Sunteți pe pagina 1din 1

În contextul în care ceremoniile funerare se vor desfășura în perioada

următoare în cadru foarte restrâns, FĂCLIA DE CLUJ continuă să ofere celor


care se despart de cei dragi posibilitatea de a-și exprima condoleanțele prin
intermediul ziarului nostru.

PROGRAM CU PUBLICUL
DE LUNI PÂNĂ VINERI: ÎNTRE ORELE 9-16
DUMINICĂ: ÎNTRE ORELE 15-17
ANUNȚURILE POT FI TRANSMISE
ȘI PE CALE ELECTRONICĂ LA ADRESELE:
PUBLICITATE@ZIARULFACLIA.RO; RECLAMA@ZIARULFACLIA.RO
DETALII LA TEL.: 0264.450707; 0788-476727; 0788-307324

joi, 11 iunie 2020 • anul XXXI, nr. 8963 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Clujenii consumă tot


Astfel, dacă în 2014, CAS Cluj
Ratăm și șansa asta? plătea pentru aceste medicamente
215.507 mii lei, în 2019 suma de-
contată pentru medicamente a fost

Cosmin PURIȘ
mai multe medicamente de 385.108 mii lei. Reprezentanţii
CAS Cluj pun creșterea cheltuieli-
lor cu medicamente în ultimii ani
pe seama introducerii și extinderii
Casa de Asigurări de Sănătate Cluj semnalează că, în ultimii ani, consumul de medicamente cu şi fără
contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, inclusiv medicamentele destinate tratamentului în terapiei interferon free în cazul he-
ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate (PNS) a crescut considerabil. patitelor cronice virale, tratamente
a căror valoare însumează 177.278
mii lei în anul 2019.

p reședinta Comisiei Europene, Ursula


von der Leyen, a prezentat în fața Par-
lamentului European, noua propune-
re de buget european pentru 2021-2027. Pe
lângă acest buget s-a propus un fond de re-
În ceea ce privește consumul de
medicamente destinate tratamen-
tului în ambulatoriu al bolnavilor
incluși în unele Programe Naţiona-
le de Sănătate, acesta a cunoscut în
dresare economică post-pandemie, denumit perioada anilor 2010-2019 o evo-
Next Generation EU (NGE). Acesta este, luţie inconstantă, cu un minim în
în sine, o premieră istorică, un plan care anul 2012 și cu un maxim în anul
schimbă regulile europene în așa măsură, 2018. „Acest fapt este datorat, pe
încât deja se vorbește despre el ca despre un de o parte includerii unor subpro-
restart al Europei sau ca despre o revoluție. grame din categoria celor care se
NGE propune un fond de 750 de miliarde de deruleaza în ambulatoriu (Subpro-
euro, care va fi distribuit celor 27 de state, cu gramul de tratament al bolnavilor
scopul de a se redresa după criza provocată cu epidermolizabuloasa), respectiv
de pandemia COVID. Din cele 750 de mi- excluderii unor subprograme din
liarde, României ar urma să-i revină suma C.P.
deloc neglijabilă de 33 de miliarde de euro. continuare în pagina a 4-a
Două treimi vor fi granturi, iar o treime îm-
prumuturi. Banii nu vor veni necondiționat,
ci vor pe bază de proiecte, ca în cazul fondu-
rilor europene standard, dar probabil cu o
Din prioritățile Huedinului on, Zona Bisericii Reformate, Cen-
trul orașului, La Troiță, Parcul de
copii de pe strada Republicii, Gara
Mihai Boacă: “Demersul
plastic ilustrează
birocrație mai redusă. Cu această sumă, Ro- Acces gratuit la internet europene nerambursabile. În urma CFR și Parcul din Centrul orașului.
mânia este una dintre țările cu cele mai mari Locuitorii orașului Huedin, implementării acestui important Orașul Huedin aflându-se prin-
cronica unei epoci” (II)
alocări din NGE. Practic, prin cele 33 de turiștii și chiar cei aflați în trafic, proiect, așteptat cu mult interes de tre municipalitățile din Europa
miliarde de euro, se dublează suma pe care beneficiază, din acest iunie 2020, comunitatea locală, s-au instalat care a câștigat cel de–al treilea PAGINA 6
România o va avea la dispoziție în următo- de acces gratuit la internet. Din 11 hotspot – uri – puncte de acces apel de proiecte din acest program
rii șapte ani pentru dezvoltare. Astfel, îna- informațiile oferite ziarului Fă- la internet, gratuit, prin WiFi. al Comisiei Europene în valoare
inte de pandemie, în pline negocieri pen- clia de doctorul Mircea Moroșan, Prin grija primăriei a și fost po- de 15.000 euro pentru instalarea Căsuță pentru fiu,
tru bugetul „standard” 2021-2027, suma primarul orașului Huedin, am re- pularizată harta semnalului, cu în spațiile publice a mai multor cu cocoș şi păun
preconizată pentru România se învârtea în ținut faptul că aici a fost finalizat puncte principale în zona liceului puncte wireless de acces deschis la
proiectul ,, WIFI4EU Acces gra- Tehnologic, Liceul ,,Vlădeasa’’, internet cu conectivitate crescută. pe copertină
jurul a 30 de miliarde de euro.
tuit la internet în UAT Huedin’’, Liceul ,, Octavian Goga’’, Spitalul Dumitru VATAU
continuare în pagina a 12-a orășenesc, Casa Tineretului, Stadi-
investiție realizată prin fonduri continuare în pagina a 4-a PAGINA 7

Subiectul moțiunii de cenzură FRF a decis de când


avem acces pe stadioane
revine în actualitate PAGINA 10
Subiectul moțiunii de cenzură anunțată încă de lunile trecute de PSD,
revine în actualitate, în contextul expirării, în câteva zile, a stării de alertă.
Chiar dacă sunt rezervați atunci tru a stăpâni situația. Dar în rest, eco- Fostă jucătoare
când vine vorba de prelungirea stării de nomia trebuie să meargă înainte, tre- a Olimpiei Cluj,
alertă și a condițiilor în care aceasta ar buie să învățăm să trăim cu acest virus continuă în Spania
putea fi păstrată, social democrații nu păcătos, pentru că altfel ne blocăm. În
renunță la ideea moțiunii de cenzură. această perioadă, guvernanții au făcut
Acum, deși președintele Klaus cele mai mari șmecherii, au schimbat în PAGINA 10
Iohannis a făcut apel la parlamentari neștire manageri de spitale și directori.
să voteze pentru prelungirea acestei Sunt multe de luat în calcul. Probabil că
stări, unii dintre ei atrag atenția că nu după 15 iunie, ne vom hotărî, vom de- Absolvenții UBB –
este cazul să ținem segmentul economic pune moțiunea, ea trebuie citită în Par- „nu doar buni specialiști,
blocat. „În principiu, nu voi vota pentru lament, votată ulterior, iar totul se va
prelungirea stării de alertă, dar aștept duce undeva înspre 1 iulie”, a declarat ci și buni cetățeni”
și poziția grupului. Poate că în anumite deputatul PSD Cornel Itu.
zone unde sunt focare de coronavirus, Anca M. Colibășanu PAGINA 11
această stare mai poate continua, pen- continuare în pagina a 4-a

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324