Sunteți pe pagina 1din 7

ALEGERI

ÎN
JUNGLǍ
Traducere din limba engleză de Raluca Miu
Redactare : Ioana Văcărescu
Tehnoredactare : Liviu Stoica
Corectură : Simona Nicolae
Design copertă: Estúdio Rebimboca

ELEIÇÃO DOS BICHOS


André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo, Pedro Markun
Copyright © 2018 by André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo and
Pedro Markun
First published in Brazil by Companhia das Letras, São Paulo
Romanian translation rights arranged through S.B. Rights Agency – Stephanie
Barrouillet.

ALEGERI ÎN JUNGLĂ
André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo, Pedro Markun
Copyright © 2020 Editura Galaxia Copiilor
All rights reserved.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României


Alegeri în junglă / André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo,
Pedro Markun ; trad. din lb. engleză de Raluca Miu. - Bucureşti : Galaxia
copiilor, 2020
ISBN 978-606-796-075-4

I. Rodrigues, André
II. Ribeiro, Larissa
III. Desgualdo, Paula
IV. Markun, Pedro
V. Miu, Raluca (trad.)

087.5

Grupul Editorial ALL :


Bd. Constructorilor nr. 20A, et. 3,
sector 6, cod 060512 – București
Tel. : 021 402 26 00
Fax : 021 402 26 10
www.all.ro

Editura Galaxia Copiilor face parte din Grupul Editorial ALL.


/editura.all
allcafe.ro
Animalele din junglă vorbesc
necontenit despre un singur lucru:
Leul a deviat cursul râului, ca să
folosească apa pentru a-și construi
el o piscină în fața vizuinii.
Pentru animalele din junglă, aceasta
este ultima picătură. Revoltate, încep
să se întrebe dacă Leul chiar merită
să fie regele lor.