Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere reziliere,

Subsemnata,......................................................cu domiciliul in Str.........................

Nr...................,blc.......,sc........,et,.........,ap.......,Localitatea.................................... ,Judetul.................................................,posesoare a

carti de identitate:Seria...........................,Nr....................................CNP............................. ....................................................., angajata

a firmei Promedica24, solicit a se rezilia contractul meu cu Promedica24 din urmatoarele

motive:.....................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Data: Semnatura:

S-ar putea să vă placă și