Sunteți pe pagina 1din 1

Anexă la DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE

DECLARAŢIE

Subsemnatul....................................................................................................................,
domiciliat în ......................, str................................................nr........,bl.........,sc.......,ap.....,
judeţ/sector...................................,
şi..................................................................................................................................................,
domiciliată în ......................, str..............................................nr........,bl.........,sc.......,ap.....,
judeţ/sector ....................................,
În vederea căsătoriei pe care dorim să o încheiem, declarăm că am luat cunoştiinţă
reciproc de starea sănătăţii nostre şi de prevederile art. 272 – 278 şi din Legea nr. 287 din
2009 privind Codul Civil şi nu există nicio piedică legală pentru încheierea căsătoriei.

Semnăturile:

Soţul: ..........................................

Soţia: ........................................... Data .............................