Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Raport
Lucrare de laborator Nr 1
Disciplina: Procesarea Semnalelor
Tema: Semnale digitale discrete

A efectuat: St.gr TI-173 Bîlici Victoria


A verificat: Secrieru Adrian

Chișinău 2020
Scopul lucrării: Să învățăm a genera vizualiza și transforma diferite tipuri de secvențe elementare.

Procesarea semnalelor este un domeniu foarte important pentru dezvoltatorii de soft, și îndeosebi
pentru inginerii de sunet și aplicațiile cu elemente multimedia. Principiile de prelucrare a semnalelor sunt
utilizate pentru înregistrarea și salvarea sunetului din formă analogică în formă digitală cu ajutorul procesului
de cuantificare. Deși odată digitalizat semnalul trebuie prelucrat, deoarece mereu există zgomot pe fundal
precum zgomotul alb. O altă problemă este păstrarea sunetului sub formă de resursă, iar uneori pentru ca
fișierul resursă să nu ocupe multă memorie, adică să nu fie memoria risipită în zadar, au fost create formate
de codificare a informației, multe dintre care elimină unele unde sau înregistrări a sunetului care sunt
înregistrare dar nu pot fi percepute de auzul uman, astfel se salvează multă memorie.
Un alt domeniu de utilizare pe larg a procesării semnalelor este recunoașterea conturului pe imagine,
precum și alte multe operații ce pot fi efectuate cu ajutorul procesării semnalelor asupra imaginei
(luminozitatea imaginei, rezoluția, restabilirea imaginei).

După cum vedem domeniul de aplicare este vast. Iar pentru început avem nevoie de un instrument
care ne v-a ajuta la prelucrarea semnalelor, și desigur însușirea principiilor de prelucrare a semnalelor. Acest
instrument în cadrul laboratorului dat este MATLAB un pachet foarte puternic și care mai susține și pachete
adiționale pentru prelucrarea și modelarea semnalelor.
Exemplu 1:
Generarea unui semnal simplu.
% Program P1_1
% Generarea unei secvenţe de elemente
clf
% Generarea vectorului de la -10 pînă la 20
n= -10 : 20;
% Generarea secvenţelor
u=[0 1 2 0 2 zeros(1,5) 1 0 2 2 zeros(1,17)];
% Afişarea secvenţelor la ecran
stem(n,u);
xlabel('Timpul n');
ylabel('Amplitudinea');
title('Secvenţa de elemente');
axis([-10 20 0 2.2]);

Figura 1 – Generarea unui semnal simplu


Exemplu 2:
Generarea semnalelor secvențiale
% Program P1_2
% Generarea secvenţelor exponenţiale complexe
clf;
c=-(1/12)+(pi/6)*i;
K=2;
n=0:40;
x=K*exp(c*n)+1;
subplot(2,1,1);
stem(n,real(x));
xlabel('Timpul n');
ylabel('Amplitudinea');
title('Partea reală');
subplot(2,1,2);
stem(n,imag(x));
xlabel('Timpul n');
ylabel('Amplitudinea');
title('Partea imaginara');

Figura 2 – Generarea semnalelor periodice


Exemplu 3:
Generarea semnalelor de numere exponențiale.
% Program P1_3
% Generarea de secvenţe exponenţiale reale
clf;
n=0:35;
a=1.2;
K=0.1;
x=K*a.^n;
stem(n,x);
xlabel('Timpul n');
ylabel('Amplitudinea');

Figura 3 – Generarea de numere exponențiale


Exemplu 4:
Generarea semnalelor de semnale sinusoidale.
% Program P1_4
% Generarea secvenţelor sinusoidale
clf;
n=0:40;
f=0.2;
phase=0.2;
A=1.5;
arg=2*pi*f*n - phase;
x=A*cos(arg);
stem(n,x); % Concluzia secvenţelor generate
axis([0 40 -2 2]);
grid;
title('Sinusoida');
xlabel('Timpul n');
ylabel('Amplitudinea');
axis;

Figura 4 – Generarea de semnale sinusoidale


Exemplu 5:
Îndreptarea semnalului prin mediere
% Program P1_5
% Îndreptarea semnalului prin mediere
clf;
R=41;
d=0.8*(rand(R,1)-0.5); % Generarea zgomotului aleatoriu
m=0:R-1;
s=2*m.*(0.9.^m); % Generarea semnalului curat
x=s+d'; % Generarea semnalului distorsionat de zgomot
subplot(2,1,1);
plot(m,d','r-',m, s,'g--',m, x,'b-.');
xlabel('Timpul n');
ylabel('Amplitudinea');
legend('d[n] ','s[n] ','x[n] ');
x1=[0 0 x]; x2=[0 x 0]; x3=[x 0 0];
y=(x1+x2+x3)/3;
subplot(2,1,2);
plot(m,y(2:R+1),'r-',m,s,'g--');
legend('y[n] ','s[n] ');
xlabel('Timpul n');
ylabel('Amplitudinea');

Figura 5 – Generarea de semnale curate și cu zgomot


Exemplu 6:
Modularea și demodularea semnalului.
% Program P1_6
% Generarea secvenţelor modulate de aplitudine
clf;
n=0:150;
m=0.8;
fH=0.3;
fL=0.01;
xH=sin(2*pi*fH*n);
xL=sin(2*pi*fL*n);
y=(1+m*xL).*xH;
stem(n,y);
grid;
xlabel('Timpul n');
ylabel('Amplitudinea');

Figura 6 – Modularea și demodularea semnalului


Exemplu 7:
Generarea semnalului dependent de funcție de timp
% Program P1_7
% Generarea semnalului sinusoidal cu o frecvenţă purificată
n=0:100;
a=pi/2/500;
b=0.1;
arg=a*n.*n+b*n;
x=sin(arg);
clf;
stem(n,x);
axis([0, 100, -1.5, 1.5]);
title('Semnal sinusoidal cu frecvenţă purificată');
xlabel('Timpul n');
ylabel('Amplitudinea');
grid;
axis;

Figura 7 – Generarea semnalului dependent de funcție de timp


Concluzie: În cadrul laboratorului dat am studiat cu ce se ocupă disciplina Prelucrarea Semnalelor, cu
ce instrumente v-om utiliza în procesul de studiere și desigur ca procesul de studiere să fie alcătuit din partea
practică, am studiat și compilat mai multe scripturi ce generau diferite tipuri de semnale.
Am ales un câteva exemple de creare a semnalelor pentru a exemplifica diferite tipuri de semnale și
metodele de prelucrare a acestora. Pentru exemplificare poate fi privit și un semnal distorsionat de zgomot și
am încercat cea mai simplă metodă de curățire a semnalului. După cum vedem din rezultat metoda
funcționează doar dacă semnalul are o perioadă bine definită. Însă când semnalul nu este strict periodic,
atunci chiar și după prelucrare semnalul obținut este departe de semnalul curat. Deci trebuie de continuat
studierea pentru cunoașterea noilor algoritmi de eliminare a sunetului mai eficienți. Și altor metode de
prelucrare a semnalelor.