Sunteți pe pagina 1din 2

GRUP ŞCOLAR ”Aurel Vlaicu” Lugoj

Profesor: HUŢAN MARIUS Clasa a XII-a, M2, 3h/săpt.


Disciplina: Matematică – Algebră An şcolar: 2009/2010

Proiectul unităţii de învăţare:


Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ
COMPETENŢE SPECIFICE

1. Recunoaşterea mulţimilor de polinoame


2. Aplicarea unor algoritmi în calculul polinomial sau în rezolvarea ecuaţiilor algebrice
3 Determinarea unor polinoame sau ecuaţii algebrice care îndeplinesc condiţii date
4. Exprimarea unor probleme practice folosind calcul polinomial
5. Aplicarea prin analogie, în calcule cu polinoame a metodelor de lucru din aritmetica numerelor
Nr. ore alocate: 8

CONŢINUTURI- COMPETENŢE
detaliate SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
ale unităţii de învăţare vizate
Ce? De ce? Cum? Cu ce? Cât?
1.Forma algebrică a - Definiţie Resurse materiale : Observatia sistematica
unui polinom, 1 - Forma algebrică manual , culegeri de a elevilor si aprecierea
2 - Operaţii: adunarea, înmulţirea şi împărţirea polinoamelor probleme , fisa de verbala,
operaţii cu polinoame probleme chestionarea orala,
Metode : explicatia, aprecierea
conversatia euristica , raspunsurilor primite
exercitiul,
activitati frontale si
individuale
Tema pentru acasa
2.Teorema împărţirii 1 - Enunţul teoremei Resurse materiale : Observatia sistematica
cu rest, împărţirea 2 - Algoritmul de imparţire a 2 polinoame manual , culegeri de a elevilor si aprecierea
probleme , fisa de verbala,
polinoamelor probleme chestionarea orala,
Metode : explicatia, aprecierea
conversatia euristica , raspunsurilor primite
exercitiul,
activitati frontale si
individuale
Tema pentru acasa
3.Împărţirea cu x – a , 1 - Se arată procedeul de împărţire prin schema lui Horner Resurse materiale : Observatia sistematica
1
schema lui Horner, 2 - Se enunţă teorema lui Bezout manual , culegeri de a elevilor si aprecierea
divizibilitate, teorema probleme , fisa de verbala,
probleme chestionarea orala,
lui Bezout Metode : explicatia, aprecierea
conversatia euristica , raspunsurilor primite
exercitiul,
activitati frontale si
individuale
Tema pentru acasa
4.C.m.m.d.c şi 1 - Se enunţă c.m.m.m.c şi c.m.m.d.c. Resurse materiale : Observatia sistematica
c.m.m.m.c al unor 2 - Se arată cum se descompun în factori polinoamele manual , culegeri de a elevilor si aprecierea
4 probleme , fisa de verbala,
polinoame probleme chestionarea orala,
descompunerea unui Metode : explicatia, aprecierea
polinom în factori conversatia euristica , raspunsurilor primite
ireductibili exercitiul,
activitati frontale si
individuale
Tema pentru acasa
5.Rădăcini ale 1 - Se enunţă relaţiile lui Viete pt un polinom de gradul II, III şi IV. Resurse materiale : Observatia sistematica
polinoamelor; 2 manual , culegeri de a elevilor si aprecierea
3 probleme , fisa de verbala,
relaţiile lui Viete 4 probleme chestionarea orala,
pentru polinoame de 5 Metode : explicatia, aprecierea
grad cel mult 4 conversatia euristica , raspunsurilor primite
exercitiul,
activitati frontale si
individuale
Tema pentru acasa
6.Rezolvarea 1 - Se arată procedeul de reyolvare al ecuaţiilor binome, reciproce si Resurse materiale : Observatia sistematica
ecuaţiilor algebrice 2 bipătrate manual , culegeri de a elevilor si aprecierea
3 probleme , fisa de verbala,
cu coeficienţi în Z, 4 probleme chestionarea orala,
Q,R,C , ecuaţii 5 Metode : explicatia, aprecierea
binome, ecuaţii conversatia euristica , raspunsurilor primite
reciproce, ecuaţii exercitiul,
bipătrate. activitati frontale si
individuale
Tema pentru acasa
Test de evaluare Activitate Test de evaluare
sumativă Evaluare sumativă a unităţii de învăţare sumativă, pe
individuală numere.