Sunteți pe pagina 1din 17
HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A. CARIERA PLEA PORCENI, JUDETUL GORJ MEMORIU DE PREZENTARE NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU Continuare exploatare miniera — cariera roci Denumire ae - Pare granitice Plesa Porceni folosinta: ; , ud. Gor) | | f Titular proiect: | SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A | Intocmit: SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A 2020 Continuare exploatare miniera — cariera roc! granitice Plega Porceni jud. Gor) + MEMORIU DE PREZENTARE * CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE 1. Denumirea proijectului » Continuare exploatare minieré — cariera roci granitice Plega Porceni jud. Gor’. W. Titular SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA Adresa: Bucuresti, Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr.1A, Bucharest Business Park, Intrarea C, Et.1-4, Sector 1, Telefon: 021/3115976/75; Fax: 021/3115974/73 ; E-mail: www. heidelbergcement.ro; CUI: RO 10640589, O.R.C: J40/5389/1998, Cont bancar: RO35 INGB 0001 0001 51338921 deschis la ING BANK Bucuresti. Punet de lucru: CARIERA PLESA PORCENI Adresa: Localitatea Plesa, oras Bumbesti -Jiu, CP 215103, Judetul Gor), Reprezentanti legali: Orbeci Valentin Claudiu - Director Agregate, cu domiciliu in Fieni, str.Republicii, bl V, scara A, ap 16, etaj 3, telefon 0724 393442, Szarvadi Cristina Elena - Responsabil mediu, cu domiciliu in Deva, strada N.Balcescu, BI.15A, scara C,ap 29, etaj 2, telefon 0721 292672, Ragalie lon — Sef punct de lucru Cariera Plesa Porceni, cu domiciliu in T&rgu Jiu, strada Calea Bucuresti, nr. 64 G, bloc 64 G, scara 1, etaj 1, ap.2, telefon 0722 377 135. IN. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului project Investitia de baz& , Continuare exploatare miniera — cariera roci granitice Plesa Porceni jud. Gori” se realizeaza astfel : Lucrarile care se vor executa sunt lucrari cu caracter de deschidere si pregatire miniera, respectiv derocari cu explozivi in gauri de foraj si excavairi. Forarea gaurilor de forezd, precum si operatiunea de puscare se vor efectua cu firma specializata, cu care exista incheiat contract de prestari servicii. Materialul derocat (roca alterata in amestec cu pamant) va fi incdrcat cu un excavator termic in autobasculante, transportat pe drumurile tehnologice din cariera si depus in zonele amenajate pentru haldare din cariera. Dupa excavare, se va * SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A * Pagina 2 din 17 Continuare exploatare miniera ~ cariera roci granitice Plega Porceni or + MEMORIU DE PREZENTARE ee realiza si o nivelare cu buldozerul. Accesul la zona de executie a platformelor se va realiza din drumul tehnologic amplasat pe teren in proprietatea HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A. Atat pentru incdrcarea materialului cat si transportul tehnologic la statia de prelucrare sau halda de steril se vor efectua cu firme specializate pe baza de contract prestari servicii. Proiectul propus este necesar pentru deschiderea carierei, a frontului de exploatare si continuarea exploatarii zcmntului de granite din cariera Plesa Porceni. Valoarea acestui proiect este de circa 250.000lei. Perioada de implementare este 3 ani, in functie de cantitatea de rocd ce se va extrage, precum si de numérul de beneficiari ce vor solicita si pune in manopera sorturile rezultate din extractia si procesarea pietrei de granit din cariera Plesa Porceni. Terenul in suprafat{ de 7000 mp, unde va avea loc ,,Continuarea explatérii miniere —cariera roci granitice Plesa Porceni este un teren neproductiv, categorie de folosinté specificat in extrasul de carte funciara eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliar& Gorj, nu exista cladiri sau alte structuri pentru care s& se solicite documente de construire/demolare. Elementele specifice proiectului propus sunt urmatoarele: -profilul activitatii pentru intreaga activitate pentru care se solict& acord de mediu este cel de Extractie a pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructi, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei, conform codului CAEN 0811. Capacitatea de productie pentru proiectul propus tine cont di capacitatea de productie a statiei de prelucrare(a concasoarelor ce au capacitati de productie cuprinse intre 150-200 Vora), dar si de solicitarile beneficiarilor pentru produsele de cariera. -pe amplasamentul unde se solicit ,,Continuare exploatare minier’- cariera roci granitice Plesa Porceni, judetul Gorj nu vor exista instalatii sau fluxuri tehnologice, suprafata de 7000 mp va fi folosita pentru extractia rocii utile. Cariera dispune de flux tehnologic pentru producerea de sorturi de carier, flux tehnologic ce nu se supune acestei proceduri. Piatra brut rezultaté in urma oparatillor de forare puscare, rezultatA de pe suprafata de 7000mp se poate livra ca atare, dar de regula se prelucreaza pe statia existent’. Piatra brut este incarcaté cu incarcatorul frontal cu cupé de 4 me in autobasculante si transportaté pe o distanté de cca. 1,2 km la statia de prelucrare. Statia de prelucrare prin sfaramare-sortare cuprinde trei lini de utilaje care pot functiona independent. Prima linie de utilaje, care constituie treapta | de sfaramare are in componenta: - alimentator vibrant 4 buc; - concasor C12090 1 buc : banda B1000 1 buc : banda B500 2 buc - ciurde pamant de 6mp 1 buc - siloz intermediar 1 buc. * SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A * Pagina 3din17 Continuare exploatare minier8 ~ cariera roci granitice Plea Porceni ld. Go ++ MEMORIU DE PREZENTARE Produsul finit rezultat este piatra concasata, sortul 0-250 mm, care se depoziteaza temporar in silozul intermediar, cu capacitatea de 500 tone. Treapta a ll-a de prelucrare (secundara) este constituita din : - alimentator vibrant 1 buc. - banda transportoare B 1000 3 buc. - coneasor cu con tip H51 Svedala 1 buc. - banda transportoare B 800 1 buc. - ciururi vibratoare de 12 si 10.8 mp 2 buc. - benzi B 650 6 buc. - pompa CRIS150 2 buc. - sneck pentru spalat sortul 0-4mm 1 buc. - decantor 1 buc. - silozuri de coasta 5 buc. Statia de prelucrare este completa cu o instalatie de producere a criblurilor (treapta de prelucrare tertiara), care are in componentés - alimentator vibrant tip Svedala_ 3 buc. - banda transportoare B 650 4 buc. - siloz intermediar 1 buc. - concasor tip Svedala H 30001 buc. - banda transportoare B 800 1 buc. ~ ciur vibrator 12 m2 1 buc. - sneck pentru spalat sortul 0-4mm 1 buc. - banda transportoare B 500 5 buc. - instalatie de spalare 1 buc. - depozite la sol pentru sorturi 4 buc. = decantor ‘tbuc . Din silozul intermediar, piatra concasat&, sort 0-250 mm, rezultata din prima treapta de sfaramare, este preluat& de o band B 1000 care o transport la concasorul cu con tip H 51 Svedala, unde rezult& sortul 0-71mm. Materialul rezultat din concasorul cu con tip H 51 Svedala este preluat de doua benzi B 1000 si deversat pe un ciur de 12 m2, prevazut cu un singur camp de sortare, , cu site din poliuretan, cu diametrul ochiurilor de 55 mm. Sortul mai mare de 63 mm este preluat de o banda B 800 si recircuitat la concasorul cu con tip H 51 Svedala, iar sortul mai mic de 63 mm este preluat de o banda B 800 transportat Ia bateria de ciururi vibratoare de 12 m2, de unde rezulté sorturile: 0-4 mm,4-31.5 mm si 31.5 -63 mm, care sunt depozitate prin intermediul unor benzi transportoare in silozurile de coast’. Sorturile 4-31.5 mm si 31.5-63 mm sunt preluate de benzi transportoare de 650 mm si transportate in bunc&rul tampon de la statia tertiara. De aici prin intermediul unei benzi transportoare de 650 mm sortuirle sunt transportate in Hidroconul H 3000, iar produsul concasat cu ajutorul unei benzi transportoare este deversat pe un ciur vibrator de 12 m2, rezultand sorutile 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, $i 16-25 mm. Sortul 0-4 mm ajunge prin intermediul unui jgheab in sneck, unde este spalat si apoi depozitat intr-un depozit la sol. * SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A * Pagina 4 din 17 Continuare exploatare minier& — cariera roc granitice Plesa Porceni Jud. MEMORIU DE PREZENTARE Sorturile 4-8 si 8-16 si 16-25 mm ajung prin intermediul unor benzi transportoare, deasemenea, in depozite la sol Productivitatea acestei stati de prelucrare este da 100 tone/h si asigura productia suplimentara de cribluri, solicitaté in anotimpul cald. Prelucrarea agregatelor de cariera se face cu spalare, statia este prevazuta cu 0 instalatie de spdilare deservit de 0 statie de pompe compusa din: -2 POMPE "CRIS 150", Q = 150 mc/ora, H = 18 mCA ~1 POMPA "POLL 100/200", Q = 80 mc/ ora, H = 45 mCA Apa pentru nevoile tehnologice se preia din paréul Porcu, care, dupa utilizare este returnata in paraul Porcu, dupa ce este epurata prin intermediul celor doua bazine decantoare, construite in albia minora a paraului. Caracteristici celor dou& decantoare ale carierei Porceni sunt urmatoarele: - suprafata util a decantorului amonte: 1260 mp; - lungimea decantorului amonte: 55 m; - ltimea medie a decantorului amonte: 28 m; - suprafata util a decantorului aval: 970 m| - lungimea decantorului aval: 42 m; - létimea medie a decantorului aval: 30 m; ‘Altimea digurilor decantoarelor (de la baza decantorului): 3,8 m ‘al{imea maxima a apei in fiecare decantor: 3,3 m - volumul celor doua decantoare este de 3500 m3. Tn urma procesului de prelucrare a pietrei brute prin concasare-sortare se ‘obfin urmatoarele sorturi de produse : -piatra sparta, sort 31.5-63 mm; -cribluri, sort 4-8, 8-16, 16-25 mm; -nisip de concasaj, 0-4 mm Produsele finite se transport cu benzi transportoare si se depoziteaza la sol, delimitarea sorturilor se va face cu elemente de padoc din prefabricate de beton. Expedierea se realizeaza cu mijloacele auto ale beneficiarilor, care sunt inc&rcate cu autoinc&rcator frontal tip Caterpilar sau Komatsu din dotarea carierei. Inainte de iesirea autovehiculelor din incinta statiei de prelucrare acestea sunt cntarite pe cntarul electronic amplasat la intrare. Datorita situatiei economice si a solicitarilor din parte beneficiarilor a diferitelor produse gsi sorturi, HeidelbergCement Romania S.A —-Directia Agregate a achizitionat: - 0 statie mobilé de concasare tip Concasor MFL, cu productivitatea de 200t/h. Aceasta statie mobila produce sortul 0-100 mm, -0 statie mobila de sortare EXTEC 5000 S, cu productivitatea de 100 t/h. Aceasta stafie mobila produce sortul 0-63 mm. In prezent aceste statii mobile nu se afla in Cariera Plesa Porceni, datorita mobilitatii lor acestea sunt mutate si in alte locatii, in functie de cerere. -Materiile prime sunt: Granite din Cariera Plesa Porceni, * SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A * Pagina § din 17 Continuare exploatare minierd ~ cariera roci granitice Plega Porceni Jud. * MEMORIU DE PREZENTARE * Energia sau alte utilitafi - nu este cazul, activitatea fiind in contextul activitatilor miniere curente in cariera. -Descrierea lucrarilor de refacerea mediului a amplasamentului in zona afectaté de executia investitei vor consta in nivelarea si taluzarea bermelor de sigurant, intretinerea drumului de acces prin depunere de deseu, efectuarea d elucrari aferente carierei doar in perimetru pentru care se solicité autorizarea. -Cai de acces - accesul la terenul respectiv in suprafaté de 7000 mp, unde se desfasoara activitatile de exploatare este deschis, se face pe drumul interior din DC149 gi drum exploatare Valea Porcului, deja existent si intretinut corespunzator. -Resursa naturala ce rezulta din exploatare este granit. Granitul de la Porceni prezinta 0 structura microcristalina gi numeroase plane de fisuratie, consecin{é a migc&rilor alpine, care au generat, la nivel regional incdlecari tectonice insotite de translatii. In partea de sud-vest a Dealului Porceni, granitele sunt acoperite de depozite sedimentare de varsté Jurasic inferior (Liasic), reprezentate prin gresii cuartitice si conglomerate (Formatiunea de Schela). inspre sud-vest, atat granitele cét si formatiunile sedimentare, in facies de Schela, sunt acoprite transgresiv de pietriguri, bolovaniguri si nisipuri prinse ‘intr-o matrice argiloasd-nisipoasa, slab consolidate. In zacdmént, granitele sunt masive prezentand caracteristici calitative uniforme, cu rare intercalatii sterile (alterari supergene si hidrotermale), care necesita o sortare in procesul de exploatare. - Metoda de exploatare folosité pentru tot zicdmintul este: “Metoda de exoploatare cu trepte drepte extrase in ordine descendent&, derocare cu explozivi amplasati in gauri de foreza, cu transportul sterilului la halde interioare si exterioare”. -Relatia cu alte proiecte existente sau planificate, dupa deschiderea z&cdmantului, efectuarea de forare puscare piatra rezultat va fi procesaté pe statia de prelucrare existenta in Cariera Plesa Porceni, iar sorturile rezultate vor fi valorificate c&tre beneficiari. ~Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare, pentru functionarea in continuare a carierei este important continuarea exploatarii in perimetrul solicitat, astfel cariera nu mai dispune de rezerve pentru continuarea activitatii. O alta alternativé consta in achizitie de piatra bruta, dar costurile sunt mai mari, iar calitatea pietrei nu este satisfacdtoare, una dintre conditiile de calitate ale produselor finite prevede ca acestea s& nu fie impurificate si piatra ‘88 detina toate caracteristicile de calitate. -Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului, deseurile rezultate vor fi gestionate corespunzator: degeurile menajere vor fi colectate in saci menajeri si se vor depozita in europubele aflate in zona sediului administrativ, iar eliminarea lor se va realiza cu firma specializata, cu care societatea are incheiat contract de prestari servicii de salubritate, degeurile de cariera vor fi depozitate pe haldele de steril a carierei, ape uzate nu vor rezulta pe amplasament, se va efectua umectarea drumului de acces cu apa pentru evitarea formarii de pulberi, * SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A * Pagina 6 din 17 Continuare exploatare miniera ~ cariera roci granitice Plega Porceni lud. + MEMORIU DE PREZENTARE viteza admisa in carier& pentru toate autovehiculele este limitaté la 5 km/ora. ~ Alte autorizatii cerute pentru proiect, conform Certificatului de urbanism, pentru continuarea proiectului, societatea va trebui sa obtina: ~ Autorizatie de construire, -DTAC, + Acordul administratorului drum de acces(Primaria Bumbesti Jiu), - Permis de exploatare eliberat de Agentia Nationalé pentru Resurse Minerale Bucuresti, - Aviz/acord Administratia Bazinala de Apa Jiu, - Punct de vedere /act administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (NATURA 2000). IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare Nu este cazul de lucrari de demolare pentru proiectul,, Continuare exploatare miniera — Cariera roci granitice Plega Porceni, orasul Bumbesti —Jiu, judetul Gor) V. Descrierea amplaséril proiectului In conformitate cu legislatia si Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in contextul transfrontier, adoptat la Espoo la 25 februarie , ratificata prin legea nr.22/2001, cu completarile ulterioare prin legea nr. 289 din 20 noiembrie 2015 pentru acceptarea celui de-al doilea amendament laConventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontieré, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificaté de Romania prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a parfilor la Cavtat din 1-4 iunie 2004, anexa nr. |: Lista activitatilor supuse impactului acesteri legislatii, conform punctului 14.,,Cariere mari, mine, extractia gi prelucrarea pe amplasament a minereurilor metalice sau a c&rbunelui,, Cariera Plega Porceni, judetul Gorj nu se incadreaza in aceast& categorie suprafata pentru care se solicité acordul de mediu privind,, Continuare exploatare minier& — Cariera roci granitice Plesa Porceni, oragul Bumbesti -Jiu, judetul Gorj,, este de 7000 mp. in conformitate cu Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2314/2004, cu modificarile uterioare si a OUG nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, Tepublicat&, cu modificarile si completarile ulterioare, Cariera Plesa Porceni, judetul Gorj nu se afi in situri arheologice. Conform Ordinului ministrului culturii si cultelor nr.2314/2004 in zona Bumbesti Jiu exist urmatoarele monumente, conform Listei /anexa 1 privind monumente: | Cod LMI 2004 | Denumire: Localitate Adres Datare * SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A * Pagina 7 din 17 Continuare exploatare minier& — cariera roci granitice Plega Porceni jud. Gor] % MEMORIU DE PREZENTARE * Cosi agezre cl ea wat seenani9g | Srl ae crop suusestiu | cae 115 - at te | Sune case pis org umes | "oat euhma sca 17 | Sheen Agena ola crag vBegTiaN | “car 18 | citen.oot2r | shuatetogle dela Bunbest- | er BUMBESTIIL | -Vanop" ce roman se eagr see. 1 | Gutme- ‘Agere cla forap BUMBESTIIU | *VErop" ‘oman 20 | costu de pamane crap BUMBESTHAU | Vanogt tone a Sums. Val de pimint crap BUNBESTIIU | "Voroot tora 5 wee KV 22 | cutewonies | funslemansaiast Teme’ | sas eunpesriai | tavsinat | Epeca i medieval 23 GHs808129 | Casrdromandela Bamberg | os BUMBESTIU | "Leena Pigs" | Epocaromand \-m-B- | | sec. me | She cast pnt crap BUMBESTI | “La gc Peer | 86 EDoEa as | Slims Vad pamart crag UMBESTIIU | “La goaa Peg | 82! EPOEa Distanta aproximativa a Carierei Plesa Porceni faté de aceste monumente: j 5 5 * SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A * Pagina 8 din 17 Continuare exploatare miniera ~ cariera roci granitice Plega Porceni jud. Gor} > MEMORIU DE PREZENTARE * Suprafata de teren pentru,,Continuare exploatare miniera - Cariera roci granitice Plega Porceni, orasul Bumbesti -Jiu, judetul Gorj,, este de 7000mp, are urmatoarele coordonate STEREO 70 Nr. punet x Y 7 410786.53 '370920.83 2 410804.62 '371001.57 3 4107.44.67 '371055.73 4 410739.46 371034.07 5 410733.50 371010.66 6 410726.12 370977.73 7 410723.22 370957.88 8 410725.42 370945.44 9 410727.29 370939.65 in prezent terenul in suprafaté de 7000 mp este incadrat la categoria de folosinta neproductiv, conform datelor referitoare la teren din extrasul de carte funciara nr. 35916. Pe aceasté suprafata nu exist areale sensibile sau zone de interes. Vi. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile Pentru intreaga activitate din Cariera Plega Porceni, judetul Gorj (zona de exploatare si zona de prelucrare) exista Autorizatie de mediu nr. 28/04.03.2013, revizuitd la data de 15.12.2016, cu Decizia de transfer nr.7/15.03.2016 pe noua societate HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A, eliberata de Agentia pentru Protectia Mediului Gor). Cariera Plega Porceni detine Autorizatie de gospodarirea apelor privind statia de splare sortare agregate minerale cariera Porceni, nr. 149/22.08.2019, valabila pana la 22.08.2020, eliberaté de Administratia Bazinalé de Apa Jiu Craiova. A.Surse de poluanti si instalatii pentru refinerea, evacuarea $i dispersia poluantilor in mediu 1, Protectia calitatii apelor * SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A * Pagina 9 din 17 Continuare exploatare minier& ~ cariera roci granitice Plega Porceni jud. Gor) * MEMORIU DE PREZENTARE * Surse de poluare pentru apa : In procesul de productie se foloseste apa pentru spalarea agregatelor. Stafia de prelucrare este prevazutd cu o instalatie de spalare deservit& de 0 statie de pompe cu capacitatea nominal de 380 me/h. Pentru proiectul ,,Continuare exploatare miniera — Cariera roci granitice Plesa Porceni, oragul Bumbesti —Jiu, judetul Gorj,, nu exista surse de apa ce pot fi poluate, nu rezulta ape uzate pentru care sai fie necesard instalatie de epurare. 2. Protectia aerului Surse de poluanti pentru aer : Sursele principale de poluare a aerului sunt : forarea gaurilor de sonda si respectiv de perforare a gaurilor de mina, dislocarea rocilor din masiv cu explozivi, inc&rcare de piatré bruté din frontul de lucru, transportul si descarcarea in buncarele de alimentare, maruntirea prin concasare a pietrei brute si sortarea agregatelor in statia de prelucrare. Forarea gaurilor de sonda si perforarea gaurilor de mind se face folosind foreze performante prevazute cu captator de praf. jn perioadele uscate se stropesc drumurile de acces cu apa pentru evitarea formarii de pulberi, iar viteza admis in cariera, pentru toate autovehiculele, este limitata la 5 km/ora. 3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor Sursa principala de zgomot gi vibratii in cadrul proiectului propus sunt exploziile pe treptele de cariera pentru extractia rocilor. Amploarea zgomotului este redusa datorita utilizarii sistemelor de initiere nonelectrice pe trepte de intarziere. Utilizarea acestora permite detonarea unei cantitatii reduse de explozivi ce se Impugca o dati pe trepte de Intarziere, efectul resimtindu-se sub forma unui tren de unde seismice de mic& amplitudine si cu zgomot redus. 4. Protectia impotriva radiatiilor in Cariera Plesa Porceni NU sunt surse de radiati 5. Protectia solului si subsolului Sursele posibile de poluare sunt: -depunerea pe sol a pulberilor sedimentabile rezultate din operatiunile de dislocare a rocilor din masiv cu explozivi, incdrcarea de piatr brut& din frontul de lucru, transportul si procesarea npietrei pe statia de prelucrare. -deversarea accidentala pe sol a unor cantitati de motorind sau uleiuri in timpul functionarii utilajelor ca urmare a unor avarii sau greseli de operare. Surse potentiale de poluare a subsolului nu sunt identificate in procesul de exploatare a zic&méntului de granite din perimetrul Carierei Plega-Porceni. %* SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A * Pagina 10 din 17 Continuare exploatare miniera — cariera roci granitice Plega Porceni jud. Gor} * MEMORIU DE PREZENTARE * Masuri, dotari si amenajari pentru protectia solului $i subsolului In cadrul societatii se face instruirea personalului care lucreaza in carier& in vederea evitarii deversarilor de carburanti pe sol. Masurile constau in utilizarea de materiale absorbante specifice - materiale biodegradabile ce se aplicé pe zonele poluate. Se va efectua zilnic inspectia utilajelor pentru depistarea eventualelor neetanseitati ale acestora, cu atat mai mult cu cat una din condifiile de calitate ale produselor finite prevede ca acestea s& nu fie impurificate cu produse petroliere. 6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice Cariera Plesa Porceni se afla in interiorul ariei protejate RO SCI 0129 — Nordul Gorjului de Vest. Cariera Plesa Porceni este situata in extremitatea de Sud a zonei de protectie ca sit NATURA 2000 — ROSCI 0129. 7, Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public Cariera Plesa-Porceni se aflé la o distant de 0,5 km de satul Plesa. .Continuare exploatare miniera — Cariera roci granitice Plega Porceni, orasul Bumbesti Jiu, judetul Gorj,, distanta pana la casele locuite este de 200m. Protectia agezarilor umane se face prin pe trei directii: - reducerea poluarii aerului prin umectarea drumului de acces; - reducerea emisiilor de pulberi prin folosirea de foreze performante prevazute cu captator de praf. ~ reducerea poluarii fonice se face prin utilizarea sistemelor de initiere nonelectice pe trepte de intarziere. Utilizarea acestora permite detonarea cantitatii de explozivi ce se impugca o data pe trepte de intarziere, efectul resimtindu-se sub forma unui tren de unde seismice de mic& amplitudine si zgomot redus. 8. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului Deseurile rezultate pe amplasament in timpul realizarii proiectului Continuare exploatare miniera - Cariera roci granitice Plesa Porceni, oragul Bumbesti -Jiu, judetul Gorj,, sunt reprezentate de : Degeurile menajere (cod 20 03 01), in cantitate de 1mc/luna sunt preluate de catre firme publice de salubrizare pe baz& de contract de prestari servicii Deseurile de la excavarea minereurilor nemetalifere(cod 01 01 02) in cantitate de 500 tone/luna vor fi depuse pe halda carierei, vor fi nivelate sise vor folosi la refacerea finala a carierei. Planul de prevenire si minimizare a cantitatii de deseuri generate in punctele de lucru Divizia Agregate pentru pericada 2019-2021 cuprinde aceste tipuri de deseuri ce vor fi generate pe peiroada acestui project, nefiind necesara o revizuire a acestuia. Deasemenea Planul de gestionare a deseurilor din industria extractiva cuprinde degeurile de la excavarea minereurilor nemetalifere, iar haldele aflate in carier& acopera * SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A * Pagina 11 din 17 Continuare expioatare miniera ~ cariera roci granitice Plesa Porceni sjud. Gor) * MEMORIU DE PREZENTARE « capacitatea de depozitare a deseurilor ce vor rezulta de pe suprafafa de 7000mp. 9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase Pentru realizarea proiectului ,,Continuare exploatare minier& — Cariera roci granitice Plesa Porceni, orasul Bumbesti Jiu, judetul Gor), nu se folosesc substante si preparate chimice periculoase. Motorina si uleiurile utilizate de utilajele folosite nu se depoziteaza pe amplasament, cariera dispune de o magazie de uleiuri si un rezervor de motorina. B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitafii Pentru activitatea ce se va desfaisura pentru continuarea exploatarii granitelor din Cariera Plega Porceni, se va avea in vedere cele mai bune Practici, astfel Inct impactul asupra mediului s& fie minimizat. Solul rezultat din descopertarea suprafetei de 7000mp va fi depozitat separat, urmand a fi utilizat la refacerea final a carierei, prin depunere pe berme, vatra carierei si pentru a intretine ct mai bine stratul de ierburi perene ce se vor asterne In zonele unde relieful permite astfel de lucrari.Terenul, fiind unul neproductiv, dupa depunere ierburi perene specifice zonei si solul descopertat, se vor planta puieti de arbusti specifice zonei si la recomandarea specialistilor in domeniu, in special specialistii ariei naturale NATURA 2000 din cadrul ANANP. in zona in care se solicita acordul de mediu nu exist cursuri de ape, care s& fie influentate de aceasta activitate. Biodiversitatea va fi influentata strict local, dar respectand conditiile de lucru(umectarea drumului de acces, efectuarea de puscari cu sisteme de initiere tip Nonel pentru reducerea zomototului si vibratiilor, urmafrirea zilnica a utilajelor pentru evitarea de poluari accidentale) se va proteja mediul, incluzand fauna salbaticd si flora. Se va urmari si se vor instrui angajatii cu privire la protejarea faunei din zona si comunicarea catre ANANP locale a unor situafii in care se vor evidentia anumite viet&ti sélbatice in zona de lucru. Vil. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de project Pentru proiectul propus,, Continuare exploatare miniera — cariera roci granitice Plega Porceni, judetul Gorj, impactul asupra mediului este strict local, s&natatea populatiei nu va fi afectat la continuarea acestui proiect, deoarece pentru realizarea lui nu se folosesc substante periculoase ce ar putea pune in pericol snatatea populatiei. Zgomotu! si vibratiile vor fi controlate prin folosirea sistemelor nonelectrice la operatiunile de puscare. Utilizarea acestora permite detonarea unei cantitatii reduse de explozivi ce se impugca o data pe trepte de intarziere, efectul resimtindu-se sub forma unui tren de unde seismice de micA amplitudine si cu zgomot redus. Conform Planului de management al ariei a * SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A * Pagina 12din 17 Continuare exploatare miniera ~ cariera roci granitice Plega Porceni 1. Gor * MEMORIU DE PREZENTARE * naturale protejate Nordul Gorjului de Vest, ROSCI 0129, repartitia teritoriala pentru Bumbesti Jiu, zona in care se va desfasura proiectul propus este de 7%, suprafata mica. Numérul animalelor este determinat de conditile climatice, astfel ca in situl natural Nordul Gorjului de Vest se regaisesc un numar mare de specii, majoritatea insecte, reptile, pasari si mamifere.in cadrul sitului Nordul Gorjului de Vest a fost identificat in zona Bumbesti Jiu: canis lupus, ursus arctor, lynx lynx. Aceste mamifere mari nu au fost identificate in cariera Plega Porceni, dar arealul acestor animale cuprind $i aceasta zona. Angajatii sunt instruifi cu aceste aspecte.Padurile si flora din situl Nordul Gorjului de Vest sunt bine reprezentate de paduri de fag tip Luzulo-Fagetum, fagefele carpatice. Informatiile socio-economice si culturale in situl Nordul Gorjului de Vest araté cd principalele activitati din sit sunt industria miner, exploatarea si prelucrarea lemnului, agrioultura, cresterea animalelor, culesul fructelor de padure si a ciupercilor, industria textilé, turism gi agroturism si comert. in principalele localitati din sit, in judetul Gor traiesc peste 40000 de locuitori(anul de referint& 2012). Evaluarea starii de conservare a specillor de flor , fauna, mamifere, evaluarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar, este favorabilé. Acest lucru demonstreaz& c4 impactul proiectului propus are o influenté minima asupra intregului mediu din zona. In conformitate cu Planul de management a sitului Nordul Gorjului de Vest, presiuni si amenintari asupra speciilor si habitatelor protejate, principalii factori antropici si impactul lor asupra diferitelor specii din sit sunt exploatarile forestiere, silvicultura, iar exploatarile de cariere influenteazé urmatoarele specii de pesti: gobio uranoscopus, lutra lutra, barbus meridionalis, coroborat cu activitati de agricultura, braconaj si Pescuit excesiv. Avand in vedere ca acest impact este legat de administrarea apelor, acest specii nu fac obiectul proiectului propus de Continuare exploatare minier&-cariera_de granite Plega Porceni. Managementul_biodiversitatii, Peisajului si mediului fizic sustine conservarea habitatelor, evaluarea, aculalizarea inventariilor cu specii de fauna, fiora, folisirea durabild a resurselor naturale: practicarea activitatilor economice-agricultura, exploatarea resurselor naturale, modalitati de gestionare a resurselor naturale. Natura impactului asupra mediului prin realizarea acestui proiect este direct, pe termen scurt, temporar. Vill. Prevederi pentru monitorizarea mediului Pentru proiectul, Continuare exploatare minieré — Cariera roci granitice Plesa Porceni, orasul Bumbesti —viu, judetul Gorj,, nu este necesara monitorizarea factorilor de mediu, datorita faptului c& tn zona exist o buna Circulatie a maselor de aer in zona obiectivului se poate aprecia c& pana la limita carierei are loc o dispersie accentuata si rapida a poluantilor atmosferici Deasemenea, in Cariera Plesa Porceni, judetul Gorj pentru intreaga activitatea exist autorizatie de mediu nr. 28/04.03.2013, revizuita la 15.12.2016 eliberata de APM Gorj, iar monitorizarea factorilor de mediu nivel de zgomot si pulberi sedimentabile se realizeaza lunar in perioada de activitate. Pentru realizarea * SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A * Pagina 13 din 17 Continuare expioatare miniera ~ cariera roc! granitice Pega Porceni “ud, Gor} * MEMORIU DE PREZENTARE * celor mai bune tehnici in cariera s-au efectuat o serie de masuri pentru reducerea acestui impact: a) pentru reducerea nivelului de zgomot pe statiile de prelucrare ale carierei s- au luat masuri, astfel: -modificari tehnice si tehnologice asupra principalelor echipamente generatoare de zgomot (Inlocuire site metalice cu site de poliuretan, cptusirea cu covor de cauciuc a palniilor de alimentare, montarea traverselor de lemn sub concasorul primar pentru reducerea vibratillor, -Incarcasarea cu panouri fonoabsorbante si cAptusirea cu vata mineral a echipamentului de distributie pompe apa, panouri fonoabsorbante cu urmatoarele dimnesiuni :3,04mx3,0m — 4 bucditi, 3,04mx3,04m — 1 bucat’. b)pentru reducerea pulberilor cariera realizeaz& spalarea agregatelor, iar in perioadele secetoase se efectueaza umectarea drumurilor interioare din cariera IX. Legatura cu alte_~—acte_-~—snormative _gi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare Proiectul ,,Continuare exploatare miniera — Cariera roci granitice Plesa Porceni, orasul Bumbesti —Jiu, judetul Gorj,, va face parte integranta in activitatea Carierei Plega Porceni, activitate ce cuprinde zona de exploatare, prelucrare si livrare sorturi finale. Proiectul nu intr sub incidenta directivelor europene(Directiva 2010/75/UE privind emisille industriale, Directiva 2012/18/UE privind pericolele de accidente majore care implicé substantele periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, Directiva 2000/60/UE privind stabilirea unui cadrul de politic& comunitara in domeniul apei). X. Luerarile necesare organizarii de gantier Pentru aceasta lucrare proiectati in Cariera Plesa Porceni, SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA a obfinut Certificatul de Urbanism nr. 116/18.12.2019 emis de Primaria Bumbesti Jiu, cu obiectivul: “Continuare exploatare miniera — cariera roci granitice Plega Porceni, orasul Bumbesti Jiu, judeful Gori". Nu va fi cazul de organizare de santier, cu eventuale alimentari cu curent electric sau alte utilitati, activitatea fiind in contextul activitatilor miniere curente din cariera. Vill. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei. La finalizarea investitiei, lucrarile de refacerea mediului pentru suprafata afectata de 7000mp consta in nivelarea si taluzarea bermelor finale, asternere de sol vegetal, inierbare cu ierburi perene si plantarea de puieti arbori specifice * SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A * Pagina 14 din 17 Continuare exploatare miniera — cariera roci granitice Plega Porceni ud. Gor * MEMORIU DE PREZENTARE * Zonei, conform Planului de management a arieri protejate Nordul Gorjului de Vest. Accesul in zona va fi admis numai persoanelor avizate in legaturd cu procesul de productie. Se vor efectua conform legislatiei in vigoare instruirea personalului cu riscurile identificate privind sainatatea si securitatea in munca. Mecanici de utilaje, soferi, muncitori auxiliari vor fi instruiti corespunzator activitatilor ce vor fi desfasurate in zona de lucru, seful punctului de lucru Cariera Plega Porceni va réspunde de intreaga activitate din perimetrul exploatarii La exploatarea rational a z&c&mantului de granite trebuie respectate urmatoarele reguli de protectia muncii ~ efectuarea lucrarilor se vor realiza doar in perimetru aprobat. - personalul ce va efectua lucrari in perimetru respectiv va fi instruit, - este interzisa intrarea persoanelor straine in zona respectiva. ~ eventual reparatii la utilaje se vor efectua doar in zone permise din carier’. Xil. Anexe ~piese desenate Plan de incadrare in zona, Plan de situatie, Tabel privind Impactul activitatilor antropice asupra speciilor de animale de interes national/comunitar, Harta de localizare a sitului ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest, Limitele sitului Natura 2000 ROSC! 0129 Nordul Gorjului de Vest aceste fiind anexe la Planul de Management a ariei ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest. Xill, Alte nformatii A) Descrierea succinta a proiectului si amplasarea in aria protejata de interes comunitar, coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului »Continuare exploatare miniera - Cariera roci granitice Plesa Porceni, orasu! Bumbesti Jiu, judeful Gorj,, pentru care se solicita acord de mediu ca si intreaga cariera se afla in reteaua NATURA 2000, in aria protejaté ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest. Perimetrul unde se desfasoara continuarea activitatii de exploatare agregate granite din Cariera Plesa Porceni, judetul Gor) se incadreaza in suprafata total de 7000 mp, este delimitat in coordonate STEREO 70 dupa cum urmeazéi: Nr. punct x Y 1 410786.53 370920.83 * SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIAS.A* Pagina 18 din 17 Continuare exploatare miniera ~ cariera roci granitice Plega Porceni Jud. Gori ‘* MEMORIU DE PREZENTARE + 2 410804.62 371001.57 _ 3 410744.67 371055.73. 4 410739.46 371034.07 5 410733.50 371010.66 6 410726.12 370977.73 7 410723.22 370957.88 8 410725.42 370945.41 9 410727.29 370939.65 Fauna se incadreaza in fauna caracteristicd zonelor de deal gi munte, cu biotipurile de padure, de pajisti gi acvatice. Cele acvatice nu sunt Prezentate in acest memoriu, nefiind afectate de proiectul propus pentru care se solicté acord de mediu. Fauna sitului este caracteristica Carpatilor Meridionali, cu unele particularitati conferite de relief, clima, natura rocii si a solului.Vegetatia natural ocupa suprafete destul de mari. Ca si vegetatie lemnoasa in sit s-au evidentiat pinul(Pinus sylvestris), fagul (fagus sylvatica), carpenul(carpinus betulus), ulmul (ulmus glabra). Speciile de plante de importanta comunitara nu se regasesc in zona pentru care se solicit acordul de mediu, conform Planului de management a sitului ROSC! 0129 Nordul Gorjului de Vest. Situl ofera habitate propice celor 3 specii de carnivore mari protejate — ursul(ursus arctos), lupul(canis lupus), si rsul(lynx linx), precum si alte mamifere:cerbul, vulpea, porcul mistret. Dintre pas&ri sunt prezente: regulus regulus, aquila clanga, parus ater. Dintre reptile se afla in habitatele sitului vipera berus. Referitor la biodiversitatea legata de amfibieni, pesti aceste specii nu fac obiectul proiectului pentu care se solicit acordul de mediu, deoarece in perimetrul cu suprafata de 7000mp nu se afl zone de ape. B) Numele, codul si harta ariei naturale protejate de interes comunitar Proiectul propus pentru aprobare se afla in interiorul sitului Natura 2000 ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest, iar din comuna Bumbesti Jiu un procent de 7% din teritoriu face parte din situl Natura 2000. ~ Judetul Gorj : Bumbesti Jiu 7%, Godinesti 8%, Pades 23%, Pestisani 69%, Runcu 86%, Schela 84%, Stanesti 67%, Tismana 82%, Turcinesti 2%, ~ Judetul Hunedoara : Uricani 3%, Vulcan (< 1%), Lupeni (1%) - Judetul Mehedinti : Baia de Arama (< 1%). Mentionéim faptul ca punctul de lucru Cariera Plega Porceni, judetul Gor] detine Aviz nr. 387/08.12.2016 din partea administratiei ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest ROSCI 0129, aviz ce a fost obtinut si care impune o serie de masuri pentru ca impactul asupra biodiversitatii sa fie redus. Pe intrega Period’ aceste masuri au fost respectate, dovada fiind faptul ca in carierd nu s- * SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A x Pagina 16 din 17 Continuare exploatare miniera ~ cariera roci granitice Plega Porceni ud, Gon * MEMORIU DE PREZENTARE * au produs incidente care sa implice fauna, flora sau specille de mamifere intdlnite in situl Nordul Gorjului de Vest. Ca gi anexe la documentatie se depune Impactul activitatilor antropice asupra speciilor de animale de interes nationaV/comunitar, harta de localizare a sitului ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest, Limitele sitului Natura 2000 ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest ~aceste fiind anexe la Planul de Management a ariei ROSCI 0129 Noredul Gorjului de Vest. XIV. Proiecte care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele Proiectul ,,Continuare exploatare miniera — Cariera roci granitice Plesa Porceni, oragul Bumbesti -viu, judetul Gor), nu se realizeaza pe ape si nu are legatura cu apele de suprafafa sau subterane. intocmit, Responsabil mediu Szarvadi Cristina Elena, * SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA S.A * Pagina 17 din 17