Sunteți pe pagina 1din 4

Elementele componente ale macromediului

Macromediul

Mediul Mediul Mediul Mediul


economic cultural social demografic

Mediul politic Mediul Mediul Mediul


juridic tehnologic- internaţional
ecologic

 structura forţei de muncă


 conjuncturagenerală  curentele de opinie  climat social  rata natalităţii
 evoluţia preţurilor  moda  situaţiaforţei de muncă  speranţa de viaţă
 evoluţia veniturilor  valorile morale, culturale,  repartiţiavenitului  structurafamiliei
 taxe şi impozite
religioase  amploarea conflictelor  mărimea şi structura
 concurenţa
 PIB-produs intern brut  stiluri de viaţă sociale populaţiei (pe sexe, vârstă,
 rata şomajului  nivelul educaţiei  frecvenţa negocierilor nivelul de educaţie, etnie,
 rata de schimb a monedei  forme de comunicare salariale religie)
naţionale
 balanţa comercială şi de plăţi

 regimul politic;  tratate internaţionale


 stabilitateapoliticăînţarăşiînzo  legi, decrete
nă;  reglementări cu privire la  brevete de invenţii recente
 tendinţastatului de concurenţă  activităţi de cercetare
intervenţieîneconomie;  norme de fabricaţie,  inovaţii recente
 programelepartidelorpolitice; standarde  noile tehnologii
 personalităţiaflate la  protecţie legală  infrastructura existentă:  reglementările CEE şi a altor
guvernare;  legi privind protecţia drumuri, poduri, aeroporturi, organisme internaţionale
 atitudineafaţă de mediului comunicaţii, educaţie etc.
investiţiilestrăineşiproprietatea  legi privind protecţia muncii  producţia industrială
privată;  legi privind sindicatele  costul şi accesul la
 datoriileguvernamentale;  legi antimonopol energiaelectrică
 deficitulsausurplusulbugetar;  legi privind zilele şi  lupta împotriva poluării
 tarifeşi cote de import; sărbătorile legale  activitatea de reciclare
 restricţii la export.  legi şi decrete legale
 legi care favorizează
investiţiile în afaceri
1.mediul economic:
 structura forţei de muncă;
 conjunctura generală;
 evoluţia preţurilor;
 evoluţia veniturilor;
 taxe şi impozite;
 concurenţa;
 PIB-produs intern brut;
 rata şomajului;
 rata de schimb a monedei naţionale;
 balanţa comercială şi de plăţi.

2.mediul cultural:
 curentele de opinie;
 moda;
 valorile morale, culturale, religioase;
 stiluri de viaţă;
 nivelul educaţiei;
 forme de comunicare.

3-mediul social:
 climat social;
 situaţia forţei de muncă;
 repartiţia venitului;
 amploarea conflictelor sociale;
 frecvenţa negocierilor salariale.

4-mediul demografic:
 rata natalităţii;
 speranţa de viaţă;
 structurafamiliei;
 mărimea şi structura populaţiei (pe sexe, vârstă, nivelul de educaţie, etnie, religie).
5-mediul politic:
 regimul politic;
 stabilitatea politică în ţară şi în zonă;
 tendinţa statului de intervenţie în economie;
 programele partidelor politice;
 personalităţi aflate la guvernare;
 atitudinea faţă de investiţiile străine şi proprietatea privată;
 datoriile guvernamentale;
 deficitul sau surplusul bugetar;
 tarife şi cote de import;
 restricţii la export.

6-mediul juridic:
 tratate internaţionale;
 legi, decrete;
 reglementări cu privire la concurenţă;
 norme de fabricaţie, standarde;
 protecţie legală;
 legi privind protecţia mediului;
 legi privind protecţia muncii;
 legi privind sindicatele;
 legi antimonopol;
 legi privind zilele şi sărbătorile legale;
 legi şi decrete legale;
 legi care favorizează investiţiile în afaceri.

7-mediul tehnologic:
 brevete de invenţii recente;
 activităţi de cercetare;
 inovaţii recente;
 noile tehnologii;
 infrastructura existentă: drumuri, poduri, aeroporturi, comunicaţii, educaţie etc.;
 producţia industrială;
 costul şi accesul la energia electrică.
8-mediul ecologic:
 lupta împotriva poluării;
 activitatea de reciclare.

9-mediul internaţional:
reglementările CEE şi a altororganisme internaţionale.