Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV

FACULTATEA DE DREPT SI SOCIOLOGIE


SPECIALIZAREA SOCIOLOGIE

PROIECT SEMINAR CALITATEA VIEŢII


PERCEPŢII PRIVIND CALITATEA VIEŢII LA LOCUL DE MUNCĂ
RAPORT DE CERCETARE

STUDENT:
COORDONATOR: prep. univ. drd. VICTOR BRICIU
, An. IV, SO Percepţii privind calitatea vieţii la locul de muncă

Braşov
Aprilie 2008
PERCEPŢII PRIVIND CALITATEA VIEŢII LA LOCUL DE MUNCĂ
RAPORT DE CERCETARE

1. METODĂ DE CERCETARE: interviuri structurate

2. TARGET: angajaţi ai firmei de construcţii şi alpinism utilitar S.C. SOLO SRL cu


funcţii şi sarcini/responsabilităţi diferite, dintre care 3 persoane cu responsabilitatea de a
coordona alţi angajaţi (director, şef de departament, etc.)

3. NUMĂR INTERVIURI: 6, durată: maxim 20 minute, utilizarea metodei de notare

4. Tema:
Calitatea vieţii la locul de muncă
5. Obiectiv:
Aflarea percepţiei angajaţilor asupra calitaţii vieţii din firma SC SOLO SRL.
6. Ipoteză:
Dacă angajatii unei firme sunt mai motivaţi prin satisfacerea nevoilor în muncă,
atunci calitatea vieţii la locul de muncă e una bună.

7. Definiţii:
7.1 MOTIVÁŢIE, motivaţii, s.f. Totalitatea motivelor sau mobilurilor (conştiente sau
nu) care determină pe cineva să efectueze o anumită acţiune sau să tindă spre anumite
scopuri. – Din fr. motivation. (sursa: DEX)
7.2 Calitatea vieţii în muncă: Obţinerea unor performanţe înalte din partea angajaţilor la
locul de muncă în măsura în care aceştia primesc ocazii de dezvoltare personală,
realizare, responsabilizare, recunoaştere şi recompensă. (sursa: www.ejobs.ro)
7.3 Nevoile în muncă:

• Nevoile în muncă ale fiecarui individ se pot regrupa ( adaptare după teoria lui
Maslow) în următoarele categorii :

a. Nevoi primare

b. Nevoi de securitate

c. Nevoi sociale

d. Nevoi superioare

e. Nevoi de autorealizare

2
, An. IV, SO Percepţii privind calitatea vieţii la locul de muncă

a) Nevoi primare = Condiţiile de muncă:


-Temperatura la locul de muncă:
Aer condiţionat
Căldură
Adaptarea la schimbări de temperatura cald-rece pentru muncitorii de pe şantiere
Asigurarea echipamentelor de lucru
- Igienă
Asigurarea punctelor sanitare ( cu apă potabilă, detergent ,săpun)
- Orar
Durata zilei de muncă
Ore suplimentare
- Alimentaţie: Pauze de masă

b) Nevoi de securitate:
- Contract de muncă
- Salariu + Plata orelor peste program + prime
- Echipamente
Asigurarea echipamentelor de lucru ( calculator, birou, scule etc.)
Siguranţa echipamentelor de lucru ( echipamente neexpirate, neuzate la maxim etc.)

c) Nevoi Sociale :
- Nevoia de activitate
Munca - răspuns la o nevoie de prezenţă şi de prietenie
Marja de autonomie
Condiţii de afirmare
- Relaţii cu colegii:
Comunicare, informare, echipă
Simpatie, consideraţie
- Relaţii cu superiorii
Înţelegere
Ascultarea punctelor de vedere şi a nemulţumirilor
Recunoaşterea meritelor angajaţilor, acordarea de prime pentru motivare etc.

3
, An. IV, SO Percepţii privind calitatea vieţii la locul de muncă

d) Nevoi Superioare :
- Progresul:
Asigurarea condiţiilor de obtinerea cursurilor pentru (re)calificare profesională
Asigurarea condiţiilor de avansare
- Experienţa:
Deţinerea unui sector de muncă propriu şi bine definit (definirea functiilor, misiunilor,
mijloacelor de auto-control)
Deţinerea de influenţă, jucarea unui rol
Deţinerea de responsabilităţi
- Stima
Stimă de sine şi stima din partea celortlalţi
A se simţi în siguranţă şi a avea încredere
Auto-control

e) Nevoi de autorealizare :
Împlinire
Autonomie
Dezvoltare
Creaţie

8. Documentare – Terorie:

Piramida lui Maslow

Principala contribuţie a lui Maslow în psihologie a fost în problema ierarhizării


nevoilor umane. Maslow el susţine că fiinţele umane sunt motivate de anumite nevoi
nesatisfăcute, şi că nevoile situate pe treptele inferioare ale piramidei trebuie satisfăcute
înainte de a se putea ajunge la cele superioare.

4
, An. IV, SO Percepţii privind calitatea vieţii la locul de muncă

Ierarhia Maslow

Pe primele patru nivele ale piramidei sunt nevoile asa-zise "deficiente": o


persoană nu simte nimic special dacă acestea sunt satisfăcute, dar simte un disconfort
când nu sunt satisfăcute. Dincolo de aceste nevoi, următoarele mai sunt numite de
"creştere". Acestea nu dispar când sunt satisfăcute, în schimb, motivează individul în
continuare.
În 1970 Maslow a publicat o revizie a piramidei din 1954, situând în vârful
acesteia nevoile cognitive (de a cunoaşte, de a înţelege şi de a explora) şi pe cele estetice
(pentru frumuseţe, ordine, simetrie).

Ierarhia nevoilor, conform lui Maslow, are 5 nivele

1. Nevoi elementare biologice (fiziologice)


Astfel, nevoile cele mai puternice au fost aşezate la baza piramidei trebuinţelor.
Cu cât o nevoie urcă spre vârful piramidei, cu atât este mai slabă şi specifică individului
respectiv. Se observă astfel că nevoile primare sunt comune atât tuturor oamenilor cât şi
animalelor. Ele includ necesităţile fiziologice (cum ar fi cele biologice ca hrana, apa,
aerul, igiena), somnul, adăpost, mişcare, sex şi o temperatura relativ constantă a corpului.
Ele sunt cele mai puternice, întrucât dacă sunt ameninţate, vor fi primele ce vor fi căutate
pentru a fi satisfăcute. Sunt nevoi ce ţin chiar de supravieţuirea noastră.

2. Nevoi de securitate, protecţie (casă, haine, unelte, siguranţă în caz de


pericole).
Odată ce individul îşi satisface primul nivel de necesităţi, se poate concentra pe
nevoile de siguranţă. Acestea au de a face cu stabilitatea şi consistenţa într-o lume relativ
haotică. Ele ţin mai mult de integritatea fizică, cum ar fi securitatea casei şi a familiei. De
multe ori noi adulţii nu suntem foarte conştienţi de aceste nevoi (doar cand viaţa ne este
ameninţată sau în perioade de dezorganizare a vieţii). Însă copiii tind să dea deseori
semne de insecuritate şi au nevoie să se simtă în siguranţă.

3. Nevoi sociale, de apartenenţă la un grup


Comuniune socială, comunicare, implicare în rezolvarea problemelor sociale,
participare la viaţa comunităţii al cărei membru eşti, participarea la evenimentele sociale,
nevoia de iubire şi afecţiune în cuplu şi din partea celor apropiaţi.

4. Nevoi de individualizare, de stimă şi recunoaştere


Stima de sine, stima pe care o primeşti de la alţii, nevoia de a fi ascultat şi înţeles,
aprobarea şi recunoaşterea competenţelor, meritelor şi valorii din partea altora ; uneori
chiar nevoia de a fi important, de putere, control, prestigiu, faimă. Când ele sunt
satisfăcute, persoana se simte încrezatoare în sine şi valoroasă. Când aceste nevoi sunt
‘frustrate’, persoana se simte inferioară, slabă, neputincioasă, lipsită de valoare. Acestea
cuprind atât recunoaşterea venită din partea altor indivizi (care rezultă în sentimente de
putere, prestigiu, acceptare, etc) cât şi din respectul de sine, ce creează sentimentul de
încredere, adecvare, competenţă. Nesatisfacerea nevoilor de stimă rezulta în descurajare,
şi pe termen lung în complexe de inferioritate. O nevoie pronunţată de acest fel (de

5
, An. IV, SO Percepţii privind calitatea vieţii la locul de muncă

exemplu nevoia pentru admiraţie) are la bază nesatisfacerea unor nevoi care stau în vârful
piramidei, cele de auto-actualizare estetică.

5. Nevoia de auto-realizare
Împlinirea visurilor şi scopurilor propuse, reuşita în viaţă, hobby, activitatea de
creaţie, conştientizarea rolului şi rostului nostru în lume, relaxare, meditaţie, realizarea
potenţialului maxim, crearea şi împlinirea destinului său înalt. Nevoile de auto-
actualizare vin din plăcerea instinctivă a omului de a fructifica la maximum capacităţile
proprii, pentru a deveni din ce în ce mai bun.

Există o relaţie de dependenţă între aceste 5 trepte. Atâta vreme cât nu ţi-ai
satisfăcut nevoile inferioare ierarhic de pe treptele unu şi doi, nu vei putea accede la
sistemul motivaţional dat de treptele superioare trei, patru şi cinci. Perceperea şi
satisfacerea nevoilor sociale, de individualizare şi de auto-realizare sunt condiţionate de
satisfacerea mai întâi a nevoilor de bază biologice şi de siguranţă. Nu numai că
satisfacerea treptei 3, 4 sau 5 sunt trecute pe plan secund, în aşteptare, până se satisfac
nevoile treptelor inferioare, dar aceste trebuinţe superioare nici măcar nu sunt percepute
sau conştientizate suficient. E clar că nu îţi arde de viaţă socială, recunoaşterea meritelor
pentru cine ştie ce proiect sau crearea înaltă a propriului destin atâta timp cât nu ai ce
mânca, eşti bolnav, nu ai casă sau o relaţie satisfăcătoare.

9. Concluzii calitative ale cercetării


În această cercetare s-a urmărit măsurarea următorilor itemi ( conform teoriei lui
Maslow):
Condiţiile de lucru
Siguranţa locului de muncă
Nevoile sociale
Posibilitaţi de realizare profesională şi personală

Condiţiile de lucru
În general condiţiile de lucru sunt destul de bune, dar se doresc îmbunătăţiri ale
echipamentului de lucru, în sensul că nu este suficient ( mai ales echipamentele ce au
legătură cu munca în ateliere şi pe şantier). Persoanele care lucrează la birou nu resimt
lipsurile condiţiilor de muncă atât de tare precum cele care lucrează în ateliere sau chiar
pe şantier. Acestea din urmă şi-ar dori o îmbunatăţire a punctului sanitar : lipsa apei calde
( iarna lipsa cu totul a apei) ; încălzire pe timp de iarnă şi aerisire pe timp de vară, o
iluminare naturală mai bună a atelierului de lucru.

Siguranţa locului de muncă


Se stie că salariul este unul din principalele motive pentru care un om îşi caută, şi
chiar ramâne sau nu la un loc de muncă. Persoanele intervievate consideră mărimea
salariilor pe care le au mulţumitoare, însă marea problemă în această firmă este aptul că
acestea nu se dau la timp. Intervievaţii din cauza acestei întârzieri salariale nu speră
măcar să primească prime de recunoaştere a meritelor sau de sărbătorile legale.
În schimb, o motivaţie pentru care sa rămână în aceasta firmă în continuare ar fi totuşi
faptul că au o anumită autonomie în executarea lucrărilor sau sarcinilor pe care fiecare

6
, An. IV, SO Percepţii privind calitatea vieţii la locul de muncă

persoană le are. În plus, există şi o anumită flexibilitate a orarului. Mai este amintită şi
satisfacţia care este dată de posibilitatea de a evolua în domeniul în care se profesează sau
ducerea la bun sfârşit a unui obiectiv/lucrare şi relaţia de colegialitate.

Nevoile sociale
Legat de relaţiile sociale cu colegii, persoanele intervivate apreciază că acestea sunt
unele normale ( adica si cu bune, şi cu rele). Ceea ce admiră intervievatii la colegii lor
este mai cu seamă modalitatea în care fiecare işi face treaba în mod conştiincios şi
profesionalism. Pe lânga aceste calităţi mai sunt amintite importanţa de a interactiona cu
oameni diferiţi, oportunitatea de a discuta cu colegii despre diferite teme şi domenii, dar
şi corectitudinea, cinstea, integritatea.
Ca modalitate de comunicare între colegi este folosita mai ales cea verbală ( mai ales
cea face to face, dupacare cea prin telefon – în special cu superiorii), mai rar cea scrisă
(prin internet).
Relaţile angajaţilor cu şeful sunt estimate a fi în general nişte relaţii bune. Deşi
părerile despre şef sunt cam împărţite, aceste relaţii tind a fi, din câte am observat, destul
de reci şi distante (se pare ca şeful are deficienţe de comunicare cu subalternii).

Posibilitaţi de realizare profesională şi personală


Experienţele profesionale amintite ca a fi bune sunt în general legate de ducerea la
bun sfârşit a unei lucrări sau de mulţumirea de aputea îmbunătăţi abilităţile pe care
angajatul le are în respectivul domeniu.
În legătură cu aceste posibilităţi de realizare, părerile sunt iar împărţite. Din câte am
observat, cursuri de calificare profesională există (ca alpinist utilitar), însă nu pentru toată
lumea sau nu toata lumea cunoaşte de existenţa lor. Mai există pentru anumite persoane
posibilităţi de calificare şi în alte domenii, dar aceste posibilităţi nu te pot face să te
gândeşti la o avansare sau un progres extraordinar.
Emoţiile şi trăirile pecare le au angajaţii sunt legate în primul rând de faptul ca
salariile nu se dau la timp. Aceste sentimente negative influenţează într-o mică măsură
relaţia intervievaţilor cu prietenii/familia mai ales datorită faptului că intervievaţii
încearcă o detaşare între viaţă privată şi ceade la muncă.
Starea de spirit a angajaţilor faţă de firmă este una destinsă, de loialitate şi de detaşare
faţă de problemele ce apar. Există totuşi o nemulţumire în masă legată de întârzierea
plăţii salariilor.
Valorile care se regasesc atât în firmă, cât şi la angajaţi sunt: iniţiativa, autonomia,
respectul, corectitudinea.
Nota medie data de persoanele intervieate calităţii zilei de muncă este de 8, deci este
o notare destul de bună a calităţii vieţii în firmă.
Ipoteza “Dacă angajatii unei firme sunt mai motivaţi prin satisfacerea nevoilor în
muncă, atunci calitatea vieţii la locul de muncă e una bună” este acceptată în acest caz,
deoarece angajaţii acestei firme se orientează spre nevoile care le sunt satisfăcute
( motivaţii), nu pe cele nesatisfacute. Deci au o putere de autocontrol mare.

7
, An. IV, SO Percepţii privind calitatea vieţii la locul de muncă

10. OBSERVAŢII: Evaluare personală a demersului

Firma SC. SOLO SRL este percepută destul de bine din partea angajaţilor din punct
de vedere al calităţii muncii. Punctele slabe sunt la nevoia de securitate ( problemă cu
salarizarea) şi la nevoia de realizare profesională şi personală ( ar trebui recunoscute
meritele angajaţilor de către superior, ar trebui stabilită o mai bună comunicare între
aceştia şi ar trebui o mai bună informare şi motivare în legătură posibilităţile de realizare
profesională si personală).
Aceste puncte slabe scad calitatea vieţii în muncă; oamenii pe lânga motivare
interioară de a muncii, ma iau nevoie şi de o motivaţie exterioară. Dacă nevoia
desecuritate în firma nu este asigurată, oamenii devin nemulţumiţi şi nu se mai gândesc
să-şi asigure nevoile superioare.

11. Propunere de rezolvare a unei probleme percepute de cercetător


Directorul firmei a încercat o formă de motivare a unor angajaţi prin cursuri de
calificare gratuite, însă majoritatea angajaţilor prezintă o nemulţumire legată de neputinţa
de a putea progresa în firmă.
Ar trebui înaintat un raport precum acesta directorului firmei şi înştiinţat asupra
problemelor existente şi asupra influenţelor nefaste pe care aceste probleme le pot cauza
în calitatea muncii angajaţilor. Deci pe o perioada mai mare de timp de nerezolvare a
acestor probleme ar putea apărea frustrări în rândul angajaţilor, absenteism, căutarea unui
nou loc de muncă, divergenţe etc.
Directorul ar trebui să ţină mai mult cont de părerile angajaţilor săi asupra
condiţiilor de muncă, asupra securitatii pe care acestia o au în muncă, apoi asupra dorinţei
de realizare profesională. Acesta ar trebui să asculte, să întrebe asupra problemelor pe
care angajaţii le au înainte să se ajungă la un nivel de nemulţumire prea mare în rândul
lor. În plus ar trebui să ii motiveze mai tare: salarii la timp, prime pe cei care merită.
Având în vedere că angajatii au relaţii bune între ei, iar atmosfera de muncă este
una plăcută, şeful trebuie să meargă în viitor pe ideea că “comunicând vom reuşi”. Astfel
ar trebui să creeze o cutie a nemulţumirilor şi poate şi una a mulţumirilor în care angajaţii
sa îşi poată spune păsurile sau ceea îii motivează.

8
, An. IV, SO Percepţii privind calitatea vieţii la locul de muncă

ANEXA- Ghid de interviu


Descrierea obiectivului discuţiei :
Vrem să aflăm care este percepţia angajaţilor asupra calitatăţii vieţii la locul de muncă în cadrul
firmei SC SOLO SRL.

Scurtă prezentare personală intervievat/angajat:


- enunţarea acordului/dezacordului de a fi înregistrată discuţia

- gen ..............
- vârsta .........
- funcţie deţinută ..................................
- sarcinile şi responsabilităţile dvs. în cadrul direcţiei/serviciului din care faceţi parte;
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………........................................................................................
- activităţile dumneavoastră de zi cu zi;
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
- procedura de luare a unei decizii (daca e cazul).
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
- de cât timp lucrati în această firmă ?
…………………………………………………………………………………………………………………

Având în vedere că nu sunt specialist/ă în domeniul în care lucraţi dvs., aş dori să-mi explicaţi şi
să descrieţi mai în detaliu:

Condiţiile de lucru pe care le aveţi la locul de muncă.


- Care sunt punctele tari/slabe la locul de muncă pe care le percepeţi. Ce aţi dori să fie îmbunătăţit ?
(ex. referitor la condiţii sanitare, la echipamente de lucru, ordonarea spaţiului de lucru personal,
orar, pauze de masă etc.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Siguranţa locului de muncă:


- Cât de mult vă motivează salariul pecare îl primiţi, prime, plata orelor de peste program? Ce aţi
dori să se schimbe referitor la acest lucru? ( mai multe prime, « atenţii », o creştere a salariului ?)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
- Ce vă place de fapt la jobul dvs./munca la firma aceasta ? Câteva exemple? Ce anume va
motivează.?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Nevoile sociale:
- Descrieţi relaţiile dumneavoastră cu colegii de muncă. Există persoane pe care le admiraţi în
cadrul firmei? Ce calităţi apreciaţi la acestea?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

9
, An. IV, SO Percepţii privind calitatea vieţii la locul de muncă

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

- Care sunt modalităţile de comunicare ( comunicare orală, formală, informală, prin telefon, în scris
etc) utilizate în general cu colegii sau superiorii?
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
- Descrieţi relaţiile dumneavoastră cu şeful: ( cum este el cu restul angajatilor? Ştie să asculte, să
negocieze, să recunoască meritele etc?)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Posibilitaţi de realizare profesionala şi personală
- Care a fost sau care este cea mai bună/placută experienţă profesională traită de dvs. de când sunteti
angajat la aceasta firmă?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
- Ce posibilităţi de dezvolare şi de creştere profesională ( cursuri de calificare, promovare, etc) şi
personală ( stima de sine, recunoaşterea meritelor etc. ) percepeţi în cadrul firmei în care lucraţi?
Daţi exepmple.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
- Ce emoţii şi sentimente specifice trăiţi (pozitive sau negative) şi cum influenţează aceste trăiri pe
care le aveţi prietenii, familia dvs.?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
- Descrieţi un episod din viaţa dumneavoastră profesională sau a unui coleg apropiat, care ilustrează
trăirile dumneavoastră ( pozitive sau negative) în cadrul firmei.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
- Care credeti ca este starea de spirit predominantă a colegilor dvs.? Care credeţi că sunt
sentimentele predominante faţă de firmă în rândul colegilor?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
- Care aspecte din felul dumneavoastră de a fi sau a gândi despre lucruri, le regăsiti în filosofia
(misiune, valori) declarată de firmă? (corectitudine, concurenţa, iniţiativă, etc)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
- Acordaţi o notă de la 1 la 10 calităţii zilei de lucru în cadrul firmei.

10