Sunteți pe pagina 1din 1

BAREM DE NOTARE ŞI DE EVALUARE

PARTEA I – 40p
I- Câte 5p pentru identificarea a trei scopuri ale culturii civice, din textul menţionat (3x5p=15p);
II- Câte 5p pentru selecţionarea corectă a celor trei argumente (3x5p=15p);
III- câte 5p pentru precizarea a două acte de identitate (2x5p=10p);
PARTEA a-II-a – 50p
I. 1- 10p pentru menţionarea a oricăror două situaţii în care omul se poate numi sclav (5+5=10p);
2- 10p pentru redactarea unui răspuns pertinent pornind de la exemple date de elev; 7p pentru
prezentarea unei idei, folosind exemple concrete; 4p pentru încercarea de a rezolva cerinţa;
3- 10p pentru comentarea, succintă, pertinentă şi coerentă a exemplului dat de elev; 7p pentru
comentarea schematizată; 4p pentru redactarea unui text despre cerinţa respectivă, fără a se constitui
într-un punct de vedere;
II. 20p repartizate astfel:
- 5p pentru redactarea unor exemple clare, concise, privind rolul informaţiei;
- 5p pentru comentarea pertinentă, precisă a unor componente civice de care oamenii
trebuie să dea dovadă;
- 5p pentru formularea unui răspuns clar, concis, exemplificat;
- 3p pentru modul general de prezentare- structură-relaţia între problemele prezentate-
claritatea exprimării;
- 2p pentru respectarea limitei de spaţiu;