Sunteți pe pagina 1din 3

DESFĂȘURAREA LECȚIEI Matematică

Activitatea de predare Resurse Evaluare

Nr. Secvențele
ctr. didactice Materiale Procedurale
Activitatea profesorului Activitatea elevului

Aprecieri
Moment -pregătește materialele necesare desfășurării - își pregătesc cele necesare orei
1. organizatoric orei de matematica de matematica Conversația Atenționări

Face verificarea temei, calitativ și cantitativ Stimularea


Așează caietele pe marginea conversatia elevilor, analiza
băncii, pentru a fi verificată de Caietele răspunsurilor
către doamna învățătoare copiilor elevilor și
Reactualizarea notarea
cunoștințelor - Propune câteva exercitii pentru Ies la tablă, rezolvă exercițiile exercițiul rezultatelor
2.
anterior însușite verificare cunoștințelor anterioare. Tabla clasei învățării

-precizează obiectivele Ascultă; Explicația Observarea


Anunțarea lecției
-Propune elevilor, că astăzi vor avea ca comportamen-
3. noi și a obiectivelor
sarcină să rezolve mai multe exerciții din tului elevilor
manual, tema: Împărtirea numerelor naturale
mai mici decât 1000000 la un număr de cel Scriu titlul pe caiet
mult 2 cifre
- Scrie titlul pe tablă.

Observarția
Participa
Activitatea se realizează printr-o fișă de
lucru și exerccițiile din manualul de Rezolvă fișa de lucru și își
matematică. deschid manualele Fișă de lucru
Conversația Participarea
Manualul tuturor elevilor
Exercițiul la desfășurarea
Învătătoarea intervine ori de câte ori trebuie caietul lecției
pentru a verifica modul de rezolvare a fișei
Dirijarea lecției de de lucru
4. consolidare
Elevii sunt solicitați să rezolve exercițiul din Exercițiu Stimularea
manual nr. 1, pag. 72. Să iasă la tablă. Ies la tablă pentru a rezolva participării
cerința din manual. eleviilor
Atingerea
5. feedback-ului

Învătătoarea verifica daca toti elevii au Fișa de lucru Conversația notarea


Evaluarea rezolvat corect fișa de lucru, intervenind
6. cunoștințelor acolo unde nu s-a atins obiectivul .

Învățătoarea face aprecieri generale și conversaţia -notarea în


individuale asupra activității desfășurate de catalogul
Încheierea
7. către elevi pe parcursul orei și îi notează în personal al
activității didactice
catalogul personal pe copiii care au raspuns cadrului didactic
cel mai mult.