Sunteți pe pagina 1din 1

Fișa 1

1. Numiți etapele principale ce trebuie parcurse pentru a creea o diagramă. Poate fi oare
schimbată ordinea de parcurgere a acestor etape?

2. În tabelul ce urmează sînt prezenatate datele referitoare la venitul lunar al unei familii.
Construiți în baza date o diagramă cu coloane, o diagramă cu bare și o diagramă
circulară. Care tip de diagramă este cel mai potrivit pentru redarea datelor referitoare la
veniturile unei familii?
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Mama 2700 500 900 200 1000 1400
Tata 1000 1500 1100 1800 300 1200

Fișa 2
1. Cele mai utilizate tipuri de diagrame sunt:
a.
b.
c.
d.
e.
Caracterizați succint utilizarea unui tip din cele cinci.
2. Construiți diagrama „Note semestrul I” a grupului de lucru la disciplinele: matematică,
istorie, limba română, limba engleză.
Reprezentațiprin 3 tipuri de diagrame.

Fișa 3
1. Enumerați elemetele unei diagrame:
1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.
2. Construiți diagrama circulară ” Oceanul Planetar”
Oceanul Pacific – 179710000 km2
Oceanul Atlantic – 91655000 km2
Oceanul Indian – 74917000 km2
Oceanul Arctic – 14788000 km2