Sunteți pe pagina 1din 1

DETERMINARE CURS DE PIAȚĂ

1. Coloana CURS
- se completează începând cu ordinele de cumpărare la cursul pieței și se finalizează cu ordinele de vânzare la cursul pieței
- între aceste cursuri, se trec ordinele la curs limită, toate (cumpărare + vânzare), o singură dată, descrescător

2. Coloana de EFECTIV
- se completează separat cererea/oferta (cantitățile de titluri cumpărate/vândute = ordine de cumpărare/vânzare)
- se trec cantitățile primite (cumpărare/vânzare) în dreptul fiecărui nivel de curs
- pentru nivelurile de curs unde nu există cerere/ofertă, se trece 0 (zero)
- pe coloana de efectiv, la cumpărare, pe ultima linie (corespunzătoare cursului pieței la vânzare) va fi valoarea 0 (zero)
- pe coloana de efectiv, la vânzare, pe prima linie (corespunzătoare cursului pieței la cumpărare) va fi valoarea 0 (zero)

3. Coloana de CUMULAT
- la cumpărare, cumularea se face de sus în jos, trecând prima cantitate de la efectiv la cursul pieței la cumpărare si
adunând apoi, succesiv, cantitățile de titluri cumpărate
- la vânzare, cumularea se face de jos în sus, trecând prima cantitate de la efectiv la cursul pieței la vânzare si adunând
apoi, succesiv, cantitățile de titluri vândute
- acolo unde cantitatea este 0 (zero), se adună cu 0 (zero)

4. Coloana de MINIM
- se compară pe fiecare linie de curs cantitatea cumpărată cu cantitatea vândută și se trece valoarea minimă între cele 2

5. Curs de piață
- noul curs de piață, pe baza ordinelor primite la momentul respectiv, este corespunzător (în coloana de curs) valorii
maxime de pe coloana de minim

6. Coeficient de execuție%
= (volum maxim tranzacționat/volum total cumulat)*100
- se determină coeficient de execuție aferent ordinelor de cumpărare și ordinelor de vânzare
- volum maxim tranzacționat = valoarea maximă de pe coloana de minim
- volum total cumulat la cumpărare = valoarea de la cumpărare de pe ultima linie din coloana de cumulat
- volum total cumulat la vânzare = valoarea de la vânzare de pe prima linie din coloana de cumulat

Interpretare:
- noul curs de piață este valabil doar pentru ordinele primite și înregistrate la momentul respectiv
- noul curs de piață rămâne neschimbat atât timp cât nu intervine niciun nou ordin de cumpărare/vânzare
- toate ordinele primite la momentul respectiv (ordinele la cursul pieței și ordinele la curs limită care se încadrează) vor fi
executate la noul curs de piață
- la cumpărare se execută la noul curs de piață: ordinele la cursul pieței și ordinele la curs limită ce au o limită superioară
noului curs de piață
- la vânzare se execută la noul curs de piață: ordinele la cursul pieței și ordinele la curs limită ce au o limită inferioară
noului curs de piață
- valoarea maximă de pe coloana de minim = volumul maxim tranzacționat la momentul respectiv pe baza ordinelor de
cumpărare/vânzare primite
- coeficientul de execuție = procentul de execuție la noul curs de piață la cumpărare/vânzare din totalul ordinelor primite