Sunteți pe pagina 1din 12

APLICAȚIA 1: O societate are un capital social în valoare de 2,16 milioane u.m.

și decide majorarea de capital prin distribuirea gratuită de acțiuni în proporția 1 acțiune nouă
pentru 3 acțiuni deținute. Cu cât este egală valoarea calculată de societate pentru dreptul de preferință asociat majorării, dacă pe piață, înainte de majorare acțiunea avea un curs
de 24 u.m. și o acțiune din capitalul social are o valoare de 12 u.m.

Ksoc0= 2.160.000 u.m. VN = 12 u.m.

N = 2.160.000/12 = 180.000 1N = 3n

n = 180.000/3 = 60.000 Ct0 = 24

24∗180.000
Ct0∗N DP=24−
DP=Ct0− 180.000+60.000
N+n

Rezultat final: DP = 6 u.m.


APLICAȚIA 2: Determinați valoarea actuală a unei obligațiuni în următoarele condiții: valoare nominală = 120 u.m./titlu, durata de viață a obligațiunii = 6 ani, rata nominală a
dobânzii = 5%/an, rata dobânzii la termen = 6%/an, rambursare împrumut obligatar în rate anuale egale.

Rata = VN/d = 120/6 = 20

An Rata Val rămasă Dob (Val răm*5%) Anuit (rata+dob)


1 20 120 6 26
2 20 100 5 25
3 20 80 4 24
4 20 60 3 23
5 20 40 2 22
6 20 20 1 21

At
Val actuală= ෍ t
1+i

26 25 21
𝑉𝐴 = 1
+ 2
+ ⋯+ 6
1,06 1,06 1,06

Rezultat final: VA = 116,39 u.m.


APLICAȚIA 3: O obligațiune cu valoarea nominală de 420 u.m., preț de emisiune 92%, rambursare la paritate, rata nominală a dobânzii 6%/an, rata dobânzii la termen 5%/an, este
vândută pe piață cu 103,2% cu 3 ani înainte de scadență. Care va fi randamentul pentru noul posesor al obligațiunii dacă va păstra titlul până la scadență?

VN−CURS
Ven dob+
Randam%= n ∗100
VN+CURS
2

VN = 420 u.m. Ven dob = 420*6%=25,2

CURS u.m. = VN*Curs% = 420*1,032 = 433,44 Disagio = VN-CURS = 420-433,44 = -13,44

n=3

13,44
25,2−
Randam= 3 ∗100
420+433,44
2

Rezultat final: Randam = 4,85%


APLICAȚIA 4: O societate îşi majorează capitalul cu 20.000 u.m., emiţând 8.000 de acţiuni la paritate. Capitalul social înainte de majorare era de 500.000 u.m, iar rezervele de
50.000 u.m. Dacă rata rentabilităţii financiare scade după majorare de la 8% la 7%, calculați diluţia profitului pe acţiune.

Maj Ksoc = 20.000 u.m. = n*VN n = 8.000 VN = 20.000/8.000 = 2,5 u.m.

Ksoc0 = 500.000 u.m. = VN*N N = 500.000/2,5 = 200.000

Kpr0 = Ksoc+Rez = 550.000 Kpr1 = Kpr0+Maj capital = 570.000

Kpr0 ∗ Rrf0 Kpr1 ∗ Rrf1 550.000 ∗ 8% 570.000 ∗ 7%


Dil PPA = − Dil PPA = −
N N+n 200.000 200.000 + 8.000

Rezultat final: Dil PPA = 0,03 u.m.


APLICAȚIA 5: Un investitor deţine suma de 2.800 u.m. şi doreşte să achiziţioneze în marjă 400 acţiuni X la cursul de 16 u.m./acțiune. Dobânda intermediarului la tranzacţiile în
marjă este 6%/an, iar comisionul pentru intermediere 0,4%/tranzacție. Dacă peste o lună cursul acţiunii X este mai mare cu 8% și investitorul își închide poziția inițială, care va fi
rata profitului pentru investitor?

Marja = 2.800 u.m.

Val tranz la cump = 400*16 = 6.400 Comision la cumpărare = 6.400 * 0,4% = 25,6

Credit broker = 6.400-2.800 = 3.600 u.m. Dobândă credit = 3.600*6%/12 = 18

Valoare tranz la vânz = 6.400*1,08 = 6.912 u.m. Comision la vânzare = 6.912*0,4% = 27,6

Rezultat net = Vânzare – Cumpărare – Comisioane - Dobândă Rezultat net = 440,8 u.m.

Rata profitului = Rezultat net/Marjă Rata profitului = 440,8/2800

Rezultat final: Rata profitului = 15,74%


APLICAȚIA 6: Un investitor preconizează o fluctuație scăzută/o evoluție stabilă a cursului de piață și tranzacționează trei straddle (unitate standard de tranzacționare = 100 titluri)
cu preţ de exercitare 420, prima call 8, prima put 7, obţinând la scadenţă un câştig total de 3.300 u.m. Stabiliţi ce nivel al cursului a determinat acest rezultat.

Fluctuație scăzută = short straddle Σprime = 15 u.m.

Short put: Rezult = -PE+Σprime+CURS 3.300/300 = -420+15+CURS CURS = 416 u.m.

Short call: Rezult = +PE+Σprime-CURS 3.300/300 = +420+15-CURS CURS = 424 u.m.

abandon

Exercitare Exercitare
SHORT PUT SHORT CALL
+ +
Prput PE=420 Prcall
405 C=? C=? 435 CURS
- -

Rezultat final: Curs = 416 / 424 u.m.


-
APLICAȚIA 7: O societate are un capital social în valoare de 4,2 milioane u.m. (valoare nominală = 160 u.m./acțiune) și decide majorarea de capital prin vânzarea de acțiuni în
schimbul numerarului. Pentru 5 acțiuni deținute se emite o acțiune nouă. Majorarea presupune o prima de emisiune de 20 u.m./acțiune. Cu cât este egală valoarea calculată de
societate pentru dreptul de preferință asociat majorării, dacă înainte de majorare societatea dispunea de rezerve în valoare de 0,8 milioane u.m..

Ksoc0= 4.200.000 u.m. VN = 160 u.m.

N = 4.200.000/160 = 26.250 1N = 5n

n = 26.250/5 = 5.250 PE = VN+primă emis = 160+20 = 180 u.m.

Kpr0 Kpr1
DP = − Kpr0 = 4.200.000+800.000 = 5.000.000 u.m. Kpr1 = 5.000.000+5.250*180 = 5.945.000 u.m.
N N+n

5.000.000 5.945.000
DP = −
26.250 26.250 + 5.250

Rezultat final: DP = 1,74 u.m.


APLICAȚIA 8: Determinați durata de imunizare a unei obligațiuni în următoarele condiții: valoare nominală = 240 u.m./titlu, durata de viață a obligațiunii = 5 ani, rata nominală a
dobânzii = 6%/an, rata dobânzii la termen = 6,5%/an, rambursare împrumut obligatar în rate anuale egale, preț de emisiune = 220 u.m./titlu.

Rata = VN/d = 240/5 = 48

An Rata Val rămasă Dob (Val răm*6%) Anuit (rata+dob)


1 48 240 14,4 62,4
2 48 192 11,52 59,52
3 48 144 8,64 56,64
4 48 96 5,76 53,76
5 48 48 2,88 50,88

1 At ∗ t 1 62,4 ∗ 1 59,52 ∗ 2 50,88 ∗ 5


D= ∗෍ D= ∗( 1
+ 2
+ ⋯+ )
PE 1+i t 220 1,065 1,065 1,0655

Rezultat final: D = 2,98


APLICAȚIA 9: O obligațiune cu valoare nominală 650 u.m. se cumpără de pe piață la cursul de 102%, societatea urmând a răscumpăra obligațiunea la scadență cu 10% peste
paritate. În condițiile unui cupon de dobândă de 8%/an, ce randament curent înregistrează obligațiunea respectivă?

Ven dobânzi
Randam%= ∗100
CURS

VN = 650 u.m. Ven dob = 650*8% = 52

CURS u.m. = VN*Curs% = 650*1,02 = 663

52
Randam%= ∗100
663

Rezultat final: Randam = 7,84%


APLICAȚIA 10: Pentru o societate pe acțiuni, se cunosc următoarele informații: capital social 7 milioane u.m., valoare nominală 100 u.m./acțiune. Din profitul net în valoare de 1,5
milioane u.m., societatea folosește pentru autofinanțare 1,1 milioane u.m., restul fiind destinat remunerării acționarilor. Ce valoare a următorilor indicatori va avea un acționar ce
a cumpărat acțiunea respectivă cu 130 u.m.: rata de distribuire a dividendelor, dividend pe acțiune, randament direct.

Ksoc = 7.000.000 u.m. = N*VN VN = 100 N = 7.000.000/100 = 70.000

Divid = Profit – Autofinanțare Divid = 1.500.000 – 1.100.000 = 400.000 u.m. Curs0 = 130

d% = divid/profit d% = 400.000/1.500.000 = 26,66%

Divid 400.000
𝐃𝐏𝐀 = 𝐃𝐏𝐀 = = 5,71 u.m.
70.000
N

DPA 5,71
𝐑𝐚𝐧𝐝𝐚𝐦% = ∗ 100 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐚𝐦% = ∗ 100 = 4,39%
Curs0 130

Rezultat final: d% = 26,66% DPA = 5,71 u.m. Randam% = 4,39%


APLICAȚIA 11: Se vând două opţiuni europene, una call şi una put, pentru care se încasează 10 u.m. Opţiunile au ca activ suport acţiunea A, au acelaşi preţ de exercitare şi
mărimea de 100 de acţiuni. Pentru un curs pe piaţă al acţiunii A la scadenţa opţiunilor de 100 u.m., investitorul are poziţie de cumpărător pe titlurile suport şi realizează o
pierdere de 500 u.m. Care este preţul de exercitare al opţiunilor?

Vânzare 2 opțiuni cu același PE = short straddle Σprime = 10 u.m.

Short put: Rezultat = -PE+Σprime+CURS Short call: Rezultat = +PE+Σprime-CURS

Short put: = -500/(2*100) = -PE+10+100 PE = 112,5 u.m.

abandon

Exercitare Exercitare
SHORT PUT SHORT CALL
+ +
Prput PE=? Prcall
C=100 CURS
- -

Rezultat final: CURS = 112,5 u.m.


APLICAȚIA 12: Un investitor doreşte să achiziţioneze în marjă 1.000 de acţiuni X la un curs de 8 u.m./titlu. Disponibilul inițial necesar este de 35% din valoarea tranzacției.
Dobânda practicată de intermediar pentru acest tip de tranzacții este de 9% pe an şi comisionul de tranzacţionare de 0,4%/tranzacție. Dacă după o lună, investitorul își închide
poziția la un curs cu 5% mai mare, care va fi randamentul degajat de această tranzacție?

Val tranz la cump = 1.000*8 = 8.000 Comision la cumpărare = 8.000 * 0,4% = 32

Marja = 8.000*35% = 2.800 u.m.

Credit broker = 8.000 – 2.800= 5.200 u.m. Dobândă credit = 5.200*9%/12 = 39

Valoare tranz la vânz = 8.000*1,05 = 8.400 u.m. Comision la vânzare = 8.400*0,4% = 33,6

Rezultat net = Vânzare – Cumpărare – Comisioane - Dobândă Rezultat net = 295,4 u.m.

Rata profitului = Rezultat net/Marjă Rata profitului = 295,4/2.800

Rezultat final: Rata profitului = 10,55%