Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT

INSTALATII SANITARE

Obiectiv : CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER


Beneficiar:SACHIR REGEP
Amplasament : Str. Luceafarului, Nr. 1,lot A,Cernavoda, Jud. Constanta
Proiectant general : S&D DESIGN PROJECT SRL
Proiectant instalatii : ING. GOGEA NICOLAE
FAZA : PAC

2020
BORDEROU

PIESE SCRISE

Foaie de capat
Lista de semnaturi
Memoriu tehnic
Program de control al calitatii
PIESE DESENATE

Schema coloanelor - pl. IS 01


LISTA DE SEMNATURI

INSTALATII ING. GOGEA NICOLAE ……………………………


Obiectiv : CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Beneficiar:SACHIR REGEP
Amplasament : Str. Luceafarului, Nr. 1,lot A,Cernavoda, Jud. Constanta
Proiectant general : S&D DESIGN PROJECT SRL
Proiectant instalatii : ING. GOGEA NICOLAE
FAZA : PAC

MEMORIU DE SPECIALITATE
INSTALATII SANITARE

Prezenta documentatie a fost elaborata pentru faza PAC,pentru proiectarea instalatiilor


sanitare la obiectivul : ” CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER”, Str. Luceafarului, Nr.
1,lot A,Cernavoda, Jud. Constanta.
In acest scop s-au utilizat planurile de arhitectura .

1.Date generale
AMPLASAMENT

Terenul pe care urmeaza a se realiza imobilul se afla in intravilanul orasului Cernavoda si


este proprietatea d-lui SACHIR REGEP conform CONTRACT DE VANZARE nr.
2619/11.11.2019.
Terenul pe care va fi amplasat imobilul are suprafata de 225mp, dispune de acces auto-
pietonal din str. Luceafarului pe latura de EST, suprafata construita propusa va fi de
75.91mp, suprafata desfasurata propusa va fi de 75.91mp.

Regimul de inaltime propus este PARTER, iar destinatia cladirii va fi de locuinta.


Terenul are urmatoarele vecinatati:
 la nord – Nr. Cad. 102375
 la est – Str. Luceafarului
 la vest – Primaria Cernavoda
 la sud – Str. Prelungirea Seimeni

Locuinta se va compune din:


PARTER: 2 dormitoare, living, grup sanitar, bucatarie.

SITUATIA EXISTENTA
La cererea beneficiarului se solicita realizarea unei Locuinte Parter.
Bilant teritorial:
Suprafata totala a terenului este St = 225.00mp.
Sconstruita existenta = 0.00mp;
Sdesfasurata existenta = 0.00mp;
P.O.T. existent= 0.00%
C.U.T. existent= 0.00
SITUATIA PROPUSA
La cererea beneficiarului se doreste realizarea unei locuinte Parter. Cladirea va avea
functiunea de locuinta.
Locuinta se va compune din:
PARTER: 2 dormitoare, living, grup sanitar, bucatarie.
Accesul la parterul imobilului se va face prin intermediul treptelor din beton armat
amplasate la nivelul fatadei principale.
Indicatori urbanistici propusi
Suprafata totala a terenului este St = 225.00mp.
Suprafata construita propusa: Scp=75.91mp
Suprafata desfasurata propusa: Sdp=75.91mp
P.O.T. propus =33.73%
C.U.T. propus = 0.337.

2. DESCRIEREA INSTALATIILOR SANITARE


2.1. Instalatii de alimentare cu apa
Alimentarea cu apa a obiectivului se realizeaza printr-un bransament executat din reteaua
orasului cu conducta DN 25 PEHD montata ingropat pe tot traseul: bransament, camin
apometric, zona de acces in cladire.
Dimensionarea conductei de bransament se face conf. STAS 1478/90
Avand in vedere destinatia cladirii – locuinte – debitul de calcul pentru dimensionarea
bransamentului se determina cu formula :
Debit de calcul : q calc.= b ( axcx√ E +0.004 E) conf. tab. 6. 1.
unde E – suma echivalentilor de debit
a = 0.15
b=1
c=1
Consumatori :
- lavoar 1 x 0.35 = 0.35
- WC 1x 0.5 = 0.50
- Spalator 1 x 1 = 1.00
- Dus 1x05 =0.50
E = 2.35
Q calc. = 0.15 √ 2.35 + 0.004 x 2.35 [ l/s ] Q calc. = 0.25 l/s
Conf. Nomograma de dimensionare rezulta un diametru DN =25 mm
PEHD corespunzator Dn = 20 mm – 3/4 " Ol-Zn
2.2.Conducte de alimentare cu apa
Alimentarea cu apa a obiectelor sanitare se realizeaza cu teava PPR cu diametre conf.
schemei de coloane, montata aparent, tinand cont de destinatia incaperilor si de
impunerile de ordin estetic.
Racordarea armaturilor se face din conductele PPR DN 20 cu robineti de trecere DN15
OL si racorduri flexibile DN 1/2"
Dimensionarea prin breviar de calcul a conductelor interioare de alimentare cu apa si
stabilirea necesarului de presiune vor face obiectul proiectului tehnic elaborat ulterior
(dupa caz).
Tehnologia de montaj, materialele folosite si cerintele de calitate se vor detalia prin
Caietul de sarcini, parte componenta a proiectului tehnic.
2.3. Canalizare menajera
Obiectele sanitare sunt echipate cu ventile si sifoane de scurgere DN 40 cu garda
hidraulica.
Colectarea apelor uzate menajere provenite de la lavoare se realizeaza prin sifoanele de
pardoseala DN 50 montate in toate grupurile sanitare, racordate la conductele orizontale
de canalizare si ulterior la coloanele de canalizare menajera.
Racordurile de la lavoare se executa cu teava Dn 40 mm PVC, racordurile de la vasele
WC si coloanele se executa cu teava DN 110 mm
PVC – KG. Pantele de montaj ale conductelor de canalizare interioare sunt de 2%.
Apele uzate menajere sunt sunt evacuate in caminele de vizitare menajere de pe
amplasament si ulterior in reteaua de canalizare exterioara compusa din caminul de
racord, conducta DN 160 PVC-KG si colector principal stradal, sau fosa septica (dupa
caz).
2.4. Canalizarea pluviala
Colectarea apelor pluviale de pe acoperis se realizeaza prin jgheaburi si burlane DN 70
PVC iar evacuarea acestora se face la rigola trotuarului de protectie
3. Materiale folosite
Conducte, obiecte sanitare si accesorii
- tevi din PEHD pentru instalatia exterioare de alimentarea cu apa
- tevi din PPR pentru instalatiile interioare de apa rece si apa calda
- tevi din PVC pentru instalatiile de canalizare menajera
- obiecte sanitare din portelan sanitar si/sau INOX
consumatorii se vor echipa cu organe de inchidere, robineti de trecere cu sfera, baterii
monocomanda
4.Izolatii la conducte
Pe traseele exterioare de apa rece cu pericol de inghet si pe traseele de apa calda cu
posibilitati de pierderi de caldura se vor utiliza materiale termoizolante de tip cochilii sau
altele (vata minerala, polistiren, poliuretan etc.)
5.Norme de referinta
Legea 10/1995 – Legea calitatii
Legea 50 /1991
Legea 319 /2006 – Securitatea si sanatatea muncii
Legea 307/2006 si norme PSI
Normativ I 9 /2015
Normativ C56/2002
STAS 1478/90
STAS 1795/90

Intocmit ,

Ing. Gogea Nicolae


Obiectiv : CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
Beneficiar:SACHIR REGEP
Amplasament : Str. Luceafarului, Nr. 1,lot A,Cernavoda, Jud. Constanta
Proiectant general : S&D DESIGN PROJECT SRL
Proiectant instalatii : ING. GOGEA NICOLAE
FAZA : PAC

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII


in fazele determinante si in fazele de executie pentru
cerintele de calitate

INSTALATII SANITARE
In conformitate cu prevederile Legii 10 / 1995 republicat in 2015 , a normativului C56/02 si
HG 283/94 participantii care concura la realizarea planului de control privind urmarirea
executiei astfel incat instalatia executata sa se incadreze in parametrii normali de
performanta , calitate si fiabilitate sunt :
B-Brneficiar ( Dirigintele de santier desmnat de acesta)
E- Executant ( Responsabil tehnic cu executia)
P-Proiectant ( Seful de proiect)
I- Inspectia de Stat in Constructii
Receptia lucrarilor se va efectua in srtricta conformitate cu prevederile normativelor si
legislstiei in vigoare ;
Fazele de receprie ale lucrarilor sunt :
-receptie la terminarea lucrarilor
-receptia la punerea in functiune
-receptia finala , dupa expirarea termenului de garantie legala
Nr. Denumirea operatiunii Participa Document
crt
1 Verificare trasare pozitii conducte si aparate E+B PV
2. Verificare montare conducte de apa rece si apa calda E+B PV
3 Verificare montare conducte de canalizare E+B PV
4 Verificare montare obiecte sanitare si accesorii E+B PV
5 Faza determinanta Probe de presiune la rece si la cald , E+B+P+ I PV
probe de etanseitate p2 ansamblul instalatiei
6 Proba de functiobare si eficacitate a instalatiei E+B+P PV
7. Receptia finala E+B+P PV

E executant ,B beneficiar ,P proiectant,PV proces verbal , BI-buletin incercari


Proiectant Beneficiar Executant Reprezentant ISC
……………. ……………. ………….…… ………………….

Intocmit,
Ing. Gogea Nicolae

S-ar putea să vă placă și