Sunteți pe pagina 1din 1

În contextul în care ceremoniile funerare se vor desfășura în perioada

următoare în cadru foarte restrâns, FĂCLIA DE CLUJ continuă să ofere celor


care se despart de cei dragi posibilitatea de a-și exprima condoleanțele prin
intermediul ziarului nostru.

PROGRAM CU PUBLICUL
DE LUNI PÂNĂ VINERI: ÎNTRE ORELE 9-16
DUMINICĂ: ÎNTRE ORELE 15-17
ANUNȚURILE POT FI TRANSMISE
ȘI PE CALE ELECTRONICĂ LA ADRESELE:
PUBLICITATE@ZIARULFACLIA.RO; RECLAMA@ZIARULFACLIA.RO
DETALII LA TEL.: 0264.450707; 0788-476727; 0788-307324

vineri, 12 iunie 2020 • anul XXXI, nr. 8964 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Ne relaxăm în stare
de alertă prelungită
Marea distanţare socială
a elevilor în corturi și containere
Cristian FOCȘANU Distanțarea socială în școlile clujene ar putea fi respectată cu
ajutorul corturilor sau al containerelor amplasate în curți.
Distanțarea socială va fi imposi- astfel de problemă, în funcție de
bil de păstrat la momentul întoar- nevoile concrete de la momentul

a lertă sau relaxare, aceasta este între- cerii elevilor la cursuri, odată cu respectiv. În cazul nostru, mai
barea? Sau dilema. Nu înţeleg de ce începerea noului an școlar. Aceas- mult de două containere nu putem
românii, și nu puţini, critică actualul ta în primul rând deoarece majori- amplasa în curtea școlii”, a decla-
guvern. Ba chiar îi întreb de ce o fac? Pen- tatea școlilor nu au suficient spațiu rat pentru Făclia de Cluj Constan-
tru că acest guvern chiar n-a făcut nimănui pentru ca numărul de elevi dintr-o tin Corega, directorul Colegiului
nimic! Sper că aţi gustat ironia. Nimic bun, clasă să poată fi micșorat, așa cum Național „Emil Racoviță”. „Dacă
evident. O nouă mostră de incompetenţă se preconizează. Un scenariu dis- vor fi clase cu doar zece elevi, va
cutat în acest moment pentru a ob- trebui rezolvată problema spații-
o vedem în încercările eșuate de a prelungi lor. Dacă Ministerul Educației are
starea de alertă. Încă un motiv în plus pen- ține spațiu în plus, în cazul în care
numărul elevilor dintr-o clasă se soluții precum amplasarea de con-
tru a menţine la foc susţinut războiul dintre tainere sau corturi, noi aici avem
social-democraţi și guvernanţi. Sub titlul va reduce la 10, este montarea unor
corturi sau containere în curți. În spațiu suficient, nu ar fi o proble-
“PSD nu mai vrea continuarea Klaustrofo- județul Cluj, în timp ce unele uni- mă. Avem spațiu în curtea școlii, e
biei ca model de guvernare a ţării!”, soci- tăți de învățământ sunt pregătite o curte mare, cu acces în mai multe
al-democraţii au lansat un nou atac dur la cu spații în clădiri sau în curți, po- locuri. Dacă se va lua o asemenea
adresa președintelui Klaus Iohannis, însă trivit reprezentanților conducerii, decizie, suntem pregătiți să o im-
tirada îl vizează și pe ministrul Sănătăţii, la altele este loc de mai bine. plementăm, sigur dacă
Nelu Tătaru. Acesta din urmă este numit de „Se vor găsi soluții așa cum au Anca M. Colibășanu
către Marcel Ciolacu “expert în măști vân- găsit și alții (n.red alte țări), la o continuare în pagina a 4-a
dute fără bon fiscal, la farmacia familiei”.
Raed Arafat și Marcel Ciolacu, acesta
din urmă președintele Camerei Deputa-
ţilor, au discutat posibilitatea ca meciul Se prelungește (sau nu) mandatul aleșilor locali Localnicii din Jucu Gară
nu mai trebuie să-și
alertei să intre în prelungiri. La discuţii au Senatul se va reuni astăzi, de (ALDE), prevede că mandatele ţile administraţiei publice locale
participat inclusiv liderii USR, Pro Româ- la ora 10, în ședinţă de plen, pen- în curs ale primarilor, primarului din anul 2020 se stabilește prin țină morții în casă
nia, ALDE și UDMR, care se opun acestei tru proiectul privind prelungirea general al municipiului București, lege organică, cu cel puţin 60 de
prelungiri. Or aceștia intră în conflict cu mandatelor aleșilor locali, a de- președinţilor de consilii judeţene, zile înaintea votării”, prevede PAGINA 4
președintele Klaus Iohannis și premierul cis Biroul permanent al acestui consiliilor locale, Consiliului Ge- proiectul depus joi la Parlament și
Ludovic Orban, singurii care insistă pen- for. Proiectul de lege, iniţiat de neral al Municipiului București și inclus pe ordinea de zi a plenului
tru alertă și după 15 iunie. Marcel Ciolacu și Alfred Simo- consiliilor judeţene se prelungesc de vineri, sub rezerva depunerii Filarmonica de Stat
continuare în pagina a 12-a nis (PSD), Florin Roman (PNL) până la data de 1 noiembrie 2020. raportului de către comisiile sesi-
și Călin Popescu-Tăriceanu „Data alegerilor pentru autorită- zate pe fond. Transilvania: Mozart la
Muzeu. Cu spectatori!
Primul concert după
Clujana și-a reluat activitatea “Toţi angajaţii s-au reîntors la muncă, iar acum se lucrează din plin pe
soluţiile contractuale identificate de companie”, spune Florin Gliga, di-
rectorul întreprinderii. În perioada stării de urgenţă, vânzările companiei
starea de urgenţă
Fabrica de încălţăminte Clujana şi-a reluat complet activitatea în au fost aproape nule, magazinele proprii fiind închise. Deși magazinele au
primele zile ale acestei luni, după o perioadă de reducere a nivelului fost redeschise în preajma Sărbătorilor de Paște, vânzările sunt departe de PAGINA 6
producţiei, din cauza pandemiei de coronavirus. 59 dintre cei 95 de nivelul care putea fi înregistrat într-o asemenea perioadă, care, tradiţional,
angajaţi ai fabricii fiind trimişi în şomaj tehnic. este una dintre cele mai bune din an pentru piaţa de încălţăminte.
Pentru acest an, planurile de redresare ale fabricii vizau consolidarea Cel mai bun arbitru
producţiei proprii și lărgirea sistemului de distribuţie, însă, la ora actu- român va conduce CFR
ală, perspactivele sunt incerte. “Este prematur să estimăm care vor fi re-
zultatele din acest an, deoarece deocamdată nu știm cum își vor reveni Cluj – FCSB
pieţele. Însă, după cum arată în prezent solicitările eu sper că situaţia va
fi totuși favorbailă”, spune Florin Gliga. Proiectele imediate se referă la PAGINA 10
stabilizarea situaţiei companiei, care abia a ieșit din insolvenţă pe
la mijlocul lunii februarie, pentru ca în primăvără să se lovească
de noi probleme, provocate de această dată de epidemia de coro- Grup de acțiune
navirus, care a afectat întreaga piaţă de încălţăminte. Una dintre anti-bullying, în
dorinţele conducerii este lansarea unei noi colecţii, însă aceasta
se va putea face doar dacă situaţia financiară va permite cheltu- fiecare școală
ieli suplimentare. “Clujana nu are voie să mai intre într-o nouă
sprirală de insolvenţă, așa că vom aborda totul cu multă precau- PAGINA 11
ţie” afirmă directorul întreprinderii. V.D.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324