Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ - DISCIPLINA GEOGRAFIE (CLASA a VIII-a)

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
Pentru răspunsuri incomplete se poate acorda un punctaj intermediar de 1p.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat la 10.

Subiectul 1 (21 de puncte)


Se acordă câte 1,5 puncte pentru fiecare răspuns corect (1,5p x 14)
Total 21 puncte

Subiectul 2 (9 puncte)
Se acordă câte 1,5 puncte pentru fiecare răspuns corect (1,5p x 6)
a) a. b) c. c) a. d) b. e) b. f) a. Total 9 puncte

Subiectul 3 (12 puncte)


Se acordă câte 1,5 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri (1,5p x 8)
Israel. Canada. Egipt. Rusia (se accepta şi Federaţia Rusă). Indonezia. Brazilia. Republica Africa de Sud. Argentina.
Total 12 puncte

Subiectul 4 (21 de puncte)


Se acordă câte 1,5 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri (1,5p x 14)
1. Turcia - Ankara
2. India - New Delhi
3. China - Beijing
4. Coreea de Sud - Seul
5. Japonia - Tokyo
A. Oceanul Arctic (se acceptă şi Oceanul Îngheţat)
B. Oceanul Pacific
C. Oceanul Indian
a. Marea Roşie Total 21 puncte

Subiectul 5 (27 de puncte)


Se acordă 27 de puncte astfel:
a) Se acordă câte 1,5 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri (1,5p x 4)
America. Oceanul Arctic. Oceanul Atlantic. Oceanul Pacific. Total 6 puncte

b) Se acordă 3 puncte pentru găsirea explicaţiei corecte Total 3 puncte

c) Se acordă câte 1,5 puncte pentru fiecare dintre cele patru puteri coloniale, respectiv pentru fiecare dintre cele trei
populaţii băştinaşe menţionate corect (1,5p x 7)
Total 10,5 puncte
d) Se acordă câte 1,5 puncte pentru fiecare răspuns corect (1,5p x 5)
Total 7,5 puncte