Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Stiinte Economice


Programul de Masterat Marketing si Relatii Publice in Afaceri
Anul Universitar 2018-2019,Anul I, Sem I, IF

Marketingul Evenimentelor

Proiect
Marketing online

Titular Curs: Prof. univ.dr. Manuela Epure

1
Masterant:Ghita Eduard Andrei

Cuprins

 Scurta prezentare ……………………………………...………………………………….………...... 3


 Marketing-ul Online (evolutie, caracteristici) …………………..….… 5
 Particularitati ale marketingului online……………………..…….….…..… 7
 SEO (Search Engine Optimisation) ..……………………………..……….…… 9

 Tendintele Marketing-ului Online…………………………….…………………. 10


 Legislatia privind marketingul
online…………………………………………………………………………………..…..……….…………… 15
 Bibliografie ………………………….…………………………………………………….………......… 17

2
Scurta prezentare

Auzim din ce în ce mai des termenul de marketing online, dar câţi dintre noi ştim cu
adevărat la ce face referire. Marketingul online este definit ca „funcţie organizaţională şi set de
procese permanente desfăşurate în spaţiul virtual, prin care oamenii sunt încurajaţi să ia o decizie
de cumpărare, de folosire, de urmare sau de conformare a unui produs, serviciu sau valori ale
altei persoane. Ca orice teorie nouă de management, marketingul ţine pasul cu noile tehnologii.
De la mesajele transmise pe canalele tradiţionale (televiziune, radio, reviste, ziare, evenimente de
relaţii publice, reclame indoor şi outdoor), marketingul se mută în spaţiul virtual în încercarea de
a atrage şi de reţine noi clienţi. La modul general, putem spune că marketingul online reprezintă
forma de promovare şi vânzare de servicii şi produse pe piaţa virtuală.
În acest context, Internetul joacă un rol crucial, el fiind mirajul relevat al comunicării în
timp real cu cei dragi, cu colegii de serviciu sau cu partenerii de afaceri. Satul global de care
vorbea Marshall McLuhan nu are azi o identitate spaţială, ci una virtuală. Dacă toată lumea
vorbeşte de Internet, era de aşteptat ca acesta să pătrundă şi în zona marketingului, a
business-ului, facilitându-se astfel comunicarea între oamenii de afaceri, între producători şi
posibilii clienţi, ducând la generarea şi dezvoltarea afacerilor. Astăzi vorbim de pieţe virtuale,
unde orice întâlnire, negociere, finalizare a unei tranzacţii este posibilă într-un interval de câteva
secunde sau cel mult minute.
Întrebarea care apare în acest context este dacă marketingul online este o formă de
concurenţă a marketingului tradiţional sau vine în completarea acestuia?

3
Impactul apariţiei Internetului asupra marketingului este un fenomen radical a cărui
valenţă este greu de cuantificat. Dinamica explozivă a fenomenului determină evoluţii
imprevizibile care fac ca fundamentele teoriei economice contemporane să fie zguduite din
temelii, punând la grea încercare agilitatea, inteligenţa şi capacitatea de adaptare a managerilor

de azi. La nivel strategic, firmele îşi schimbă modurile de operare, câştigător fiind cel care ştie să
manipuleze jocul alianţelor.
Marketingul electronic/online este un instrument de afaceri ce oferă posibilităţi enorme la
un cost minimal. Activitatea de marketing pe Internet devine mult mai uşoară decât cea prin
metodele clasice, chiar dacă, potrivit revistei Bilanţ, piaţa virtuală se află încă la început, în ciuda
numărului crescut de utilizatori – 6 milioane de oameni la nivelul anului trecut.
Din ce în ce mai multe companii din toate sectoarele economice încep să realizeze
potenţialul enorm al noului mediu de comunicaţie electronică – Internetul. Pentru a avea acces la
un auditoriu de câteva milioane de spectatori şi potenţiali clienţi, marile reţele de televiziune au
preţuri de ordinul zecilor sau sutelor de mii de dolari pentru spoturi publicitare de câteva
secunde. Pentru a atinge o asemenea audienţă, doar giganţi ca IBM, Coca-Cola sau Ford îşi
puteau permite campanii publicitare de milioane de dolari. Însă prin Internet orice companie îşi
poate asigura o prezenţă neîntreruptă, 24 ore pe zi, 365 zile pe an, pentru preţuri incomparabil
mai mici.
La nivel operaţional, folosirea tehnologiei Internet duce la eficientizarea activităţii
globale a firmei, a alianţei din care face parte, a lanţului valoric în care se implică, prin Internet
creându-se astfel valoare. Beneficiarii acestei valori sunt firmele, statul, consumatorii.
În această lucrare, vom încerca să demonstrăm că marketingul online reprezintă o nouă
eră în marketing, că este o continuare a acestuia. Pentru aceasta, vom realiza mai întâi un scurt
istoric al marketingului, pentru a ne lămuri cu privire la momentul de apariţie al acestui domeniu,
vom aduce în prim plan caracteristicile marketingului online, vom realiza o comparaţie între
mass – marketing şi relationship marketing, vom vorbi despre neteconomie, ca o nouă ramură a
economiei ce permite dezvoltarea marketingului pe Internet. Totodată, vom trece în revistă
instrumentele marketingului online, vom încerca să identificăm cine face marketing online, care
este prototipul cumpărătorului online, care sunt paşii unei campanii de marketing pe Internet. Nu
în ultimul rând, vom încerca să identificăm caracteristicile marketingului online din România şi

4
cadrul legislativ în care se desfăşoară acesta. În final am realizat un interviu cu o tânără
întreprinzătoare, care încearcă să pătrundă pe piaţa online, pentru a afla de la ea care sunt
avantajele şi dezavantajele unui magazin virtual.

Marketing-ul Online (evoluţie, caracteristici)

Abordarea tradiţională  a marketingului şi-a dovedit foarte bine eficienţa în domeniul


afacerilor  până în prezent, dar odată cu trecerea de la  economia industrială la cea 
informatională, tot mai des se pune problema adecvării practicilor convenţionale de marketing la
noile strategii utilizate. Noile tehnologii de comunicare oferă o serie de oportunităţi dar şi
dificultăţi. Activităţile de marketing sunt afectate de o serie de schimbari, precum: competiţia
strânsă, creşterea puterii consumatorilor, existenţa unor consumatori mult mai bine informaţi,
luarea în considerare de către consumatori a preţului şi a raportului calitate/preţ, asemănarea
mărcilor şi scăderea loialităţii faţă de o anumită marcă, scăderea eficacităţii publicităţii în masă,
creşterea rolului marketingului direct şi a relaţiilor publice. Astfel, multe dintre strategiile de
marketing folosite se dovedesc a fi învechite.
Aparitia World Wide Web-ului a deschis o nouă era a marketingului. În această era a
tehnologiei informaţionale consumatorii fac schimb de roluri cu firma, ei fiind cei care ţintesc
firma. Firmele trebuie să regândească modul în care  identifică, realizează şi furnizează valoarea
consumatorilor.
Web-ul nu este asemănător niciunui alt canal de distribuţie care a existat în trecut. Are
câteva caracteristici aparte, pe care agentul de piaţă trebuie să le ia în considerare, în vederea
obţinerii unui maximum de beneficiu.
Unul dintre cele mai importante atuuri ale Web-ului este reţeaua sa globală. Punând
informaţii referitoare la o anumită organizaţie pe Internet, clienţi din întreaga lume dispun de

5
acestea, indiferent de zi sau de oră. Clienţii de oriunde pot accesa materialul promoţional, la o
oră convenabilă pentru ei, fără a fi nevoiţi să depună eforturi consistente pentru a găsi oamenii
responsabili cu vânzările. Literatura promoţională poate face uz de capacitţăile complete ale
Internetului, aceasta incluzând fotografii color şi grafice, sunete, animaţii şi chiar materiale
video, la o parte din costul producerii unor broşuri tipizate, de exemplu. Aceste broşuri
multimedia pot fi actualizate rapid şi des (atât cât este necesar), ceea ce conferă un mare
potenţial de promovare pentru ofertele recente şi un înalt nivel de flexibilitate.
O versiune electronică a unei broşuri cu materiale promoţionale nu este suficientă.
Conţinutul şi forma trebuie adaptate, astfel încât să se poată profita de puterea Internetului, iar
“uneltele” de navigare trebuie incluse pentru a se evita rătăcirea utilizatorilor printre datele
numeroase. Conţinutul unui site trebuie să fie relevant pentru nevoile vizitatorilor, uşor de
folosit, cu un design atractiv şi să includă link-uri logice pentru arii de interes principal. O simplă
vizitare a unui site nu este suficientă. Acesta trebuie modificat cu regularitate şi trebuie să fie
captivant, pentru a induce utilizatorilor dorinţa de a reveni şi cu altă ocazie.
Spre deosebire de tehnicile de marketing tradiţionale, în cazul marketingului online
clientul este cel care se adresează organizaţiei, iar nu invers. Pe Internet, clientul este cel care
caută în mod activ informaţii. Organizaţia are acces la persoane deja interesate de ceea ce ea are
de oferit. Chiar şi atunci când sunt folosite principii tradiţionale de publicitate, este de dorit ca
publicul-ţintă să fi manifestat un interes prealabil în ceea ce priveşte produsul, serviviul etc.
Promovarea pe Internet nu este afectată de mărimea sau de capacitatea impuse de
costurile sau de spaţiul alocat. Costul unei pagini web este relativ scăzut, motiv pentru care în
spaţiul virtual este posibilă includerea unui bagaj de informaţii cuprinzător, la un preţ avantajos.
Prin pagini de hyper-links, marketerul poate crea o broşură multimedia personalizată, foarte
cuprinzătoare, care este instantaneu disponibilă pentru potenţialii clienţi din întreaga lume.
Aceasta permite utilizatorilor să analizeze produsele şi serviciile bazate pe nevoile şi interesele
individuale, iar nu pe mesajul de vânzare standardizat. Astfel, diferite informaţii pot fi uşor şi
economic găzduite. În loc să existe un singur mesaj pentru toţi clienţii, mai multe mesaje diferite
pot fi trimise unor multiple categorii de clienţi, la un cost marginal mic.
Un alt avantaj al Internetului îl reprezintă capacitatea acestuia de a asigura o bună
comunicare între organizaţie şi clienţi. Comunicarea bidirecţională este o importantă unealtă de
marketing, utilă mai ales în câştigarea loialităţii clienţilor. Aceştia pot comunica fără efort cu

6
organizaţiile pentru a afla toate informaţiile necesare, pot pune întrebări, negocia preţuri etc. La
fel de uşor, organizaţiile pot contacta clienţii pentru a le clarifica nevoile sau pentru a-i informa
despre noile produse, servicii etc.

Particularităţi ale marketingului online

Internetul a devenit un mediu primordial pentru a atrage clienţi la nivel global. Companiile
au la dispoziţie diferite metode, unele eficiente altele mai puţin, pentru a păstra contactul cu
potenţialii clienţi. Cu ajutorul unui site putem ajunge la segmentul de piaţă care, prin metode
"offline", ar necesita o investiţie enormă de publicitate. Pentru a obţine rezultate în domeniul de
Marketing Online este primordială înţelegerea funcţionării Internet Marketingului.

 Ce este Internet Marketing ?


Marketingul online este procesul de construire şi de menţinere a relaţiei cu clienţii, prin
intermediul activităţilor online, în vederea facilitării schimbului de idei, produse şi servicii, care
să satisfaca obiectivele ambelor părţi implicate.

Această definiţie poate fi împărţită în cinci componente:


1. Proces
Ca şi marketingul tradiţional, programul de marketing online presupune un proces. Acest
program de marketing online cuprinde 7 etape: fixarea strategiei corporative, captarea ocaziei de
piaţă, formularea strategiei de marketing, estimarea experienţei pe care o va avea clientul,

7
formularea programului de marketing, realizarea interfeţei cu consumatorul şi evaluarea
rezultatelor programului de marketing.
2. Construirea şi menţinerea relaţiilor cu clienţii
Este important de subliniat că obiectivul marketingului online este nu numai acela de a dezvolta
relaţii (online) cu clienţii, dar şi de a menţine astfel de relaţii atât online, cât şi offline, atunci
când consumatorul nu utilizează Internetul.
3. Online
Prin definiţie, marketingul online se ocupă de consumatorii de Internet. Cu toate acestea,
succesul unui program de marketing online poate sta în acţiunile offline, din afara Internetului.
Un exemplu în acest sens este siteul Monster.com, care oferă posibilitatea găsirii unui loc de
muncă, printr-o căutare online. Succesul acestui serviciu a stat şi în eficienţa publicităţii
televizate.
4. Schimbul
În centrul ambelor concepte de marketing se afla schimbul. Efectul unui program de marketing
online trebuie evaluat în conformitate cu impactul general pe care îl va avea, însă nu numai pe
planul online. De exemplu, vânzările online pot afecta vânzările obţinute în magazinele
tradiţionale.
5. Satisfacerea obiectivelor ambelor părţi implicate
Ca şi în cazul marketingului tradiţional, marketingul online vizează obţinerea profitului prin
satisfacţia consumatorilor.

 Obiectivele unei campanii de Internet Marketing sunt următoarele:

1. Identificarea: înţelegerea cerinţelor şi necesităţilor utilizatorilor de Internet

2. Alegerea segmentului de piaţă: comportamentul de cumpărare se schimbă în funcţie de mai


mulţi factori: vârstă, nivel de educaţie, profesie, mediu. În funcţie de produsul/serviciul promovat
trebuie să ne adresăm unei clientele, clientelă care trebuie bine definită şi nu aleasă la întâmplare.

3. Anticiparea: necesită o analiză continuă şi detaliată atât a pieţei online cât şi a pieţei offline,
pentru a determina în timp noile orientări ale comportamentului de cumpărare.

8
4. Satisfacerea: un component cheie în succesul marketingului online este mulţumirea clienţilor
prin intermediul "canalului electronic".

Metodele folosite de marketingul online pot fi grupate în două categorii: publicitate online şi
optimizare pentru motoarele de căutare.

Scopul publicităţii online este de a genera trafic prin diferite metode, din segmentul de piaţă
ales ca ţintă pentru afacerea noastră :

1. Publicitate online prin PPC sau CPP (Pay Per Click sau Cost Per Click)

2. Campaniile prin Linkuri şi/sau Bannere

3. Emailuri şi Newsletter-uri

SEO (Search Engine Optimisation)

În lumea virtuală un site nu există practic dacă motoarele de căutare si directoarele nu


ştiu de el. Roboţii motoarelor caută pe Internet site-urile noi ca să le indexeze. Directoarele în
general sunt menţinute manual de către webmasteri. O campanie de promovare a unui site
trebuie neapărat să includă şi anunţarea prezenţei site-ului pe Internet. Bineînţeles, este necesar
ca de la bun început site-ul să fie construit având în vedere regulile de SEO aşa încât atunci când
motoarele de căutare vor găsi site-ul, să îl indexeze şi să îl afişeze cât mai sus.

Fără nici o îndoială SEO, ca activitate de marketing, are cel mai mare beneficiu dintre
orice activităţi de marketing cu care se poate angaja un deţinător de website. Cantităţile de trafic
pe care motoarele de căutare ca Google le poate aduce unui site este uluitor, în special atunci
când considerăm un website cu multe cereri. Ca deţinători de website-uri, beneficiul unui rank de
top în Google pentru un cuvânt sau frază cheie relativ competitive este evidentă. Obţinerea de
high ranking în unul din "cele trei mari" motoare de căutare (Google, Yahoo sau Msn), este o
sarcină mare, ca să nu mai vorbim de obţinerea unui high ranking in toate trei. Trei motoare de
căutare, trei algoritmi, trei seturi diferite de reguli - si totuşi există website-uri care apar pe prima
pagina in toate trei – ceea ce denotă faptul că site-ul a beneficiat de o bună optimizare.

9
Tendintele Marketing-ului Online

1.Creșterea bugetelor pentru marketing

De la an la an se intensifică din ce în ce mai mult concurența în mediul online deoarece


managerii firmelor hotărăsc să își mute afacerea și în digital. Având acces la un număr de clienți
într-un interval foarte scurt managerii alocă bugete tot mai mari pentru promovarea online.
Foarte multe firme apelează la campanii CPC (Cost-Per-Click) pentru a-și spori veniturile într-un
intervat foarte scurt, iar lupta pentru primele poziții face ca CPC-urile să fie tot mai mari.

2.Conținut video live

Anul 2018 a fost anul conținutului video, iar lansarea posibilității de a crea clipuri video live va
marca acest an. Acestea nu mai sunt o noutate pentru nimeni în prezent însă în acest an ne
așteptăm la o creștere exponențială.

Oamenii iubesc clipurile live, iar 80% dintre utilizatori au spus că preferă să vizioneze un
videoclip live decât să citească o postare pe blog, în timp ce, potrivit Facebook, videoclipurile
live primesc de 3 ori mai multe vizionări.

Pentru a profita de această tendința vă recomandăm să țineți cont de următoarele sfaturi:

1. Utilizați clipurile live pentru a le oferi fanilor imagini din culise sau de la evenimente.

2. Oferiți-le imagini din locuri interesante și prezentați-le produsele și serviciile pe care le


comercializați.

3. Utilizați clipurile video live pentru a vă prezenta angajații, persoanele care vă ajută, vă inspiră,
câstigatorii unor concursuri etc.

4. Acordați reduceri și creați promoții pe care să le anunțați exclusiv în clipuri live.

Utilizarea clipurilor video vine la pachet cu evenimente neprevăzute. Asigurați-vă că toate


persoanele știu că dumneavoastră veți porni un clip live și pregătiți lucrurile ce urmează să se
întâmple pentru a evita momentele jenante sau dăunătoare.

3. Content de calitate
Contentul este cea mai ieftină formă de marketing și vă poate aduce mai multe conversii decât
orice altă formă de promovare. 70% dintre persoane au declarat că ar învăța despre o afacere prin
intermediul unui articol și nu dintr-un anunț. Contentul poate lua multe forme: clipuri video,
infografice, bloguri s.a. Tinenti cont de dorința utilizatorilor de a consuma content de calitate și
evitați să îl publicați dacă acesta nu aduce un plus de valoare. Utilizatorii sunt tot mai selectivi,
10
iar dumneavoastră trebuie să vă adaptați acestei tendințe de a crea content de o calitate
superioară.

4. Produse românești
Anul 2018 este Centenarul Marii Unirii, pe fondul acestui eveniment istoric, este de așteptat
ca produsele românești să fie mai cumpărate în acest an față de anii trecut. Așadar, includeți în
strategia de promovarecampanii cu produse românești.

Produsele românești încep să își facă loc pe rafturile marilor magazine, iar acestea au început să
fie din ce în ce mai căutate pentru că investițiile în marketingul acestora a început să dea roade.
Dacă până acum producătorii români exportau fără a-și promova produsele pe piață locală și fără
a le comercializa în țara, în prezent tot mai mulți se reorientează și investesc în crearea unor
produse cu renume pe piață locală.

Dacă produsele exportate sunt apreciate la clienți din țări precum Germania, Italia, Anglia sau
Spania, de ce nu ar fi apreciate și în România? Încrederea și experiența câștigată pe piețele
externe va schimba comportamentul consumatorilor care vor utiliza tot mai des produse
autohtone.

Ne așteptăm că în acest an să iasă în evidență mult mai multe produse românești datorită
campaniilor de marketing, dar și datorită unei noi strategii de abordare a pieței interne.

5. Inteligența artificială (AI)


AI nu este o noutate și suntem siguri că deja ați interacționat cu aceasta. 57% din oamenii de
marketing au folosit deja AI, iar motivul principal este eficientizarea campaniilor. Parcurgând
mai multe etape și analizând comportamentul consumatorilor softurile și platformele dotate cu
AI vor fi capabile să genereze anunțuri, texte, imagini, elemente grafice și de design special
create pentru a motiva utilizatorul să convertească generând exact conținutul pe care acesta îl
caută.

Anul 2018 este anul AI, iar eficiența cu care oamenii de marketing utilizează AI poate determină
succesul sau eșecul unei afaceri.

6. Extinderea pe alte canale


Foarte multe afaceri ce își desfășoară activitatea și în mediul online, însă își focuseaza atenția pe
marile canale de promovare și nu exploatează la maxim oportunitățile oferite de mediul online.
Fiecare manager trebuie să împingă strategia de promovare a firmei dincolo de AdWords, SEO,
Facebook și E-mail Marketing. Deși au un număr de utilizatori mult mai mic platforme precum
Youtube, Instagram, Twitter, Foursquare s.a. sunt în creștere și vă pot aduce un număr important
de clienți în portofoliu.

Anul 2018 vine cu schimbări aparent mici însă firmele trebuie să acorde și mai multă importantă
și atenție activității pe care o desfășoară în online .

11
7. Suport pentru clienți
Clienții se confruntă cu diferite probleme în zilele noastre, iar pentru soluționarea acestora este
foarte important să oferiți suportul necesar. Fiecare client este important, iar experiența oferită
acestora va poate conduce la faliment sau vă poate crește afacerea.

Oferiți suport multichanel deoarece 9 din 10 clienți se așteaptă să își soluționeze problemele sau
să primească informațiile dorite prin utilizarea unui singur canal de comunicare fără a fi nevoie
să apeleze la celelalte.

Implicați-vă în social media deoarece 78% dintre clienți consideră că rețelele de socializare vor fi
următorul nivel al serviciului clienți, iar 46% dintre clienți se așteaptă să primească o solutile
pentru problemele lor de e-commerce pe Facebook.

Pentru a oferi un suport pentru clienți de calitate și eficient creați un chat online live (zopim),
urmăriți toate interacțiunile cu clienții, creați un centru pentru serviciul clienți și răspundeți rapid
la solicitările acestora.

Oferiți o experiență de top și un suport de calitate, iar prin tratarea cât mai profesională a fiecărui
element menționat clienții dumneavoastră vor fi mulțumiți și vor rămâne fideli.

8. Viteza websiteului
România este în primele 10 țări din lume în ceea ce privește viteza internetului, iar exigențele în
ceea ce privește timpul de încărcare al unui site sunt pe măsură. În prezent consumatorii se
așteaptă ca un site să se încarce în 2-3 secunde. Un site ce are un timp de încărcare mult mai
mare riscă să își piardă cel puțin 30% din vizitatori. Ceea ce trebuie evidențiat este faptul că în
2018 siteurile ce își doresc să fie performante și eficiente trebuie să pună accent și pe viteza de
încărcare. Fiecare secundă în plus de așteptare scade numărul clienților ce ajung pe site.

9. Căutări locale
În 2017 a ieșit în evidență faptul că oamenii folosesc internetul pentru a efectua căutări locale, iar
motivul este simplu. Ei se așteaptă să găsească un site care să le furnizeze informații complete și
care să fie foarte convingător. În prezent firmele scapă din vedere optimizarea siteurilor pentru
căutările de pe plan local concentrându-se pe o optimizare SEO (Search Engine Optimizaton)
generală unde concurența este mult mai ridicată.

Țineți cont de specificul afacerii și direcționați-vă atenția asupra lucrurilor care va influențează
cu adevărat activitatea. Dacă sunteți deținătorul unei cofetării, este recomandat să vă optimizați
siteul pentru căutările locale pentru că sunteți relevant, iar relevanța este unul dintre cei mai
importanți factori ce stau la baza rezultatelor oferite de Google.

10. Creștere a traficului pe mobile


Mediul online este dominat de dispozitivele mobile, iar la nivelul României acestea furnizează
peste 60% din trafic. Utilitatea telefoanelor mobile este principalul factor ce a determinat această
creștere, iar dezvoltarea lor, a pus la îndemâna utilizatorilor un micuț PC de pe care pot efectua și

12
rula o mulțime de aplicații care să îi ajute în viața de zi cu zi. În anul 2018 ne așteptăm ca această
creștere să continue, iar presiunea pusă pe siteurile afacerilor este din ce în ce mai mare.

Sfatul nostru este să investiți pentru a vă crea siteuri responsive, ușor de utilizat de pe toate
dispozitivele, care să se încarce sub 2-3 secunde și care să creeze o experiență utilizatorului
determinându-l să revină.

În 2011 internetul devine o frontieră a chilipirurilor

Adam Audette vede ca tendinţă generală pentru anul 2011, transformarea internetului
intr-o frontieră a chilipirului („deal frontier”), unde rege este preţul şi compararea ofertelor este
instantanee. Consumatorul este preocupat în mod principal de preţul produsului sau al
serviciului. Acesta nu va mai fi devotat brandului, ci celui mai bun preţ. Astăzi consumatorii
online vânează reducerile, voucherele şi transportul gratuit. ComScore ne arată în urma unor
studii că în Q3 din 2010, comparativ cu Q3 din 2008, vânzările de produse non-brand sau
generice au crescut într-un procent de 10-12%. Un alt sondaj efectuat în Marea Britanie de
ShopperCentric ne aduce în prim plan scăderea numărului de oameni care preferă să facă
cumpărături „etic”, plătind „un preţ corect” pentru servicii sau produse – Recession impact on
ethical shoppers.

Reţelele de socializare formează marele tribunal al opiniei publice

În ultima parte a anului 2010, comunicarea pe internet a fost dominată de supremaţia


principalelor două reţele de socializare, Facebook şi Twitter. Ca reacţie la acest fenomen, Dr.
Dave Chaffrey sugerează pentru anul care urmează necesitatea folosirii elementelor care să
crească gradul de socializare al paginilor web. Butoanele Like, Retweet şi Share trebuiesc
folosite cât mai frecvent, pentru că motorul de căutare Google, ca reacţie la aceste schimbări, a

13
început să ordoneze rezultatele căutărilor şi pe baza popularităţii paginilor în reţelele de
socializare.
În acelaşi timp, Michael Piastro, User Experience Director al Alexander Interactiv, ne
aminteşte că aceste opţiuni oferă clienţilor site-ului posibilitatea să împărtăşească prietenilor din
mediul social conţinutul paginii respective. Una din cele 10 strategii amintite în articolul său,
Top 10 Ecommerce Strategies For 2011, este tocmai integrarea Social Media în paginile site-
urilor de eCommerce.
Mike Cholak ne atrage atenţia că „80% dintre clienţii nemulţumiţi şi-au expus povestea
în faţa marelui tribunal al opiniei publice, iar 12% au folosit reţelele de socializare pentru a se
face mai auziţi”. În medie o persoană care foloseşte reţelele de socializare întră în contact cu 45
de persoane, dintre care, din cei care au auzit plângerea unui prieten sau coleg, în proporţie de
62% au declarat că evită să mai folosească produsele sau serviciile firmei respective. Astfel, în
anul viitor nu trebuiesc evitate sub nici o formă reţelele de socializare şi trebuie să ne aplecăm
urechea la vocea consumatorului, să fim lângă el atunci când acesta are nevoie de noi.
Guy Stephens, citat de James Gurd, susţine necesitatea introducerii reţelelor de socializare în
sistemul de Relaţii cu Clienţii al companiilor. Argumentul principal al acestuia este că site-urile
de socializare au devenit de mult timp un mijloc de comunicare ca şi toate celelalte, şi prin
consecinţă au o mare putere de influenţare a opiniei publice. Acest demers presupune,
bineînţeles, o strategie bine pusă la punct, fără de care, reţeaua în sine nu aduce succesul.
Autoarea Tara De Marco identifică, ca plus pentru anul 2011 în afacerile de orice tip,
convergenţa dintre Social Media şi căutare. În mod special, atrage atenţia asupra impactului
pozitiv major pe care îl poate avea conţinutul generat de clienţi (UGC – user generated content)
asupra SEO. Argumentele sale în favoarea UGC-ului sunt prospeţimea(postarea continuă de
materiale pe site de către utilizatori), volumul(UGC domină marketingul tradiţional într-o
proporţie de 20/1) şirelevanţa (conţinutul site-urile UGC este redactat în limbajul cotidian al
consumatoului – ceea ce face realizabilă urmărirea căutărilor mai mari de trei cuvinte şi a celor
care conţin abrevieri sau expresii curente).

Utilizarea tot mai mare a smartphone-urilor şi tabletelor aduce după sine creşterea
numărului de site-uri dedicate acestora

14
Conform site-ului webcredible.co.uk, numai în primele luni ale anului 2010 numărul
utilizatorilor de telefoane inteligente a crescut de la 48 la 54,3%, şi numărul acestora este în
continuă creştere. Deşi în anul 2010 s-a continuat tradiţia dezvoltării de aplicaţii pentru aceste
echipamente, în anul 2011 se preconizează că marii dezvoltatori vor investi în platforme mobile
dedicate.
Conform aceleiaşi surse, dezvoltarea tabletelor este în continuă desfăşurare, la fel şi
vânzările şi utilizarea acestora. Până în luna iunie a anului curent, Apple a vândut peste 2
milioane de iPads, iar acum trăim experienţa Galaxy Tab de la Samsung, care oferă suplimentar
şi posibilitatea de a efectua apeluri telefonice.
Posibilitatea de a utiliza internetul, aplicaţiile multi-media şi grafica superioară a acestor
gadget-uri ridică provocarea, şi în acelaşi timp, oportunitatea echipelor de marketing de a oferi
site-uri compatibile pentru aceste platforme. Oportunitatea sesizată de James Guard este aceea că
echipele de marketing vor putea localiza geografic consumatorii şi le vor putea trimite oferte
specifice locaţiei în care se află.

Crearea unui blog al companiei nu va mai fi o opţiune

Dr. Dave Chaffrey, citat de clickthrough-marketing.com, vede succesul SEO, pentru noul
an, în calitatea conţinutului site-ului şi puterea acestuia de a răspunde căutărilor în timp real şi
conversaţiilor online. Conţinutul blog-ului trebuie să fie cât mai bun şi relevant pentru nevoile
consumatorului, pentru a atragere link-uri şi, mai nou, pentru a încuraja bookmarking-ul şi
sharing-ul în mediul social. Aşa se face că un conţinut actual şi de o calitate ridicată devine o
necesitate în 2011. În acelaşi timp, consideră esenţială şi creearea unui blog sau centru media,
care să popularizeze conţinutul site-urilor oficiale.
Crearea unui blog este o metodă eficientă prin care se poate creşte traficul pe site-ul
companiei. Totodată, clienţii sunt informaţi în permanenţă despre servicii şi promoţii. După cum
bine ştim, cei mai mulţi vizitatori vin prin intermediul motoarele de căutare, Google, Yahoo etc.
Dacă blogul este corect optimizat, atunci acesta va fi indexat şi clasat de către motoarele de
căutare, şi ulterior poate deveni un portal către site-ul oficial , după cum spune Hellen Leggatt.

15
Următoarea frontieră – căutarea vizuală

În anul care se încheie, You Tube a devenit al doilea cel mai utilizat motor de căutare la
nivel mondial. Dr. Dave Chaffrey consideră că acesta devine o metodă foarte bună pentru crearea
unui awarenes răsunător. Atât prin postarea de filme relevante pentru căutările organice, cât şi
prin plasarea prin Promoted Videos şi Adwords, se crează oportunitatea creşterii vizibilităţii şi
notorietăţii companiei voastre în afara rezultatelor web.
Adam Audette ne spune că filmele şi imaginile ne îmbunătăţesc abilităţile de analiză a
infomaţiilor pe care le primim, şi că oamenii, în general, preferă să acumuleze informaţii în
format video. Statistici realizate de Bing dovedesc că persoanele care navighează pe internet pot
procesa informaţii cu până la 30% mai repede dacă sunt redactate în format combinat text şi
video, în timp ce 65% din populaţia globală acumulează informaţii în formă vizuală. Un alt
studiu, realizat de comScore, ne arată că odată cu introducerea filmelor pe site-urie de
cumpărături 64% dintre utilizatori s-au arătat mai interesaţi să comande. Totodată, filmele video
pot fi un avantaj major şi în optimizarea pentru motoarele de căutare.
Motoarele de căutare nu au stat mult pe gânduri şi deja exploatează aceste oportunităţi.

„Think Glocal” – Google Places devine o oportunitate majoră pentru afacerile locale

Google se extinde din ce în ce mai mult pe pieţele locale postând conţinut individual
pentru fiecare ţară în care este prezent. De cele mai multe ori acest conţinut este accesat de pe
tablete sau telefoane mobile, după cum argumentează Dr. Dave Chaffrey. Google Places, noua
denumire a Google Local Business Centre, facilitează vizibilitatea afacerilor locale în mediul
online, ceea cel face să devină o oportunitate majoră pentru cei ce doresc să-şi sporească
notorietatea prin intermediul căutărilor naturale sau plătite. Dr. Dave Chaffrey mai spune că
„think Glocal” este o tendinţă majoră pentru anul 2011.

Planificarea înseamnă mult

16
Cei care vor să fie în faţă, trebuie să urmeze întocmai sfaturile lui Ann Donnelly şi să-şi
planifice din timp întreaga activitate. Să se asigure că site-ul le permite în totalitate să adauge,
editeze şi îmbogăţească paginile principale cu noutăţi, oferte speciale şi anunţuri în orice
moment. Să pună titluri şi descrieri unice paginilor web pentru a uşura activitatea de SEO şi
pentru a fi prezent în reţelele de socializare. Să se asigure că motoarele de căutare accesează
conţinutul complet al site-urilor, că folosesc cuvinte cheie în cele mai relevante locuri şi că viteza
de download este cât mai mare. Şi poate cel mai important, că folosesc limbajul consumatorilor.

Legislaţia privind marketingul online

Marketingul nu mai este demult o opţiune,ci un imperativ strategic. Afacerile care se


concentrează în primul rând pe piaţa internă vor rămâne în spate, în timp ce competiţia va câştiga
avantaj pe piaţa internaţională. Creşterea folosirii internetului a încurajat în mod spectaculos
competiţia şi a deschis noi uşi afacerilor internaţionale. Companiile şi-au dezvoltat reprezentanţe
pe net pentru a se menţine în frunte sau in rândul competiţiei internaţionale. Pentru a câştiga un

17
avantaj considerabil există numeroase motive pentru care prezenţa unei companii pe net devine
un important instrument în atingerea marketingului global.
În România, legislaţia privind marketingul online nu este bine conturată, aceasta
datorându-se probabil şi noutăţii fenomenului în ţară. Există legi care au în vedere comerţul
electronic, comunicările comerciale, încheierea unui contract online, condiţii privind păstrarea
sau prezentarea informaţiei. Cadrul legal este interpretabil
Comunicarea online în scop comercial intră sub incidenţa Legii comerţului electronic nr.
365/2002, completată recent. Potrivi legii, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor
ar fi trebuit să înfiinţeze un departament de rezolvare a abuzurilor, care încă nu a apărut.
Au existat cazuri de consumatori care s-au plâns – de unde avea firma care trimitea
newsltterul adresa lor de e-mail? – uitând că, poate, cu un an sau doi în urmă, şi-au lăsat
coordonatele pe un site.
Dezvoltarea pieţei româneşti se face prin efectul bulgărelui de zăpada. Odată ce un
competitor ia decizia să îşi dezvolte imaginea online, să-şi relanseze site-ul sau să producă un
newsletter pentru diverse segmente de public-ţintă, imediat concurenţa se sesizează şi ii vine pe
urme. Este cazul, mai ales, al mediului bancar, unde concurenţa pe segmentul de retail este foarte
strânsa.
Există totuşi legi regionale, toate fazele de dezvoltare a unui produs sunt afectate de
legi,de exemplu produsul însuşi atît în ceea ce priveşte aspectul cât şi compoziţia chimică este
subiectul unor legi făcute special să protejeze consumatorul ce fac trimitere la
puritatea,siguranţa şi performanţa produsului.
Legile locale afectează de asemenea caracteristicile unui produs,cum ar fi ambalajul şi
garanţia .Legile referitoare la publicitate pot lua de asemenea diferite forme,de exemplu în
Germania este dificil să foloseşti publicitate comparativă şi cuvintele „mai bun” şi „cel mai
bun”.în alte regiuni,promovarea produselor farmaceutice trebuie să aibă aprobare de la
Ministerul Sănătăţii. Vânzările ce promovează echipamentele electrotehnice fac de asemenea
subiectul legilor. În unele ţări limitează concursuri,afaceri,premii şi alte reduceri promoţionale
pentru invenţie. Când faci marketing şi vinzi cu ajutorul unei pagini de internet,deschizi uşa unei
potenţiale audienţe internaţionale ce va putea aduce o creştere a cererii pentru produsele sau
serviciile firmei. Cum va satisface firma cerinţa sau cum va livra ea produsele; de ce fel de

18
partener de afaceri va avea nevoie pentru a asigura logistica sau dacă va face faţă costurilor de
livrare?
Dacă firma nu va putea asigura cererea şi va asigura o livrare eficienta a produsului riscă
să îşi afecteze imaginea şi afacerea. este important să găsească un distribuitor calificat şi să
acorde atenţie specială contractului de administrare a negocierii şi distribuţiei. Comunicarea cu
clienţii şi partenerii de afaceri este o latură extraordinar de importantă când se realizează
marketing şi vânzare internaţională. Când un client de pe piaţa internaţională are o problemă sau
ar vrea sa comunice cu compania în mod cert el va vrea să vorbească în limba sa nativă. El va fi
de asemenea interesat în a atinge un nivel al serviciului de relaţii cu clienţii care este la acelaşi
nivel cu aşteptările şi cultura sa. Multe afaceri sunt capabile să satisfacă aşteptările clientului cu
ajutorul unor alianţe strategice sau a unor distribuitori străini ce tratează cu clienţii locali în
numele firmei.

Bibliografie

 http://www.titusblog.net/2011/02/digital-marketing-forum-2011-live-blogging/
 http://www.titusblog.net/2010/03/prforum-2010-live-blogging/
 http://www.titusblog.net/2011/02/lectie-scurta-despre-seo-si-twitter/

19
 http://www.dorinboerescu.ro/tendinte-in-comertul-online-romanesc-si-strategii-de-
marketing-afiliat-prezentari-ecomtim-2011-1059
 http://www.liviutaloi.ro/2011/01/06/tendintele-in-online-care-aduc-succesul-in-2011-
ecommerce-socialmedia/
 http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_marketing
 http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_marketing
 http://www.b2cmarketinginsider.com/online-marketing/top-10-ecommerce-strategies-for-
2011-04434
 http://www.b2cmarketinginsider.com/online-marketing/top-10-ecommerce-strategies-for-
2011-04434
 http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/marketing/ecommerce-2011.shtml
 http://searchengineland.com/3-important-trends-to-watch-in-ecommerce-56890
 http://gillin.com/blog/2010/12/the-end-of-social-media/
 http://www.bazaarvoice.com/blog/2010/12/15/3-social-trends-your-business-must-know-
for-2011-planning/
 http://www.searchenginejournal.com/online-marketing-in-2011-4-things-to-do-now-to-
be-prepared/26036/#ixzz18IChE0c5
 http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing
 http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_marketing
 http://www.studentie.ro/articole/evolutie+marketing

20

S-ar putea să vă placă și