Sunteți pe pagina 1din 3

Facultatea de Medicină

Programare sesiune de examene de vară și credite – iunie – iulie 2020


Programul de studii: Medicină
Perioada: 15.06.2020 – 05.07.2020
EXAMENELE SE SUSȚIN ONLINE
DATA SUSŢINERII
EXAMENULUI ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV ANUL V ANUL VI
*
Limba franceză
02.06.2020 00
10 – Referat transmis
cadrului didactic
Deontologie medicală.
*
05.06.2020 Bioetică
900 – GOOGLE CLASSROOM
*
Limba engleză
08.06.2020 00 00
11 -13 – Referat transmis
cadrului didactic
*
Geriatrie - opțional
Comunicare medicală. Legislație medicală, 00
16 – GOOGLE CLASSROOM
Etimologie și organizare profesională și *
terminologie medicală - * Epidemiologie clinică
11.06.2020 etică - opțional Medicină tradițională
* chineză – acupunctură - 1200 – GOOGLE CLASSROOM
opțional 1600 – referat transmis
*
1600 – MAIL cadrului didactic opțional
1800 – GOOGLE CLASSROOM
Limba engleză
1000 – DISCORD/MAIL
Reumatologie Chirurgie generală Neonatologie
15.06.2020 Limba franceză 1000 – GOOGLE CLASSROOM 1800 – GOOGLE CLASSROOM 1800 – GOOGLE CLASSROOM
1000 – Referat transmis
cadrului didactic
Anatomie și embriologie Fiziopatologie
16.06.2020 1000 – GOOGLE CLASSROOM 1000 – GOOGLE CLASSROOM
Managementul
* Sănătate publică și
Neurologie proiectelor europene
17.06.2020 00
16 – GOOGLE CLASSROOM
00
12 – proiect/grupă, care se management sanitar
va trimite pentru centralizare 1600 – ZOOM
la șefa de an
Fiziologie
18.06.2020 1100 – DISCORD/MAIL
*
Educație fizică Farmacologie Pneumologie
19.06.2020 00
10 – Referat transmis 1000 – WHATSAPP 1700 – GOOGLE CLASSROOM
cadrului didactic

20.06.2020
Chirurgie cranio-maxilo-
facială
Imunologie
21.06.2020 1200 – GOOGLE CLASSROOM
1200 – referat, care se va
trimite pentru centralizare la
șefa de an
Morfopatologie Diabet, boli de nutriție și
* Dermatologie Obstetrică
22.06.2020 1200 – YAHOO MAIL Referat meabolice 1600 – ONLINE 1200 – GOOGLE CLASSROOM
transmis cadrului didactic 1600 – GOOGLE CLASSROOM
Măsuri de prim-ajutor Histologie
23.06.2020 900 – ZOOM 1100 – GOOGLE CLASSROOM
Igienă – sănătatea Abilități în manopere
mediului O.R.L. * Boli infecțioase
24.06.2020 1200 – Referat transmis 1100 – GOOGLE CLASSROOM chirurgicale II 1400 – GOOGLE CLASSROOM
cadrului didactic 1000 – GOOGLE CLASSROOM

25.06.2020
Abilități în manopere Ortopedie și Medicină internă.
Anatomie și embriologie Semiologie chirurgicală
26.06.2020 30
10 – GOOGLE CLASSROOM
medicale I 00
12 – GOOGLE CLASSROOM
traumatologie Gastroenterologie
1500 – GOOGLE CLASSROOM 1100 – GOOGLE CLASSROOM 1000 – GOOGLE CLASSROOM

27.06.2020
Biofizică
28.06.2020 1100 – GMAIL
*
Bacteriologie Biochimie clinică ATI și medicină de urgență
29.06.2020 00
16 – GOOGLE CLASSROOM 00 1200 – GOOGLE CLASSROOM
12 – GOOGLE CLASSROOM
Abilități în manopere
Biochimie Urologie
30.06.2020 00
9 – HOTMAIL
chirurgicale
1000 – GOOGLE CLASSROOM
1400 – GOOGLE CLASSROOM
Medicina de dezastru -
Chirurgie generală *
1.07.2020 1300 – GOOGLE CLASSROOM opțional
800 – ZOOM
Chirurgie cardio-vasculară
2.07.2020 1600 – GOOGLE CLASSROOM
* Anatomie clinică – DIFERENȚE
Educație fizică Fiziologie Semiologie medicală
3.07.2020 00
11 – Referat transmis 1600 – GOOGLE CLASSROOM 1200 – GOOGLE CLASSROOM
pt. an II
cadrului didactic 1100 – GOOGLE CLASSROOM
4.07.2020
Parazitologie Endocrinologie
5.07.2020 1600 – GOOGLE CLASSROOM 1000 – GOOGLE CLASSROOM

Notă:
*
1. = probă de verificare
2. Pentru examenele restante din anii anteriori / diferențe, plata se realizează folosind următoarele modalități :
a. În numerar/card bancar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București;
b. Prin transfer bancar (ordin de plată) în contul RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania; coduri de plată: pentru examenele restante din anii anteriori (450 lei/examen) - 83MMZx (unde x reprezintă anul
de studiu); pentru diferențe (130 lei/examen) – 28MMZx (unde x reprezintă anul de studiu)
3. Dovada plății se trimite prin mail (medicina.generala@univ.utm.ro) la secretariatul facultății cu o zi înainte de examen. În caz contrar nu veți putea participa la examen.