este de 10.000 lei, TVA 24%. Costul efectiv al produselor finite livrate
este de 8.500 lei. Care sunt înregistrările corecte
1 4111 = % 12.400 lei
701 10.000 lei
4427 2.400 lei;

2 418 = % 12.400 lei


701 10.000 lei
4427 2.400 lei
711 = 345 10.000 lei;
3 418 = % 12.400 lei
701 10.000 lei
4427 2.400 lei
711 = 345 8.500 lei;

4 418 = % 12.400 lei


701 10.000 lei
4428 2.400 lei
711 = 345 8.500 lei.

57 Din categoria reducerilor financiare fac parte:


1 rabatul;
2 scontul;
3 remiza;
4 risturnul.
58 O entitate deschide un acreditiv în sumă de 1000 lei, din care se fac plăti către
furnizori în valoare de 950 lei. Acreditivul neutilizat se virează în contul de
disponibil. Formulele contabile pentru deschiderea şi folosirea , şi închiderea
acreditivului sunt:

1 5411 = 5121 1.000 lei


401 = 5411 950 lei;

2 5411 = 5121 1.000 lei


401 = 5411 950 lei
5121 = 5411 50 lei;

3 581 = 5121 1.000 lei


541 = 581 1.000 lei
401 = 5411 950 lei;

4 581 = 5121 1.000 lei


5411 = 581 1.000 lei
401 = 5411 950 lei
581 = 5411 50 lei
5121 = 581 50 lei.

59 La inventariere se constată un minus de materii prime în valoare de 100 lei, care


se impută gestionarului la valoarea actuală de 120 lei plus TVA. Suma imputată
se încasează în numerar. Înregistrarile contabile sunt:
1 601 = 301 100 lei
5311 = 7581 120 lei;

2 5311 = % 149 lei;


7581 120 lei;
4427 29 lei;
3 601 = 301 100 lei
4282 = % 149 lei
7581 120 lei
4427 29 lei

5311 = 4282 149 lei;

4 5311 = 301 120 lei.


60 Se confecţionează în cadrul secţiilor auxiliare obiecte de inventar înregistrate la
costul de producţie de 400 lei. Ulterior se dau în consum productiv obiecte de
inventar în valoare de 100 lei. Înregistrarile contabile sunt :

1 345 = 711 400 lei


303 = 345 400 lei;

2 345 = 711 400 lei


303 = 345 400 lei
711 = 303 100 lei;

3 303 = 711 400 lei;


4 303 = 345 400 lei
711 = 303 100 lei.

61 Entitatea A efectuează pentru entitatea B lucrări de reparaţii în valoare de


1.000 lei plus TVA. Decontarea facturii se face pe baza unui CEC emis de către
societatea B:
1 4111 = % 1.240 lei
704 1.000 lei
4427 240 lei

5112 = 4111 1.240 lei


5121 = 5112 1.240 lei;

2 4111 = % 1.240 lei


704 1.000 lei
4427 240 lei,

3 5112 = 4111 1.240 lei


521 = 5112 1.240 lei.

4 4111 = % 1.240 lei


704 1.000 lei
4427 240 lei;
5112 = 4111 1.240 lei.
62 O societate comercială achiziţionează materii prime din străinatate în valoare de
10.000 EURO. Se cunosc următoarele elemente:
-taxa vamală 10%
-comisionul vamal 5%
-cota TVA 24%
-cursul de schimb la data vămuirii 4,00 RONI/EURO.
Valoarea TVA ce urmează a fi plătită în vamă este:

1 7600 lei;
2 8360 lei ;
3 1140 lei;
4 11040 lei;
63 O societate comercială creditează o alta pe o durată de 2 ani 5.000$ la cursul
valutar de 2 LEI/$. La restituirea împrumutului cursul valutar este de 3,1
LEI/$. Specificaţi ce cont aţi utiliza pentru reflectarea acestor diferenţe de curs
valutar:
1 666;
2 766;
3 665;
4 765
64 Care din următoarele formule contabile nu sunt în concordanţă cu explicaţia
dată?
1 se face plata unor ajutoare materiale prin casierie:
423 = 5311 10.000 lei;

2 se depune la bancă pentru încasarea unui efect comercial:


5113 = 413 10.000 lei;

3 se face plata unui furnizor de mărfuri dintr-un acreditiv:


401 = 5411 50.000 lei;

4 se plăteşte un furnizor extern în valută cu diferenţă nefavorabilă de curs valutar între


momentul înregistrarii datoriei şi momentul plăţii:
401 = % 22.000 lei
5124 20.000 lei
765 2.000 lei.

65 La sfârşitul lunii, când se face regularizarea TVA, conturile de TVA se prezintă


astfel: TVA de recuperat din luna precedentă 3.000 lei; TVA deductibil din luna
curentă 40.000 lei; TVA colectat din luna curentă 80.000 lei. Care sunt operaţiile
care se fac la regularizarea TVA la sfârşitul lunii?
1 4427 = 4426 30.000 lei
4427 = 4423 50.000 lei
4423 = 5121 40.000 lei;
2 4427 = 4426 40.000 lei;
4427 = 4423 40.000 lei;
4423 = 4424 3.000 lei;
4423 = 5121 37.000 lei;
3 4427 = 4426 40.000 lei;
4427 = 4423 40.000 lei;
4423 = 4424 40.000 lei;
4 4426 = 4427 40.000 lei;
4424 = 4427 40.000 lei;
4423 = 4424 3.000 lei;
4423 = 5121 37.000 lei;
5 4427 = 4426 80.000 lei;
4426 = 4423 40.000 lei;
4423 = 5121 400.000 lei.
66 Care din următoarele formule contabile corespund explicaţiei date?
1 6451 = 4312 - CAS datorat de unitate;
2 6451 = 4311 – contribuţie fond somaj datorat de unitate;
3 6453 = 4313 - contribuţia pentru fondul de sănătate datorat de unitate;
4 641 = 421 – înregistrarea salariilor brute la sfarşitul lunii.
67 Ce semnificaţie are formula contabilă:
6864 = 496

1 constituirea de ajustări pt. deprecierea creanţelor-clienţi;


2 constituirea de ajustări pt. deprecierea creanţelor de trezorerie;
3 anularea ajustărilor pt. deprecierea creanţelor debitori diverşi;
4 constituirea de ajustări pt. deprecierea creanţelor debitori diverşi.
68 Care din următoarele formule contabile nu corespund explicaţiei date?
1 6581 = 5121 - despăgubiri şi penalităţi comerciale plătite prin bancă furnizorilor;
2 6582 = 5121 - donaţii acordate altor unităţi din contul bancar;
3 666 = 1682 - dobânzi plătite pentru împrumuturi pe termen lung;
4 666 = 5198 - dobânzi datorate pentru credite pe termen scurt.
69 Care este formula contabilă prin care se înregistrează un scont obţinut pentru o
datorie către furnizorul de mărfuri plătită înainte de termen:
1 4111 = 767;
2 404 = 767;
3 667 = 401;
4 401 = 767;
667 = 404.
70 Care din următoarele formule contabile nu sunt în concordanţă cu explicaţia
dată?
1 401 = 5121 - plata unui furnizor ;
2 4423 = 5121 - plata TVA către bugetul statului;
3 7411 = 5121 - încasarea unei subvenţii pentru investiţii;
4 612 = 5121 - plata unor sume reprezentând chirii;
71 10 Care este semnificaţia următoarei formule contabile:
404 = 5191

1 plata unui furnizor din contul bancar;


2 plata unui furnizor de imobilizări dintr-un credit pe termen scurt;
3 plata unui furnizor direct din creditul pe termen scurt;
4 primirea în contul curent a unui credit pe termen scurt;
72 Ce semnificaţie are următoarea formulă contabilă:
711 = 346

1 plusuri de produse finite constatate la inventariere;


2 lipsuri de materiale consumabile constatate la inventariere;
3 lipsuri de produse finite constatate la inventariere;
4 lipsuri de produse reziduale constatate la inventariere;
73 Ce semnificaţie are formula contabilă :
581 = 5411 ; 5121 = 581;

1 sume neutilizate din acreditiv virate în contul bancar;


2 constituirea unui acreditiv în lei;
3 constituirea unui acreditiv în valută;
4 plata unui furnizor din acreditiv;
74 Ce semnificaţie are următoarea formulă contabilă:
% = 711
341
348

1 costul semufabricatelor la preţ standard cu diferenţe de preţ faţă de preţul


efectiv(favorabile-roşu sau nefavorabile-negru);
2 costul semifabricatelor la preţ standard cu diferenţe de preţ;
3 costul produselor finite în curs de execuţie;
4 costul semifabricatelor în curs de execuţie;
75 Care din următoarele formule nu corespund explicaţiei date?
1 457 = 446 - înregistrarea impozitului pe dividende;
2 426 = 4481 - constituirea datoriei faţă de bugetul statului pentru salarii
neridicate,prescrise;
3 4481 = 5311 - plata datoriei faţă de buget prin casierie;
4 635 = 446 - plata la buget prin contul curent a impozitului;
76 Formula contabilă de mai jos se utilizează pentru:

603 = 303 15.000 lei;

1 înregistrarea ieşirilor din gestiunea unităţii a materialelor de natura obiectelor de inventar,


urmare casării acestora;
2 înregistrarea scăderii din gestiunea unităţii a materialelor de natura obiectelor de inventar,
urmare a vânzării lor către terţi;
3 darea în folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar;
4 (A, B şi C).
77 Preţul de vânzare cu amănuntul al mărfurilor se determină astfel:
1 PAM = cost de achiziţie + adaos comercial + TVA neexigibilă;
2 PAM = preţ evaluare + comision + TVA neexigibilă;
3 PAM = preţ cu ridicata + adaos comercial;
4 nici un răspuns nu este corect.
78 Societatea comercială achiziţionează materii prime de la un furnizor în valoare
de 25.000 lei (inclusiv TVA 24%) şi acestea sunt lăsate în custodia furnizorului.
Completaţi formula contabilă:

% = 401 25.000 lei;


a b
4426 c

1 a = 301; b = 21.008,4; c = 3.991,6;


2 a = 351; b = 20.161,29; c = 4.838,71;
3 a = 301; b = 20.250; c = 4.750;
4 nici un răspuns nu este corect.
79 Care este formula contabilă pentru evidenţierea cheltuielilor cu primele de
asigurare pe timpul transportului, în valoare de 15.000 lei?
1 628 = 401 15.000 lei;
2 624 = 401 15.000 lei;
3 613 = 401 15.000 lei;
4 624 = 404 15.000 lei
80 14. Înregistrarea amortizării unui mijloc de transport se reflectă în
contabilitate:
A. în debitul contului mijloace de transport;
B. în creditul contului mijloace de transport;
C. în creditul contului amortizarea mijloacelor de transport;
D. în debitul contului amortizarea mijloacelor de transport;
E. în creditul contului cheltuieli cu amortizarea;
F. în debitul contului cheltuieli cu amortizarea.

1 A+C;
2 B+D;
3 C+F;
4 D+E;
5 A+E.
81 18. Înregistrarea mărfurilor intrate, în condiţiile utilizării preţului de vânzare
cu amănuntul ca metodă de evidenţă implică utilizarea următoarelor conturi:
A. debitul contului „mărfuri”;
B. debitul contului „cheltuieli privind mărfurile”;
C. în debitul contului „TVA neexigibilă”;
D. în creditul contului „TVA neexigibilă”;
E. în debitul contului „furnizori”;
F. în debitul contului „diferenţe de preţ la mărfuri”;
G. în creditul contului „furnizori”;
H. în creditul contului „diferenţe de preţ la mărfuri”;
I. în creditul contului „conturi curente la bănci”.

1 A+I;
2 A+C+G+H+I;
3 A+D+G+H;
4 B+D+G+H;
5 A+F.
82 19. Înregistrarea produselor finite obţinute se face:
A. în debitul contului „produse finite”;
B. în creditul contului „produse finite”;
C. în debitul contului „variaţia stocurilor”;
D. în creditul contului „variaţia stocurilor”;
E. în creditul contului „furnizori”;
F. în creditul contului „venituri din vânzarea produselor finite”;
G. în debitul contului „casa”.

1 B+C;
2 A+D;
3 A+E
4 B+G;
5 D+G.
83 La o societate comercială datele privind TVA-ul se prezintă astfel: TVA
deductibil în luna curentă 1.500 lei, TVA colectat în luna curentă 1.700 lei, TVA
de recuperat din luna anterioară 200 lei.
Indicaţi înregistrarea corectă din luna curentă privind operaţiile cu TVA.

1 4427 = 4426 1.500 lei


4427 = 4423 200 lei
4423 = 4424 200 lei;

2 4427 = 4426 1.500 lei


4427 = 4424 200 lei;

3 4427 = 4426 1.500 lei


4427 = 4423 200 lei;

4 4427 = 4426 1.500 lei


4427 = 4424 200 lei
4423 = 4427 200 lei;

5 4427 = 4426 1.500 lei


4423 = 4424 200 lei
4424 = 4427 200 lei;
84 Indicaţi formula contabilă corectă privind cumpărarea materialelor
consumabile de la furnizor în condiţiile practicării inventarului permanent: preţ
de cumpărare 30.000 lei, TVA 24 %:
1 % = 401 37.200 lei
302 30.000 lei
4426 7.200 lei;

2 302 = 401 30.000 lei;


3 % = 401 37.200 lei
602 30.000 lei
4428 7.200 lei;

4 % = 401 37.200 lei


602 30.000 lei
4426 7.200 lei;

5 % = 401 37.200 lei;


302 30.000 lei;
4428 7.200 lei.
85 Se consideră următoarele înregistrări contabile:

1) 641 = 421 Înregistrarea salariilor


2) 213 = 456 Depunerea capitalului social
3) 601 = 301 Consum de materii prime
4) 531 = 581 Ridicare de numerar de la casierie
5) 457 = 531 Plata dividendelor
6) 691 = 444 Înregistrarea impozitului pe profit

Care dintre următoarele combinaţii de înregistrări prezintă ambele înregistrări


contabile incorecte:

1 1 + 2;
2 2 + 3;
3 3 + 4;
4 4 + 5;
5 4 + 6.
86 Dispuneţi de următoarele date din bilanţ: cheltuieli de constituire 1.000 u.m.;
amenajări de terenuri 2.000 u.m.; acreditive 500 u.m.; clienţi - creditori 800
u.m.; credite bancare pe termen scurt 2.000 u.m.; furnizori - debitori 500 u.m.;
capital subscris vărsat 1.000 u.m.; rezerve statutare 200 u.m.
Activul imobilizat şi datoriile au, respectiv, următoarele valori ?

1 2.500 u.m. şi 1.200 u.m.;


2 3.000 u.m. şi 2.800 u.m.;
3 3.200 u.m. şi 1.000 u.m.;
4 1.200 u.m. şi 1.500 u.m.;
5 3.400 u.m. şi 3.000 u.m..
87 Ce reprezintă formula contabilă?

4282 = %
758
4427

1 înregistrarea salarilor datorate personalului;


2 înregistrarea primelor acordate personalului;
3 imputaţiile datorate de salariaţi;
4 contracte privind lucrări sau servicii obţinute de salariaţi;
5 încasarea imputatiilor de la salariaţi.
88 Descărcarea gestiunii de produse finite vândute se înregistrează cu formula:
1 301 = 711 ;
2 345 = 711;
3 348 = 701;
4 711 = 345;
5 711 = 348;
89 Factura de energie electrică se înregistrează în contabilitate cu formula
contabilă:
1 605 = 461;
2 401 = 605;
3 401 = 5121;
4 605 = 401;
5 602 = 401;
90 Vânzarea de materii prime la preţ de 2.000 lei, rabat 10 % şi TVA 24 % se
contabilizeză:
1 4111 = % 2.728 lei
701 2.200 lei
4427 528 lei;
2 4111 = % 2.232 lei
301 1.800 lei
4427 432 lei;
3 4111 = % 2.232 lei
701 1.800 lei
4427 432 lei;
4 4111 = % 2.728 lei
701 2.200 lei
4426 528 lei.
91 Care din urmãtoarele categorii de cheltuieli nu este operantã în contabilitatea
financiarã:
1 cheltuieli financiare;
2 cheltuieli extraordinare;
3 cheltuieli generale de administraţie;
4 cheltuieli cu amortizãrile şi provizioanele;
92 Preţurile utilizate pentru contabilizarea aprovizionãrilor şi consumului
materiilor prime, materialelor, etc, în cazul metodei inventarului permanent pot
fi:
1 preţul de producţie şi preţul de achiziţie;
2 preţul de achiziţie ,preţul de facturã şi preţul de producţie;
3 preţul de achiziţie ,preţul standard şi preţul de facturã;
4 preţul standard, preţul de facturã şi preţul de producţie;
5 preţul standard ,preţul de achiziţie şi preţul de producţie.
93 Provizioanele pentru deprecierea titlurilor de plasament se constituie atunci
când:
1 valoarea de piaţã a titlurilor deţinute este superioarã valorii de cumpãrare;
2 valoarea de piaţã a titlurilor deţinute este inferioarã valorii de cumpãrare;
3 valoarea de piaţã a titlurilor deţinute este egalã cu valoarea de cumpãrare;
4 valoarea nominalã a titlurilor deţinute este inferioarã valorii de cumpãrare.
94 Care este formula contabilă corectă pentru înregistrarea în contabilitate a
ştatului de salarii:
1 641 = 421;
2 421 = 5311;
3 444 = 421;
4 421 = 641;
5 5311 = 421.
95 Cumpărarea de la terţi a materialelor de natura obiectelor de înventar se
înregistrează cu formula contabilă:
1 % = 351;
303
4426
2 303 = %
351
4427;

3 % = 401;
351
4426

4 % = 401.
303
4426

96 Comisionul bancar se înregistrează cu formula contabilă:


1 666 = 5311;
2 666 = 5121;
3 627 = 401;
4 627 = 5121;
5 581 = 5121.
97 Materialele consumabile cumpărate pentru care urmează să se întocmească
factura ulterior se înregistrează în contabilitate:
1 302 = 401;
2 401 = 302;
3 408 = 302;
4 302 = 409;
5 302 = 408.
98 Cumpărarea de mărfuri la preţ de 4.000 lei, rabat 5% şi TVA 24% se
contabilizeză:
1 % = 401 4.712 lei
371 3.800 lei
4426 912 lei;
2 % = 401 4.712 lei
701 3.800 lei
4426 912 lei;
3 % = 401 4.960 lei
371 4.000 lei
4427 960 lei;
4 % = 401 5.208 lei
371 4.200 lei
4426 1.008 lei.
99 Care din următoarele înregistrări nu corespund explicaţiei date:
1 % = 711 15.000 lei – semnifabricate obţinute din procesul de producţie la preţ
341 16.000 lei standard cu diferenţe favorabile;
348 1.000 lei

2 . 341 = 711 10.000 lei – semifabricate obţinute din procesul de producţie


la cost de proucţie;
3 711 = % 15.000 lei – eliberarea semifabricatelor pentru a fi prelucrate
341 16.000 lei în alte secţii cu diferenţe nefavorabile;
348 1.000 lei

4 711 = 341 10.000 lei – eliberarea semifabricatelor pentru a fi prelucrate


în alte secţii;

100 O societate comercială are o creanţă de încasat de la un client extern în valoare


nominalǎ de 5.000$, cursul BNR la data înregistrǎrii 3,15 lei/$. Creanţa este
încasatǎ prin contul de la bancǎ, cursul de schimb de la data încasǎrii 2,95 lei/$.
Cum se înregistreazǎ încasarea creanţei ?
1 5124 = 4111 15.750 lei;
2 5124 = 4111 14.750 lei;
3 % = 4111 15.750 lei
5124 14.750 lei
665 1.000 lei;

4 % = 4111 15.750 lei


5124 14.750 lei
667 1.000 lei;

5 5124 = % 15.750 lei


4411 25.000 lei
765 1.000 lei.
Achitarea in numerar a cheltuielilor de constituire : 628=5311(200)
Achitarea in numerar a unei amenzi : 6581=5311 (2.500)
Achitarea prin viramentbancar a materiilor prime : 401 = 5121
Achizitia de materii prime 1000 lei dintr-un avans : % 301(1000), 4426(240)= 401 (1240) si 401=542 (1.240)
Acordarea de avansuri din salarii personallui detinatori de carduri bancare: 425 = 5121
Acordarea de avansuri unui furnizor intern : 4092 = 5121.
Acordarea personalului, în baza listelor de avans chenzial : 425=5311 (6000)
Acreditivul deschis in valuta este de 5000 euro: 401=%5412,5124,765 (19760,17500,760,1500)
Actionarii depun, in contul entitatii, suma de 10000 euro: 37.370
Activele imobilizate figureaza la VNC in : bilant
Activele imobilizate figurează: bilanț
Activele imobilizate se caracterizează : nu se consumă la prima lor utilizare;
Activele imobilizate sunt reprezentate: mai mare de un an.
Actualizarea la 31.12.N. la cursul de 4,12 : 665=4111 (90)
Agentul economic „A",care deţine 5 1%: 2671 = 5121 , 5121 = 2671 , 663 = 2671
Ajustările pentru deprecierea creantelor-clienti: 6814 = 491
Ajustarile pentru deprecierea creantelor-cl:micsor riscului de neinc ; incasarii creantelor; trecerii creantelor la pierder
Ajustările pentru deprecierea stocurilor se constituie: numai pe baza chelt de exploatare
Ambalajele care circulăîn sistem de restituire: 381 = 4091
Ambalajele care circulăîn sistem de restituire: 419 = 708
Amortizarea cheltuielilor ocazionate de emis de oblig: 6811 = 2801
Amortizarea cheltuielilor ocazionate de emisiunea obligaţiunilor : 6811 =2801;
Amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor : 6868= 169.
Anularea obligațiunilor răscumparate: 161 = 505
Anularea obligatiunilor rascumparate la scadenta se reflecta: 161=505
Anularea obligaţiunilor răscumpărate la un preţ inferior valorii : 161 =% 505 şi 7642;
Anularea obligaţiunilor răscumpărate la un preţ superior : % 161 şi 6642 = 505.
Aplicarea principiului necompensări : 3 si 4
Aplicareaprincipiul independenţei exerciţiului: 471 = 604 ; 471 = 605
Aportul în terenuri la capitalul social: 2111 = 456
Aporturile subscrise de asociaţi sau acţionari pentru: 456=1011 ; % 2111 301 1011 = 456
Articolul 2112 = 722 reflectă: lucrări de amenajare a terenurilor realizate prin forţe proprii
Articolul 5121=456 reflectă: primirea unei sume ca aport la capital
Articolul contabil % = 401: cumpărarea de materii prime pe bază de factură
Articolul contabil 1012 = 456 reflectă: reducerea capit social cu valoarea de plătit asociaţilor
Articolul contabil 2112 = 722 : amenajarea de teren inceputa si finalizata
Articolul contabil 2112=722: amenajare de teren inceputa si finalizata prin efort propriuin cursul unui an
Articolul contabil 321=401(1.500) reflecta: valoarea materiilor prime in curs de aprovizionare
Articolul contabil 371 =308: diferenţe de preţîn plus repartizate
Articolul contabil 371 =607evidenţiază: plusul de inv. inv permanent ; stocul de mf inv intermitent
Articolul contabil 421 =4314 reflectă: contribuţia salariaţilor la asigurările sociale
Articolul contabil 4282 = 5311: minusul de casa constatat la inventarierea casieriei;
Articolul contabil 461 = %: vânzareaunuiteren
Articolul contabil 5121=409 : incasarea unui avans
Articolul contabil urmator semnifica 607=371: costul marfurilor constatate minus la inventariere
Articolul contabil urmator semnifica 6642=506: pierderea reprezentand diferenta dintre VC
Articolul ctb: 665 = 5412: dif. nefav. de c.v. af. disp din ct de acredit in val ; dif. nefav. de c.v. const la achit acrediti
Având în vedere că procesul de obţinere a unei construcţii : 2 3 1 = 7 2 2
Avansul acordat unei terţ pentru prestări servici: 78.500
Avansul acordat unui angajat pentru deplasarea in inters de serviciu: 625 = % 542 5311 ; 625 = % 542 4281
Avansul acordat unui furnizor de imob: 404 = % 232 4426 5121
Avansul acordat unui furnizor de marfuri este de 500000 lei. Val mf 600.000: 100000
Avansul acordat unui furnizor de materii prime este 300. CA 400: 176 lei
Avansul in valuta acordat pentru deplasare 2000$: %625,5314=%542,765 (5040,560,5000,560)
Avansul încasat, pe baza extrasului de cont, de la un client : 5121=419
Biletele si tichetele de calatorie: 5323=%401,5311 (55000,35000,20000)
Calculaţi şi înregistraţi amortizarea unui utilaj, după metoda liniară: 6811=2813
Calculati si inregistrati amortizarea unei intreprinderi : 6811=2812 (2.250)
Calculati si înregistrati amortizarea unui utilaj metoda liniara : 6811=2813(5000)
Când se folosescconturile 409și 419:la ambalajele care circulăînsistem de restituire
Capitalul propriu al unei societăţi pe acţiuni : 3 si 1,2
Capitalulsocial poate fi: subs. nev.şi subs.vărsat,iar înregistrarea;subs. Nevărsat şi subscris vărsat,iar contabilit
Care articol contabil evidenţiază valoarea la cost : 671 = % 331 332
Care din următoarele articole contabile reflectă diferenţele de curs valutar: 4111=765 ; 665 = 4111
Care din metodelede evaluarea stocurilorla ieşirea: metoda LIFO
Care este valoareaamortizării aferente exerciţiului CA 24000: 4500
Care afirmaţii sunt adevărate: este reprezentata de suma / sta la baza determinarii dobanzi
Care articolectbnu sunt în conc.cu explicaţia:121 = 1012 profitul net realizat ; 106 = 1171 profitul net realizat
Care din articole contabile reflecta primirea ca aport la cap a unui echip. Tehn. : 2131 = 456
Care din articolele contabile următoare reflectă: 212 = 456
Care din articolele contabile următoare reflectă: 456 = 1011
Care din articolele următoare: 456 = 5121
Care din metodele de evaluare a stocurilor la ieşirea din gestiune: metoda LIFO
Care din metodele de evaluare a stocurilor la ieşirea din gestiune nu este: metoda NIFO
Care din principiile sau convenţiile contabile : independenţa exerciţiului;
Care din relaţiile de calcul ale activului net contabil: activ bilanţier - active fictive – datorii
Care din urm poziţii de chelt nu antrenează: cheltuieli privind amort şi ajust pentru depreciere
Care din urmat articole: 4111(1190)=%701(1000),4427(190)vz de prod finite; 301=7582(2500)mat prin donatie
Care din urmatoar articole contabile contin cont de ch de exp : 601=301(500); 641=421(5.500); 607=371(15.000)
Care din urmatoarele articole contabile sunt corecte : 6451=4311(2.080)
Care din urmatoarele sunt caracteristici calitative : inteligibilitatea; relevanta; credibilitatea; comparabilitatea
Care din următorii utilizatori sunt interesaţi : clienţii.
Care din valorile de intrare a imobilizărilor: costul de reaprovizionare
Care dintre elementele urm nu corespunde definiţiei unui activ: cheltuielile de constituire.
Care elemente nu au fost încadrate corect: timbre fiscale şi poştale (datorii fiscale)
Care elemente se vor înscrie în bilanţul SC: 2.000, casa in lei 10000, cap social 32.000, cap varsat 30.000
Care enunt este adevarat?: rezerv legale se constituie din profi t, la sf exercitiului
Care este costul de achizitie si inregistrarea receptiei de mate: 3160, %301,4426=401 (4296,3610,686)
Care este înregistrarea corectă pentru compensarea: 401 = 4111 (230)
Care este înregistrarea corectă privind distrugerea unui stoc: 671 = 301
Care este inregistrarea corecta privind scoaterea din activul: 6583=2111 18.000
Care este înregistrarea corectă: % 607, 378, 4428 (10.000, 2.530,7 2939,3) = 371
Care este înregistrarea corectă: 6583 = 2111
Care este modul de înreg a costului de achiziţie: 301=% 401,408,446 (28.800, 3.200, 4.800)
Care este obiectivul principal al ctb fin: furnizarea informaţiilor necesare atât pentru
Care este seminificatia urmatorului articol 5081=5124(20.000): achizitia de act care ... prin virament bancar in val
Care este semnificaţia înr: scăderea din gestiune a mfvândute, evaluate la p.v.a., inclusiv TVA
Care eveniment economic se înregistrează : înregistrarea nu este corectă;
Care grupa din bilantul contabil este corectata (ajustata) prin soldul: active circulante
Care indicator (sold intermediar) se regăseşte distinct: cifra de afaceri
Care înregistrare contabilă este în concordanţă: 129 = 1061
Care înregistrare contabilă este în concordanţă: 212 = 722
Care înregistrare contabilă este în concordanţă: 401 = 403
Care metodă de contabilitate a stocurilorimpune: metodainventaruluiintermittent
Care operaţiune economică se înregistrează : înregistrarea nu este corectă;
Care operatiune se inregistreaza prin articolele: lipsa de materii prime neimputabile si TVA aferenta
Care sunt structurile situatiilor financiare : active, datorii, cap proprii
Care suntoperaţiileînregistratecorectîncontabilitate: 3 și 4
Care tranzacţie economică se înregistrează : inregistrarea nu este corecta
Caredin urm.operaţiinu suntînreg.corect:(2,3 si 5) inreg cl incerti: 461=4111 ; 3. 461=5121; 5. 421=5311
Categoria „Alte rezerve" se constituie : profitul net / diferenta dintre val participatilor
Cc semnifică înr ctb % 401, 665=401: plata în valută a unui furn cu diferenţe de curs nefavor
Ce post de bilanţ rectifică soldul contului 491 : creante
Ce semnifică înregistrarea contabilă: vânzarea de produse finite pentru care nu
Ce categoriede rezerve se constituieannual: rezervele legale
Ce op se înrprin art ctb 201 = 404: cheltuieli de constituirefacturate
Ce op se înrprin art ctb 472=706: veniturile înregistrate în avans, din chirii
Ce op se înrprin art ctb 6811 = 169: articolul contabil nu este corect
Ce operatiune se inregistreaza in ctb: diferenta dintre Val intrare si Pvz mai mic a actiunilor cedate
Ce operatiune se inregistreaza prin 765=5314: inregistrarea nu este corecta
Ce operatiune se inregistreaza prin artic contabil 6811=169 : artic cont nu este corect
Ce operatiune se inregistreaza prin: receptie de mat prim de la furnizori cu dif in minus (cost stand>cost efec de achiz
Ce reflecta inregistrarea contabila urmatoare:6642=5081: pierderea ..;diferenta nefavorab
Ce reflecta urmato artic 501(10.000)=%5091(5000),5121(5000): achiz de actiuni de la alta societate dintre care jum
Ce semnifică înr contabilă % 357, 4426 = 401: mf cumpărate pe credit,lăsate în custodia furniz
Ce semnifică înr ctb 1061=1171: acoperirea pierderilor din anul precedent pe seama rez legale
C e s e mni f i c a i nreg ct b ur m. 1 2 1 = 1 1 7 1 : inchiderea contului 121 ; profit net realisat in ex anterior
Ce semnifica inregistrarea conta 401=%5124, 765 : plata in avans a unui furn cu dif de curs val prin cont la banca
Ce semnifica inregistrarea contabila 1068=1171 : utilizarea altor rezerve pentru a acoperi pierderile reportate
Ce semnifică înregistrarea contabilă 1171=424: articolul contabil nu este corect
Ce semnifică înregistrarea contabilă 301=456: aport la capit social sub forma materiilor prime
Ce semnifică înregistrarea contabilă 501=5091: achiziţia unor acţiuni cu plata ulterioară
Ce suma se inscribe in debitul contului 378, operatie efectuata de descarcare: 2000
Cehltuielile aferente materialeolor auxiliare:6021=3021 (15000), 3021=6021 (25000)
Cesemnificăînregistrarea: 5114 = 413: efecte comer acceptate, depuse la bancă pentru scontare
Ch de dezvoltare repr: cheltuielile ocazionate de aplicarea rezultatelor
Chelt. Repr: diminuari ale benef econ inreg pe parcursul per ctb sub forma de iesiri sau scaderi sau cresteri ale dat, red
Cheltocazionate de emis de oblig: 201 = 5121
Cheltuielile cu combustibilii iesiti din gestiune:671=3022 (50000),6022=3022(40000)
Cheltuielile cu reparaţiile curente executate la imob corporale: cheltuielile de exploatare
Cheltuielile de curs valutar apar in contul de p/p : la cheltuieli financiare
Cheltuielile efectuate cu plata despăgubirilor: cheltuielile de exploatare
Cheltuielile effectuate de entitate in cursul perioadei de gestiune: 14500,1350
Cheltuielile generale de administratie si chelt financiare : chelt ale perioadei; incluse in costul de productie ...
Cheltuielile ocazionate de emisiunea de noi act : 201; 149
Cheltuielile ocazionate de emisiunea de obligatiunilor : 201=5121
Cheltuielile privind dobanzile sunt incluse in costul de productie : nu, fiind chelt financiare
Cheltuielileocazionate de emisiunea de noi: 201 „Cheltuieli de constituire
Cheltuilelile pot sa apara ca urmare a diminuarii benef : scaderea sau iesirea activelor; cresterea valorii datoriilor
Coef multiplicatori utilizati la calculul amortiz dupa met degresiv sunt stabilit in functie de : durata de util normal
Comisioanele şi alte cheltuieli accesorii privind inv finan: cheltuieli de exploatare
Concomitent cu amortizare abunurilor de natura imobilizărilor: la venituri
Conform IAS 16 “Imobilizari corporale”: perioada pe parcursul careia , numarul unitatilor produse
Constatarea creanţelor dubioase: ajustări pentru deprecierea creanţelor
Constituirea rezervelor legale se reflect prin articolul: 129 = 1061
Consumarea unui provizion pentru litigiu : `1511=7812(15.000)
Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale: veniturile brute ale angajaţilor
Contributia angajatului la asigurarile sociale : 421=4312
Contul 1171 „Rezultatul reportat reprezentând : pierderea exerciţiului precedent
Contul 121 se închide cu repartizările din profit : la sfarsitul fiecarui an
Contul 129 se închide cu repartizările din profit : la inceputul fiecarui an
Contul 303 nu se debitează prin creditul contului: 7583
Contul 348se creditează: cu dif de pt nerepartizata la sf per, prin debitul contului 711
Contul 4091 „Furnizori - debitori pentru cumpărări : 401
Contul 4118 „Clienţi incerţi sau în litigiu" : 3 şi 4
Contul 4118 se utilizează: cu ocazia inventarierii creanţelor
Contul 711 are sold final deb in urm situatie: iesirile de 345 in cursul perioadei > intrarile de prod finite in aceeasi per
Costul de achiziție folosit: prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile
Costul mediu ponderat se determină pentru: evaluarea ieşirilor de stocuri
Costul standard (preţul de înregistrare) al mărfurilor: 480
Costurile legate de depozitarea prod finite : ca o chelt a perioadei
Creanta asupra unui client pentru livrari de: 5121=%4118,4427 (4165,3500,665), 491=7814 3500
Creanţa de încasat de Ia un client extern are o VN: % 5124, 665 = 4111
Creanta fata de un client extern are o valoare nominala de : 20000$, inregistrata la cursul de 3,2 lei/$
Creanta societatii comerciale : 456=1011(153.340),5314=%456,765 (153.340,139.400,13.940),1011=1012 (139.400)
Creanţele faţă de asociaţi se reflecta : în debitul contului 456;
Creanţele şi datoriile se înregistrează în contabilitate la: valoarea nominal
Creditul pe termen scurt primit de la banca 9000 lei: %5191,666=5121(3045,3000,45)
Cu ocazia ieşirii din gestiune: valoarea de intrare sau cea rezultată din reevaluare
Cum este definită valoarea realizabilă netă : prêt de vanz estimat - cost de finaliz – cost vanz
Cum se înregistrează impozitul reţinut din drepturile sociale: 423 = 444
Cum se înregistrează un minus de casă de 27 lei: 4282 = 5311
Cum se înregistrează un plus de casă de 250 lei: 5311 = 771
Cum se înregistrează, în contabilitatea celor două părţi : nu se înregistrează
Daca ambalajele care circula pe principiul restituirii au fost distruse: ca o cheltuiala
Dacă ambalajelecare circulă pe principiul restituirii : ca o c h e lt u i al a
Dacă la închidereaexerc: se înregistreazăcaamortizare, dacădeprecierea
Daca la sf anului N entit inreg ajustar pt deprecier unui utilaj si la n+1 depreciere rev numai la mrf: 6814 = 397
Daca la sfarsitul anului 10 entitatea inreg ajustari pentru deprecierea cladirii: 2912 = 7813
Dacăse constată, în anul „N",o deprec.temporară: depr. co nst. x 4 ; an ular ea aju st pt d ep recier e
Darea in consum de materii prime in val de 2.000 conf bonului de cons : 601=301 (20000)
Data punerii in functiune a unui utilaj 27 martieN: 7875 lei
Datoria fata de furnizorul extern de mat prime este de 10.000E : un venit din diferente de curs valutar de 1.000 lei
Datoria fata de furnizorul unui utilaj pentru plata caruia s-a emis un bilet la ordin se inreg : 404=405
Datoriile faţă de asociaţi : in creditul 456 si in creditul 455
Datoriile şi creanț în valută se înr: în lei,la curs de schimb în vig la data effect tranz şi în val
Datoriile si varsamintele de efectuat (25.000): 635=447 (25000)
De la bancă se contractează şi se primeşte un credit bancar: 5121=5191 si 666 = 5198
Decontarea creantei fata de un client : % 419(150.000),4427(28.500)=4111(178.500) ; 5121=4111(178.500)
Decontarea unei facturi a furnizorului de utilaje printr-un efect de comerț: 404 = 405
Deprecierele suferite de imobilizarile corp: ireversibile si revers, ireversibile si iau forma amortizarii
Depunerea la banca a unui bilet la ordin: 5114=413 (20000), % 667,627,5121=5114(20000, 2000,1500,16500)
Depunerea sumei de 30.000 lei din casierie in cont la banca : 581 =5311 si 5121=581
Descarcarea gestiunii cu animalele si pasarile vandute : 606 = 361 ; 711 = 361
Descărcarea gestiunii cu produsele finite trimise : 711= 345 cost de productie
Descărcarea gestiunii pentru mărfurile: metodei inventarului permanent
Descărcarea gestiunii pentru mărfurile vândute: la sfârşitul lunii
Deţinătorii de obligaţiuni: toate
Dif de pret in plus aferente animalelor: 368 = 542
Diferente nefavorabile de pret (45.000): 606=368 (45.000)
Diferenţele nefavorabile din reevaluarea imobilizărilor corp: la cheltuieli sau prin diminuarea Cpr
Diferenţele de curs valutarîntre data înregistrării datoriei: cheltuieli sau venituri financiare
Diferenţele de preţ în plus repartizate asupra consumului: 601 = 308
Din categoria imobilizărilor financiare, fac parte: creanţele imobilizate
Din categoriaimobilizărilorfinanciare: interesele de participare
Disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie : la sfârşitul Fiecărei luni.
Dispunem de urm date privind investiţiile pe termen scurt: cost mediu ponderat
Dispunem de următoarele date privind produsele finite: 348 = 711 (90)
Dispunem de urmatoarele informatii (solduri finale ale conturilor): 14000,12420
Dispunem de urmatoarele informatii achizii de materii prime 1000: i
Dispunem de urmatoarele informatii la sf exercitiului N produse: 16200,16600
Dispunem de următoarele informaţii:625=4227(190) şi4427=%4426,4423(2090=%760,1330)
Dispunem de următoarele solduri finale ale conturilor instalaţii tehnice:66.000
Dispunemde următoarele informaţii (soldurifinale) 100, 500, 600, 150, 80, 40, 50: 900
Dispunemde următoarele informaţii (soldurifinale) 1000, 400, 80, 20, 30, 60: 660
Dispunemde următoarele informaţii (soldurifinale) 500, 400, 100, 80, 60, 50, 40: 710
Dispunemde următoarele informaţii (soldurifinale) 600, 40, 80, 160, 100, 80, 20, 10, 50: 710
Dispunemde următoareledate 90000, 10000, 20000, 95000 : scaderea ajust pt deprecierea stocurilor cu 15000
Dispuneti de urm informatii: 20000, 4000, 4000, 5000, 1000, 3000, 14000, 7000: Cpr:22000, CP: 37000
Dispuneti de urmatoarele date privind stocurile de materii prime : CMP 10.800/7200 LIFO 12.000/6.000
Dispuneti de urmatoarele date: 10000, 50000, 2000, 1000, 9000, 5000, 5000, 3000, 6000, 10000: 68000
Dispuneti de urmatoarele date: 50000, 10000, 10000, 5000: 52500, 72000
Dispuneti de urmatoarele date: 50000, 10000act, 10000: C.soc. 25000 Cpr. 37500
Dispuneţi de următoarele informaţii: furnizori - debitori 1.000: 12.000 Iei
Dispuneti de urmotoarele date : o societate a achizitionat mf din import : 30.900
Dividendele aferente acţiunilor deţinute : 4511 = 7611
Dividendele cuvenite actionarilor se inreg : 1171 = 457
Dobânda datorată băncii pentru creditul : 666 = 1682.
Dobânda datorată obligatarilor pentru împrumutul : 666 = 1681.
Dobanda de incasat prin oligatiuni : 5088 = 762 (1000)
Dobânzilecuveniteunităţii pentru : 4111 = 472
Drepturile de personal neridicate (17.000): 426=7588 (17000)
Drepturile de personal pentru munca : 421 =426
Dubla înregistrare se realizează : Debitul conturilor = Creditul conturilor;
Dupa primirea integral a aporturilor, cap soc al unei soc este reflectat in: creditul contului 1012
Efectele primite de la clienţi pot fi valorificate de beneficiar: sunt cedate; sunt depuse; sunt păstrate.
Elemenetele de calcul al impozitului de veniturile din salarii: 206,16
Elementele care caracterizează performanţa : cheltuielile şi veniturile
Elementele care caracterizează poziţia : activele, capitalul propriu şi datoriile.
Elementele pentru calculul indemnizatiei pentru incapacitate: 833,80
Entitatea „X"întocmeşte,pe data de 05.11. „N",o factură: 665 = 4111 ; 401 = 765
Entitatea primeste de la un furnizor o facture de reducere: 401=%609,767,4426 (2975,2000,500,475)
Entitatea rascumpara 2000 de actiuni, detinute de entitati: %1012,149=1092 (10000,9000,1000)
Este în concordanţăcu explicaţiadată : 1171 = 457, dividend datorate actionarilor sau asoc.
Evaluarea la costuri standard : stocurilor;
Evaluarea la intrareaînentitate: costul de achiziţiesauvaloareadeterminate
Evaluarea stocurilor în bilanţul contabil: valoarea cea mai mică dintre valoarea de intrare
Evaluarea stocurilor la preţ prestabilit necesită: antecalculate
Eventualele ch.accesorii ocazionate de cumpărare: direct pe cheltuielileperioadeiîn care intervine
Factura chiriei in valoare de 500lei/luna : 4111(1.785)=% 706(500), 427(1000), 4427(285)
Factura de plătit unui furnizor extern are o VN: % 401, 665 = 5124
Facturarea redevenţei anuale de încasat : se înregistrează Ia concedent;
Facture emisa de furnizor cuprinde urmatoarele elemente: 3.052,35
Furnizorul acordă clientului o factură de reducere pentru : %667, 4427 = 4111 (35,7=30 5,7)
Imobilizările corporale reprezintă: bunuri cu structură materială
împrumutul,în lei,încasat de la o entitatea filiată: 5 1 2 1 =4 5 1 1
In anul N, o societate vinde marfuri : 6814= 491 (2.275)
In anulN, soc. A achiz. de lasoc.B. 60000, 21000, 6000, 600, 18000, 14000, 6000: 117600
In bilant, stocurile dintr-o intreprindere se evalueaza : la val cea mai mica dintre cost si val realizabila neta
In bilant,subventiile pentru investitii : ca fiind venituri amanate; val lor este inclusa in contul 472
In categoria bunurilor ec.denatura: bunurile economice achiz; bunurile ec. de natura stocurilor; produs finit
In cazul in care valoarea de inregistrare : %2813,261=133 (150000,90000,60000), 261=1068(10000)
În cazul intrării prin achiziţie a unei imobilizări: proces-verbal de transfer
În cazul organizarii evidentei la marfuri la P de vz : descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute, la metoda inter
în ce grupă de bilanţ se înscrie soldul contului4751: venituri în avans
în ce situaţie, contul „711" prezintă sold : intrarile din cursul lunii sunt mai mici
In ce situaţie, entitatea şi-a asigurat : Capitalul propriu este mai mare decât datoriile
In ce situatii entitatea foloseste 4428: cumparari livrari de bunuri, vanzari de bunuri, acordarea echipam
În ce structura apar reducerile financiare acordate : în cont de p/p, la venituri financiare; in cont de p/p la chelt fina
În comerţul cu amănuntul, evaluarea: preţul de vânzare cu amănuntul, inclusiv TVA
În comerţul cu ridicata, evaluarea mărfurilor: costul efectiv de cumpărare (fără TVA)
I n co nc. c u ex p li ca t i i le d at e s unt : % 205 208 = 4753 brevete, marci ; 2111 = 4753 terenuri gratuit
In concordanta cu explicatia data sunt urm: 1511 = 7812 anularea proviz pt litigii
In concordanta cu explicatia data: 301 = 308 dif de pret in minus
In concordanta cu urmatoarele explicatii: anularea provizionului pt garantii 1512=7812 (15.000)
în concordanţăcu explicaţiadată,sunt: 371 = % 301 378 4428 pretul de inreg al mat prime trecute in mag
In condiţiile în care ambalajele care circulă pe principiul : 3 7 1 = 3 5 8 , 6 0 7 = 3 7 1
In conditiile in care ambalajele circula pe principiul restituirii au fost retinute : 608=358
In conditiile in care valoarea la cost de achizitie: 371=%378,4428 (44000,25000,19000)
În creditarea contului 381 care cont debitor nu se foloseşte: 6583
În creditarea contului 381 nu se foloseste : 711 “venituri aferente costurilor stocurilor de produse”
In creditul contului 308 : diferenţele de preţ în minus sau favorabile , aferente ..iesite din gestiune
In creditul contului 7812 : anularea / diminuarea unui provizion.
In cursul exerciitiului N, entitatea a efectuat urmatoarele: rezultat de exploatare negative 1000
În cursul exercitiului financiar, intrep inregis urmatoarele tranzactii: 1. Vanz unor interese 2. Vanz de mrf la prêt
În cursul exercitiului finanicar, intreprinderea înregistreaza 1 si 2 : 21.500
In cursul lunii decembrie, exercitiul N: 4427=%4426,4423 (269,8:19,79,8)
In cursul lunii, s-a inregistrat obtinerea unor produse finite: 345=711 (5.000), 348=711(400)
In cursul perioadei de gestiune, au loc operatiunile: 17990,18190
In cursul perioadei de gestiune, entitatea a efectuat: +17640,-33000,+4200
In cursul unei luni, o intreprindere inregistreaza TVA: 4427=4426 (4.000), 4424=4426 (1.000)
In debitul contului 308 :dif de preţ în plus sau nefavorabile / dif de preţ în minus sau favorabile
In debitul contului 4111: valoarea ambalajelor inclusă în facture
in debitul contului 491 „Ajustări pentru deprecierea : venitul din ajustarea deprecierii
În exerciţiul „N", s-a înregistrat o ajustare: 397 = 7814 (1.000)
In exercitiul financiar N, entitatea inregistreaza in ctb: 31900,26000
În legatura cu cheltuieli inregis in avans : sunt constatate avantaje in perioada curenta; apar in bilant la ch in avans
În legatura cu veniturile inregi in avans : sunt constatate/angajate in perioada curenta; apar in bilant la ven in avans
în luna mai, exerciţiul N, o entitate recepţionează : %301,4426,408=%401,4428 (%500,285)
In România,valoareaamortizabilăreprezintă: valoarea de intrare
In scopul determinarii impozitului pe profit: profitul brut, elementele deductibile, chelt nedeductibile
In situaţia evaluării şi înreg.în ctb. : soldul debitoral contului 308 ; soldul creditoral contului 308
In situatia folosirii metodei de contabilitate: stocul inventariat la sf perioadei N-1 si preluat la inc N
In situatia in care costul de achizitie: dif de prêt fav stabilite la intrarea mat prime in gestiune, dif de prêt in minus
In situatia in care valoarea obligatiunilor: 506=5121(50.000), 5121=%506,7642 (56.000,50000,6000)
Inacasarea unei sunbventii guvernamentale pt investitii: 5121 = 4451
înaintea operaţiunii de dublă majorare : 2.000 /0,08/ 0,92
Incasarea in contul societ deschis la banaca a unei creante : % 5121(25.656,4), 667(440), 4427(83,6)=4111(26.180)
Incasarea preţului vânzare al obligaţiunilor : 5311=461
Incasarea preţului vânzare al obligaţiunilor : 5121=461;
Incasarea redevenţei anuale: : se înregistrează la concedent
Încasarea redevenţei datorate de concesionar: 5121 = 461
Incertitudinea privind incasarea de la un client a sumei de 59.500 : 4118=4111(59.500) si 6814=491 (50.000)
Închiderea cont de chelt : 121= % clasa 6
Încontul 401 „Furnizori": 665 = 401
Incorporareaîn capitalul social : % 104 1171 106 = 1012
Indicaţi înr corectă privind cump de mf: % 607, 4426 (5.100, 969) =401
Indicaţi înreg corectă privind obţinerea de prod finite: 345=711 si 348=711
Indicati inregist corecta privind :461(47.000)=%7583(40000),4427(7600);%2813(35000),6583(15000)=2131(50000)
Indicaţi înregistrarea corectă pentru plusul de produse finite: 345 = 711
Indicaţi înregistrarea corectă privind depunerea: 5114 = 413 si % 5121, 667 = 5114
Indicaţi înregistrarea corectă privind efectele: 413 = 4111
Indicaţi înregistrările corecte: 461=% 7583, 4427 si % 2813, 6583 = 2131
Informatiile privind poz financiara a unei intrepr sunt oferite de: bilant
Inreg contabila 4118 = % 701 4428 : nu este corecta
Înreg dob datorate deținătorilor: 666 = 1681
Înregistrați decontarea unei facturi a furnizorului de utilaje : 404 = 405 (8000)
Inregistrarea platii datoriei fata de furnizor 2.200$ : 401(6644)=% 5124(6556), 765(88)
Inregistrarea 419=4111 : regularizarea avansului primit ; restituirea amalajelor de catre cumparator vanzatorului
Inregistrarea adaosului commercial si a TVA la unitatile de desfacere: 371=%378,4426
înregistrarea amortizării lunare a terenurilor concesionate : nu se înregistrează în contabilitate.
înregistrarea amortizării lunare a utilajelor concesionate : se înregistrează la concedent;
Inregistrarea cheltuielilor cu salariile colaborator 2000 : 621=421 2.000
Înregistrarea corectă privind scăderea: % 607, 378, 4428 = 371
Inregistrarea dobanzilor datorate detinatorilor de obligatiuni : 666=1681
Înregistrarea în contabilitate a datoriilor şi creanţelor se face la: valoarea nominala
Inregistrarea in contabilitate a sumelor trecute pe chelt: 654=4118 (48.000)
Inregistrarea partiala a realizarii unei cladiri : 231=722 (25.000)
Înregistrarea producţiei în curs de execuţie: generează un venit potenţial care compensează
Inregistrarea subventiei de primit : 5121 = 7412 (25.000)
Inregistrarea unei dobanzi in val de 600lei : 666=5198 (600) si 5198=5121(600)
Inregistrarea vanzarii cu amanuntul a marf in val de 29.750 : 5311(36.890)=% 707(29.750), 4427 (7.140)
Inteligibilitatea unei informaţii : înţelegerea uşoară de către decidenţi.
Interesele de participare sunt: imobilizări financiare
Intrarea în gestiune a unui utilaj preluat în concesiune : 205 = 167.
Între două SC, are loc o vânz-cump:% 5121, 667, 4427 = 4111si 401=% 5121, 767, 4426
Într-o economie dominantă de inflaţie: preţul ultimului lot intrat
Într-o perioadă de crestere a preturilor : profitul calculat în urma aplicarii metodei FIFO> decat in cazul LIFO
Investiţiilefin.pe termenscurt prezintăurm.: titlurile din aceeasi ; sunt titluri ; pot fi cotate sau nu la bursa
Investiţiilefinanciarepe termenscurt cuprind: actiunile achiz de unit la entit affiliate
La începutul lunii decembrie, societatea deţinea : un venit de 2.250 lei;
La 01.04.N, o societate contracteaza un imprumut ...cum se inr dobanda : 666=1681(750)
La activele imob si la stocuri, valoarea de inventar: utilitatea bunului în unitate
La ce categorie de active, în afara stocurilor: investiţii financiare pe termen scurt
La ce cost (preţ) poate fi evaluată producţia în curs de exec: cost efectiv de producţie
La ce valori permite legislaţia românească: costul efectiv de achiziţie; costul efectiv de produc
La cererea unui furnizor, se deschide din displ in ban un acreditiv : 581=5121(40000) 5411=581(40000) 401=5411
La cererea unui furnizor, se deschide, din disponibilul: 5411=581 si 581=5121 si 401=5411
La data ieşirii din entitate, bunurile se evaluează și se scad: valoarea de intrare
La data inventarierii, o societate prezinta, pe stoc : 13.500lei 302=602 (100)
La descarcarea gestiunii la brevet amort partial : % 2805, 6583 = 205 si 4753=7584
La emiterea unei facturi neîntocmite: 4428 = 4427
La evaluarea imobilizarilor se constata: VNC>Vutilizare, Valoare recuperabila<Valoare utilizare
La ieşirea din gestiune, stocurile pot fi evaluate: identificării specifice, CMP, FIFO, LIFO
La inceputul perioadei de gestiune, entitatea detine un stoc: sold debitor 1700
La inceputul perioadei o societate prezinta un stoc de 100 b : 711=345(12.000) si 348=711(3.360)
La închiderea exerciţiului, o SC are creanţe în valută: 4111=765 (500) si 665=401 (150)
La intrarea in entitate, marfuri cumparate pot fi eval la: C.achiz; pretul de vz cu amanunt fTVA; pret de vaz + TVA
La inventariere, vanzatorul A constata creante ordinare asupra cumparatorului C: % 654 4427 = 4111
La o S.C. cap soc 150.000, rezerve 30.00: 1012=456 (45.000) si 456=5121 (45.000)
La o SC datele din contabilitatea curentă: 24.000
La o SC s-au inreg si reportat pierderi in suma de 15000 um, rezerve legal ale soc sunt : % 1012 1061 = 1171
La o SC, capitalul social este de 24.000 , 6000, 200, 3000: 456 = % 1011 1041
La o SC, capitalul social este de 60000, 12000, 10000 titluri: 4,8 lei/titlu 1012=456 , 456 = 5121
La o soc com cap soc este de 8000 u m , rezervele 2000 um : 456 = % 1011 1041
La o soc com. Cap soc 80000 , rez legale16000 , alte reserve 4000 nr de actiuni 20000. : % 1061 1068 1012 = 1171
La o soc comerciala, cap social este de 15000 um, rez 3000: 456 = 5121
La o societate pe actiuni, CS=30.000lei: 1091=5121 (9.600); %1012,149=1091 (6000,3600,9600)
La obtinerea unui imprumut din emisiuni de oblig. Datoria fata de obligatari este : valorii de rambursare;
La primirea unei facturi restante : 4426 = 4428;
La sf per, conturile privind tva 4426, 4427, 4428, 4424 : 4427 = % 4426 4423 si 4423 = 4424 ; 4427 = % 4426 4424
La sf perioadei, situatia in conturile privind TVA : 7.200
La sfârşitul ex fin, valoarea datoriilor: înregistrarea ca venituri finance sau cheltuieli financiare
La sfarsitul exercitiului financiar N, dispunem de urmatoarele info: 6000,8500,12700
La sfarsitul exercitiului financiar N+1, situatia investitiilor: profit 2300lei
La sfarsitul exercitiului financiar, conturile de trezorerie prezinta: 1450
La sfârşitul exerciţiului financiar: 225
La sfarsitul exercitiului N societatea constata ca nu a platit: 1174=4281 28.000
La sfarsitul exercitiului N, dispunem de urmatoarele info: 35.300
La sfârşitul perioadei, se cunosc urm date: 635=4426 si 4427=% 4426, 4423 si 4423=4424
La sfârşitul perioadei, situaţia în conturile de TVA: creanță 10.000
La sfârşitul perioadei, situaţia în conturile de TVA: o creanță de 45.000
La sfârşitul perioadei, situaţia în conturile de TVA:31.700
La sfarsitul perioadei, situatia tva se prezintă : 8.000
La sfarsitul xercitiului N, dispunem de urmatoarele informatii: 15200,15400
La stabilirea mărimii entităţilor, se iau în calcul : total active, cifra de afac netă şi nr mediu
La vanzarea de produse finite : 701”venit din vz prod finite”
Licentele de export pentru o perioada de 13 luni pot intra: cumpara de la furnizori de imobilizari
Lipsa de inventar la mărfuri se înregistrează: în metoda inventarului permanent
Livrarea la export extracomunitar de produse : 4111 = 701
Lucrările de amenajare realizate cu efort propriu : 2112 = 231 şi 722 / 2112 = 722;
Marfurile existente in stoc la incep lunii martie, val 3.500 ..care este valoarea marf ramase la sf lunii martie: 4000
Marimea dividendelor cuvenite unui actionar: profitul brut repartizat in acest scop si nr de actiuni
Materialele consumabile ramase in stoc ...20.000 : 85.000lei, 105.000lei.
Materii prime receptionate, sosite fara factura: %301,408,4426=%401,4428 (500,4760,855,5355,760)
Materii prime trimise la terti spre prelucrare: 351=301 (25.000), 301=7582 (10.000)
Materiile prime trimise de o unitate la subunităţi se înregistrează: 481 = 301
Materiile şi materialele disponibile, fără mişcare: se transferă la mărfuri
Metoda inventarului intermitent : organizare a contabilităţii sintetice a stocurilor;
Metoda inventarului permanent : organizare a contabilităţii sintetice a stocurilor
Modificarile in structura activelor si datoriilor: achizitii de material consumabile
Nerestituirea de catre cumparator a unor ambalaje : 4111(23.800)= % 708 (19.193), 4427(4.606)
Nu concorda cu explicatia: tva de recuperat %4427,4424=4423 (38000,28000,10000); tva aferenta 4111=4428 38000
Nu este în conc.cu expl.dată următorul: 419 = 4111 val ambal. care circula in sistem de restituire, facturate cl
Nu este in concordanta: val chirii in numer5113=706,4427 (119000,100000,19000); incasarea in numer a sumei 4426
Nu sunt în concordanţăcu explicaţiadată 308 = 401 dif de pret in minus ; 308 = 601 dif de pret in plus
N u s unt i n co nc. c u e xp l ic at i a d at a : 4751 = 7583 achit cv unui mij de trans ;4451 = 4751 incasarea
Nu sunt în concordanţă cu explicaţia dată : toate – mai putin 4428=408 şi 4111=4428
Nu sunt in corcodanta cu explicatia: 301=308(30.000), 601=308(30.000), 308=401(30.000)
O SCcare ţine evidenţa mărfurilor la preţ de vânzare: % 607 378 4428 = 371
O entitat cu ob de activitate – comerţ : % 371, 4426 =401(10.710) si 401=%767,4426 (214,2)
O entitate achiziţionează, în exerciţiul N : 296 = 7863 (250)
O entitate cu activitate comerţ cu amănuntul (datoria fata de furnizor) : 997,10
O entitate cu activitate comerţ cu amănuntul (pv cu amanuntul) : 1.196,52
O entitate cu activitate comerţ cu amănuntul(adaos com): 166
O entitate cu activitate de producţie deţine : 2.700
O entitate cu activitate de producţie deţine : 301=601 (100)
O entitate cu activitate de producţie deţine, Ia 31 mai : 711=345 (2.000) şi 345 =711
O entitate cu ob de activitate – comerţ : 401= %767, 4426,5121
O entitate cu obiect-de activitate comerţ cu amănuntul deţine (costul mf vandute) : 900
O filiala primeste un imprumut de la soc mama in val de 10.000euro: 1661=765 (500)
O într a cump de la furn şi a lăsat în custodia: % 371, 607 (17.800, 200) = 357
O intreprindere a primit ca donatie un camion: 6811=2813( 1000), 4753=7584 (1000)
O SC deţine o cambie în valoare de 2.000: 5114=5113 si % 5121, 627, 667 = 5114
O SC deţine un teren cu val cont de 80.000: rez din expl poz 50.000 şi rez fin poz 7.200
O SC lanseaza un impr. obligatar prin emisiu a 5000 de oblig fiecare titlu avand VN 20 um:666 = 1681 6868 =169
O SC pune în funcț la 20.XII.N: 6811=2813 (50.000) si 4751=7584 (20.000)
O SC pune in functiune o instalatie cu val de intrare 25000 : 6811 = 2813 4751 = 7584
O SC răscu de la bursă obligaţiunile: 505=5121(150.000) si 161=% 505, 7642(150.000, 5.000)
O SCachiz.,de la furnizori, mfla costul deachiziţie de 100.000: 102600
O soc achiz in anul N 1000 actiuni reflectate ca interese de paticipare la pretul… : 2962 = 7863
O soc com achiziotioneaza marfuri pe baza facturii: pret de cumparare, rabat tva. Ulterior scont. 401 = % 767 4426
O soc com achizitioneaza marfuri pe baza facturii. Pret cump, rabat, scont , tva. 401 = % 5121 767 4426
O soc comerci detine o instalatie procuarata in anul I la val de intrare amort in 5 ani: 2813 = 2131 / 2131 = 105
O soc comerciala pe actiuni detine un cap propriu : 30000
O soc.pune în funcţiune, ladata de 25 martieN, un utilaj cu Vi 36000: 7875
O societate achitizioneaza marfuri in bz facturii : 401=%609,4426 şi 767=401
O societate are in stoc 500 kg mat prime , ..18 si 20 lei/kg : 601=301(4000) si 308=601(400)
O societate are pe stoc mrf evaluate la pret de vz cu aman : %607(40.000),378(16.000),4428(10.640)=371(66640)
O societate comerciala contracteaza un împrumut prin emisiunea a 1000 : %461(38.000), 169(4000)= 161(42000)
O societate comerciala detine o constructie: 2812=%212,105 (12500,500,7500)
O societate comercială emite 5.000 obligaţiuni: % 461, 169 (140.000, 15.000) = 161
O societate comercialăa obţinutun credit,pe termen de 6 ani: 1661 = 765 ; 665 = 5124
O societate cumpara obligatiuni in val de 3000 lei 60%, 30 zile : 506(30.000)=% 5121(18.000),5092(12.000)
O societate decide sa-si deschida un cont in valuta 4,10 : 5124=581(20.500) si 581=5121 (20.500)
O societate pe actiuni apeleaza la un imprumut: %161,1681=5121 (18249,5931,12318)
O societate pe actiuni detine un capital social de 50.000lei: 1,5 lei, 1012=456,456=5121 (15000)
O societate pe actiuni rascump de la bursa 1000 de obilg. la pret de 280 l/oblig. V nomin a oblig este 272
O societate rascumpara 100 de obligatiuni 12 si 10 : 505=5121 (1200) si % 161(1000), 6642 (200)= 505 (1200
O societatea livreaza unui client mf : 4111=% 707, 704, 4427 (28.000, 2.000, 5.700)
O societatea pe actiuni rascumpara 100 de obligatiuni: 505=5121 1.000
Obligaţia faţă de un furnizor extern este de 10.000$: debit cont 665
Obţinerea unui program informatic: 208 = 721
OSC pune pune în funcț la 20.XII.N: 6811=2813 (50.000) si 4751=7584 (25.000)
OSCdeţine oinstalaţie achiz.,pedatade 30.12. N, Ia valoarea de intrare de 50.000: 2813=2131, 2131=105
OSCdeţine oinstalaţie achiz.,pedatade 30.12. N, Ia valoarea de intrare de 50.000: 2131=% 2813 105
Pe data de30septN, sepuneînfuncţiune o instalaţie cu Vide 150.000 lei: un V de 80000 si o Ch de 82500.
Pe baza extrasului de cont,...primirea sumei de 3000 : 5121=771 (30000)
Pe data de 30 sept, se pune în funcţie: un venit de 80.000 lei şi o chelt de 82.500 lei
Pedatade26septN, se puneîn funcţiune o instalaţie Vi 150000: un venit de 180000 si o ch de 112500
Pentru achizitia unui echip tehn, o întreprindere urmeaza sa primeasca de la bug. : 4451=4751(10.000)
Pentru ce categorie de imobilizări corporale se poale utiliza: construcţii
Pentru determinarea diferenţelor de repartizat: rulajul creditor al contului 301
Pentru determinarea diferenţelorde repartizat: rulajul creditoral contului 301;
Pierderile din calamităţi constatate la mărfuri: %671,378,4428=371 (1309,1000,100,209)
Plata în numerar a avansurilor chenzinale: 425 = 5311
Plata dobânzilor cuvenite deţinătorilor de obligaţiuni : 1681 =5121/ 1681 =5311;
Plata redevenţei anuale: : se înregistrează la concesionar;
Plata salariilor angajaţilor se face, o singură dată : plata avansului din salarii;
Plata salariilor se poate inregistra: 421=5311,421=5121
Plata unei penalitati la bugetul pt achitarea TVA : 6581-5311
Plăţile efectuate în favoarea furnizorilor : 401 = 425;
Plus de inventar la marfuri se inregistreaza : în metoda inventarului permanent
Plusul de inventar la mărfuri se înregistrează: în metoda inventarului permanent
Plusul de inventariere constatand in material consumabile: 302=602
Precizaţi articolul contabil corect pentru transformarea: 1011 = 1012
Precizati articolul cotabil corect pentru trabsformarea: 1011=1012
Precizaţi care cont este creditat eronat la debitarea contului 301: 4751 „Subv guvern”
Precizaţi care element nu a fost încadrat corect în bilanţ: avansuri primite de la clienţi
Precizati care este semnificatia urm articol: valoarea cambiilor acceptate de furnizor
Precizati care operatiune se inregistreaza prin: manopera fact de entitatea care a prelucrat produse finite, fara TVA
Precizati op. care se inreg prin 471 = 611 : chelt cu intretinerea si reparatiile effect in peri curent care privesc per viit
Precizaţicare elementnu este încadratcorrect: avansuri primate de la client (A circ)
Preluarea în exploatare a producţiei în curs de executie: 711 = 331
Preluarea soldului contului 711 : 711=121 / 121=711
Preţul de vânzare (exclusiv TVA) : creditul contului 7583
Preţul de vânzare cu amănuntul al mărfuriloreste de 28.500: 19.958,08
Prima de capital intervine atunci cand: pretul de vanzare al actiunilor este mai mare decat val nominal
Primele privind rambursarea obligatiunilor sunt reflectate : in biant
Primirea cu titlu gratuit a unui utilaj in val de 200.000 lei : 2131=404
Primirea de materii prime drept aport: 301 = 456
Primirea unei subventii pentru acoperirea cresterii preturilor: 4451 = 741
Primirea unui avans în valută de la un client : 5124 = 419;
Primirea unui brevet ca donatie : 205=4753
Primirea unui brevet sub formă de donaţie se înregistrează: 205 = 4753
Primirea unui efect comercial de la un client : 5113 = 413;
Prin articolulcontabil5121=419 : incasarea unui avans de la un client, prin virament
Prin valoare justă,se înţelege: suma la care poate fi tranz……. este determinat obiectiv
Prin articolul contabil 608 = 388: diferenţelede preţ în plus aferenteambalajelor
Prin articolul contabil: % 4281 6642 = 1091 : articolul contabil nu este corect
Prin articolul contabil: 5113 = 413 : depunere a unui efect comercial primit
Prin articolul contabil: 5186 = 766 : articolul contabil nu este correct
Prin articolul contabil: 5311 = 762: articolul contabil este incorect.
Prin articolul contabil: 581 = 5314 5124 = 581 : transferul unei sume in valuta din casierie in ct la banca
Prin articolulcontabil % 604 4428 = 408: includerea direct pe cheltuieli a materialelor nestocate
Prin art contabil 601 = 301 : consumul de materii prime ; materiile prime constatate lipsa la inv, neimput
Prin artic contabil: % 2812 6583 = 212 105 = 1065 :iesire din gest a unei constructii amort partial reev anterior
Prin articol contabil:121 = 129, se înregistr: închide 129 cu repartizări profit în ex anterior;
Prin articolul 2811 = 2112: scoaterea din activ a uneiamenajări de terenuriamort integral
Prin articolul 371 = 301: materiile prime ceurmează a fi vândute
Prin articolul contabil % = 161: subscrierea publicului….la unpreț inferior
Prin articolul contabil % 371 4426 = 401: cump.de mărfuri în cazul inventarului permanent;
Prin articolul contabil % 461 şi 169 = 161 :subscrierea de obligaţiuni cu primă de rambursare;
Prin articolul contabil % 605 şi 4426 = 401 : apa consumată şi facturată/ energia consumată şi facturată;
Prin articolul contabil % 605 şi 4427 = 404 : articolul contabil nu este corect.
Prin articolul contabil % 607 378 4428 = 371 : descărc gest. inv permanent; lipsa la marfuri constatata
Prin articolul contabil % 607 4426 = 401: recepţia mărfurilor,în condiţiile inventarului intermitent
Prin articolul contabil 1171=121se inregistreaza: reportarea pierderii curente
Prin articolul contabil 151 = 6812, anularea unui provision
Prin articolul contabil 151 = 7812 : anularea unui provizion; consumarea unui provision
Prin articolul contabil 201 = 2801 : articolul contabil nu este corect.
Prin articolul contabil 201 = 462 : cheltuieli de constituire achitate de un asociat;
Prin articolul contabil 201 = 5121 : emisiunea obligaţiunilor / emisiunea acţiunilor;
Prin articolul contabil 203 = %: recepţia unui proiect de dezvoltare cu cheltuieli efectuate
Prin articolul contabil 2111 = 1012 : articolul contabil nu este corect.
Prin articolul contabil 2111= 456 : terenuri primite ca aport la capital;
Prin articolul contabil 231 = 722: o lucrare de investiţie începută şi nefinalizată
Prin articolul contabil 2801 = 201 : scoaterea din evid a chelt de constituire amortizate integral
Prin articolul contabil 2811 = 2111 : articolul contabil nu este corect.
Prin articolul contabil 2811 =2112 : scoatere din evid a amenaj de terenuri amortizate integral
Prin articolul contabil 301 = 308: diferenţele de preţ în minus
Prin articolul contabil 301 = 601: materiile prime constatate plus la inventar
Prin articolul contabil 351 = 301: materiile prime trimise la terţi
Prin articolul contabil 371 = % 378 4428 : adaosul comercial şi TVA, in cazul inv. permanent, pt mf intrate
Prin articolul contabil 419=5121 : restituirea avansului primit de la client
Prin articolul contabil 423 = 444, : impozitul calculat asupra concediilor
Prin articolul contabil 4451 = 4751: creanta asupra bugetului de stat
Prin articolul contabil 456 = 2111 : terenuri retrase din aportul la capital;
Prin articolul contabil 456=1011: subs cu ocazia înfiinţării…subsc la majorare acp, preț identic
Prin articolul contabil 461 = % 161 şi 169, : articolul contabil nu este corect.
Prin articolul contabil 461 = 161, : subscrierea de obligaţiuni fără primă de rambursare
Prin articolul contabil 462 = 201 : articolul contabil nu este corect.
Prin articolul contabil 4751 = 7584: cota-parte a subvenţiei care majorează veniturile societăţii
Prin articolul contabil 4751=7584 : cota-parte din subventie care se trece la venituri
Prin articolul contabil 5121 = 162 : primirea unui credit în lei;
Prin articolul contabil 5121 = 201, : articolul contabil nu este corect.
Prin articolul contabil 5121 =419: încasarea unui avans de la un client
Prin articolul contabil 5124 = 162 : primirea unui credit în valută
Prin articolul contabil 601 = 301 : consumul de materii prime/ lipsa constatată cu ocazia
Prin articolul contabil 601 = 301: materiile prime date înconsum
Prin articolul contabil 671 = 211 : distrugerea unei lucrări/ exproprierea unui teren;
Prin articolul contabil 6811 = 201 : articolul contabil nu este corect.
Prin articolul contabil 6811 = 2111 : articolul contabil nu este corect
Prin articolul contabil 6811 = 2801 : amortizarea cheltuielilor de constituire;
Prin articolul contabil 6811 = 2811, : amortizarea amenajărilor de terenuri;
Prin articolul contabil 6812=151 : constituirea unui provision
Prin articolul contabil urmator se eviden %70-75,76,78 = 121 : închiderea conturilor din cl 7
Prin articolul contabil% 2811,6583=2111: scoatere din evid a amenajă de teren amorti parţial;
Prin articolul contabil: 5412 = 765 : dif fav de curs valutar aferente disp din contul de acreditive in valuta la inch ex.
Prin articolul contabil: 129 = 121 : articolul contabil nu este corect
Prin articolul contabil: 581 = 5124 5412 = 581 : deschiderea unui acreditiv in valuta
Prin articolul contabil: plusul constatat cu ocazia inventarierii
Prin articolul contabil: primirea ca aport a unei sume în valută, cu o diferenţă favorabilă
Prin articolul contb 4427 = % 4426 4423: TVA aferentăvânzăriloreste superioară
Prin articolul ctb 161=%: anularea oblig răscumpărate la un preț inferior
Prin articolul ctb 6868 = 169: amortizarea primelor de rambursare
Prin articolul ctb. 461=%5081 7642 : vanz de actiuni pe credit la un prêt superior costului de achizitie
Prin articolul ctb: 5311 = 542 : depunerea la casieria entitatii a avansului de trezorerie neutilizat
Prin articolulcontabil419 =5121,seînregistrează: restituireaavansuluiprimitde laclient
Prin articoull : % 446 4424 = 5121 se inreg: inreg este gresita
Prin ce relaţie se obţine capitalul propriu: activ – datorii
Producţia în curs de execuţie se evaluează: cheltuielile financiare şi extraordinare
Producţiaîn curs de execuţie din perioada curentă: la începutulperioadeiurmătoare
Producţiaîn curs de execuţie se poate determina: prininventariere
Produsele finite pot fi: obtinute din productie proprie, constatate plus la inventariere
Prorata din taxa pe valoarea adăugată d e d u c t : 6 3 5 = 4 4 2 6
Rabatul comerciala : reducere comerciala, practic în mod excep, ţinând cont de defectele
Rabatul se poate acorda : pentru calitatea necorespunzatoare
Rabaturile se acordă de către furnizor : în situaţia excepţională
Rambursarea la scadenta a unui credit : % 1621, 1628= 5121 ; % 1681, 666 = 5121
Rambursarea unui credit bancar pe termen ung in val de 2000 euro: 1621(86000)=%5124(84.000),765(2.000)
Rascumpărarea de obligatiuni proprii in valoare de 20000 : 505=5121(20000), 161=505(20000)
Rascumpararea și anularea obligatiunilor inainte de scad: 505=5121(1200), % 161(1000),6642(200)=505(1200)
Răscumpărarea oblig înainte de scadență: 505 = 5121
Răscumpărarea obligaţiunilor emise la o dată : 505=5121 / 505=5311
Rascumpararea si anularea obligatiunilor obligatiunilor emise: 505=5121 (120000), 161=5050 (120000)
Răspunderea pentru organizareaşi ţinerea: administratorului,ordonatorului de creditesau altei
Recepţia de materii prime din avansuri de trezorerie: % 301, 308, 4426 = 542
Recepţia de materii prime, fără a se primifactura: % 301, 4428 = 408
Recepţia unei clădiri realizată în regie proprie: 212 = % 231, 722
Recepţiade mărfuriîn valoare de 35.700 : % 371 4428 = 408
Recunoasterea unui activ sau a unei daotorii : incorporarea in situatiile financiare a elementului care indeplineste
Redevenţa datorată concedentului se înregistrează : în debitul contului 8036;
Reducerea capitalului social cu pierderile: 1 0 1 2 = % 1 1 7 1 1 0 9
Reducerea capitalului social pentru acolerirea pierderilor din anii precedenti : 1012=1171
Reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor: 1012 = 1171
Reduceri comerciale acordat de furnizor : %709, 4427 = 4111 (119) si 401=%609, 4426 (100)
Reducerile comerciale pot fi de tipul : rabat, remiza, risturn
Reducerile financiare se inregistreaza la vanzator : da, dar numai at cand se acorda in momentul facturarii
Reevaluarea imobilizărilor corporale se face de regulă: de evaluatori autorizaţi…
Reflectarea creanţei de 50.000 lei: 445 = 4751
Regularizarea avansurilor aferente datoriilor si creantelor : in momentul facturarii bunurilor contractate
Regularizareaavansuriloraferente datoriilor şi creanţelor: în momentulfacturăriibunurilorvândute,
Relaţiile cu terţii reprezintă: rapor juridice generat de drepturi şi/sau oblig în bani şi în natură
Repartizarea unei sume din profitul net: 121=1063
Restituirea unui credit bancar în valuta : 162=%5124 , 765
Restituirea unui împrumut în valută primit , dif fav: 1661 = % 5124 şi 765
Restituirea unui împrumut în valută primit , dif nefav: % 1661 şi 665 = 5124
Restituirea unui utilaj preluat în concesiune : 167 = 205
Rezervele din reevaluare: reprezinta plusul de valoare stabilit cu ocazia reevaluarii
Rezervele legale se constituie pe baza: actele normative în vigoare
Rezervele legale se pot constitui din: profit
Rezervele statutare se constituie din: profit net
Rezervele unei entităţi pot fi constituite din: rezultatele nete
R e zult at ul e x s e s t a b il es t e : ca efect ;sub forma profitului ; sub forma pierderii ; intotdeauna in Cpr
Rezultatul ex.precedent, a cărui destinaţie nu a fost stabilită : profit sau pierdere si se ctb prin folosirea 117
Rezultatul fiscal se det. : Rez Fiscal = rez contabil + cheltuieli nedeductibile – venituri neimp – deduceri fiscal
Rezultatulcurental exerciţiuluieste egal:rezultatuldin exploatareplus rezultatuldin activitateafinanciare
S.C. „X" încasează dividend aferente: 5121 = 7611
S.C. „X" S.A. recepţionează: 301 = % 401, 446 si % 446, 4426 = 542
Scaderea din activul entitatii a unui echip tehn amortizat integral care a fost primit ca donatie: 2813 = 2131
Scăderea din gestiune a unui program informatic: % 2808, 6583 = 208
Schimbul de imobilizari corporale se inregistreaza : nu, se inregistreaza la o valoare si un cost aparte
Scoaterea din activ a unui program informatic: 2808 = 208
Scoaterea din active a unui program informatics complet amortizat: 2808=208
Scoaterea din evidenta a unui mijloc de trans : 2813=2133
Scoaterea din evidenţă a unuiteren: 6583 = 2111
Scoaterea din gestiune a unui program inf complet amortizat : 2808=208
Scoaterea din gestiune ca urmare a vanzarii a unui utilaj subventionat : 2813=2131
Scoaterea din gestiunea altor imobilizări necorporale: 2808
Scontul acordat ulterior unui client se inreg: % 667 4427 = 4111
Scontul primit de la un furnizor pentru plata: 401=%767,4426,5121 (952,240,45.60,9234.40)
Se achiziţionează, în vedereare vânzării: 5081 = 5092
Se cumpără cu numerar timbre fiscal: 5321 = 5311 si 635 = 5321
Se cunosc urm date privind TVA: 4427=4426 si 4427=4423 si 4423=4424
Se factureazămărfurilevânduteclienţilor, rezultând un total de 100.000: 4111 = % 707 4427
Se produc modificari in structura active si dat: salarii nete achitate personalului, retineri din salari
Se răscumpără 100 acţiuniproprii: 109 = 462
Se recepţionează un procedeu tehnologic:721
Se vinde un teren cu pț de vnz 20.000lei: 461 = % 7583, 4427 (20.000, 3.800)
Semintele constate lipsa : 6025=3025 (1.100) şi 308=6025 (100) şi 635=4427 (190)
Semnificatia art contabil urmator este %608,4426=401: ambalaje achizitio in conform inventar intermitent
Serviciile in curs de executie sunt incluse : stocurilor
Situatia creantelor – client la sf exercitiuliu N: 16500
Situatia stocurilor de materii prime in luna decembrie: 280
Situatia stocurilor unei socie : 391=7814, 6814=394 (700, 500)
Societatea „Y" încasează, în numerar, redevenţa: 5311=% 706, 4427
Societatea A detine 60% din actiuni emise: 5121 = 1661
Societatea comercială ,.X" achiziţionează 30.000 acţiuni: acţiuni deţinute la entităţile afiliate
Societatea comerciala “X”:501=%5121,5091 (150.000,135000,15000), 5091=5121 (15000); 501=5121, 501=5091
Societatea comercială „A" acordă societăţii „B": 401=% 4091, 4426, 5121
Societatea comerciala X are asupra unui client o creanta de 23.800E: 5124(98770)=%4111(95200),765(3570)
Societatea comerciala X are fata de un furnizor: %401,665=5124 (151725,8925,142800)
Societatea comercială„X"a contractat,pe termende 3 ani: 665 = 1661
Societatea primeste factura pt prima rata de leasing: %167,1687,4426=404 (3867,5, 3000,250,617,5)
Societatea X sa a achizitionat o instalatie de lucru : 1. Tranzactia determina cresterea imob corp si a venitului amanat
Soldul debitoral contului 129 seînscrie în bilanţ în grupa: capitalşirezerve,cu suma în roşu (sescade);
Soldul creditor al contului 4281 „Alte datorii : datorii faţă de personal
Soldul final al conturilor5121 şi 1012: 456 = 1011 , 5121 = 456 , 1011 = 1012
Sporul de creştere în greutate al animalelor : 361=711 (500) şi 711=368 (10)
Stocurile cuprind ansamblul bunurilor şi serv: fie a fi consumate la prima lor utilizare
Stocurile genereza beneficii : fac obiectul vanzarii; contribuie la obtinerea altor bunuri sau servicii
Stocurile se evalueaza in bilant: la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta
Sub raportul modului şi sensului: amort diminuează, iar ajust pentru depreciere diminuează
Subventia pentru investitii este de 40.000lei, valoare de intrare a utilajelor: 1.500 si 1.000
Subvenţiile pentru investiţii au ca scop:procurarea de imobilizări
Subventiile pentru investitii de primit se inreg: 4451=4751( 18.000)
Suma de 70000 lei virata unei entitati: 4511 = 5121 ; 4518 = 766
Sumele depuse la casieria unitatii de catre: % 5311 457 = 4551
Sumele reprezzentand impozitul pe venituri de natura salariilor: 421=444 (14.000),444=5121(14000)
Sunt considerate stocuri cu ciclu lung de fabricatie : nu exista stocuri cu ciclu lung de fab
Sunt in conc. cu expl. data urm: 1012 = 456, 456 = 5311 ; 1012= 456, 5311 = 581 - (toate)
Taxa pe valoare adaugata de recupera compensate: 4423=4424 (15.000)
Taxa pe valoarea adăugată aferentă clienţilor insolvabili : 4427 - 4118 8.000
Taxa pe valoarea adaugata de recuperat, compensata : 4423=4424 10.000
Terenurile primite cu titlu gratuit : 2111 =4753.
Termenul de pasiv cuprinde : cap proprii; dat pe temen lung ; datorii pe termen scurt ; dat totale
Totalul grupei de bilant “Total”: Ai+Active circulante nete-sume de reluat intro perioada de pana 1 an
Trecerea unei cote-părți din subventii guvernamentale : 4751=7584
Un furnizor a livrat unui client produse finite fără 600, 500 : 4111 = % 701 418 4427 , 4428 = 4427
Un avans de trezorerie de 5.000 Iei: % 3024, 4426, 625, 5311 (2.000, 380, 1.000, 1.620) = 542
Un furnizor a livrat unui client produse finite: 4111=418 (714), 4428-4427(114), 4111(119)=%701(100), 4427(19)
Un proiect de dezvoltare început şi finalizat: 203 = 721
Un utilaj este vandut unui client extern la pret de 8000$: o chelt din difeent de pret de 160 lei
Una dintre modalitatile de ma jos nu poate fi retinuta pt stingerea unei obligatii: transf dat in chelt
Unul dintre urm. active nu este clasificat ca A curent: titluri de plasament care se asteapta s fie realizata per > 12lu
Urmatorul articol contabil reflecta 595=7864 (200) : anularea unei ajustari pt pierderea de valoare
Utilizareade către unitateametodei: % 606 4426 = 401
Valoare de intrare a unui utilaj e de 90000: %105,6588=2131 (5000,3000,2000)
Valoarea acreditivelor (90.000) deschise: 5411=581, 581=5121 (90.000)
Valoarea ajustarilor pentru deprecierea marfurilor: 6814=3957 55.000
Valoarea amortizabila a unui utilaj e de 70000: 15750 lei
Valoarea animalelor si pasarilor iesite:711=361 (25.000), 606=361 (40.000)
Valoarea constructiilor (450.000 lei) intrate in averea: 212=4753 (450.000)
Valoarea contabilă a unei imobilizări corporale: costul de achiziţie al materiilor prime
Valoarea creanţelor pentru livrări de mărfuri: 160.000
Valoarea de emisiune a unei obligaţiuni : inferioara / egala
Valoarea de intrare a unei imobilizari 20000 lei: 3250
Valoarea de intrareestefolosităpentru: contabilitateacurentă
Valoarea disponibilitatilor in lei 2.400.000 si dobanda 1000: 5187=766 (1000)
Valoarea efectelor comerciale primate de la clienti: 413=4111,5113=413,5121=5113 (110.000)
Valoarea imobilizărilor corporale: subvenţiilor pentru investiţii
Valoarea justă se folosește: primite cu titlu gratuit
Valoarea la cost de producţieaamenajărilor: 2112 = % 231 722
Valoarea la prêt de inregistrare a ambalajelor obtinute:345=711 (65000),381=345 (65000)
Valoarea la prêt de inregistrare a marfurilor achizitionate: %371,4426=542 (5950,5000,950)
Valoarea litigiului care face obiectul: 4.000
Valoarea neta a dividendelor acordate : 180 lei /0,9 şi 457=4551 şi 666=4558
Valoarea reducerilor comerciale acordate de către unitate (26.000): 709=4111 (26.000)
Valorificarea directă de către terţi : 4111 = % 707 4427 ; 607 = 357
Vânzarea acţiunilor deţinute la entităţile afiliate, : 461 = 7641
Vânzarea de acţiuni deţinute pe termen scurt : % 461 şi 6642 =501;
Vânzarea de acţiuni deţinute pe termen scurt : 461 =% 501 şi 7642;
Vanzarea de produse finite pe baza de factura : 4111=%701,4427
Vanzarea la val neta contabi : 461(2.677,5)=%7583(2.250),4427(427,5) si % 6583 (2250), 2813(6.750)=2131(9.000)
Vanzarea unui mijloc de transport, valoarea de intrare 30000: pierdere 3000 lei
Vânzarea unui program informatic: 461 = % 7583, 4427
Vânzareade autoturismede către firma producătoareseînregistrează: 4111 = % 701 4427
Vânzările de produse finite : 4111 =% 345 ş i 4427;
Venit repre: cresteri ale ben ec. Inreg pe parcursul perioadei ctb sub forma de intrari sau cresteri ale activelor, cresteri c
Veniturile (68.000 lei) înregist in ur vz: 4111(80.920)=%701(68.000),4427(12.920); 4111=701(68.000), 4111=4427
Veniturile aferente costurilor stocurilor de produse: Veniturile din vânzarea mărfurilor
Veniturile constituie: : creşteri ale beneficiilor economice înregistrate
Veniturile din diferente de curs valutar apar in cont de p/p : la venituri financiare
Veniturile pot sa apara ca aurmare a cresterii benef ec : cresterea valorii activelor; diminuarea datoriilor