Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru Nr.

4
Adaptări ale plantelor și ale animalelor din Savană

1. Prezintă adaptări ale plantelor și ale animalelor din savană:

Plante și animale Exemple din savană

Rădăcinile plantelor

Frunzele plantelor

Adaptări ale animalelor

2. Precizează ce s-ar întâmpla dacă numărul erbivorelor dintr-o savană ar fi mai mic decât
numărul carnivorelor? Argumentează răspunsul!