Sunteți pe pagina 1din 2

ALEXANDRU IOAN

CUZA (1859-1866)
- Primul domn al României
(fondatorul României
Moderne).
- A realizat numeroase
reforme: a înfăptuit Mica
Unire la 24 ianuarie 1859.
DECEBAL (87-106 d. Hr.)
- Regele Daciei între anii 87-
106 d. Hr.