Sunteți pe pagina 1din 3

TEST LIVIU REBREANU

1.Enumeraţi, tipologic, şapte romane scrise de L.Rebreanu.


2. Ce epocă literară inaugurează romanul Ion în literatura română, în accepţia criticii?
3. Cum s-a născut romanul Ion şi în ce an?
4.Ce romane formează proiectata trilogie naţională a prozatorului?
5. Enumeraţi trăsăturile esenţiale ale stilului rebrenian, în funcţie de mărturisirile din articolul
programatic „Cred” ( vol. Amalgam): “Pentru mine arta - zic arta şi mă gândesc la literatură –
înseamnă creaţie de oameni şi viaţă. Astfel, arta, întocmai ca şi creaţia divină, devine cea mai
minunata taină. Creând oameni vii, cu viaţă proprie, scriitorul se apropie de misterul eternităţii. Nu
frumosul, o născocire omenească, interesează în artă, ci pulsaţia vieţii. Când ai reuşit să închizi în
cuvinte câteva clipe de viaţă adevărată, ai realizat o operă mai preţioasă decât toate frazele frumoase
din lume.” (Liviu Rebreanu – “Cred”, 1924) ; “Prefer să fie expresia bolovănoasă, dar să spun într-
adevăr ce vreau, decât să fie şlefuit şi neprecis. De altfel, cred că este mai uşor a scrie frumos decât a
exprima exact”; „Literatura trăieste prin ea si pentru ea însăsi. Durabilitatea ei atîrnă numai de
cantitatea de viată veritabilă ce o cuprinde” etc.
6.Care este, în concepţia autorului, tema romanului Ion, aşa cum apare formulată în articolul
„Mărturisiri”?
7.Care este legătura dintre nuvelele lui L.Rebreanu şi marile sale romane? Exemplificaţi.
8.Numiţi principiile de construcţie ale discursului narativ rebrenian.
9.Numiţi cel puţin trei monografii critice referitoare la opera lui L.Rebreanu.
10.Numiţi trei scriitori realişti care l-au precedat pe L. Rebreanu.

1
Sugestii de corectare/ Barem

1. Romane de tip social: Ion(1920), Răscoala(1932); psihologice: Pădurea


spânzuraţilor(1922); de evocare, de retrospectivă istorică : Crăişorul (1921); al
obsesiei patologice, naturalist: Ciuleandra(1927); al metempsihozei: Adam şi Eva
(1925); sentimental: Jar (1934); politic: Gorila.
2. Epoca „realismului dur, obiectiv”-Ovid.S.Crohmălniceanu; „creaţia obiectivă”-
E.Lovinescu...
3. 1920, din „contactul cu viaţa reală şi cu pământul”(„Mărturisiri”).
4. „Ion”, „Răscoala”, Pădurea spânzuraţilor”. „Fiindcă problema se înfătisa deosebit în cele trei
mari tinuturi românesti, pe atunci sub stăpîniri deosebite, întrezăream un roman colosal, în multe
volume, cel putin însă o trilogie de romane. Părîndu-mi-se mai comodă pentru cititor trilogia, am făcut
trei schite, pentru fiecare provincie cîte una, care aveau mai tîrziu să se amplifice si să devie cele trei
romane ale vietii românesti unice. Toate trei urmau să fie legate între ele prin fire destul de solide, încît
să le tină laolaltă, si în acelasi timp destul de elastice, ca fiecare parte să poată exista independent de
celelalte. În rezumat, proiectul cuprindea: pentru Ardeal, povestea lui Ion Glanetasu, fireste lărgită pînă
să ofere o frescă a vietii românesti din provincia aceasta; pentru Vechiul Regat, pămîntul fiind o
problemă socială, deci o luptă între cei putini, care posedă pămîntul, si cei multi, care-l muncesc, –
romanul va fi o răscoală tărănească, evident prezentată asa încît să ofere un tablou cît mai vast al
contrastului dintre tară si orase; pentru Basarabia, deposedarea românilor de pămînt prin colonizarea
aici de neamuri străine si mutarea românilor băstinasi în alte părti ale marelui imperiu
rusesc”(„Mărturisiri”).
5. Realismul, obiectivitatea, anticalofilismul..
6. „Problema pămîntului mi se arăta mai vastă, mai variată si mai trainică decît o privisem schitînd
povestea lui Ion al Glanetasului. Problema pămîntului mi-a apărut atunci ca însăsi problema vietii
românesti, a existentei poporului românesc, o problemă menită să fie vesnic în actualitate, indiferent de
eventualele solutii ce i s-ar da în anume conjuncturi”. ”(„Mărturisiri”).

7. Nuvelele constituie nucleul epic al marilor romane: „Iţic Ştrul, dezertor”, „Catastrofa”,
„Hora morţii” pentru „Pădurea spânzuraţilor”; „Proştii” pentru „Răscoala”; „Nevasta”,
„Ruşinea” pentru „Ion”.
8. Organicitatea, romanul sferoid, ciclicitatea...
9. „L.Rebreanu-Sărbătoarea operei”- Aurel Sasu; „L. Rebreanu”-Lucian Raicu;
„L.Rebreanu”-Ovid.S.Crohmălniceanu ; „Liviu Rebreanu sau paradoxul organicului”-
M.Muthu.....
10. N.Filimon, Ioan Slavici, I.Creangă, I.L. Caragiale...

2
3