Sunteți pe pagina 1din 2

- DREPT COMERCIAL II -

REZOLVARE TEMĂ SEMINAR III


Lect.univ.dr. Târșia Andreea
Drd. Florea Ioana

CERINȚE: Atenție! Rezolvarea cerinței se raportează exclusiv la împrejurările


expuse în speță și la conduita părților implicate, conform informațiilor furnizate în
speță.
Grupa 2

Către Tribunalul _______

Domnule/Doamna Președinte,

Subsemnatul____, domiciliat____, (cu toate datele de identificare, conform


dispozițiilor C.proc.civ), prin avocat ___, (adresa, date de contact),
în contradictoriu cu:
- Societatea Flex SNC persoană juridică română cu sediul în Loc.____________,
oraș______, str.____, nr.___, jud.______, având Cod Unic de Inregistrare
___________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
sub nr. J_________________,
depun prezenta:
ACȚIUNE/CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ,

solicitându-vă, în principal ca, prin hotărârea ce veți pronunța:


- Să dispuneți anularea Hotărârii AGA nr._/__ a societății Flex SNC;
- Să obligați pârâta la plata cheltuielilor de judecată
și, subsecvent
- Să dispuneți repunerea subsemnatului în funcția de administrator și
reprezentant al societății Flex SNC,
pentru următoarele
MOTIVE
În fapt – prezentarea stării de fapt, plecând de la momentul dobândirii calității de
asociat, momentul și modul dobândirii calității de administrator și reprezentant al
societății Flex SNC, prezentarea modului în care s-a derulat ședința AGA și a
modului în care s-a votat, cu indicarea împrejurărilor ce indică încălcarea dispozițiilor
legale imperative.
În drept: art. 30 C.proc.civ., art. 63, art. 77, art. 132 alin. (2) și (3)
În probațiune: înscrisuri
Anexăm prezentei:
- Copie act de identitate A;
- Copie certificată act constituitv al societății Flex SNC eliberată de ORC
- Copie Hotărâre AGA nr._/__ a societății Flex SNC
- Delegație avocațială
Data Prin av.