Sunteți pe pagina 1din 2

TEMĂ: Citește cu atenție versurile următoare:

“Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate:


Catre tarmul dimpotriva se intind, se prelungesc,
S-ale valurilor mindre generatii spumegate
Zidul vechi al manastirei in cadenta il izbesc.

Dintr-o pestera, din ripa, noaptea iese, ma-mpresoara:


De pe muche, de pe stinca, chipuri negre se cobor;
Muschiul zidului se misca… pintre iarba sa strecoara
https://Versuri.ro/w/nb77
O suflare, care trece ca prin vine un fior.

Este ceasul nalucirei; un mormint se desvaleste,


O fantoma-ncoronata din el iese… o zaresc…
Iese… vine catre tarmuri… sta… in preajma ei priveste…
Riul inapoi se trage… muntii varful isi clatesc.”

( Grigore Alexandrescu , “Umbra lui Mircea. La Cozia” )


Descoperă și comentează câte două trăsături specifice poeziei romantice:
a) în reprezentarea naturii;

b) în ipostazele eului poetic și exprimarea subiectivității lirice. Vei formula răspunsurile în


enunțuri. Vei ține seama de următoarele observații suplimentare:

În poezia romantică, natura e reprezentată în regimul imaginar al nopții. Natura devine o


cutie de rezonanță a stărilor eului poetic. Romanticul este un spirit contemplativ, reflexiv,
meditativ, este un spirit selenar, aplecat spre reverie, visare, deschis către zona de mister, de
irațional a realului.

Zidurile mănăstirii Cozia sunt ruinele istorice, simbol al măreției trecutului, dar și pretext
pentru meditația poetică. Personalitatea invocată este Mircea cel Bătrân.

Adesea, imaginația romantică își construiește o lume fluidă, în care realul și irealul, viața și
visul alunecă unele în altele, romanticul este un spirit vizionar, el invocă trecutul istoric ca izvor
de patriotism și model de sacrificiu eroic pentru un prezent decăzut.
În lirica romantică pașoptistă, motivul ruinelor este un pretext pentru meditația asupra
antitezei dintre trecut și prezent, istoria având valoare educativă și de stimulare a energiilor
constructive ale prezentului, izvor de idealuri și idei regeneratoare pentru societate.

Trăsăturile discursului poetic romantic sunt: exprimarea necenzurata a sentimentelor, chiar


patetica, patetismul decurge din folosirea unor procedee retorice, precum enumerații ample,
interogații, exclamații retorice, repetiții, antiteze. Versul poate fi fi muzical, muzicalitatea
sugerând stările fluide, inexplicabile, greu de definit rațional.