Sunteți pe pagina 1din 1

În această unitate sunt obligatorii:

 Purtarea măștii.

 Păstrarea distanței de 1,5 m față de persoanele din


jur.
 Dezinfectarea mâinilor la intrarea în salon.

 Accesul în salon este permis a maxim 2 persoane


simultan.