Sunteți pe pagina 1din 3

DESFĂȘURAREA LECȚIEI AVAP

Activitatea de predare Resurse Evaluare

Nr. Secvențele
ctr. didactice Materiale Procedurale
Activitatea profesorului Activitatea elevului

Aprecieri
Moment -pregătește materialele necesare desfășurării - își pregătesc cele necesare orei
1. organizatoric orei de AVAP de AVAP: carioci, blocul de Conversația Atenționări
desen, își ascuță creioanele
colorate etc.
- Încep să se analizeze lucrările elevilor Arata lucrările realizate Stimularea
începute cu o ora anterioară . Se va urmării Analiza elevilor, analiza
dacă a fost respectată cerința lucrării. Lurările răspunsurilor
Întrebări privind ziua de 15 ianuarie- elevilor elevilor și
Reactualizarea semnificativă pentru români Răspund la intrebari notarea
cunoștințelor rezultatelor
2.
anterior însușite învățării

Se realizează pornind de la prezentarea unor Aceștia observă imaginile observația Observarea


Captarea atenției
3. imagini cu Eminescu comportamentul
ui elevilor
4. Anunțarea lecției -precizează obiectivele Ascultă; Explicația Observarea
noi și a obiectivelor -În funcție de ceea ce au observat , le spune comportamen-
elevilor că astăzi, la ora de AVAP vor tului elevilor
realiza lucrări cu tema : Natura în opera lui
Mihai Eminescu

Observarția

Se verifică conoștințele de la limba și


literatura română: Răspund la întrebări
Laptop
-Cine este această persoană din imagine? Participarea
(Mihai Eminescu) Conversația tuturor elevilor
Participa la desfășurarea
-Ce a scris acesta? (poezii) lecției

Ce poezii cunoașteti ?( Ce te legeni codrule,


Dirijarea predării- Luceafărul , Somnoroase păsărele) Lectura
5. învățării
-Cine îmi recită de pe plansa din fata clasei, Observația
poezia Somnoroase păsărele? individual
Realizează lucrarea, având la
Profesoara le spune copiilor că vor piccta îndemână caietul de desen,
lebăda din poezia Somnoroase păsărele. acuarele, pensoane.

Conversația
Elevii respectă succesiunea etapelor de lucru Analiza Stimularea
şi realizează cerințele, lucrând ordonat , Conversația participării
îngrijit, corect. eleviilor
Atingerea Elevii vor fi solicitați să arate cum se simt ei Problematizarea
6. feedback-ului la finalul realizării lucrării, desenând o faţă
vesela/tristă pe castel

Elevi își așeza în fața clasei lucrările și Avizierul din Turul galeriei notarea
evaluarea se face prin metoda : Turul fața clasei
Evaluarea
Galerie prin care ei își exprimă propria
7. cunoștințelor
opinie despre cele ceea ca au realizat.

Învățătoarea face aprecieri generale și conversaţia -


individuale asupra activității desfășurate de
Încheierea către elevi pe parcursul orei
8.
activității didactice Propune elevilor, ca viitoare temă,
realizarea unei machete didactice : Trece
lebăda pe ape.