Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

DEPARTAMENTUL INGINERIE CIVILA SI GEODEZIE

Raport 2 săptămînă
Executare fundatie la anexa blocului A

A efectuat: studentul Gr. CIC 1601

Movileanu Tudor

A verificat: Cazac Oleg

CHIȘINĂU 2018
Practica Tehnologica se execută pe santier la Complexul locativ “Green Park
Residence”,str. Liviu Deleanu,S.R.L. Dansicons.

25.06.2018-Prima zi
Functia –Asistent maistru lucrări infrastructură
În prima zi a celei de doua săptămâni a stagiului de practică am inceput cu primirea
echipamentului de protectie ,am primit echipament de protectie apoi sub indrumările
dirigintelui de santier si a maiestrului a participat la lucrarile de trasare a axelor anexei pe
stratului de egalizare (beton)cu ajutorul nivelei optice.Apoi conform graficului de executie
s-a purces la montarea cofrajului exterior a fundatiei continue monolite.Cofrajul se executa
din elemente cu esenta lemnoasa,cu elemente de sustinere din lemn.Panourile se execută
pe santier.

.
26.06.2018-A doua zi
Functia –Asistent maistru lucrări
infrastructură
În cea de-a doua zi a săptămînii
împreună cu brigade care se ocupa de
cofrare a fundatiei am continuat lucarile
de cofrare a fundatiei care au fost
finisate in primele ore ale zilei.

În a doua parte a zilei a zilei am început


lucrarile de armare a fundatiei monolite
continue .Armarea se executa suba forma
unei carcase in care se infig si mustatile
coloanelor. Talpa fundatiei este
amplasata la cota -5.25.

27-28.06.2018- Zilele 3 şi 4
Functia –Asistent maistru lucrări infrastructură

În aceste zile am continuat lucrarile de armare .Am avut experienta de a citi pozitiile
elemenetelor fundatiei (armaturi de rezistenta ,etriere)Pentru a usura munca lucratorilor
carcasele se executa pe capre care au innaltimea de 1.2 m.În paralel cu lucrarile de
armare se axecuta cofrajul interior al talpei fundatiei.
Joi in a doua parte a zilei am participat la lucrarile de cofrare a partii interioare a talpii
fundatiei.Cofrajul la fel era executat din elemnte cu esente lemnoase ,pentru o asi pastra
vrticalitatea in timpul lucarulor de betonare in stratul de egaluzare se infig armaturi.
22.06.2018- A cincea zi
Functia –Asistent maistru lucrări infrastructură
Am asistat la executarea lucrărilor de betonare mecanizate cu ajutorul pompei și
conductei pentru beton. La executarea acestor lucrări este nevoie de muncitori
calificați, de aceea dirigintele de șantier nu ne-a perims să participăm la proces.
Însă în urma urmăririi procesului de lucru am făcut cunoștință cu multe lucruri noi.
Noi la o distanta sigura de autopompa am uiramrit cum decurge procesul de
betonare.

Imagine Blocul A (dupa betonarea grinzilor subsolului)