Sunteți pe pagina 1din 18

lOMoARcPSD|4989239

Tipuri grile EVP Bazele statisticii an I ID 2020-rezolvate

Bazele statisticii (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași)

StuDocu nu este sponsorizat sau avizat de nicio universitate


Desc?rcat de CARMEN ANDREI (codrcarmen@yahoo.com)
lOMoARcPSD|4989239

---------------------------------------------------------------------
1) Se consideră distribuţia firmelor dintr-o localitate după numărul de
salariaţi înregistraţi în luna ianuarie 2018. Variabila statistica, în acest
caz, este reprezentată de
a) ansamblul firmelor
b) o firmă
c) numărul de salariaţi
---------------------------------------------------------------------
2) Care din următoarele variabile sunt variabile numerice (cantitative)?
a) talia, greutatea, salariul
b) sexul persoanelor, starea civilă, domiciliul
c) nivelul de studii absolvite
---------------------------------------------------------------------
3) Sunt discrete următoarele variabile:
a) sexul persoanelor, starea civilă, domiciliul
b) numărul de membri ai unei gospodării, numărul de angajaţi ai unei
firme
c) salariul lunar, venitul gospodăriilor, PIB/locuitor

---------------------------------------------------------------------
4) Pentru un eşantion de angajaţi repartizaţi după variabila salariul anual ($)
s-au obţinut rezultatele din tabelul de mai jos.
Statistics

Current Salary
N Valid 474
Missing 0
Mean $34,000.00
Median $28,000.00
Mode $30,500
Std. Deviation $17,000.000
Percentiles 25 $24,000.00
50 $28,000.00
75 $37,000.00

Desc?rcat de CARMEN ANDREI (codrcarmen@yahoo.com)


lOMoARcPSD|4989239

Sunt valabile interpretările:


a) în medie, un angajat câştigă anual 34000$ Me=Q3
b) jumătate dintre angajaţi câştigă între 24000$ şi 37000$ Q3-
Q1=50%
c) un sfert dintre angajaţi au salariul între 24000$ şi 28000$ Q2-
Q1=25%
d) jumătate din salariaţi câştigă mai puţin de 28000$ annual Q2=Me
---------------------------------------------------------------------
5) Pentru un eşantion de angajaţi s-au obţinut următoarele rezultate cu
privire la nivelul salariului ($):

Desc?rcat de CARMEN ANDREI (codrcarmen@yahoo.com)


lOMoARcPSD|4989239

Statistics

Current Salary
N Valid 474
Missing 0
Mean $34,419.57
Std. Error of Mean
$784.311

Median $28,875.00
Mode $30,750
Std. Deviation
$17,075.661
Variance 291578214,453
Skewness 2,125
Std. Error of Skewness
,112
Kurtosis 5,378
Std. Error of Kurtosis
,224
Range $119,250
Minimum $15,750
Maximum $135,000
Sum $16,314,875
Percentiles 25 $24,000.00
50 $28,875.00
75 $37,162.50

Se poate aprecia că:


a) repartiţia angajaţilor după salariu este asimetrică la
dreapta(Mo<Me<x(media=mean))
b) repartiţia angajaţilor după salariu este asimetrică la stânga(Mo>Me>x)
c) repartiţia angajaţilor după salariu este leptocurtică K=5,37>0 Adevarat
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
6) 25% din salariaţii unei întreprinderi au un salariu de cel mult 2500 lei.
Această valoare reprezintă
a) quartila unu
b) mediana
c) quartila trei
---------------------------------------------------------------------
7) Distribuţia a n familii dintr-un bloc, după numărul de copii (X), la un
moment dat, se prezintă astfel :
xi 0 1 2 3 4
ni 5 15 20 10 5
Ponderea familiilor care au cel mult 2 copii este :
a) 72,7%(5+15+20)/ni => 40/55(se calc Fi crescator-care reprezinta cel mult)
b) 40%/
c) 2%
---------------------------------------------------------------------
8) Pentru două judeţe, A şi B, s-a înregistrat rata şomajului (%) în perioada
1990-2011. Rezultatele sunt reprezentate in figura de mai jos.

Desc?rcat de CARMEN ANDREI (codrcarmen@yahoo.com)


lOMoARcPSD|4989239

judetul_B

judetul_A

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate?


a) Judeţul B are o distribuţie a şomajului asimetrică la dreapta
b) Rata mediană a şomajului pentru judeţul A este mai mică decât cea pentru
judeţul B
c) Judeţul A este mai omogen decât judeţul B din punctul de vedere al ratei
şomajului
d) Mediana pentru judeţul B este de 14%
---------------------------------------------------------------------
9) Cheltuielile lunare (milioane lei) pentru plata serviciilor şi a dobânzilor la
creditele luate de un eşantion format din 8 familii sunt: X: (4, 6, 12, 7, 8,
10, 27, 16)
Pentru această distribuţie sunt valabile rezultatele:
a) Mo = 27
b) x = 11,25 milioane lei(90/8)
c) Me = 9( serie cu nr par (4,6,7,8,10,12,16,27) (8+10)/2
---------------------------------------------------------------------
10). Distribuţia unui eşantion de 200 de firme din judeţul Iaşi după profitul
lunar, obţinut in anul 2012, este caracterizată prin următoarele valori: x = 180
milioane şi s2= 361. Abaterea medie pătratică (abaterea standard) arată
că=>abaterea S= =19 mil
a) o firmă obţine un profit lunar care se abate de la profitul mediu cu 19
milioane lei
b) o firmă obţine un profit lunar care se abate, în medie, de la profitul mediu, cu
19 milioane lei, în sens pozitiv şi negativ
c) o firmă obţine un profit lunar care se abate, în medie, de la profitul mediu, cu
361 milioane lei, în sens pozitiv şi negativ
d) o firmă obţine un profit lunar mai mare decât profitul mediu cu 19 milioane
lei
---------------------------------------------------------------------
11) Distribuţia familiilor dintr-un bloc după numărul de copii se prezintă astfel:
Număr 0 1 2 3 4
copii
Număr 3 10 18 3 2
familii

Desc?rcat de CARMEN ANDREI (codrcarmen@yahoo.com)


lOMoARcPSD|4989239

Pentru exemplul dat, valoarea modului este:


a) Mo = 2 copii(xi cu valoare ni cea mai mare)
b) Mo = 18 copii
c) Mo = 32 copii
---------------------------------------------------------------------
12) Diagramele box-plot obţinute pentru distribuţia angajaţilor a două firme
după salariul lunar (euro) obţinut sunt prezentate mai jos:

Care dintre interpretările următoare sunt corecte?


a) Angajaţii de la firma A obţin un salariu mediu lunar mai mare decât angajaţii
de la firma B
b) Distribuţia angajaţilor după salariul obţinut este mai omogenă în cazul firmei
B decât în cazul firmei A
c) 50% dintre angajaţii firmei A obţin un salariu lunar mai mic de 400 euro în
timp ce 50% din angajaţii firmei B obţin un salariu lunar mai mic de 350 euro
d) 75% dintre angajaţii firmei B obţin un salariu mediu lunar mai mare de 250
euro
---------------------------------------------------------------------
13) În urma prelucrării datelor privind vârsta, înregistrate pentru o populaţie
formată din 100 de persoane, s-au obţinut următoarele rezultate:
x 25 ani s 2 9.
; Valoarea şi interpretarea corectă a coeficientului de variaţie
sunt:
a) v=12% şi arată că media distribuţiei este reprezentativă(v=s/x=3/25)
b) v=36% şi arată că media distribuţiei este reprezentativă
c) v=8,33% şi arată că media distribuţiei este nereprezentativă
--------------------------------------------------------------------
14) Un coeficient de boltire (k) egal cu - 4 arată:
a) o distribuţie leptocurtică
b) o distribuţie mezocurtică
c) o distribuţie platicurtică
1) 25% din salariaţii unei întreprinderi au un salariu de cel mult 1000 RON.
Această valoare reprezintă
a) quartila unu
b) mediana
c) quartila trei

Desc?rcat de CARMEN ANDREI (codrcarmen@yahoo.com)


lOMoARcPSD|4989239

2) Distribuţia familiilor dintr-un bloc după numărul de copii se prezintă astfel:


Număr copii 0 1 2 3 4
Număr familii 3 10 32 18 2

Pentru exemplul dat valoarea modului este


a) Mo 2 copii
b) Mo 18 familii
c) Mo 32 familii

3) În urma prelucrării datelor privind vârsta, înregistrate pentru o populaţie


formată din 100 de persoane, s-au obţinut următoarele rezultate:
x 30 ani s 2 16.
; Valoarea şi interpretarea corectă a coeficientului de variaţie
sunt:
a) v=13,33% şi arată că media distribuţiei este reprezentativă
b) v=1,2% şi arată că media distribuţiei este reprezentativă
c) v=53,33% şi arată că media distribuţiei este nereprezentativă

4) Un coeficient de variaţie egal cu 56% arată că:


a) media este reprezentativă
b) distribuţia se caracterizează printr-o dispersie mare
c) media este nereprezentativă

5) Sunt variabile discrete


a) PNB/locuitor, speranţa de viaţă
b) numărul de copii pe familie, numărul de camere ale unui apartament
c) sexul persoanelor, starea civilă, domiciliul

6) Distribuţia studenţilor dintr-o serie după nota obţinută la un examen în sesiunea


iunie 2009 se prezintă astfel:
Nota Nr. Ni cresc-cel
9(xi) Studenţi(ni) mult
4 10 10
5 25 10+25=35
6 40 10+25+40=75
7 55 75+55=130
8 60 130+60=190
9 15 190+15=205
10 5 205+5=210

TOTAL 210
Numărul studenţilor care au obţinut cel mult nota 8 la examen este:

a) 130 studenţi

Desc?rcat de CARMEN ANDREI (codrcarmen@yahoo.com)


lOMoARcPSD|4989239

b) 190 studenţi
c) 80 studenţi

7) Distribuţia studenţilor dintr-o serie după nota obţinută la un examen în


sesiunea iunie 2009 se prezintă astfel:
Nota Nr. fi =ni/n Fi desc -
studenţi cel
putin=pest
e
4 10 10/210*10 95,24+4,7
0=4,76 6=100

5 25 25/210*10 83,33+11,
0=11,91 91=95,24
6 40 40/210*10 64,28+19,
0=19,05 05=83,33
7 55 55/210*10 38,09+26,
0=26,19 19=64,28
8 60 60/210*10 9,52+28,5
0=28,57 7=38,09
9 15 15/210*10 2,38+7,14
0=7,14 =9,52
10 5 5/210*100 2,38
=2,38
TOTAL 210 100
Ponderea studenţilor care au obţinut peste nota 7 la examen este
a) 64,28%
b) 28,57%
c) 38,09%

8) Valoarea vânzărilor (mld. lei) înregistrate de niste firme se prezintă astfel:


10, 12, 15, 18, 10. Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:
Seria. 10,10, 12, 15, 18.
a) vânzările medii sunt de 13 mld .lei----media arit x=suma(xi)/n=65/5=13 mil
b) jumătate din firme au vânzări de până la 10 mld. lei, iar jumătate din firme au
peste 10 mld. Lei===Me=> Ume=(n+1)/2=6/2=3, x3=12
c) cele mai multe firme au vânzări de 10 mld. Lei=> Mo=xi cu ni max, ni=2 pt
xi=10

9) Distribuţia firmelor dintr-o localitate după valoarea cifrei de afaceri realizate


în anul 2010 este caracterizată prin următoarele valori: x 17 mld . lei ;
Mo 10 mld . lei ; Me 12 mld . lei ; s 2 9 . Pentru exemplul dat, sunt corecte

afirmaţiile:
a) distribuţia este asimetrică la dreapta(Mo<Me<x)
b) media distribuţiei este reprezentativă(v=s/x=3/17*100=17.64<50%)

Desc?rcat de CARMEN ANDREI (codrcarmen@yahoo.com)


lOMoARcPSD|4989239

c) cele mai multe firme au înregistrat o cifră de afaceri de 12 mld.


Lei(Mo=10mil)

10) Distribuţiile studenţilor din două serii (seria 1 şi seria 2) după nota obţinută
la un examen în sesiunea ianuarie 2012 se prezintă astfel:

NOTA_1

NOTA_2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:


a) 50% din numărul total al studenţilor din prima serie au obţinut o notă de
până la 6

Desc?rcat de CARMEN ANDREI (codrcarmen@yahoo.com)


lOMoARcPSD|4989239

b) 75% din numărul total al studenţilor din a doua serie au obţinut o notă de
până la 8
c) distribuţia studenţilor din prima serie se caracterizează printr-o dispersie
mai mare
d) 50% din studenţii din prima serie au luat note între 5 şi 9.

11. Se cunosc următoarele rezultate privind vârsta înregistrată pentru un


eşantion de persoane:

Mean 23.57
Standard Error 0.45
Median 23.00
Mode 22.00
Standard Deviation 2.46
Sample Variance 6.05
Kurtosis(K) -1.06
Skewness(Sk) 0.33
Range 8.00
Minimum 20.00
Maximum 28.00
Sum 707.00
Count 30.00

Indicatorii formei (Skewness-pt asimetrie, Kurtosis-pt boltire).


Dupa cum stiti forma unei distributii poate fi identificata atat prin intermediul
graficelor, cat si
prin intermediul unor indicatori. Asadar:
-
pentru asimetrie avem coeficientul Skewness = 0.33(din tabel) (daca SK < 0 =>
distributia este asimetrica la stanga, intrucat SK > 0- distributia noastra este
asimetrica la
dreapta, iar daca Sk= 0 – distributia este simetrica);
-
pentru boltire avem coefiecientul de boltire Kurtosis = -1.06 (daca K>0 ->
distributia este
leptocurtica, intrucat k<0 – distributia este platicurtica, iar k=0 -> distributia
este
mezocurtica).
Sunt corecte afirmaţiile:
a) cele mai multe persoane au o vârstă de 23 de ani;(Mo)
b) coeficientul de variaţie este 10,44% şi arată că media este reprezentativă;
(v=s/x=2.46/23.57=10.44
c) distribuţia este asimetrică şi platicurtică.? Mo<Me<x---asimerica la dreapta,
SK=0.33>0, platicurtica K=-1,06<0

Desc?rcat de CARMEN ANDREI (codrcarmen@yahoo.com)


lOMoARcPSD|4989239

12. Pentru un eşantion de angajaţi repartizaţi după variabila salariul anual


($) s-au obţinut rezultatele din tabelul de mai jos.
Statistics

Current Salary
N Valid 474
Missing 0
Mean $34,000.00
Median $28,000.00
Mode $30,500
Std. Deviation $17,000.000
Percentiles 25 $24,000.00
50 $28,000.00
75 $37,000.00

Sunt valabile interpretările:


a) în medie, un angajat câştigă anual 34000$ Me=Q3=37000$
b) jumătate dintre angajaţi câştigă între 24000$ şi 37000$ Q3-Q1=50%
c) un sfert dintre angajaţi au salariul între 24000$ şi 28000$ Q2-Q1=25%
d) jumătate din salariaţi câştigă mai puţin de 28000$ anual Q2=Me

13. Pentru două judeţe, A şi B, s-a înregistrat rata şomajului (%) în perioada
1990-2011. Rezultatele sunt reprezentate in figura de mai jos.

Desc?rcat de CARMEN ANDREI (codrcarmen@yahoo.com)


lOMoARcPSD|4989239

judetul_B

judetul_A

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate?


a) Judeţul B are o distribuţie a şomajului asimetrică la dreapta
b) Rata mediană a şomajului pentru judeţul A este mai mică decât cea pentru
judeţul B
c) Judeţul A este mai omogen decât judeţul B din punctul de vedere al ratei
şomajului
d) Mediana pentru judeţul B este de 14%

12. Se consideră distribuţia persoanelor pe medii de rezidenţă după salariul


lunar obţinut (sute lei) prezentată astfel:

Mediul Salariu
9 12 15 20
Urban 1 5 7 15
Rural 6 4 2 1

Sunt corecte afirmaţiile:


a) ponderea persoanelor din mediul rural este de 31,7%;
b) ponderea persoanelor din mediul rural este de 68,3%;
c) ponderea persoanelor cu un salariu de 12 sute lei este de 21,95%;
Rezolvare

Desc?rcat de CARMEN ANDREI (codrcarmen@yahoo.com)


lOMoARcPSD|4989239

Desc?rcat de CARMEN ANDREI (codrcarmen@yahoo.com)


lOMoARcPSD|4989239

13. Se consideră distribuţia persoanelor pe medii de rezidenţă după salariul


lunar obţinut (sute lei), prezentată astfel:

Mediul Salariu
8-10 10-12 12-14 14-16
Urban 1 5 7 15
Rural 6 4 2 1

Sunt corecte afirmaţiile:


a) salariul mediu al persoanelor din mediul urban este de 9,27 sute lei;
b) salariul mediu al persoanelor din mediul rural este de 10,69 sute lei;
c) salariul mediu al persoanelor din eşantion este de 12,66 sute lei;
d) coeficientul de variaţie a salariilor din mediul urban faţă de salariul mediu
este de 12,98%.
Rezolvare

Desc?rcat de CARMEN ANDREI (codrcarmen@yahoo.com)


lOMoARcPSD|4989239

Desc?rcat de CARMEN ANDREI (codrcarmen@yahoo.com)


lOMoARcPSD|4989239

Desc?rcat de CARMEN ANDREI (codrcarmen@yahoo.com)


lOMoARcPSD|4989239

Desc?rcat de CARMEN ANDREI (codrcarmen@yahoo.com)


lOMoARcPSD|4989239

Desc?rcat de CARMEN ANDREI (codrcarmen@yahoo.com)

S-ar putea să vă placă și