Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere reziliere,

Subsemnata,......................................................cu domiciliul in Str.........................


Nr...................,blc.......,sc........,et,.........,ap.......,Localitatea....................................
,Judetul.................................................,posesoare a carti de
identitate:Seria...........................,Nr....................................CNP.............................
....................................................., angajata a firmei Promedica24, solicit a se
rezilia contractul meu cu Promedica24 din urmatoarele
motive:.....................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Data: Semnatura:

S-ar putea să vă placă și