Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE, ED, FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ


KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ
DISCIPLINA: MANAGEMENT ÎN KINETOTERAPIE

STUDIU DE CAZ AL UNUI CABINET DE KINETOTERAPIE

STUDENT: BĂDESCU ELENA-ALEXANDRA


CONF. UNIV. DR: ICONURU ELENA
KMS II, GRUPA 1

1
Studiu de caz
„Kineto Kids”- Centru de recuperare medicală şi
kinetoterapie

2
Cuprins
1. Cadrul general de organizare şi funţionare a unităţilor ce oferă de kinetoterapie in România...........2
2. Prezentarea cabinetului de kinetoterpaie şi recuperare medical, Kineto Kids, Piteşti.........................3
2.1. Regulament de utilizare si funcţionare.............................................................................................4
2.2. Tipuri de servici oferite................................................................................................................4
2.3. Grup ţintă....................................................................................................................................5
2.4. Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor...........................................................................................5
2.5. Mod de finanţare a serviciilor......................................................................................................7
2.6. Planificarea strategică..................................................................................................................7
2.7. Relaţiile în cadrul organizaţiei......................................................................................................8
3. Profesiile sociale implicate in furnizarea de servicii, rolurile kinetoterapie în cadrul organizaţiei.......9
4. Dotările cabinetului:..........................................................................................................................10
5. Analiza SWOT a situatiei organizatiei.................................................................................................12
7. Promovarea afacerii..........................................................................................................................15
8. Concluzii............................................................................................................................................15
9. Bibliografie.........................................................................................................................................15

3
1. Cadrul general de organizare şi funţionare a unităţilor ce oferă de
kinetoterapie in România.

Kinetoterapia se defineşte ca terapie prin mişcare efectuată prin programe de recuperare


medicală care urmăresc refacerea unor funcţii diminuate sau creşterea nivelului funcţional în
diverse suferinţe.

Kinetoterapia este o forma terapeutică individualizată care, plecând de la programe de


exerciţii fizice statice şi dinamice, se poate folosi in programele terapeutice profilactice (de
prevenire), curative şi de recuperare.

Obiectivele generale urmărite în tratamentul prin kinetoterapie sunt:

 refacerea forţei musculare şi creşterea rezistenţei musculare;

 creşterea şi adaptarea capacităţii de efort;

 ameliorarea funcţiei de coordonare, control şi echilibru a corpului;

 formarea capacităţii de relaxare;

 corectarea posturii şi aliniamentului corpului;

 creşterea mobilităţii articulare;

 reeducarea respiratorie;

 reeducarea sensibilităţii.

Kinetoterapia desemnează  terapia prin mişcare, fiind cunoscută și sub


denumirile de gimnastică medicală sau gimnastică de recuperare. Se bazează pe  exerciții
fizice cu grade diferite de complexitate pentru a ajuta la menținerea stării de sănătate, la
prevenirea deficiențelor fizice și la recuperarea funcţiilor organismului afectate de
anumite boli. Aceasta face parte din recuperarea medical, care conform Organizatiei
Mondiale a Sănătăţii este definite ca fiind: ”Recuperarea medicala se ocupa asadar cu

4
diminuarea dizabilitatilor si cu reducerea deficitului functional utilizand pentru aceasta factori
fizice precum kinetoterapia, electroterapia, termoterapia, hidroterapia.”

Scopul kinetoterapiei în funcţie de afecţiunea pe care o prezintă pacientul este de a ajuta


la refacerea funcţiilor şi structurilor organismului afectat, la prevenirea agravării afecţiunilor deja
existente, la recuperarea cât mai eficientă în urma unui traumatism şi la recâştigarea sau
ameliorarea calităţii vieţii.
Pentru dezvoltarea armonioasă a copilului dumneavoastră, kinetoterapia joacă un rol
important întrucât anumite deficienţe fizice se pot agrava dacă nu se intervine la timp printr-un
program de recuperare, afectând astfel întregul organism al copilului şi starea de sănătate.
În afecţiunile mai grave kinetoterapia contribuie la recâştigarea pe cât posibil a
independenţei funcţionale a copiilor, şi la integrarea lor în societate.

2. Prezentarea cabinetului de kinetoterpaie şi recuperare medical, Kineto


Kids, Piteşti.

Centrul de recuperare în afecţiuni pediatrice Kineto Kids reprezintă o instituţie de tip SRL
înfiinţată in iunie 2015 şi se adresează bebeluşilor de câteva luni pânâ la vârsta de 18 ani, ce se
confruntâ cu diverse probleme de sănătate cum ar fi: deficienţe ale coloanei vertebrale (cifoză,
lordoză,,cifo-lordoză, scolioză etc) şi ale membrelor inferioare (genuvalgum, genuvarum,
piciorul plat, etc), deformaţii ale toracelui, deficienţe ale capului şi gâtului (torticolis), afecţiuni
ortopedice (fracturi, luxaţii, entorse, rupturi ligamentare, politraumatisme etc.,) afecţiuni
respiratorii, metabolice (obezitate),congenitale, autism, şi nu în ultimul rând, afecţiuni
neuromotorii.

Evaluarea vizează următoarele aspecte:

- gradul de satisfacţie a beneficiarilor


- gradul de participare a beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor sociale
- calitatea serviciilor oferite.

5
“Kineto Kids”işi promovează serviciile oferite prin apariţii mass media, comunicate de presa,
raportări periodice. Totodată asigură modalităţi de comunicare permanentă cu membrii
comunitaţii locale şi alte instituţii sociale, cât şi prin încheierea de parteneriate de colaborare.

2.1. Regulament de utilizare si funcţionare

Kineto Kids este o instituţie privată de recuperare medicală, aflată în subordinea Consiliului
Localal Municipiului Arges. Kineto Kids este un serviciu utilizat pentru recuperarea diverselor
patologii începând de la bebeluşi până la persoanele care au împlinit 18 ani, dar si pentru
învăţarea unor programe de nutriţie prin care copiii să ştie de la vârstă mică cum trebuie să
mănânce corect. De asemenea, cabinetul beneficiază şi de un psiho-terapeut şi de un logoped
care se pot ocupa de copiii cu situaţii mai speciale. Beneficiarii serviciilor provin din familii cu
domiciliul pe raza municipiului Argeş. Centrul funcţionează în municipiul Arges, pe str.Nicolae
Bălcescu, nr6, Piteşti. Centrul are personalitate juridica, ca atare dispune de cod fiscal, cont
bancar propriu, de ştmpilă şi sigiliu propriu. Directorul asigură conducerea centrului şi răspunde
de buna functionare și de îndeplinirea atribuţiilor care revin cabineului Kineto kids.

Capacitatea maximă a centrului de zi este de 40 de locuri. Programul centrului se


desfăşoară între orele 8.00-18.00, atât în perioada şcolii cât şi în perioada vacanţelor şcolare ,
personalul educativ , desfasurându-şi activitatea în ture. Pentru a beneficia de serviciile noastre
sau pentru alte întrebari puteţi accesa site-ul nostru oficial http://www.kineto.kids.ro , adresa de
email kineto.kids@yahoo.com sau ne puteţi contacta la numărul de telefon 0737508286.

2.2. Tipuri de servicii oferite

Servicii de educaţie nonformală şi informală – în urma evaluării/reevaluării potenţialului


individual al beneficiarilor, centrul asigură desfaşurarea activităţilor prin programe educaţionale
specifice, in conformitate cu evoluţia individuală şi conform potenţialului restant al fiecarui
beneficiar. Activităţile se desfaşoară atât individual, cât şi în grup. În vederea integrării în
societate, beneficiarii sunt pregătiţi pentru adoptarea unei conduite civilizate, prin însuşirea unor
comportamente sociale acceptate, norme sociale, etc.

6
Servicii de sprijin emotional si consiliere – sunt asigurate de intreg personalul centrului,
sub coordonarea psiho-terapeutului şi a logopedului.

Servicii de abilitare/reabilitare – cuprind activitati de terapie psihologica, kinetoterapie,


ergoterapie, logopedie,terapie ocupaţională,masaj. Acestea se desfăşoară în spaţii special
amenajate: sala de ergoterapie, sala de kinetoterapie, cabinet psihologic, cabinet logopedic, sală
pentru terapia ocupaţională.

2.3. Grup ţintă

Se adresează bebeluşilor de câteva luni până la vârsta de 18 ani, ce se confruntă cu diverse


probleme de sănătate cum ar fi: deficienţe ale coloanei vertebrale (cifoză, lordoză,cifo-lordoză,
scolioză etc) şi ale membrelor inferioare (genuvalgum, genuvarum, piciorul plat, etc), deformaţii
ale toracelui, deficienţe ale capului şi gâtului (torticolis), afecţiuni ortopedice (fracturi, luxatii,
entorse, rupturi ligamentare, politraumatisme etc.,) afecţiuni respiratorii, metabolice
(obezitate),congenitale, autism, si nu in ultimul rand, afectiuni neuromotorii. De asemenea, se
adresează şi copiilor cu probleme logopedice sau de comportament.

2.4. Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor

Drepturile beneficiarilor:

- Să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nici o discriminare pe bază de


rasă, sex, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţă etnică sau origine
socială, de situaţie materială, de statutul la naştere sau statutul dobândit, de dificultăţile de
formare şi dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale părinţilor sau ale altor reprezentanţi legali .

- Să beneficieze de toate serviciile sociale oferite în cadrul cabinetului,

- Să fie trataţi cu respect şi să nu fie supusi unor tratamente discriminatorii ;

- Să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite ;

- Să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la


luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

7
- Să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile
care au generat situaţia de dificultate

- Să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime

- Să participe la evaluarea serviciilor sociale primite

- Să aibă acces la toate informaţiile cu privire la copilul lor

- Să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor atunci când nu au capacitate de decizie

- Să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu
handicap.

Obligaţiile beneficiarilor:

- Să respecte Regulamentul de ordine interioară al centrului;

- Minorul să fie însoţit in permanenţă de un adult ;

- Să respecte programul;

- Să respecte ora de sosire şi de plecare în şi din incinta cabinetului;

- Să participe la activităţile organizate de instituţie;

- Să aibă un comportament civilizat şi o ţinută vestimentară decentă;

- Să folosească şi să păstreze cu grijă dotările din cabinet;

- Să folosească şi să păstreze cu grijă jocurile, cărţile şi celelalte bunuri puse la dispoziţia lor
în cadrul instituţiei;

- Să furnizeze informatii concrete cu privire la identitate, situatie familiala, socială, medicală


și economică;

8
- Să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;

- Să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale.

2.5. Mod de finanţare a serviciilor

Parteneriat
Pentru a va pune la dispoziţie servicii la cel mai inalt nivel am ales să colaborăm cu medici
prestigiosi din două clinici particulare:

 un medic neurolog;
 un medic pediatru;
 un medic ortoped;

Sponsori

Garanţia calităţii serviciilor oferite este conferită şi de echipamentul utilizat în recuperare,


astfel că centrul nostru dispune de echipament avansat oferit de diversi sponsori, printre care un
sistem modular de scripetoterapie, extrem de eficient in recuperarea neuromotorie.
Printre sponsorii centrului se numară şi Primăria oraşului, care a contribuit astfel la
achiziţia aparaturii necesare dotării cabinetelor.

2.6. Planificarea strategică

Etape în planificarea strategică:

1. Iniţierea procesului de planificare strategică;

2. Realizarea unei analize a istoriei organizaţiei şi situaţiei sale actuale;

3. Clarificarea misiunilor şi valorilor organizaţiei;

4. Aplicarea analizei SWOT (Strenghts/ Weaknesses/ Oppor6 unities/ Threats )

9
5. Identificarea problemelor strategice cu care se confruntă organizaţia;

6. Formularea unor strategii care să rezolve problemele strategice identificate;

7. Analiza alternativelor/ strategiilor existente (analiza cost-beneficii);

8. Implementarea strategiilor selectate

9. Evaluarea rezultatelor.

2.7. Relaţiile în cadrul organizaţiei

Relaţiile organizatorice sunt alcătuite din ansamblul legăturilor dintre componentele


structurii organizatorice instituite prin reglementări oficiale; ele reflectă complexitatea
raporturilor ce se stabilesc între compartimentele primare (post - funcţie) şi agregate
(compartimente ale structurii organizatorice).

Relaţiile organizatorice pot fi grupate în funcţie de conţinutul lor în:

 relatii ierarhice
 relaţii funcţionale
 relaţii de stat major
 relaţii de cooperare
 relaţii de control
 relaţii de reprezentare

Relaţiile ierarhice sunt legături de autoritate şi se stabilesc între manageri şi


executanţi, între şefi şi subordonaţi, ele se concretizează în dispoziţii transpuse în sens
descendent şi rapoarte efectuate cu sens de circulaţie ascendent.

Relaţiile funcţionale servesc la transmiterea reglementărilor, îndrumărilor,


sugestiilor privind modul de acţiune într-un anumit domeniu de activitate; ele se

10
stabilesc între compartimente/persoane care exercită o autoritate funcţională şi
precizează cum trebuie făcut.

Relaţiile de stat major se stabilesc între persoanele din compartimentele de stat


major şi celelalte persoane încadrate în oricare alt compartiment al întreprinderii.

Relaţiile de cooperare sunt legături între persoanele ce deţin funcţii situate pe


aceeaşi treaptă ierarhică, dar în compartimente diferite pentru realizarea în comun a
unor acţiuni complexe.

Relaţiile de control apar şi funcţionează între compartimente specializate în


efectuarea controlului şi celelalte compartimente ale structurii organizatorice.

Relaţiile de reprezentare sunt relaţii între managerii de nivel superior ai


întreprinderii si reprezentanţii unor organizaţii profesionale, sindicate din interiorul
firmei sau persoane fizice, juridice din afara acesteia.

3. Profesiile sociale implicate in furnizarea de servicii, rolurile


kinetoterapie în cadrul organizaţiei

Profesiile sociale implicate in furnizarea de servicii, rolurile kinetoterapie în cadrul


organizaţiei sunt reprezentate de:

- Kinetoterapeut – Kinetoterapia este ştiinţa care studiază mecanismele articulare şi


neuromusculare care asigură omului activităţile motrice normale.
Programele de kinetoterapie sunt special concepute ţinând cont de constituţia
pacientului, vârsta, afecţiunea pe care o are, tipul de activitate pe care il desfăşoară,
stadiul de evoluţie a bolii, existenţa altor afecţiuni. În cadrul programelor de
kinetoterapie - gimnastică medicală de recuperare - fiecare pacient beneficiază
individual de supraveghere de specialitate din partea unui kinetoterapeut
- Fizioterapeut

11
- Logoped
- Terapeut occupational
- Psiho-terapeut
- Maseour
- Medic neurolog
- Medic pediatru
- Medic ortoped.

4. Dotările cabinetului:

Echipa de intervenţie este formată din :


 7 kinetoterapeuţi;
 2 psihoterapeuţi;
 2 logopezi;
 2 terapeuţi ocupaţionali;
 1 psiho-terapeut.

Centrul găzduieste pentru inceput:


 un cabinet de kinetoterapie;
 doua bazine pentru hidrokinetoterapie : un bazin mai mic, adaptat şi dedicat copiilor până în
vârsta de 5 ani; şi un bazin mai mare pentru copii de la vârsta de 6 până la 18 ani;
 un cabinet de logopedie;
 un cabinet de psihoterapie;
 o sală de terapie ocupaţională;
 vestiare;
 duşuri;
 recepţie cu sală de aşteptare;
 Sală de mese;

12
Ne dorim ca în viitor centrul nostru să-şi extinda domeniul de acţiune prin recuperarea şi a
altor afecţiuni întâlnite la copii, decât cele precizate şi totodată avem în vedere mărirea echipei
noastre de lucru.

Cabinetul de kinetoterapie cuprinde următoarele condiţii de spaţiu:

 suprafaţa utilă ce asigură cel puţin 5 mp pentru fiecare pacient, dimensiunea sălii fiind de 40 mp;
 aerisire naturală directă, ferestre mari ce permit iluminare naturală;
 mocheta pe beton cu strat amortizor
 cabina de duş (cu apă caldă permanentă);
 spaţiu separat pentru dezbrăcat-imbrăcat;

Organizarea salii de Kinetoterapie:

 1 spalier;
 2 saltele;
 1 oglindă de perete;
 1 masă kineto simplă;
 1 bancă;
 fir cu plumb;
 un sistem modular de scripetoterapie;
 greutăţi de diverse mărimi, bastoane, arcuri, cordoane elastic,mingi Bobath, mingi de silicon;
 dispozitive ajutătoare: biciclete medicinale pentru copii,  Pedalier, planşetă basculantă, giroplan,
levier pentru cvadriceps, roată şi scăriţă pentru umăr, placă canadiană, placă pentru abilităţile
mâinii;
 scări și bare paralele;
 covoare de mers, dispositive pentru educare si imbunatatirea echilibrului, mobilităţii şi
coordonarii
 dinamometru pentru examinarea forţei segmentare;
 diapazoane pentru explorarea sensibilităţii profunde
 ciocan reflex

13
 cântar pentru sugari şi cântar de persoane cu tija pentru înălţime.

Dotari pentru urgenţă:


 tensiometru;
 stetoscop;
 glucometru;
 trusă de prim ajutor;
 stingător de incendii.

5. Analiza SWOT a situatiei organizatiei

Serviciile din cadrul centrului sunt destinate în întregime copiilor cu diverse afecţiuni,
întrucât în urma unei analize atente a pieţei am constatat nevoia tot mai mare de astfel de servicii
de calitate, care să dispună de o aparatură cât mai performantă şi de personal cât mai bine
pregătit şi implicat în ceea ce face.

În România se remarcă o creştere a numărului de copii cu deficienţe fizice, motorii sau


afecţiuni ortopedice , iar rolul kinetoterapiei în recuperare este extrem de important. Absenţa
unui centru de acest tip in oraşul Piteşti a reprezentat un punct forte in elaborarea planului nostru
de afacere.

De asemenea, copiii cu autism din Romania reprezintă un segment important al populaţiei


datorita incidenţei mari, si de altfel in crestere. Conform Centrului de Control si Preventie a
Bolilor, in 2007 prevalenta TSA (tulburari din spectrul autist) este de 1 la 150 de 10 ori mai mare
in prezent decât acum 10 ani şi de 4 ori mai mare la băieţi decât la fete. Acest lucru ne-a
determinat să introducem şi autismul în domeniul nostru de activitate, pentru a contribui la
integrarea copiilor cu astfel de tulburari în societate.

Prin creionarea unei analize SWOT ne-am dorit să punem în balanţ toate şansele pe care
le-ar putea avea înfiinţarea centrului nostru. Existenţa unui alt centru într-o localitate nu departe
de Centrul Kineto.Kids nu a constituit o ameninţare extreme de mare, întrucât instituţia noastră

14
pune la dispoziţia dumneavoastră personal cu experienţa în domeniul kinetoterapiei la copii şi în
domeniul pediatriei, având totodată contracte de sponsorizare cu diverşi producători de
aparatură performanţă, garantând astfel calitatea serviciilor.

Puncte tari Puncte slabe

 Cerere mare a serviciilor  Numar mic de anagajaiţ,


 Calitatea serviciilor  implicare emoţională;
 Implicarea angajatilor
 Increderea oferită de clienţi
 Echipamentele avansate
 Energia angajaţilor
 locaţia accesibilă;
 serviciu de calitate şi cautat;
 posibilitatea de a beneficia de reduceri
(abonamente);
 dispunerea de fonduri si sponsori;
 personal calificat in domeniu
 cunostinte aprofundate in domeniul
pediatriei si kinetoterapiei
 rabdarea;
 intelegerea;
 respectul;
 experienta in domeniu;
 bun antreprenor;
 abilitati de a comunica cu copiii;
 devotamentul;

15
Oportunitati Amenintari

Colaborari cu organizatii non-profit Centre si Cabinete private


Evenimente de instiintare a publicului Centre şi cabinet care lucrează cu Casa
Evenimente de dezvoltare în alte de Asigurări.
localităţi din judeţul Argeş

6. Planul de marketing

Loggo: Copiii sunt viitorul!

Misiunea
În primul rând, misiunea noastră este de a veni in sprijinul copiilor, oferind servicii de
foarte bună calitate astfel incât să contribuim la recuperarea sau ameliorarea stării de funcţionare
a organismului şi la imbunătăţirea calităţii vieţii prin reintegrarea în societate.
In al doilea rând, le suntem alături păintilor intrucât ştim că suferinţele propriului copil
sunt parcă mai dureroase pentru un părinte decât dacă ar suferi el insuşi. Astfel, prin sfaturi şi
informaţiile furnizate, părinţii pot găsi în noi sprijinul de care au nevoie pentru a trece cu bine
peste momentele grele.

Viziunea
Ne dorim ca prin centrul nostru să oferim o nouă viziune tuturor părinţilor şi persoanelor
ai căror copii se confruntă cu diverse afecţiuni, prin faptul că nu trebuie să-şi piardă speranţa,
nu trebuie să uite să zâmbească, să meargă mai departe şi să se bucure de fiecare clipă din viaţă.
De asemenea, oamenii trebuie să înţeleagă faptul că doar prin iubire, respect, acceptare şi
support emoţional copii reuşesc să se recupereze sau să se integreze în societate.

16
7. Promovarea afacerii

În vederea promovării centrului şi serviciilor oferite am recurs la publicitatea mass-media a


instituţiei, la publicarea unui anunt publicitar al centrului in ziar şi la participarea la diverse
evenimente unde am prezentat şi oferit pliante cu descrierea serviciilor şi datelor la care putem fi
contactaţi pentru mai multe informaţii.

Copiii sunt viitorul!

KINETO.KIDS

Strada Nicolae Bălcescu, nr 6, Piteşti, Judetul Arges

Tel : 0737508286

Email: kineto.kids@yahoo.com

17
8. Concluzii

1. Cabinetul “Kineto Kids” Piteşti asigură o bună organizare şi servicii de calitate pentru
copiii cu diferite afecţiuni.
2. Kineto Kids este o instituţie privată de recuperare medicală, aflată în subordinea
Consiliului Localal Municipiului Arges. Kineto Kids este un serviciu utilizat pentru
recuperarea diverselor patologii începând de la bebeluşi până la persoanele care au
împlinit 18 ani, dar si pentru învăţarea unor programe de nutriţie prin care copiii să
ştie de la vârstă mică cum trebuie să mănânce corect.
3. Cabinetul respectă normele de igienă şi drepturile pacienţilor, iar prin intermediul
kinetoterapeutilor şi celorlalte cadre de specialitate, copiii se vor dezvolta armonios.
4. Misiunea noastră este de a veni in sprijinul copiilor, oferind servicii de foarte bună
calitate astfel incât să contribuim la recuperarea sau ameliorarea stării de funcţionare
a organismului şi la imbunătăţirea calităţii vieţii prin reintegrarea în societate.
5. Cu ajutorul analizei SWOT am reuşit să ne dezvoltăm mai bine şi să lucrăm asupra
lucrurilor care erau mai puţin dezvoltate, astfel încât am ajuns la o performanţă
deosebită.

9. Bibliografie

1. http://www.dgaspchr.ro/servicii-in-centre-de-zi/
2. https://www.kineto-land.ro/servicii/recuperare-medicala/kinetoterapie
3. http://www.oradea.ro/fisiere/module_fisiere/17308/h414_13a%20ROF
%20Centru%20de%20Zi%20-2013.pdf
4. https://www.scribd.com/doc/267540464/Analiza-SWOT-In-Activitatea-de-Kinetoterapie
5. http://www.referat.ro/referate_despre/analiza_swot_a_unui_cabinet_kinetoterapie.html

18

S-ar putea să vă placă și