Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

MODUL ORGANIZAREA RESURSELOR UMANE

OBIECTIVUL ŞI PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI


ALE DEPARTAMENTULUI RESURSE UMANE

Obiectivul Departamentului de Resurse Umane consta


în - asigurarea instituţiei cu a cele persoane capabile sa
îndeplinească scopul acesteia.
Activitatea Departamentului de Resurse Umane
consta în evidenta persoanelor si a activităţii acestora aplicarea de metode, tehnici, programe,
politici privind R.U. existente sau care urmează sa fie angajate si respectarea legislaţiei în
vigoare.
Detaliat principalele activităţi care se desfăşoară la nivelul Direcţiei Resurse Umane sunt:
 normarea şi asigurarea necesarului de resurse umane din punct de vedere
numeric, structural şi calitativ la nivelul întregii organizaţii.
 întocmirea organigramei organizaţiei (structura organizatorica).
 conceperea unei politici de recrutare de resurse umane.
 descoperirea şi aplicarea celor mai eficiente metode de selecţie în vederea
angajării de resurse umane competente.
 întocmirea unor programe de calificare, recalificare, perfecţionare a pregătirii
resurselor umane.
 planifică, urmăreşte şi asigură aplicarea în practica a condiţiilor de repaus şi
odihnă pentru toţi angajaţii.
 ţine evidenţa activităţii tuturor resurselor umane angajate.
 asigura evidenţa evaluării periodice a rezultatelor activităţii resurselor umane.
 pune la dispoziţia resurselor umane toate documentele necesare desfăşurării
activităţii lor.
 are relaţii interne cu toate compartimentele funcţionale din cadrul organizaţiei.
 are relaţii externe cu diferite servicii, direcţii din cadrul altor ministere
(Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale,
Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţionala de Pensii,
Institutul Naţional de Statistică e.t.c.)
      Realizarea activităţilor mai sus menţionate se face prin Managerul de resurse umane şi
inspectorul de personal care vin în sprijinul realizării dezideratelor propuse.