Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru

Modul: Contabilitate
Clasa: a XI-a
Nume şi prenume elev:
Data: 26.05.2020

Realizaţi înregistrările contabile pentru următoarele operaţii economico-financiare:

1. Un agent economic se aprovizionează de la un furnizor de la care nu a primit factura încă în


valoare de 15.000 lei şi TVA neexigibil 19%.
2. Se primeşte o subvenţie guvernamentală în contul bancar în valoare de 70.000 lei.
3. Se înregistrează comisioanele plătite băncii pentru operaţiile efectuate în cursul lunii prin
contul curent în sumă de 90 lei.
4. Se înregistrează achiziţia de bonuri de masă pentru salariaţi de la o firmă specializată 2.400
lei.
5. Se înregistrează utilizarea tichetelor de masă.
6. Se înregistrează primirea unui credit pe termen scurt de la bancă 50.000 lei.
7. Se înregistrează obligaţia de plată pentru dobânda datorată pentru prima lună 350 lei.
8. Se achită prima rată de credit 3.900 lei şi dobânda lunară aferentă creditului rămas 350 lei.